Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

iTEC - Designing the future classroom

846 views

Published on

iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) t&k-projektin esittely. iTEC on nelivuotinen, yhteiseurooppalainen, projekti jossa suunnitellaan tulevaisuuden koululuokkaa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

iTEC - Designing the future classroom

 1. 1. iTEC Designing the future classroom
 2. 2. <ul><li>Teemu Leinonen </li></ul><ul><li>Professori, Uuden median suunnittelu ja oppiminen </li></ul><ul><li>Aalto-yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Median laitos </li></ul>iTEC - Designing the future classroom
 3. 3. iTEC <ul><li>iTEC on nelivuotinen, yhteiseurooppalainen, projekti jossa suunnitellaan tulevaisuuden koululuokkaa . </li></ul>iTEC - Designing the future classroom iTEC = Innovative Technologies for an Engaging Classroom
 4. 4. iTEC - Designing the future classroom 9.45 M rahoitus Euroopan komissiolta, 15 opetusministeriötä, Pilotteja yli 1000 koululuokassa 12 maassa. iTEC on European SchoolNet:in ja sitä tukevien opetusministeriöiden suurin ja strategisin projekti koskaan.
 5. 5. Miksi iTEC? Miksi tulevaisuuden koululuokka? <ul><li>Tulevaisuuden koululuokan työvälineiden ja menetelmien hyödyntäminen laaja-alaisesti on ollut haasteellista koska uusien toimintatapojen käyttöönotto kouluissa ei ole mahdollista samassa tahdissa missä teknologia kehittyy. </li></ul>iTEC - Designing the future classroom <ul><li>Aikaisemmat tulevaisuuden koululuokkaa suunnitelleet hankkeet ovat usein olleet liian kaukana koulujen päivittäisestä arjesta ja ovat epäonnistuneet ottamaan mukaan opettajat ja oppilaat. </li></ul>
 6. 6. iTEC . . . <ul><li>toimii idealaboratoriona jossa kouluhallinto, tutkijat, teknologiatoimittajat ja innovatiiviset opettajat yhdessä kehittelevät skenaarioita tulevaisuuden koululuokasta. </li></ul><ul><li>testaa ja arvioi kehitettyjä skenaarioita laajoissa yhteiseurooppalaisissa piloteissa hyödyntäen uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa. </li></ul><ul><li>tuo korkean tason päätöksentekijöitä (esim. ministeriöiden TVT-asiantuntijat) yhteen luomaan suosituksia päätöksentekijöille . </li></ul>iTEC - Designing the future classroom
 7. 7. Ketkä ovat mukana? <ul><li>iTEC:iin kuuluu 27 yhteistyökumppania 18 maasta: </li></ul><ul><ul><li>15 opetusministeriötä </li></ul></ul><ul><ul><li>Johtavia TVT-yrityksiä </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatiivisia Pk-yrityksiä </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologia-avusteisen oppimisen tutkijoita </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajankouluttajia , koulumaailman ja pedagogian asiantuntijoita </li></ul></ul><ul><li>Projektia koordinoi European SchoolNet joka on 31 Eurooppalaisen opetusministeriön verkosto. </li></ul>iTEC - Designing the future classroom
 8. 8. Mitä iTEC:issä tehdään? <ul><li>iTEC laatii pedagogisia skenaarioita toiminnasta tulevaisuuden kouluoksassa, niihin pohjautuvaa oppimistoimintaa sekä uusia lähestymistapoja arviointiin. </li></ul><ul><li>Viidessä projektisyklissä, yhdessä koulujen kanssa, iTEC testaa ja arvioi skenaarioita useissa maissa. </li></ul><ul><li>Tavoitteena on tutkia tulevaisuuden koululuokassa toimivien opettajien tarvitsemia taitoja ja kompetensseja sekä auttaa opettajia sekä projekti aikana että sen jälkeen toteuttamaan suunniteltuja skenaarioita. </li></ul>iTEC - Designing the future classroom
 9. 9. Millaista TVT:tä iTEC:issä käytetään ja kehitetään? <ul><li>Opettajilla ja oppilailla on jo käytössään monenlaisia TVT-laitteita ja -palveluj a . </li></ul><ul><li>iTEC:issä pyritään tekemään erilaisista komponenteista yhteentoimivia ja löydettäviä (esim. Ihmiset, työvälineet, palvelut, tapahtumat ja sisällöt). </li></ul><ul><li>Tällä tavalla opettaja voi helposti valita ja yhdistää eri komponentteja ja räätälöidä niistä kokonaisuuksia jotka toteuttavan tulevaisuuden koululuokan skenaarioita. </li></ul>iTEC - Designing the future classroom
 10. 10. iTEC Associate Partners <ul><li>iTEC offers a possibility to Ministries of Education, ICT vendors, other organisations and individuals to participate in the project using their own resources as unfunded Associate Partners. </li></ul>iTEC - Designing the future classroom
 11. 11. iTEC Partners <ul><li>European Schoolnet, Belgium </li></ul><ul><li>Promethean, United Kingdom </li></ul><ul><li>University of Namur, Belgium </li></ul><ul><li>SMART Technologies, Germany </li></ul><ul><li>Faculty of Psychology and Sciences of Education - University of Lisbon, Portugal </li></ul><ul><li>Directorate-General of Innovation and Curricular Development, Portugal </li></ul><ul><li>Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Austria </li></ul><ul><li>Centre of Information Technologies of Education (ITC), Lithuania </li></ul><ul><li>The National Ministry of Education in Turkey, Turkey </li></ul><ul><li>Aalto University, Finland </li></ul>iTEC - Designing the future classroom <ul><li>Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, Italy </li></ul><ul><li>Tiger Leap Foundation, Estonia </li></ul><ul><li>UNI•C, Denmark </li></ul><ul><li>The Norwegian Centre for ICT in Education, Norway </li></ul><ul><li>University of Bolton, United Kingdom </li></ul><ul><li>Katholieke Universiteit Leuven, Belgium </li></ul><ul><li>University of Vigo, Spain </li></ul><ul><li>Knowledge Markets Consulting, Austria </li></ul><ul><li>Futurelab, United Kingdom </li></ul><ul><li>Manchester Metropolitan University, United Kingdom </li></ul><ul><li>Swiss Agency for ICT in Education, Switzerland </li></ul><ul><li>MAKASH Advancing CMC Applications in Education, Culture and Science, Israel </li></ul><ul><li>elfa, s.r.o., Slovakia </li></ul><ul><li>ICODEON, United Kingdom </li></ul><ul><li>Centre National de Documentation Pédagogique, France </li></ul><ul><li>Educatio Public Services Non-profit LLC, Hungary </li></ul><ul><li>EduBIT.eu, Belgium </li></ul>
 12. 12. iTEC - Designing the future classroom
 13. 13. Demo: TeamUp iTEC - Designing the future classroom http://itec-wp3.taik.fi/prototypes/trunk/TeamUp/
 14. 14. Lisätietoja <ul><li>The work presented in this presentation is partially supported by the European Commission’s FP7 programme – project iTEC: Innovative Technologies for an Engaging Classroom (Grant agreement Nº 257566). The content of this presentation is the sole responsibility of the consortium members and it does not represent the opinion of the European Commission and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained herein. </li></ul>December 2010 iTEC - Designing the future classroom WEB: http://itec.eun.org EMAIL: [email_address]

×