Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rniemi3 oppimisen teknomaisemaa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rniemi3 oppimisen teknomaisemaa

 1. 1. Oppimisen sosiaaliseen,teknologiseen maisemaan Teemu Moilanen! Aducate
 2. 2. Millaisia tulevat oppijamme ovat median käyttäjinä? Video
 3. 3. Yhä nuoremmat osaavat käyttää reaali = virtuaali MobiiliteknologiatYhteydenpito ystäviinPelaaminenMusiikki ja videot
 4. 4. Millaisia opettajamme ovat?
 5. 5. Odotukset
 6. 6. Vastaus
 7. 7. Realismi
 8. 8. Opettamisen työkalut, nykytila
 9. 9. Käyttötarkoitukseltaan identtisiä, opettajan omistamia!
 10. 10. Opettajan polkuriippuvuus toimintaa/teknologian hyödyntämistä estävä tekijä! Opetussuunnitelma teknologian hyödyntämistä estävä tekijä!
 11. 11. Opettajajohtoinen toiminta teknologian hyödyntämistä estävä tekijä!Tietohallinto teknologian hyödyntämistä estävä tekijä!
 12. 12. Konflikti?
 13. 13. Prensky - Partnering Prensky: Teaching Digital Natives 2010
 14. 14. Opettajan tehtävä esittää oikeita kysymyksiä ja ohjata sekä arvioida oppimista
 15. 15. Oppijan tehtävä etsiä oikeita vastauksia ja tutkia,esittää tuloksia tuttua teknologiaa hyödyntämällä
 16. 16. Toppijalähtöinen lähestymistapa siirtääprosessin ja teknologian omistajuuden oppijalle
 17. 17. Oppimisen välineet/materiaalit mahdollisuudet
 18. 18. Videon tuottaminen:! Haastattelut! Reflektiot! Oman puheen tuottaminen! Soittoläksyt! Yhdessä tekeminenPodcasting!!Vodcasting
 19. 19. ! Harvat oppilaat haluavat asian jo osatessaan lisää samoja tehtäviä !!!! He haluavat mielekkäitä, luovuutta ruokkivia, oppijaa eri tavalla haastavia tehtäviä! Mobiililaitteet ja uudet teknologiat mahdollistavat luovien menetelmien käytön
 20. 20. Case kotitehtävä
 21. 21. Oppijoiden omat, tutut, luonnollisetteknologiat käyttöön tarkoituksenmukaisesti
 22. 22. Mobiliteetti edesauttaa tuottamista, easy access! easy share! Mobiliteetti edesauttaa tiedon äärelle pääsyä just in time!
 23. 23. Mitä opettajat tekevät oppijoidensa kanssa?
 24. 24. Työyhteisönkehittäminen?
 25. 25. Uudet sovellukset ja teknologiat haastavatopettamisen menetelmiä ja sisältöjä sekäperinteistä opettajan ja oppijan roolia
 26. 26. Lähitulevaisuutta kouluissa
Henkilökohtainen oppimiskeskus?
 27. 27. LUE
 28. 28. TUOTA
 29. 29. KUUNTELE
 30. 30. OSALLISTU
 31. 31. PUHU
 32. 32. Kaikki tieto on saavutettavissa! Keskeistä formaalissa opetuksessa ja koulutuksessa tulisi olla sisäisen motivaation ja uteliaisuuden herättäminen uuden oppimista kohtaan!! !! Quriosity Gap!! 
 Jo olemassa olevat nykyteknologiat tarjoavat oppimiseen ja läsnäoloon monitasoisia; kokonaan uusia kerroksia!! 
 Nykyteknologiat mahdollistavat kokonaan uudenlaisen näkökulman tuottamisen, tavanomaiseen tietosisältöön
 33. 33. Teknologian rooli opetuksessaUsein havainnollistava, opettajan omistama; Oppijoille luontevat välineet sivuroolissa (jopa opettajan laatikkoon kerättynä opiskelun ajan)!!Teknologian opetuskäytön ja oppimisen ympäristöjen kehittämisen paino tulisi olla oppijaa aktivoivien sekä kollaboratiivisten toimintamallien tukemisessa ja kehittämisessä
 34. 34. Ratkaisu! Reaaliaikaisen ja reaktiivisen teknologian integrointi opetukseen ja toimintamalleihin!!! Oppimisen seinien murtaminen kohti elämisen ja olemisen arkimaailmaa oppimisen maisemana
 35. 35. Teknologia on ennen kaikkea toimintamallien ja opetusmenetelmien keskeinen muutosagentti.! !!! Tarkoituksenmukainen, oppijalle tutun teknologian hyödyntäminen synnyttää oppimishalukkuutta ja herättää kiinnostuksen oppimista kohtaan.
 36. 36. Tulevaisuudesta

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

439

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

69

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×