Glad i Halden!   Glad i  Thor Edquist Halden!  Ordførerkandidat   Halden HøyreNB! ProofcopyNot for printing
Åpenhet - forandring - respekt           Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Alle     ...
Høyreskandidater                1. Thor Håkon Edquist, 1954                Thor er Høyres ...
Et trygt lokalsamfunn           Halden Høyre vil:                               ...
Kvalitet i omsorgen           Halden Høyre vil:                                ...
Kunnskap i skolen           Halden Høyre vil:                                 ...
Mer kultur, frivillighet og               næring           Halden Høyre vil:          ...
Kunnskap i skolen    Kvalitet i omsorgen   Et trygt lokalsamfunnMer kultur, frivillighet og næring          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Halden Høyre program 2011

1,170 views

Published on

Published in: Lifestyle, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Halden Høyre program 2011

 1. 1. Glad i Halden! Glad i Thor Edquist Halden! Ordførerkandidat Halden HøyreNB! ProofcopyNot for printing
 2. 2. Åpenhet - forandring - respekt Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Alle skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Det er viktig med åpenhet, innsyn og god kommunikasjon, og ha en klar rollefordeling mellom administrasjon og politikere. Kunnskap i skolen Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Det viktigste er en økt satsing på lesing, skriving og regning og å løfte lærernes kompetanse og styrke skoleledelsen. Kvalitet i omsorgen Høyres mål er at alle skal få gode og verdige omsorgstjenester med høy kvalitet. Det viktigste er å bygge ut sykehjemstilbudet og å styrke kvaliteten gjennom økt kompetanse, flere leger og sykepleiere. Et trygt lokalsamfunn Høyre vil skape trygge og livskraftige lokalsamfunn hvor man kan ferdes trygt uten å behøve frykte kriminalitet, hvor det legges til rette for frivillighet og egne ideer og hvor det oppleves trivelig å bo og ferdes. Mer kultur, frivillighet og næring Høyre ønsker et mangfoldig og variert idretts- og kulturliv hvor flest mulig får anledning til å delta og bidra, og samtidig skape likeverd, toleranse, forståelse og respekt. Arbeid er grunnlaget for velferd, trygghet og selvstendighet. Høyre vil derfor føre en politikk som trygger arbeidsplassene og som gjør det lettere å skape nye arbeidsplasser.Trykk: Publisize as
 3. 3. Høyreskandidater 1. Thor Håkon Edquist, 1954 Thor er Høyres ordførerkandidat, og ønsker at åpenhet, forandring og respekt skal prege Haldensamfunnet. Som tidligere aktiv idrettsutøver ligger også frivilligheten hjertet nær. 2. Lena Beate Karlsen, 1966 Lena er ny i politikken, og er i første rekke opptatt av skolesaker. Hun har også bakgrunn som leder i norske og internasjonale bedrifter. 3. Carl-Victor Sundling Carl-Victor er innfødt haldenser og har solid erfaring med 12 år i formannskap og kommunestyre, hvorav 6 år som gruppelede for Høyre.4. Else - Kathrine Hveding, 1938 21. Kathrine Walthinsen, 19655. Roar Lund, 1965 22. Jan Aage Moen, 19446. Jan-Erik Erichsen, 1940 23. Irma Moen Eriksen, 19347. Lisa Anker-Rasch Strøm, 1990 24. Lars Åge Seim, 19448. Jan-Erik Herft, 1968 25. Danuta Aniela Tomczak, 19469. Eivor Held Langseth, 1953 26. Hans Martin Magnussen, 194610. Ronny Nordmark, 1970 27. Else Margrethe Milde, 193211. Torunn Clasen, 1967 28. Terje Lie, 194912. Svein Håkon Pedersen, 1938 29. Bent Asgeir Larsen, 195513. Anita Lunde Warberg, 1958 30. Jorunn Flakstad Torgersen, 193614. Arne Hornæs, 1954 31. Karsten Wiig, 195915. Eilert Vikesland, 1941 32. Tor Hveding, 193316. Inger Elisabeth Blomsnes, 1939 33. Ann Kristin Øye, 196117. Erlan Aastebøl, 1954 34. Magnus Øvreeide, 193018. Eirik Milde, 1958 35. Arild Klingstrøm, 196619. Aase Kielland, 1949 36. Caroline Stranger, 198820. Stein Bukholm, 1950
 4. 4. Et trygt lokalsamfunn Halden Høyre vil: • at nye boligområder skal sees i • legge forholdene til rette for at sammenheng med barnehager, skoler innbyggerne får gode tjenester, og offentlig transport. kommunale eller private. • ha god og gjennomarbeidet • ha nulltoleranse mot mobbing. sentrumsplan. • fortsette å sikre skoleveiene. • utvikle et levende bygdemiljø. • arbeide for å bedre respekt og disiplin i • øke midler til vedlikehold av veiene våre. skolen. • utvikle Halden havn på en fornuftig og • styrke helsesøstertjenesten. økonomisk forsvarlig måte. • styrke barnevernet. • forsere utbygging av gang – og • styrke kriminalitetsforebyggende arbeid. sykkelveier. • støtte omskolering og attføringsarbeid. • ha en ren og trivelig by. • støtte opp om kirkens virke i • sikre grøntområder i fremtidig lokalsamfunnet. planlegging bl. a ved å verne Vad- • sikre god kvalitet på de kommunale skogen og Høyåsmarka. oppgavene. • at dagens ulvesone utvides. • være en ja - kommune. • at det må bli enklere å ta ut • være en aktiv part i miljøarbeidet. skadegjørere.Trykk: Publisize as • at kommunen skal være en god • at nødvergerett for hund innføres. arbeidsgiver. • legge til rette for studenters fritids aktiviteter.
 5. 5. Kvalitet i omsorgen Halden Høyre vil: • bygge ut helsetilbud som rehabilitering, • ha gode og varierte tilbud til den eldre fysioterapi og helsesøstertjeneste. befolkningen, hjemme eller i institusjon • styrke rusomsorgen og • at eldre skal kunne velge mellom offentlig psykiatritjenesten. eller privat omsorg. • arbeide for at helsetilbudet til • ha varierte boformer, men med økt befolkningen skal bli god når satsning på sykehjemsplasser som det er samhandlingsreformen trer i kraft. et stadig økende behov for. • sørge for tilstrekkelige hjemmetjenester • at alle eldre skal få den hjelpen de trenger med lavest mulige egenandeler. når de trenger det. • sørge for at Lov om universell utforming • ta vare på og nytte eldres erfaringer og følges slik at alle kan nytte og ha tilgang kunnskaper. til tilbud i kommunen. • styrke informasjonstjenesten. • gi et godt og hensiktsmessig tilbud til • at eldre skal få et aktivitetstilbud selv om demente. de bor på institusjon. • støtte alt frivillig arbeid til beste for den • at de med stort omsorgsbehov kan velge eldre befolkningen. personlig assistanse. • redusere energibruken i kommunale • at trygghetsalarm og god bygg.Trykk: Publisize as hjemmehjelpstjeneste skal være lett • ha el – biler til hjemmesykepleien og tilgjengelig ved behov. annen kommunal hjelpetjeneste.
 6. 6. Kunnskap i skolen Halden Høyre vil: • arbeide for tilstrekkelig bemanning i • at Halden skolen skal ligge i det øvre sjiktet barnehager og skoler. Det gjelder også når det gjelder resultater i Østfold. assistenter som vil kunne avlaste • sørge for gode barnehager og skoler som lærerpersonalet slik at de får mer tid til viktige oppvekst- og læringsarenaer for undervisning. barn og unge. • at det skal være fritt skolevalg. • sørge for at barnehager og skoler blir • som hovedregel skal mobber bytte skole vedlikeholdt kontinuerlig. og ikke den som blir mobbet. • beholde og støtte opp om gode, private • at kommunen tilbyr muntlige, barnehager. veiledende karakterer fra 7. trinn. • styrke undervisningen med tilstrekkelig • ha åpenhet om resultater på skolenivå midler til materiell som oppdaterte og sette konkrete resultatmål for hver skolebøker, IKT materiell og annet. enkelt skole. • gi førskolelærere og lærere mulighet og • styrke samarbeidet mellom skole og plikt til å øke kompetansen og hjem. utviklingsmuligheter gjennom etter- og • innføre systemer for evaluering i skolen videreutdanning samt kursvirksomhet. for å bedre kvaliteten. • sørge for at barn og unge får dekket behov • arbeide for at studentene skal trives iTrykk: Publisize as for spesialpedagogisk hjelp uten en lengre byen vår. byråkratisk prosess. • åpne barnehager og skoler og øvrig næringsliv for øvingsvirksomhet.
 7. 7. Mer kultur, frivillighet og næring Halden Høyre vil: • at kommunaltekniske tjenester skal være • lytte til ungdomsrådets meninger. etter selvkostprinsippet. • arbeide for at ungdom får rusfrie • konkurranseutsette oppgaver der det er alternativer som discotek m.m. naturlig. • støtte opp om fritidsaktiviteter. • at planer for boligbygging skal utvikles i • fortsette å arbeide for ny stor idrettshall samråd med grunneiere. med mulighet for nasjonale arrangementer • gi næringslivet forutsigbare på Remmen. rammebetingelser. • bygge nytt 50 meters svømmebasseng. • styrke næringsavdelingen i kommunen. • styrke svømmeopplæringen. • arbeide for å trygge og utvikle • Ssøtte alle som driver frivillig arbeid. eksisterende arbeidsplasser. • fortsette sin støtte til Blåseensemblet. • legge forholdene til rette for • støtte mangfoldig kulturell virksomhet som nyetableringer. festivaler, amatørteater og konserter, • utarbeide en sentrumsplan. bygdedager m.m. • støtte opp om jord- og skogbruk som en • utvikle Arbeidersamfundet til et sentralt av de største næringene i Halden. samfunnshus som et godt supplement til • arbeide for å løse problemet med kulturkvartalet. Svinesundterskelen.Trykk: Publisize as • arbeide for å få et miljø i økologisk balanse. • fortsette arbeidet med gradvis fjerning • fortsette arbeidet for rent Halden vassdrag av eiendomsskatten. og fjordområder.
 8. 8. Kunnskap i skolen Kvalitet i omsorgen Et trygt lokalsamfunnMer kultur, frivillighet og næring http://halden.hoyre.no

×