Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Høydekonferansen 2014 - Dialogteater – v/Splint

379 views

Published on

Høydekonferansen er et initaitiv fra AAK. Konferansen arrangeres i regi av TEAM Nordmarka AS og enerWE.no.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Høydekonferansen 2014 - Dialogteater – v/Splint

  1. 1. Sikkert arbeid i høyden Dialogteater
  2. 2. Hvorfor bruke situasjonsbasert trening i HMS arbeidet? ‘0’ Visjon - Tid AntallHendelser ? • Adferd • Relasjoner • Kultur
  3. 3. Dialogteater Elektro Offshore ASAP • Vi befinner oss på West Pioneer plattformen i Nordsjøen. • Dere skal møte Karl som er vedlikeholdsleder og Line som er en innleid hjelpearbeider. • De skal trekke en ny strømkabel gjennom produksjonsmodulen på mellomdekk og må jobbe på stillas 3 meter over dekk.
  4. 4. Vår samarbeidsform Vi samarbeider med våre kunder og partnere for å realisere HMS visjoner, mål og verdier, innenfor både nye og eksisterende strategier. Er du nysgjerrige, ønsker mer informasjon eller ønsker å ta en prat med oss, så ta gjerne kontakt: • chris@splint.no 9229 5070 • maiken@splint.no 9224 9710 ”Dere representerer noe annet enn mange andre firmaer. Ikke like belærende og like avhengig opptatt av at alt skal være likt boka.” Uttalelse fra en leder i Norges Geotekniske Institutt Workshoppen scoret 93%

×