Advertisement

Consellos TIC

María L
Nov. 19, 2011
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Consellos TIC

  1. Consellos para comezar a traballar coas TIC IES Primeiro de Marzo Formación do profesorado
  2. As TIC son ferramentas de traballo ao noso servizo ➔ Son un recurso máis, que convive cos libros, o caderno, etc. Non sempre teñen que substituílos. ➔ Non son un fin, son un medio. ➔ Utilízaas cando te resulten útiles. ➔ Primeiro fixa uns obxectivos de traballo, e logo busca a ferramenta máis axeitada para acadalos, e non ao revés.
  3. As TIC non fan milagres nin van solucionar os problemas da educación Pero serven para: ➔ Proporcionarnos interesantes recursos e información. ➔ Facer as clases máis activas e participativas. ➔ Aumentar a motivación do alumnado. ➔ Mellorar a competencia dixital. ➔ Conectarnos co mundo, relacionarnos, compartir. ➔ Aprender, actualizarnos.
  4. Investiga, consulta, planifica, experimenta, practica e comparte ➔ Hai infinitas posibilidades de uso das TIC, todas as que te propoñas. ➔ Investiga e aprende pola túa conta. Ante as dúbidas pide axuda, pero hai que traballar con autonomía. Atrévete! ➔ Comparte o teu traballo na rede e crea a túa comunidade docente.
  5. Transforma progresivamente a túa metodoloxía ➔ Mantén o método de sempre onde dea bos resultados, e comeza a mudar aquelas cousas nas que os resultados non son bos. ➔ Comeza con pequenos obxectivos e vai creando hábitos. ➔ Planifica as actividades, analiza o resultado e revisa o modelo para melloralo.
  6. Traballa as competencias básicas ➔ Coas TIC trabállanse todas as competencias, e non só a dixital. ➔ O alumnado debe adquirir un papel activo, creador, e non só receptor de información. ➔ Comeza con actividades dirixidas, pero pouco a pouco incorpora actividades máis abertas, que estimulen a creatividade e o traballo en equipo.
  7. Créditos das imaxes: ➔ Ferramentas: http://fernandadominguez.files.wordpress.com/2010/06/herramientas.jpg ➔ Cables: http://www.flickr.com/photos/dugbee/841976228/sizes/l/in/photostream/ ➔ Engrenaxes: http://www.flickr.com/photos/17258892@N05/2588347668/sizes/z/in/photostream/ ➔ Reloxos: http://www.flickr.com/photos/nickwebb/2974376322/sizes/z/in/photostream/ ➔ Camiño: http://www.flickr.com/photos/streuwerk/2330988462/sizes/l/in/photostream/ Presentación: Licenza Creative commons BY-NC-SA ➔ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.gl María Loureiro 2011. Grazas
Advertisement