สถิติจำนวนักเรียน

1,060 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,060
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
433
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สถิติจำนวนักเรียน

  1. 1. สถิติจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2548-2556 ปการศึกษา 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 จํานวนนักเรียน 637 639 639 611 610 615 622 527 527 สถิติจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2548-2556 สรุปจํานวนนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง เพศ รวม เฉลี่ย ชาย หญิง ตอหอง ม.๑ ๓ ๒๙ ม.๒ ๓ ๒๗ ม.๓ ๓ ๓๘ ม.๔ ๓ ๓๐ ม.๕ ๓ ๒๕ ม.๖ ๓ ๒๖ รวมทั้งหมด ๑๘ 637 639 639 611 610 615 622 527 527 0 100 200 300 400 500 600 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
  2. 2. สรุปจํานวนนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง เพศ รวม เฉลี่ย ชาย หญิง ตอหอง ม.๑ ๓ ๔๐ ๔๖ ๘๖ ๒๙ ม.๒ ๓ ๓๓ ๔๘ ๘๑ ๒๗ ม.๓ ๓ ๕๕ ๖๐ ๑๑๕ ๓๘ ม.๔ ๓ ๕๓ ๓๗ ๙๐ ๓๐ ม.๕ ๓ ๒๖ ๕๐ ๗๖ ๒๕ ม.๖ ๓ ๒๙ ๕๐ ๗๙ ๒๖ รวมทั้งหมด ๑๘ ๒๓๖ ๒๙๑ ๕๒๗ ปการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง เพศ รวมชาย หญิง ม.๑ ๓ ๔๐ ๕๑ ๙๑ ม.๒ ๔ ๖๐ ๕๘ ๑๑๘ ม.๓ ๔ ๙๓ ๕๑ ๑๔๔ ม.๔ ๓ ๒๖ ๕๘ ๘๔ ม.๕ ๓ ๔๖ ๖๒ ๑๐๘ ม.๖ ๒ ๔๒ ๓๕ ๗๗ รวมทั้งสิ้น ๑๙ ๓๐๗ ๓๑๕ ๖๒๒ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง เพศ รวมชาย หญิง ม.1 4 60 62 122 ม.2 4 43 69 112 ม.3 4 56 53 109 ม.4 3 47 62 109 ม.5 2 30 36 66 ม.6 2 52 45 97 รวมทั้งหมด 19 288 327 615 ปการศึกษา ๒๕๕๒ ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง เพศ รวมชาย หญิง ม.1 4 87 46 133 ม.2 4 50 58 108 ม.3 4 65 64 129 ม.4 2 37 30 67 ม.5 2 45 52 97 ม.6 2 31 45 76 รวมทั้งหมด 18 315 295 610
  3. 3. ปการศึกษา ๒๕๕๑ ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง เพศ รวมชาย หญิง ม.1 4 74 56 130 ม.2 4 52 65 117 ม.3 4 75 50 125 ม.4 2 44 52 96 ม.5 2 31 46 77 ม.6 2 22 44 66 รวมทั้งหมด 18 298 313 611 ปการศึกษา ๒๕๕๐ ระดับชั้น เรียน จํานวนหอง เพศ รวมชาย หญิง ม.1 4 64 65 129 ม.2 4 63 50 113 ม.3 4 76 64 140 ม.4 2 37 52 89 ม.5 2 25 46 71 ม.6 2 33 53 86 รวมทั้งหมด 18 298 330 629 ปการศึกษา ๒๕๔๙ ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง เพศ รวมชาย หญิง ม.1 4 77 47 124 ม.2 4 89 66 155 ม.3 3 55 73 128 ม.4 2 31 50 81 ม.5 2 31 55 86 ม.6 2 22 43 65 รวม 17 305 334 639 รวมทั้งหมด 17 305 334 639 ปการศึกษา ๒๕๔๘ ปการศึกษา ระดับชั้น ปการศึกษา 2548 ชาย หญิง รวม มัธยมศึกษาปที่ 1 110 65 175 มัธยมศึกษาปที่ 2 67 75 142 มัธยมศึกษาปที่ 3 48 64 112 มัธยมศึกษาปที่ 4 34 58 92 มัธยมศึกษาปที่ 5 21 44 65 มัธยมศึกษาปที่ 6 20 31 51 รวม 299 336 637

×