Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentaciodidactica

1,067 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentaciodidactica

 1. 1. Ràdio: Producció escolar III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació Núria Cervera – Anna Pérez
 2. 2. - Permet treballar en equip ja que tots estem en un projecte comú. - Permet treballar el sentit de la responsabilitat ja que tots els alumnes tenen un paper dintre del programa de ràdio. - Permet als alumnes deixar de ser mers receptors d'informació i passar a ser creadors d'informació. - Estimula els alumnes a utilitzar i millorar el català tant a nivell oral com escrit i fer-ho d'una manera agradable i divertida . - Estimula i engresca els alumnes a millorar la rapidesa lectora. -Permet als alumnes aprendre a utilitzar diferents mitjans tecnològics i audiovisuals . ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS Per què fem ràdio a l'escola? COM?
 3. 3. Infantil Poesies i cançons, dites i embarbussaments, endevinalles... ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS Inicial Cançons en anglès, rodolins, contes, explicar el que han après sobre un tema, explicar una sortida, aprofitar una experiència telemàtica per fer ràdio. PRIMÀRIA 1/2
 4. 4. Mitjà Explicar el que han après sobre un tema, explicar jocs de diferents països, acudits, petits noticiaris, contes... Superior Noticiaris, ràdio novel.la, reportatges a partir d'un tema, fer entrevistes, fer programes musicals i esportius... treballar més el que són els gèneres periodístics i que proposin programes. Pensar i elaborar les falques amb la sintonia i el nom del programa. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS PRIMÀRIA 2/2
 5. 5. ESO i Batxillerat Explicar el que han après sobre un tema, explicar jocs de diferents països, acudits.... noticiaris, ràdio novel.les, reportatges a partir d'un tema, fer entrevistes, fer programes musicals i esportius... treballar més el que són els gèneres periodístics i proposar programes a partir d'ells. Fer debats i tertúlies. Pensar i elaborar les falques amb la sintonia i el nom del programa. SECUNDÀRIA ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 6. 6. L'organització... amb els més grans, la dinàmica es pot iniciar amb un treball sobre la història de la ràdio i també sobre els gèneres periodístics. Gran Grup: Començar amb una activitat de dinàmica de grup per plantejar el tema, per fer grups, per organitzar la feina, per escollir el tipus de programa, Grups de treball: Tria de tema, rols de l'alumnat, organització de la feina i repartiment de responsabilitats, recerca d'informació, informació a l'escaleta i estructura de diàleg, redactar una notícia i passar-la després a l'escaleta, escriure opinions.... ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS Organització podem fer tot allò que creiem que podem fer a nivell oral amb els nostres alumnes.
 7. 7. Preparació prèvia: organització en el petit grup. El guió del programa de ràdio: - Nom del programa - Temes a tractar - Seccions - Personatges (locutors, entrevistadors)‏ Organització: eines i recursos ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 8. 8. Preparació prèvia: organització en el petit grup. L'escaleta del programa: Què passa i qui fa què a cada moment ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS Organització: eines i recursos
 9. 9. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 10. 10. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS Documents de suport, esquemes, exemples... Organització: eines i recursos
 11. 11. En el moment d' assajar a) Heu de tenir clares les preguntes que heu de fer. b) Heu de saber quan heu d'intervenir cada un. c) Cadascú ha de tenir el tros de la seva intervenció subratllat. Haureu de treballar, doncs, cadascú amb la seva fotocòpia. d) Quan llegiu heu de fer-ho a poc a poc. e) Heu d'estar molt atents als signes d'exclamació, d'interrogació...que té el text. f) Per tal que la narració sigui fluïda, us heu d'escoltar els uns als altres. g) Heu de vocalitzar bé, de pronunciar bé cada paraula. h) Heu d'assajar diverses vegades, primer per separat, i després tots junts. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS Organització: alumnes...
 12. 12. En el moment de gravar : a) Heu d'estar ben asseguts, amb l'esquena ben recolzada al respatller de la cadira. b) Que no us traeixin els nervis: cal llegir a la velocitat assajada, ni massa a poc a poc ni massa de pressa. c) Heu d'escoltar les respostes que us donen les persones entrevistades per tal de no fer preguntes que ja han estat contestades. d) La boca no ha de tocar el micròfon. e) Us heu de mirar els uns als altres quan estigueu gravant l'entrevista. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS Organització: alumnes...
 13. 13. PRODUCCIÓ ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 14. 14. El professor, el mestre és el dinamitzador: Ha de motivar als alumnes per a que s'engresquin en el procés, tot guiant-los i ajudant-los en les dificultats però alhora potenciant que treballin sols i amb autonomia . ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS El nostre paper...
 15. 15. Ha de crear un clima de treball i d'aprenentatge constant. Els alumnes no poden pensar que estan perdent el temps, s'han d'adonar que s'ho passen bé treballant i que allò que estan fent els ajuda a aprendre coses noves. El mestre no és l'única font d'informació i així ho ha de transmetre als alumnes. Els ha de guiar en el domini de les eines que els permetran accedir a la informació. Així mateix, el mestre ha de valorar i acceptar propostes dels alumnes. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS El nostre paper...
 16. 16. Ha de propiciar un ambient de col·laboració i participació entre l'alumnat tot potenciant el treball col·laboratius. El docent, a partir del clima creat, ha d'aconseguir el compromís de l'alumnat amb la tasca que s'està duent a terme. També ha de deixar temps perquè els alumnes puguin acabar la feina. El més important és el procés d'aprenentatge. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS El nostre paper...
 17. 17. El mestre, a partir de crear un clima distès, transmet a l'alumnat que es tenen expectatives positives vers ell, l'alumne sent que es confia en ell i que de l'error se n'aprèn: l'error és una font d'aprenentatge. Modelador : ha de reballar per treure de cada alumne la millor dicció, llegint amb ells i tornant a llegir i repassar el text tantes vegades com sigui necessari , per fer que millorin en la rapidesa lectora i l'entonació. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS El nostre paper...
 18. 18. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 19. 19. http://phobos.xtec.net/audiovisuals/radio/escoles.php ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 20. 20. http://ceipdrassanes.ravalnet.org/foto/fotosradiodrassanes/thumb.html http://ceipdrassanes.ravalnet.org/radio/projecte.htm http://www.xtec.cat/ceipdrassanes/radio.htm http://www.xtec.cat/radio http://www.ravalnet.org/ravalmedia/ http://www.radiofalset.net/Programes/radioescola2006/index.htm ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS Recursos..

×