Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prelucrarea pieselor prin frezare

18,040 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Prelucrarea pieselor prin frezare

 1. 1. PRELUCRAREA PIESELOR PRIN FREZARE Prof. ing. Nicoleta ŢECUCOLEGIUL TEHNIC “MATEI BASARAB” CARACAL, OLT 6/6/2012 1
 2. 2. Clasa a X-aDisciplina: M3-Maşini unelte pentruprelucrări la receUnitatea de învăţare: Prelucrarea prin frezareConţinut tematic:1. Tipuri de scule aşchietoare folosite la frezare2. Maşini unelte folosite la frezare3. Dispozitive specifice operaţiei de frezare4. Tipuri de suprafeţe prelucrate prin frezare – scheme de prelucrare5. Controlul suprafeţelor obţinute prin frezare 6/6/2012 2
 3. 3. OBIECTIVE La finalul acestei unităţi de învăţare elevii vor fi capabili:1. Să diferenţieze tipurile de scule aşchietoare –freze- folosite la frezare, având la dispoziţie desene cu diferite forme constructive de freze şi diferite tipuri de freze reale;2. Să clasifice maşinile de frezat;3. Să identifice elementele componente ale unei maşini de frezat având la dispoziţie schema constructivă a maşinii de frezat;4. Să explice rolul dispozitivelor folosite la frezare având la dispoziţie schema constructivă a unui dispozitiv;5. Să explice modul de prelucrare al unei suprafeţe prin frezare având la dispoziţie schema de prelucrare şi diferite piese obţinute prin frezare;6. Să recomande metoda de verificare a unei suprafeţe plane obtinută prin frezare.Obs. Conţinutul teoretic al unităţii de învăţare va fi corelat cu activitatea practică de la atelier, pentru a asigura corelarea cunoştinţelor teoretice dobândite cu deprinderile de utilizare a maşinilor, dispozitivelor, sculelor, instrumentelor de măsură şi control în vederea obţinerii competenţelor specifice din programa şcolară. 6/6/2012 3
 4. 4. TIPURI DE SCULE AŞCHIETOARE FOLOSITE LA FREZARE Frezarea este procedeul de prelucrare prin aşchiere, a suprafeţelor plane, cilindrice sau profilate cu ajutorul unor scule aşchietoare cu mai multe tăişuri numite freze, pe maşini de frezat. a)freza cilindrică Sculele utilizate la prelucrările (cu dinţi înclinaţi) prin frezare se numesc freze. Acestea au un corp cu forma generală de rotaţie, pe care b)freză profilată sunt prevăzute mai multe zone active denumite dinţi (spre deosebire de cuţitele de strung, care au o singură zonă activă). Numărul dinţilor variază între c) freza disc doi şi peste 100, în funcţie de diametrul frezei şi de destinaţia acesteia. Frezele se clasifică în:  freze cu coadă d) freză conică  freze cu alezaj (STAS577/1-78) (cilindro-frontală) Acestea la rândul lor pot fi freze cilindro-frontale, unghiulare, cilindrice, conice, pentru filetat, e) freza deget etc. 6/6/2012 4
 5. 5. MAŞINI DE FREZAT Maşinile unelte folosite la frezare se numesc maşini de frezat( nu freze!) În funcţie de construcţia şi destinaţia lor, maşinile de frezat pot fi: orizontale; verticale; universale; speciale: longitudinale, pentru frezat filete, pentru frezat roţi dinţate. După particularităţile constructive, maşinile de frezat pot fi: cu consolă; fără consolă. Consola este un element constructiv care susţine masa maşinii de frezat. Datorită acestui sistem de fixare a mesei, pe astfel de maşini se pot executa foarte multe prelucrări de frezare. 6/6/2012 5
 6. 6. A-MAŞINA DE FREZAT ORIZONTALĂ►I-mişcarea principală de aşchiere executată de arborele principal al maşinii,respectiv de dornul port-freză, implicit de freză (mişcare de rotaţie);►II-mişcarea de avans longitudinal, executată de masa maşinii(mişcare rectilinie înplan orizontal);►III-mişcarea de avans transversal,executată de masa maşinii (mişcare rectilinie înplan orizontal);►IV-mişcarea de deplasare verticală a consolei,executată cu scopul apropierii pieseide scula aşchietoare ( mişcare de reglare!, rectilinie în plan vertical). 6/6/2012 6
 7. 7. B-MAŞINA DE FREZAT VERTICALĂ►I-mişcarea principală de aşchiere executată de arborele principal al maşinii, respectiv dedornul port-freză, implicit de freză (mişcare de rotaţie);►II-mişcarea de avans longitudinal, executată de masa maşinii(mişcare rectilinie în planorizontal);►III-mişcarea de avans transversal,executată de masa maşinii (mişcare rectilinie în planorizontal);►IV-mişcarea de deplasare verticală a consolei,executată cu scopul apropierii piesei de sculaaşchietoare(mişcare de reglare!, rectilinie în plan vertical). 6/6/2012 7
 8. 8. OBSERVAŢIE Deosebirea esenţială dintre maşina de frezat orizontală şi cea de frezat verticală constă în modul diferit de orientare a arborelui principal, ceea ce presupune modificarea constructivă a părţii superioare a corpului maşinii! 6/6/2012 8
 9. 9. DISPOZITIVE FOLOSITE LA FREZARE PENTRU PRINDEREA ŞI ANTRENAREA FREZELOR ÎN MIŞCAREA DE ROTAŢIE Prinderea frezelor cilindrice pe maşini de frezat orizontale: Obs. distanţa y trebuie să fie cât mai mică pentru o bună rigiditate! 1- freza ( scula aşchietoare); 2- dornul port-freză ( dispozitivul de fixare) 3-bucşe distanţiere( pentru poziţionarea frezei pe dorn); 4-lagăr de sprijin; 5-arborele principal al maşinii de frezat; 6- alezajul conic al al arborelui principal. Fixarea frezelor frontale:se realizează prin intermediul unui dorn scurt, iar antrenarea se facecu ajutorul unei pene montată pe partea laterală a conului dornului. 6/6/2012 9
 10. 10. VERIFICĂRI NECESARE LA PRINDEREA FREZELOR PE MAŞINA DE FREZAT La prinderea frezelor pe maşina de frezat se fac următoarele verificări: dacă există coincidenţă între sensul de lucru al frezei şi sensul de rotaţie al arborelui principal ( dintele frezei trebuie să atace materialul piesei cu tăişul înainte) dacă freza nu are bătaie radială, verificare ce se face cu ajutorul ceasului comparator ca în figura alăturată 6/6/2012 10
 11. 11. FIXAREA PIESELOR PE MASA MAŞINII DE FREZAT Piesele se pot fixa direct pe masa maşinii folosindu-se elemente de fixare universale din dotarea maşinii sau dispozitive speciale. Prinderea piesei pe masa maşinii se foloseşte, de obicei, în cazul producţiei de serie mică sau unicate, sau când se prelucrează piese de dimensiuni mari. În figurile alăturate, sunt reprezentate sheme de prindere a pieselor cu elemente simple de tipul bridelor, şuruburilor şi al calelor în trepte.În funcţie de configuraţia pieselor, fixarea lor se mai poate face cu o serie de dispozitive cu caracteruniversal:menghine simple;menghine rotative;menghine înclinabile;colţare, etc.În cazul producţiei de serie mare şi masă, se pot utiliza dispozitive speciale proiectate şi realizatedupă configuraţia piesei de prelucrat. 6/6/2012 11
 12. 12. TIPURI DE SUPRAFEŢE PRELUCRATE PRIN FREZARE Prin frezare se pot prelucra mai multe tipuri de suprafeţe: 1. Suprafeţe plane: orizontale, frontale (verticale), înclinate; 2. Canale de diferite forme constructive; 3. Suprafeţe cilindrice; 4. Suprafeţe profilate; 6/6/2012 12
 13. 13. Frezarea suprafeţelor plane orizontale Metoda frezării unei singure suprafeţe orizontale: Această metodă se aplică atât în cazul prelucrării pe maşini de frezat orizontale, folosind freze cilindrice, cât şi în cazul prelucrării pe maşini de frezat verticale folosind freze frontale. Utilizarea frezelor frontale determină o productivitate sporită, deoarece prelucrarea în acest caz permite viteze de aşchiere mari. Schemele de prelucrare în cele două situaţii amintite pot fi urmărite în figurile alăturate. 6/6/2012 13
 14. 14. Frezării simultană a mai multor suprafeţe orizontale ale piesei Această metodă permite reducerea timpului efectiv şi a timpului auxiliar, deoarece printr-o singură trecere se pot prelucra mai multe suprafeţe orizontale paralele între ele. Dezavantajul metodei constă în exactitatea dimensiunilor frezelor utilizate, pentru a asigura cotele corecte în urma prelucrării. Schema de prelucrare în această situaţie poate fi urmărită în figura alăturată. Cota y depinde de lăţimea frezei F2. Cotele h1, h2, h3 depind de diametrele frezelor F1, F2, F3. OBSERVAŢIE. Abaterile dimensionale ale frezelor influenţează în mod direct cotele piesei obţinute. 6/6/2012 14
 15. 15. Frezarea suprafeţelor plane frontale Este tipică pieselor de lungimemare ce nu pot fi aşezate în poziţie verticală pentru prelucrare, deoarece dau naştere la vibraţii. Sculele aşchietoare folosite în acest caz sunt: frezele frontale freze cilindro-frontale 6/6/2012 15
 16. 16. Frezarea suprafeţelor plane înclinate Este asemănătoare cu prelucrarea suprafeţelor plane orizontale sau frontale deoarece şi în acest caz este respectată condiţia ca mişcarea masei maşinii să fie situată într-un plan paralel cu planul ce trece prin vârful dinţilor frezei. Şi în acest caz există mai multe metode de frezare prin care se pot genera suprafeţe plane înclinate. 6/6/2012 16
 17. 17. Metoda frezării suprafeţelor înclinate cuajutorul frezelor cilindrice sau frontale prin înclinarea piesei Acest procedeu asigură înclinarea piesei în timpul prelucrării cu ajutorul dispozitivului de prindere sau prin înclinarea mesei maşinii odată cu piesa de prelucrat. 6/6/2012 17
 18. 18. Metoda frezării suprafeţelor înclinate prin înclinarea arborelui port-sculă Această metodă se aplică numai în cazul prelucrării pe maşini de frezat orizontale folosindu-se ca accesoriu un cap de frezat vertical sau universal care permite înclinarea arborelui principal sub unghiul necesar. 6/6/2012 18
 19. 19. Metoda frezării suprafeţelor planeînclinate cu ajutorul frezelor conice Această metodă se aplică numai în cazul suprafeţelor inclinate de lăţimi mici. Condiţia impusă, în acest caz este ca unghiul frezei să corespundă cu unghiul de înclinare al suprafeţei 6/6/2012 19
 20. 20. Frezarea canalelor Canalele sunt detalii constructive ale pieselor reprezentând adâncituri cu lungime variabilă şi cu o formă a secţiunii transversale, de obicei, regulată. Din punct de vedere al formei geometrice a secţiunii transversale, canalele pot fi: ◦ Rectangulare –fig. a) ◦ Unghiulare – fig. b) ◦ Rotunde – fig. c) ◦ În formă de „T” – fig. d) ◦ În formă de coadă de rândunică – fig. e) Cu profil oarecare – fig. f) 6/6/2012 20
 21. 21. Frezarea canalelor dreptunghiulare se realizează, de obicei cu freze disc cu trei tăişuri( STAS 2215-74) , sau cu ajutorul frezelor deget. Schemele de prelucrare pot fi urmărite în figurile de mai sus 6/6/2012 21
 22. 22. Frezarea canalelor unghiulareSe realizează cu ajutorul frezelor unghiulare(STAS 3541/1-73). Profilul suprafeţei prelucratecorespunde profilului frezei cu care se faceprelucrarea. Schema de prelucrare poate fiurmărită în figura de mai sus. 6/6/2012 22
 23. 23. Frezarea canalelor în formă de coadă de rândunică se realizează cu freze conice (STAS1682/1-74). Schema de prelucrare poate fi urmărită în figura de mai sus. Înaintea începerii prelucrării se realizează un avans de reglare a adâncimii canalului la unul din capetele piesei semifabricat. Aceste canale se execută în două treceri pentru a evita aşchierea în condiţii grele. La prima trecere(a), se foloseşte, de obicei, o freză deget pentru prelucrarea unui canal dreptunghiular, apoi, în a doua trecere (b), se prelucrează profilul final cu o freză unghiulară conică. 6/6/2012 23
 24. 24. Frezarea canalelor de pană la piese tip arbore Se realizează în mod diferit, în funcţie de tipul canalului. Astfel, canalele de pană deschise, prevăzute la capătul arborelui, se prelucrează cu ajutorul frezelor disc pe maşini de frezat orizontale sau universale, conform schemei de prelucrare (a). Canalele de pană semicirculare se realizează cu ajutorul unor freze speciale, care din punct de vedere constructiv, sunt asemănătoare cu frezele disc, cu deosebirea că sunt prevăzute cu coadă ca parte de fixare. Schema de prelucrare se poate urmări în figura (b). 6/6/2012 24
 25. 25. Frezarea suprafeţelor cilindrice 6/6/2012 25
 26. 26. Frezarea suprafeţelor cilindrice În cazul arborilor de dimensiuni mari, obţinuţi prin forjare, turnare sau matriţare, productivitatea muncii la strunjire este influenţată negativ de o serie de factori dintre care cei mai importanţi sunt: forţele centrifuge mari ce apar în timpul prelucrării şi uzura prematură a muchiei aşchietoare a cuţitului datorată incluziunilor de nisipexistente în stratul superficial la arborii turnaţi, respectiv datorate arsurii stratului superficial în cazul arborilor matriţaţi sau forjaţi liber. Aceste fenomene negative întâlnite în cazul strunjirii unor astfel de arbori, pot fi eliminate sau diminuate prin aplicarea procedeului de frezare a arborilor, care asigură creşterea productivităţii prelucrării şi a preciziei de prelucrare. Frezarea suprafeţelor cilindrice a arborilor grei obţinuţi prein turnare, matriţare sau forjare liberă se poate realiza pe strunguri carusel sau orizontale, folosind turaţii joase, prin dotarea acestora cu capete simple de frezat. În funcţie de forma arborelui şi de metoda de aşchiere folosită frezarea poate fi: frezare cilindrică frezare frontală frezare combinată. Frezarea arborilor în trepte se poate executa în acelaşi sens sau în sens contrar avansului. Ca principiu de bază al aşchierii în cazul frezării arborilor se poate preciza că atât piesa semifabricat cât şi scula aşchietoare execută mişcări de rotaţie care reprezintă mişcările principale de aşchiere. În anumite situaţii semifabricatul mai execută şi o mişcare de avans axial.Mişcările de avans longitudinal sau transversal sunt executate de către freză. 6/6/2012 26
 27. 27. Metode de control a suprafetelor plane obtinute prin frezare 6/6/2012 27
 28. 28. Resurse media online referitoare la prelucrarea suprafetelor pieselor prin frezare http://www.youtube.com/watch?v=qA-iaOA8ugs – maşina de frezat universală http://www.youtube.com/watch?v=n2lGghAbvKw – prelucrare pe maşina de frezat universală http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=Y46X5WzOfuo&NR=1 – prelucrarea unei roţi dinţate prin frezare http://www.youtube.com/watch?v=7IlmQn36Y4o&NR=1 – frezarea unui canal dreptunghiular http://www.youtube.com/watch?v=U99asuDT97I&feature=related – descrierea mişcărilor elementelor unei maşini de frezat cu 3 axe: X,Y,Z. http://www.youtube.com/watch?v=vFVNs3RtJpI&feature=related – maşină de frezat automată cu 5 axe http://www.youtube.com/watch?v=hMK7g_PpCv8&NR=1 - operarea unei maşini de frezat verticale automate cu comandă computerizată http://www.youtube.com/watch?v=-gzjw0svMA8&NR=1 – maşină de frezat automată de mare productivitate 6/6/2012 28

×