Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Consellos TIC

1,852 views

Published on

Consellos para comezar a traballar coas TIC.
Formación do profesorado.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Consellos TIC

  1. 1. Consellos para comezar a traballar coas TICIES Primeiro de Marzo Formación do profesorado
  2. 2. As TIC son ferramentas detraballo ao noso servizo➔ Son un recurso máis, que convive cos libros, o caderno, etc. Non sempre teñen que substituílos.➔ Non son un fin, son un medio.➔ Utilízaas cando te resulten útiles.➔ Primeiro fixa uns obxectivos de traballo, e logo busca a ferramenta máis axeitada para acadalos, e non ao revés.
  3. 3. As TIC non fan milagres ninvan solucionar osproblemas da educación Pero serven para:➔ Proporcionarnos interesantes recursos e información.➔ Facer as clases máis activas e participativas.➔ Aumentar a motivación do alumnado.➔ Mellorar a competencia dixital.➔ Conectarnos co mundo, relacionarnos, compartir.➔ Aprender, actualizarnos.
  4. 4. Investiga, consulta,planifica, experimenta,practica e comparte➔ Hai infinitas posibilidades de uso das TIC, todas as que te propoñas.➔ Investiga e aprende pola túa conta. Ante as dúbidas pide axuda, pero hai que traballar con autonomía. Atrévete!➔ Comparte o teu traballo na rede e crea a túa comunidade docente.
  5. 5. Transformaprogresivamente a túametodoloxía➔ Mantén o método de sempre onde dea bos resultados, e comeza a mudar aquelas cousas nas que os resultados non son bos.➔ Comeza con pequenos obxectivos e vai creando hábitos.➔ Planifica as actividades, analiza o resultado e revisa o modelo para melloralo.
  6. 6. Traballa as competenciasbásicas➔ Coas TIC trabállanse todas as competencias, e non só a dixital.➔ O alumnado debe adquirir un papel activo, creador, e non só receptor de información.➔ Comeza con actividades dirixidas, pero pouco a pouco incorpora actividades máis abertas, que estimulen a creatividade e o traballo en equipo.
  7. 7. Créditos das imaxes: ➔ Ferramentas: http://fernandadominguez.files.wordpress.com/2010/06/herramientas.jpg ➔ Cables: http://www.flickr.com/photos/dugbee/841976228/sizes/l/in/photostream/ ➔ Engrenaxes: http://www.flickr.com/photos/17258892@N05/2588347668/sizes/z/in/photostream/ ➔ Reloxos: http://www.flickr.com/photos/nickwebb/2974376322/sizes/z/in/photostream/ ➔ Camiño: http://www.flickr.com/photos/streuwerk/2330988462/sizes/l/in/photostream/ Presentación: Licenza Creative commons BY-NC-SA ➔ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.glMaría Loureiro 2011. Grazas

×