Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Arbeidstilsynet
SIKKER- JOBB- ANALYSE/
INTERNKONTROLL
SJA/internkontroll 2
Arbeidstilsynet
Bestillingen:
• Er det forskjell mellom daglig aktivitet og en generell
gjennomgang av en jobb/ et prosjek...
Arbeidstilsynet
Arbeidsmiljøloven
• Krav, rettigheter og plikter for:
– arbeidsgiver
– arbeidstaker
– verneombud osv.
• Sk...
Arbeidstilsynet
Internkontrollforskriften
• Leder av virksomheten må:
– sørge for systematisk oppfølging av krav
til HMS i...
Arbeidstilsynet
Arbeidsmiljøforskriftene
• Kravene følger stegene i
arbeidet:
►Før en aktivitet starter
og mens den pågår
...
Arbeidstilsynet
Hva betyr internkontroll jf.
Internkontrollforskriften 3 ?
Internkontroll:
Systematiske tiltak som skal si...
Arbeidstilsynet
Ansvar og plikter, jf. IK-forskr. 4
• Den som er ansvarlig for virksomheten skal
sørge for at det innføres...
Arbeidstilsynet
Kartlegging og tiltak – IK-forskr. 5
IK-forskriften 5, pkt 6 og 7:
Virksomheten skal:
• Kartlegge farer og...
Arbeidstilsynet
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i
petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg
(rammeforskriften...
Arbeidstilsynet
RISIKOKARTLEGGING OG RUTINER FOR
UTFØRELSE
En virksomhets normale aktiviteter skal være
risikovurdert på f...
Arbeidstilsynet
RISIKOKARTLEGGING OG RUTINER FOR
UTFØRELSE
Risikokartleggingen skal omfatte alle arbeidsmiljøfaktorene:
• ...
Arbeidstilsynet
RISIKOKARTLEGGING OG RUTINER FOR
UTFØRELSE
Stiger og «gardintrapper»:
Begrensning i bruk; bl.a. krav om si...
Arbeidstilsynet
RISIKOKARTLEGGING OG RUTINER FOR
UTFØRELSE
SJA skal ikke være en omfattende sak, fordi:
• SJA utføres av p...
Arbeidstilsynet
OPPSUMMERING
• Arbeid i høyden skal planlegges, og det sikreste og mest
hensiktsmessige utstyret og skal v...
Arbeidstilsynet
Eksempel på dokumentasjon SJA
SJA/internkontroll 16
Sikker Jobb Analyse
Prosjekt/aktivitetsnr: Gjennomgått...
Høydekonferansen 2014 - Sikker Jobb Analysens plass i Internkontrollforskriften og krav til dokumentasjon – v/Arne Valaker...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Høydekonferansen 2014 - Sikker Jobb Analysens plass i Internkontrollforskriften og krav til dokumentasjon – v/Arne Valaker, Overingeniør, Arbeidstilsynet

1,610 views

Published on

Høydekonferansen er et initaitiv fra AAK. Konferansen arrangeres i regi av TEAM Nordmarka AS og enerWE.no.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Høydekonferansen 2014 - Sikker Jobb Analysens plass i Internkontrollforskriften og krav til dokumentasjon – v/Arne Valaker, Overingeniør, Arbeidstilsynet

 1. 1. Arbeidstilsynet SIKKER- JOBB- ANALYSE/ INTERNKONTROLL SJA/internkontroll 2
 2. 2. Arbeidstilsynet Bestillingen: • Er det forskjell mellom daglig aktivitet og en generell gjennomgang av en jobb/ et prosjekt når det gjelder dokumentasjon på risiko? • Kan risikovurderingene gjøres løpende eller i forkant? • Må vi dokumentere alt vi gjør som innebærer risiko? • Sortering av begrepene SJA og internkontroll SJA/internkontroll 3
 3. 3. Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven • Krav, rettigheter og plikter for: – arbeidsgiver – arbeidstaker – verneombud osv. • Skal sikre: – trygge tilsettingsforhold – et sikkert arbeidsmiljø – en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for alle arbeidstakere 4
 4. 4. Arbeidstilsynet Internkontrollforskriften • Leder av virksomheten må: – sørge for systematisk oppfølging av krav til HMS i regelverket i samarbeid med arbeidstakerne • Hensikt: – å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide • Internkontroll er kvalitetssikring! 5
 5. 5. Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøforskriftene • Kravene følger stegene i arbeidet: ►Før en aktivitet starter og mens den pågår ►Deretter stilles det krav til utforming av arbeidsplassen ►Så stilles det krav til gjennomføring av arbeidet 6
 6. 6. Arbeidstilsynet Hva betyr internkontroll jf. Internkontrollforskriften 3 ? Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen: De lover som er nevnt i 2 første ledd samt forskrifter fastsatt i medhold av disse. ( i denne sammenhengen arbeidsmiljøloven og forskrifter gitt i medhold av loven). SJA/internkonroll 7
 7. 7. Arbeidstilsynet Ansvar og plikter, jf. IK-forskr. 4 • Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. • Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll SJA/internkontroll 8
 8. 8. Arbeidstilsynet Kartlegging og tiltak – IK-forskr. 5 IK-forskriften 5, pkt 6 og 7: Virksomheten skal: • Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen SJA/internkontroll 9
 9. 9. Arbeidstilsynet Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) 17 Plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem • Den ansvarlige skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhets-lovgivningen. • Rettighetshaveren og eieren av landanlegg skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav gitt i helse-, miljø- og sikkerhets-lovgivningen som er rettet mot rettighetshavere og eiere av landanlegg. • Arbeidstakerne skal medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styrings-system. SJA/internkontroll 10
 10. 10. Arbeidstilsynet RISIKOKARTLEGGING OG RUTINER FOR UTFØRELSE En virksomhets normale aktiviteter skal være risikovurdert på forhånd og Rutiner for gjennomføring skal være utarbeidet og implementert SJA kan være en siste «skanse» mht å etablere barrierer mot ulykker/sykdom og uønskede hendelser, samt et redskap for å melde tilbake mangler i internkontrollen. SJA er et begrep som ikke er definert i lovgivningen. SJA/internkontroll 11
 11. 11. Arbeidstilsynet RISIKOKARTLEGGING OG RUTINER FOR UTFØRELSE Risikokartleggingen skal omfatte alle arbeidsmiljøfaktorene: • Organisatoriske og psykososiale • Ergonomiske • Kjemiske og biologiske • Teknisk sikkerhet, ulykkesfare Ved valg av utførelsesmetode, valg av arbeidsutstyr og utforming av prosedyrer. SJA/internkontroll 12
 12. 12. Arbeidstilsynet RISIKOKARTLEGGING OG RUTINER FOR UTFØRELSE Stiger og «gardintrapper»: Begrensning i bruk; bl.a. krav om sikkert grep. Fortrinnsvis for adkomst og inspeksjon. Bruk av stige genererer mange ulykker. Arbeidsbukker, stillas og lift: Arbeidsplattform velges ut fra en vurdering av aktuelle risikofaktorer, arbeidet som skal utføres og situasjonen på stedet. Arbeid i tau: Det skal fremgå av risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en sikker måte (alle risikofaktorer skal vurderes), og at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere utstyr. Alenearbeid under klatring er ikke tillatt, da det stilles krav om øyeblikkelig hjelp i en nødsituasjon. SJA/internkontroll 13
 13. 13. Arbeidstilsynet RISIKOKARTLEGGING OG RUTINER FOR UTFØRELSE SJA skal ikke være en omfattende sak, fordi: • SJA utføres av personell på utførelsesstedet (for eksempel mellom arbeidsleder og utførende handverker • Dersom SJA blir for omfattende, kan dette legge et ekstra press på arbeidsleder og utførende til å gjennomføre jobben uten de nødvendige hjelpemidler. Fremdriftskrav og kostnader kan begrensede mulighetene til å skaffe nødvendig utstyr når risikovurderingen kommer nær opp til utførelsestidspunktet. SJA/internkontroll 14
 14. 14. Arbeidstilsynet OPPSUMMERING • Arbeid i høyden skal planlegges, og det sikreste og mest hensiktsmessige utstyret og skal velges. • Virksomhet som har arbeid i høyden som del av sin vanlige aktivitet skal ha rutiner for gjennomføring og valg av utstyr. • SJA – et begrep som ikke er definert i forskrift, men som bransjene har etablert for å fange opp «restrisiko» - og som er en del av virksomhetenes lovpålagte risikokartlegging og tiltaksplaner. • SJA som del av en virksomhets internkontroll skal innarbeides som en rutine og et system for å fange opp situasjoner og utfordringer som ikke er avklart i internkontrollrutinene («restrisiko»). SJA skal da være skriftlig, og dokumenterbar i internkontrollsystemet. • Risikovurderingen skal omfatte alle relevante arbeidsmiljøfaktorer. SJA/internkontroll 15
 15. 15. Arbeidstilsynet Eksempel på dokumentasjon SJA SJA/internkontroll 16 Sikker Jobb Analyse Prosjekt/aktivitetsnr: Gjennomgått av: Deltakere: Dato: Oppdrag: Arne Valaker overingeniør (sign.) Typegodkjenningen er elektronisk signert, og har derfor ingen signatur BESKRIVELSE AV AKTIVITET BESKRIVELSE AV RISIKOMOMENTER BESKRIVELSE AV SIKRINGSTILTAK

×