Digitale læringsplattformer

1,309 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitale læringsplattformer

 1. 2. Vil fronter/it’s learning kunne være en katalysator for skolens digitale utvikling? Tom Erik Holteng Rådgiver, fleksibel læring
 2. 3. Begrepsbruk <ul><li>LMS = Learning Management System </li></ul><ul><li>LMS = Digital læringsplattform </li></ul><ul><li>LMS = Studiestøttesystem </li></ul><ul><li>LMS = Fronter, it´s learning, Moodle osv </li></ul>
 3. 4. Disposisjon <ul><li>Situasjonen i dag </li></ul><ul><li>Nytteverdi av LMS </li></ul><ul><li>LMS og pedagogisk anvendelse </li></ul><ul><li>Oppgave 1 </li></ul><ul><li>Plenum </li></ul><ul><li>Oppgave 2 </li></ul><ul><li>Plenum </li></ul><ul><li>Oppsummering </li></ul>
 4. 5. LMS <ul><li>Må ha det. Bare må ha det! </li></ul><ul><li>Hvorfor? </li></ul><ul><ul><li>Administrasjon? </li></ul></ul><ul><ul><li>Læring? </li></ul></ul><ul><ul><li>Andre grunner? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen grunner? </li></ul></ul>
 5. 6. Situasjonen i dag <ul><li>98% av alle vgs har en LMS </li></ul><ul><li>ca 60% av alle grunnskoler (flere ungdomsskoler enn grunnskoler) </li></ul><ul><li>Alle høgskoler/universitet </li></ul><ul><li>I hovedsak fronter og it´learning (+ Moodle, PedIT, Balckboard ...) </li></ul>
 6. 7. Anvendelse i dag <ul><li>“ 80% bruker 20% av funksjonaliteten, mens 20% bruker 80%” </li></ul><ul><li>Individorientert bruk (opplasting av filer) </li></ul><ul><li>Samarbeid svært lite utbredt. </li></ul><ul><li>Av de skoler som har LMS, finner vi flest skoler som driver med mappevurdering </li></ul>
 7. 8. LMS - et nyttig verktøy? <ul><li>Dette vet vi ikke! </li></ul><ul><li>Noen få mindre undersøkelser </li></ul><ul><ul><li>Nyttig som formidlingssystem </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikke så nyttig som læringssystem </li></ul></ul><ul><li>Hva tror du? Vil lærerne på din skole si at LMS´en er et nyttig verktøy for dem? </li></ul>
 8. 9. LMS som del av undervisningen <ul><li>Avhengighet mellom system og prosess. Er den der? </li></ul>Arbeidssystemteori, Steven Alter -02
 9. 10. Nytteverdi/ytelse <ul><li>Viktigste faktor som påvirker den enkeltes bruk av IKT </li></ul>
 10. 11. Nytteverdi (for den enkelte) <ul><li>LMS som formidlingssystem: </li></ul><ul><ul><li>Sparer inn tid </li></ul></ul><ul><ul><li>Økt produktivitet </li></ul></ul><ul><ul><li>God systemkvalitet (enkelt i bruk, konsistent brukergrensesnitt mm) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplever avhengighet ved at LMS´et er integrert i undervisningen </li></ul></ul><ul><li>LMS som læringssystem </li></ul><ul><ul><li>Dårlig systemkvalitet (ikke enkelt i bruk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dårlig produktivitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplever sosialt samspill mellom deltagerne </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplever avhengighet ved at LMS´et er integrert i undervisningen </li></ul></ul>
 11. 12. Pedagogisk bruk av LMS <ul><li>Kan vi overføre læringsprosesser til en LMS? </li></ul><ul><li>Først må vi kanskje spørre oss om hvordan vi lærer? </li></ul><ul><li>Finnes det funksjonalitet som støtter måten vi lærer på? </li></ul>
 12. 13. LMS og pedagogisk grunnsyn <ul><li>Bygger LMS´ene på et pedagogisk grunnsyn? </li></ul><ul><li>Ja, nei, tja... </li></ul><ul><li>Baltzersen et al -07 </li></ul><ul><ul><li>LMS´ene virker styrende </li></ul></ul><ul><li>Skundberg et al -07 </li></ul><ul><ul><li>Med kreativitet og kompetanse hos læreren utgjør ikke LMS´en noen hindring </li></ul></ul>
 13. 14. Hva er læring? <ul><li>Endring i adferd? </li></ul><ul><ul><li>en person gjør noe observerbart som han ikke kunne før læringen </li></ul></ul><ul><li>En indre prosess? </li></ul><ul><ul><li>tilegning av kunnskap, egenskaper eller holdninger og prosessen kan ikke observeres. </li></ul></ul>
 14. 15. Hva er kunnskap? <ul><li>Behavioristisk svar: Kunnskap er påvirkning (stimuli) som eleven handler ut fra. </li></ul><ul><li>Kognitivt svar: Kunnskap er et gitt innhold som gjenskapes. </li></ul><ul><li>Sosiokulturelt svar: Kunnskap er noe som skapes, gjenskapes og endres. </li></ul>
 15. 16. Hvordan skjer læring? <ul><li>Behavioristisk svar: Læring skjer som ytre påvirkning. </li></ul><ul><li>Kognitivt svar: Læring er mental bearbeiding av informasjon. </li></ul><ul><li>Sosiokulturelt svar: Læring skjer gjennom samhandling, samarbeid og kommunikasjon med andre. </li></ul>
 16. 17. Læring i en LMS Teori Aktivitet Læringssyn Behavioristen: Automatiserte tester Ytre påvirkgning Kognitivisten: Skriving Gjenskape og bearbeide informasjon Den sosiokulturelle: Diskusjonsforum + samskriving Samhandling, samarbeid og kommunikasjon
 17. 19. Læring i fronter?
 18. 20. Læring i fronter?
 19. 21. it´s learning for barn
 20. 22. Brukertilpasset
 21. 23. Tekstbehandling
 22. 24. Oppgave 1 <ul><li>Metode: individuell brainstorming (5-7 min) og gruppediskusjon (20 min). Presentasjon i plenum. </li></ul><ul><li>Intensjon: tenk igjennom bruken av LMS i norsk skole (med utgangspunkt i din egen praksis) </li></ul><ul><li>Ønsket sluttsituasjon: noen nye tanker om LMS´er </li></ul><ul><li>Problemstilling: </li></ul><ul><ul><li>Er LMS´ene egnede verktøy for å støtte læringsprosessene i skolen? Gir de en pedagogisk merverdi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva ønsker dere å oppnå med LMS´et på din skole? </li></ul></ul>
 23. 25. Puslespillet hvor alle brikkene må være på plass
 24. 26. Oppgave 2 <ul><li>Metode: individuell brainstorming (5-7 min) og gruppediskusjon (20 min). Presentasjon i plenum. </li></ul><ul><li>Intensjon: tenk igjennom bruken av LMS i norsk skole (med utgangspunkt i din egen praksis) </li></ul><ul><li>Ønsket sluttsituasjon: noen nye tanker om LMS´er </li></ul><ul><li>Problemstilling: </li></ul><ul><ul><li>Vil fronter/it’s learning kunne være en katalysator for skolens digitale utvikling? </li></ul></ul>

×