Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fallende gjenstander – vår erfaring
fra Gudrun prosjektet
Høydekonferansen 1-2. april 2014
Ellinor Nesse Classification: I...
Classification: Internal 2013-08-262
Pr. 28.2.14
0,0	
  
0,5	
  
1,0	
  
1,5	
  
2,0	
  
2,5	
  
3,0	
  
3,5	
  
4,0	
  
4...
Classification: Internal 2013-08-263
Pr. 28.2.14
0,0	
  
0,5	
  
1,0	
  
1,5	
  
2,0	
  
2,5	
  
3,0	
  
3,5	
  
4,0	
  
4...
5 alvorlige hendelser sommeren 2012
•  3.7.2012 - skiftenøkkel - Apply, Stord - gul
(3)
•  15.7.2012 – blindflens - Aibel,...
Statoil korrigerende tiltak
•  Styrket teamet I Thailand
•  Gjennomførte ledelsesinspeksjon
•  Understreket meldingen om a...
Aibel korrektive aksjoner
•  Hendelsene ble gjennomgått i toolbox møter med arbeiderne og HMS
møter med formenn og ledere
...
Demonstration of falling object Toolbox talk by K. Greang Chotsuwan
More use of tool lanyardsBarrier with signs
Eksempler ...
Scrap bin on the module
Loose items kept in “Blue boxes”.
Install safety net around chutes
Roof cover over scrap bins
Ekse...
9
Classificatio
n: Internal
2011-06-21
10
Identifisering av risiko og videre oppfølging
“Site construction manual”
•  Identifisering av operasjonell risiko er en...
Antakelser
site construction manual
Classification: Internal 2013-08-2611
Working at heights •  That full-body harness is ...
Egenvurdering av konstruksjonsaktivitetene ved Aibel
Haugesund
Classification: Internal 2013-08-2612
Green, acceptable and...
1
Classificatio
n: Internal
2011-08-26
Hva gjorde vi for å unngå fallende gjenstander eller
ulykker i Gudrun prosjektet, H...
Aktiviteter som ble gjennomført for å redusere
HMS risikoen i Haugesund
•  2 ekstra sikkerhetsinspektører (blåjakker)
•  2...
Gudrun prosjektets opplæringssenter for
forebygging av fallende gjenstander
Forebygging av fallende gjenstander"
•  Telt bygget over stålstruktur for opplæring og
bevisstgjøring av fagarbeiderne i f...
Hovedfokus områder "
■  Planlegging av arbeidet
■  Risikovurdering
■  Orden og ryddighet
■  Sperringer, tildekninger, skil...
Til frakting av verktøyopp og ned trapper leidere
Til mindre
verktøy
Til oppbevaring av verktøy
Til beltesikring
Til oppbe...
Fra klasseromsundervisningen
Classification: Internal 2012-10-0919
Gudrun Offshore:
A-standard handlingsmønster
•  HVORDAN skal jobben utføres?
•  HVA kan gå galt?
•  HVILKE risikoreduseren...
Gudrun sikkerhetsbrief
•  Gjennomføres for alle nye ombord og repeteres ved behov
•  Tema som blir gjennomgått:
−  Kabler ...
Kampanjer og fokusområder
•  Fallende gjenstander
•  Utstyr for arbeid I høyden
•  A-standard
•  Pusteluft
•  Sikker bruk ...
Oppsummering
•  Kommuniser klare forventninger og strategier
•  Identifiser og kontroller risiko
•  Kontinuerlig oppfølgin...
24 Classification: Internal 2013-08-26
Fallende gjenstander – vår erfaring fra
Gudrunprosjektet
Presenters name Ellinor Ne...
Beskyttelse struktur til lyskastere, kamera og kabelgater
Classification: Internal 2013-07-2525
Beskyttelse struktur til lyskastere, kamera og kabelgater
Classification: Internal 2013-07-2526
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Høydekonferansen 2014 - Fallende gjenstander – Vår erfaring fra Gudrun-prosjektet – v/Ellinor Nesse, HMS leder Gudrun prosjektet, Statoil

973 views

Published on

 • Be the first to comment

Høydekonferansen 2014 - Fallende gjenstander – Vår erfaring fra Gudrun-prosjektet – v/Ellinor Nesse, HMS leder Gudrun prosjektet, Statoil

 1. 1. Fallende gjenstander – vår erfaring fra Gudrun prosjektet Høydekonferansen 1-2. april 2014 Ellinor Nesse Classification: Internal 2013-08-26
 2. 2. Classification: Internal 2013-08-262 Pr. 28.2.14 0,0   0,5   1,0   1,5   2,0   2,5   3,0   3,5   4,0   4,5   5,0   Falling  Object  Frequency  (FOF)   12  month  average  &  Project  accumulated  total   FO  (yellow)   FO  (red)   FOF  (proj.  total)   FOF    (12  month)   Target  
 3. 3. Classification: Internal 2013-08-263 Pr. 28.2.14 0,0   0,5   1,0   1,5   2,0   2,5   3,0   3,5   4,0   4,5   Total  Recordable  Injury  Frequency  (TRIF)   12  month  average  &  project  accumulated  total   TRI  (red)   TRI  (yellow)   TRI  (green)   TRIF  (12  month)   TRIF  (proj.  total)   Target  
 4. 4. 5 alvorlige hendelser sommeren 2012 •  3.7.2012 - skiftenøkkel - Apply, Stord - gul (3) •  15.7.2012 – blindflens - Aibel, LCB Thailand - rød (2) •  19.7.2012 – stål skrap- Aibel, LCB Thailand - rød (2) •  8.8.2012 – vinkelsliper - Aibel, LCB Thailand - gul (3) •  8.8.2012 – flatjern - Aibel, LCB Thailand - gul (3)
 5. 5. Statoil korrigerende tiltak •  Styrket teamet I Thailand •  Gjennomførte ledelsesinspeksjon •  Understreket meldingen om at sikkerhet er første prioritet •  Tydelig kommunikasjon av våre forventninger •  Fokus på å sikre motivasjon og gjennomføringsevne •  Gjennomførte opplæring av prosjekt ledere i “sikkert arbeid I høyden – rigging og utstyr”
 6. 6. Aibel korrektive aksjoner •  Hendelsene ble gjennomgått i toolbox møter med arbeiderne og HMS møter med formenn og ledere •  Praktiske demonstrasjoner •  Introduserte “HMS er mitt ansvar” for alle ledere I Thailand •  Alle toppledere skulle tydelig kommunisere at HMS har første prioritet •  Gjennomførte en verifikasjon som inkluderte fallende gjenstander
 7. 7. Demonstration of falling object Toolbox talk by K. Greang Chotsuwan More use of tool lanyardsBarrier with signs Eksempler fra Thailand
 8. 8. Scrap bin on the module Loose items kept in “Blue boxes”. Install safety net around chutes Roof cover over scrap bins Eksempler fra Thailand"
 9. 9. 9 Classificatio n: Internal 2011-06-21
 10. 10. 10 Identifisering av risiko og videre oppfølging “Site construction manual” •  Identifisering av operasjonell risiko er en kontinuerlig prosess gjennom hele byggeperioden og er en del av vår daglige arbeid på byggeplassen •  Det skal etableres en oversikt over aktiviteter som skal følges opp •  Aktivitetene skal vurderes, dokumenteres og kontinuerlig følges opp I PIMS •  Resultatet av egen vurderingen skal kommuniseres med leverandør og aktivt brukes i HMS arbeidet på byggeplassen. Classification: Internal 2013-08-26
 11. 11. Antakelser site construction manual Classification: Internal 2013-08-2611 Working at heights •  That full-body harness is used by all personnel working at height (above 2m) except when the work takes place on approved scaffolds or on parts of the permanent works which are secured. Falling Objects •  That work is not planned and carried out at levels above each other were there exist a risk of falling objects and consequential injuries to personnel or equipment at lower levels •  That appropriate actions are taken to secure tools and equipment •  That a procedure controlling Working at heights and falling objects is implemented and followed
 12. 12. Egenvurdering av konstruksjonsaktivitetene ved Aibel Haugesund Classification: Internal 2013-08-2612 Green, acceptable and under control Yellow, warning that thing are not acceptable and situation require actions Red, thing have happened and action are taken Working at heights • That full-body harness is used by all personnel working at height (above 2m) except when the work takes place on approved scaffolds or on parts of the permanent works which are secured. Aibel procedure A-WI-12-03-HA-16 Prevention of falling objects. Weekly reporting show that procedures for work in height are not followed properly. A lot of RUHs are reported regarding these issues Close monitoring and followed up by all. Statoil have employed a person with experience related to work in heights. Falling Objects • That work is not planned and carried out at levels above each other were there exist a risk of falling objects and consequential injuries to personnel or equipment at lower levels • That appropriate actions are taken to secure tools and equipment • That a procedure controlling Working at heights and falling objects is implemented and followed Work in several heights for all disciplines. Aibel procedure A-WI-12-03-HA-16 Prevention of falling objects. Work in height started. Close monitoring and followed up. Statoil have employed a person with experience related to work in height. Course for work at height planned to start week 42. If rules is not followed this shall have an conserves
 13. 13. 1 Classificatio n: Internal 2011-08-26 Hva gjorde vi for å unngå fallende gjenstander eller ulykker i Gudrun prosjektet, Haugesund •  God dialog og samarbeid. •  Etterspørre prosedyrer og sjekklister for arbeid i høyden. Etc. W3. (Aibels, Way We Work) •  Verifikasjoner på rigging, stillas, arbeid i høyden etc. •  Daglige inspeksjoner. −  U-planlagte runder, der observasjoner blir rapportert til leverandør. •  Ukentlige og månedlige HMS ledelse inspeksjoner. −  Bestemme et fokus område. −  Personlig verneutstyr. Hjelm, Briller, Vernesko, hørselvern. −  Sikring av personell, verktøy og utstyr. Fallsikrings utstyr, sjakler, slanger, kabelgater osv. −  Entring. Tillatelse og bruk av riktig verneutstyr i forhold til jobben. −  Bruk av godkjent løfte utstyr. Stropper, taljer, årets farge osv.. −  Stillas og rigging. −  Ryddighet. −  Oppsummering av runde.
 14. 14. Aktiviteter som ble gjennomført for å redusere HMS risikoen i Haugesund •  2 ekstra sikkerhetsinspektører (blåjakker) •  2 VO som fulgte opp og ga råd ute på byggeplassen •  Alimak heis nr 2 ved M30 modulen •  Ekstra rengjøringspersonell (14 personer) •  Kurs for alle arbeiderne med fokus på god praksis ved Arbeid I høyden •  Ekstra utstyr som 400 verktøykasser, 40 avfallskonteinere, 1000 S-kroker •  “Ren arbeidsplass” kampanje •  Midlertidige stillasvegger •  Tydelig markering av transport veier og løfte områder i Nordsjøhallen •  Tak over alle innganger på bakkenivå Classification: Internal 2012-12-1914
 15. 15. Gudrun prosjektets opplæringssenter for forebygging av fallende gjenstander
 16. 16. Forebygging av fallende gjenstander" •  Telt bygget over stålstruktur for opplæring og bevisstgjøring av fagarbeiderne i forebygging av fallende gjenstander. •  Opplæringen gjøres på identiske arbeidsoperasjoner som en møter på arbeidsplassen. •  Arbeidsoperasjonene er utarbeidet i samarbeid med de forskjellige fagdisiplinene og spesial tilpasset fagdisiplinene. •  30 % av opplæringen er teoretisk 70 % praktiske oppgaver. •  Rundt 1800 personer har gjennomført kurset pr juli 2013.
 17. 17. Hovedfokus områder " ■  Planlegging av arbeidet ■  Risikovurdering ■  Orden og ryddighet ■  Sperringer, tildekninger, skiltinger fjernet ■  Rett bruk av tilgjengelig sikringsutstyret
 18. 18. Til frakting av verktøyopp og ned trapper leidere Til mindre verktøy Til oppbevaring av verktøy Til beltesikring Til oppbevaring av bolter etc. Tilgjengelig sikringsutstyr på verktøykammer
 19. 19. Fra klasseromsundervisningen Classification: Internal 2012-10-0919
 20. 20. Gudrun Offshore: A-standard handlingsmønster •  HVORDAN skal jobben utføres? •  HVA kan gå galt? •  HVILKE risikoreduserende tiltak må iverksettes? •  HVEM skal involveres og informeres? •  Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver eneste dag, for det finnes ingen endelige og varige løsninger! •  Ha omtanke for dine arbeidskollegaer som om de er din ”familie”. •  Tenk nøye igjennom hvilken risiko du velger for deg og dine arbeidskollegaer •  La andre drive Risiko sport, vi skal jobbe trygt og sikkert... Classification: Internal 2013-08-2620
 21. 21. Gudrun sikkerhetsbrief •  Gjennomføres for alle nye ombord og repeteres ved behov •  Tema som blir gjennomgått: −  Kabler og slanger −  Bruk av løfteutstyr −  Sjekkliste for bruk av fiberstropper og løfteutstyr −  Arbeid i høyden og bruke av sperringer −  Sperringer og markeringer −  Bruk av fallsikring, utstyr til fallsikring −  Falldemperen og fallsikringssele −  Bruk av sikringskrok −  Arbeid over sjø Classification: Internal 2013-08-2621
 22. 22. Kampanjer og fokusområder •  Fallende gjenstander •  Utstyr for arbeid I høyden •  A-standard •  Pusteluft •  Sikker bruk av verktøy – unngå fallende gjenstander •  PPE PL025/PL187 MC 18.12.13
 23. 23. Oppsummering •  Kommuniser klare forventninger og strategier •  Identifiser og kontroller risiko •  Kontinuerlig oppfølging og forbedring •  Kreativitet og samarbeid •  Sikre at ledelsen har tilstrekkelig med kompetanse •  Bruke noe penger Classification: Internal 2013-08-2623
 24. 24. 24 Classification: Internal 2013-08-26 Fallende gjenstander – vår erfaring fra Gudrunprosjektet Presenters name Ellinor Nesse Presenters title: HSE manager elne@statoil.com Tel: +4795939348 www.statoil.com
 25. 25. Beskyttelse struktur til lyskastere, kamera og kabelgater Classification: Internal 2013-07-2525
 26. 26. Beskyttelse struktur til lyskastere, kamera og kabelgater Classification: Internal 2013-07-2526

×