Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.eninorge.com
Hvordan etablere tillit ved oljeboring i
nordområdene?
…eller,
Ut av skyggen!
Andreas Wulff
Kommunikasjon...
2
exploration
exploration & production
Exploration
16 countries
Exploration &
Production
25 countries
arctic projects
Eni ...
Eldfisk Ekofisk
Kristin
Åsgard
Goliat
MarulkÅsgard A
Heidrun
Fra 1965
Fra1981
Fra 1993
Hammerfest
4
5
6
Fem forutsetninger for støtte i opinionen
 Sterk overordnet politisk forankring og budskap
 Oppslutning fra viktige sa...
7
Elektrifisering:
 vurdere å øke kapasiteten på kraftkabelen fra land
 tilrettelegge for innkopling av en ekstra kraftk...
Dårlig start
8
09.09.2009
9
10
11.09.2009
 Aftenbladkommentar 11.10.2009
11
«Goliat-utbyggingen følges med argusøyne
både av motstandere og tilhengere av
petroleum...
12
Negative holdninger tiltar i styrke 2009/10
 Negative oppmerksomhet i pressen og blant lokale og
regionale politikere:
 ...
Ambisjon
Omdanne
Goliat-utbyggingen,
fra et offshore
oljeprosjekt
til
sosial verdi for
befolkningen i
nord
14
15
Strategi: Ringvirkninger og oljevern
 Kontrakter og innkjøp
 Utdanning og kompetanse
 Rekruttering og ansettelser
 ...
Det gylne triangel
17
Norske kontrakter til Korea = 2-3 mrd NOK
 Alfa Laval (platekjølere)
 Aker Pusnes (ankervinsjer)
 Aker Midsund (sepa...
18
Goliat utbygging: ca 60 % norsk andel
19
Kontraktstrategi for driftsfase Goliat
Mål:
Bidra til lokale og regionale ringvirkninger
Hovedprinsipp:
 Oppdeling av ...
Driftskontrakter tilpasset Nord Norge
21
”Ventet 30 år, nå skjer det”
22
Bygging av regionkontor og driftorganisasjonen for
Goliat i Hammerfest
Første V&M kontrakt - september 2012
23
Samme dag i Finnmark
24
Dagen etter.
Mail fra fylkesråd for næring i Finnmark:
25
Hei !
Leste artikkelen på nett og jeg regner med
at Apply bestet...
Ny pressekonferanse – i Hammerfest
26
Ny kontrakt – ny pressekonferanse i Hammerfest
27
Nordnorsk kunst
28
29
30
Utdanning og kompetanse – formål og strategi
Formål:
Bidra til å styrke interessen og kompetansenivået innen relevante
...
31
Utdanning og kompetansetiltak
32
Mål
Rekruttere kvalifiserte medarbeidere tilknyttet til regionen
Strategi og tiltak
 Etablering av regions- og driftsk...
33
Rekruttering
34
Formål
 Robust, effektiv oljevernberedskap, tilpasset lokale forhold
Strategi
 Inndelt i fire barrierer
 Styrking av...
35
Seks beredskapselementer
Samordning
Fagutdanning
Beredskapsfartøy
Fiskefartøy
Utskutte depot
Strandsonevern
Status per 2013
36
“Goliat ( ) anses å representere beste
praksis for kyst- og
strandsoneberedskap på norsk sokkel
per i d...
37
Bo-lyst – sponsing av kultur og kompetanse
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Energy Communication Conference 2014 - Hvordan etablere tillit ved oljeboring i nordområdene? V/Andreas Wullf, Kommunikasjonsdirektør Eni Norge

857 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energy Communication Conference 2014 - Hvordan etablere tillit ved oljeboring i nordområdene? V/Andreas Wullf, Kommunikasjonsdirektør Eni Norge

 1. 1. www.eninorge.com Hvordan etablere tillit ved oljeboring i nordområdene? …eller, Ut av skyggen! Andreas Wulff Kommunikasjonsdirektør, Eni Norge
 2. 2. 2 exploration exploration & production Exploration 16 countries Exploration & Production 25 countries arctic projects Eni – et globalt energiselskap
 3. 3. Eldfisk Ekofisk Kristin Åsgard Goliat MarulkÅsgard A Heidrun Fra 1965 Fra1981 Fra 1993 Hammerfest
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6 Fem forutsetninger for støtte i opinionen  Sterk overordnet politisk forankring og budskap  Oppslutning fra viktige samfunnsaktører – interesseorganisasjoner  Tydelig og tilstrekkelig kommunikasjon og informasjon  Involvering av lokal/regional opinion  Kompensasjon (lokalt) Kilde:
 7. 7. 7 Elektrifisering:  vurdere å øke kapasiteten på kraftkabelen fra land  tilrettelegge for innkopling av en ekstra kraftkabel  innen 31.12.09 melde om strømforbruket knyttet til full elektrifisering  fremlegge en plan om økt bruk av kraft fra land når nettet er styrket Oljevern:  foreta en detaljert kartlegging av infrastrukturen innen influensområdet  gjennomføre tiltak for å styrke oljevernberedskapen i berørte kommuner Ringvirkninger:  følge opp tiltak som vil øke de lokale og regionale ringvirkningene Gasseksport:  forelegge en plan for avtak av gass to år før oppstart Stortinget pålegger Eni Norge: Vedtatt 18. Juni 2009
 8. 8. Dårlig start 8
 9. 9. 09.09.2009 9
 10. 10. 10 11.09.2009
 11. 11.  Aftenbladkommentar 11.10.2009 11 «Goliat-utbyggingen følges med argusøyne både av motstandere og tilhengere av petroleumsvirksomheten i nord. Italienske Eni sitter i en nøkkelrolle i forhold til den videre petroleumsutvikling utenfor Nord-Norge.»
 12. 12. 12
 13. 13. Negative holdninger tiltar i styrke 2009/10  Negative oppmerksomhet i pressen og blant lokale og regionale politikere:  Oljevern  Ringvirkninger, lokalt og nasjonalt  Generell lav kjennskap til Eni Norge  Usikkerhet om Eni Norges vilje og evne til å innfri Stortingets krav  Tidligere ambassadører i ferd med å bli motstandere
 14. 14. Ambisjon Omdanne Goliat-utbyggingen, fra et offshore oljeprosjekt til sosial verdi for befolkningen i nord 14
 15. 15. 15 Strategi: Ringvirkninger og oljevern  Kontrakter og innkjøp  Utdanning og kompetanse  Rekruttering og ansettelser  Oljevernberedskap  Generelle, samfunnsbyggende tiltak  Medie- og interessentarbeid
 16. 16. Det gylne triangel
 17. 17. 17 Norske kontrakter til Korea = 2-3 mrd NOK  Alfa Laval (platekjølere)  Aker Pusnes (ankervinsjer)  Aker Midsund (separatorer)  Air Products (nitrogengenerator)  ABB (elektro/kontrollsystem/instrument/tele)  Alfsen (kjemikalieinjeksjon)  APL (oljelossesystem)  Bjørge (hovedpumper olje og vann)  Bureau Veritas (tredjeparts verifikasjon)  FMC (målepakker)  Framo (brannvannspumper og generatorer)  Hamworthy (nøytralgass)  K. Lund (luftkompressor)  National Oilwell Varco (kraner)  MI-Swaco (vannrensing)  Scat Harding (livbåter)
 18. 18. 18 Goliat utbygging: ca 60 % norsk andel
 19. 19. 19 Kontraktstrategi for driftsfase Goliat Mål: Bidra til lokale og regionale ringvirkninger Hovedprinsipp:  Oppdeling av hovedkontrakter  Krav om lokal tilstedeværelse  Oppmuntre til industriallianser  Leverandørmarkedet kartlagt  Følgeforskning dokumenterer
 20. 20. Driftskontrakter tilpasset Nord Norge
 21. 21. 21 ”Ventet 30 år, nå skjer det”
 22. 22. 22 Bygging av regionkontor og driftorganisasjonen for Goliat i Hammerfest
 23. 23. Første V&M kontrakt - september 2012 23
 24. 24. Samme dag i Finnmark 24
 25. 25. Dagen etter. Mail fra fylkesråd for næring i Finnmark: 25 Hei ! Leste artikkelen på nett og jeg regner med at Apply bestetter kontoret sitt i Hammerfest og driver driften herfra og ikke Stavanger eller Haugesund. Vi aksepterer jo ikke postkassebedrifter og der gjør jo heller ikke Eni. Lokal tilknytning betyr at de skal være her og det bør Apply bekrefte, noe direktøren egentlig ikke gjorde. Synes nok at ENI bør si i fra :) Snakkes.
 26. 26. Ny pressekonferanse – i Hammerfest 26
 27. 27. Ny kontrakt – ny pressekonferanse i Hammerfest 27
 28. 28. Nordnorsk kunst 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30 Utdanning og kompetanse – formål og strategi Formål: Bidra til å styrke interessen og kompetansenivået innen relevante fag i regionen Strategi:  Tiltak på barne- og ungdomstrinnet  Samarbeidsavtaler med VGS og høyere utdanningsinstitusjoner  Lærling- og utvekslingsprogram  Stipend, Mastergradstudier i Milano, forbeholdt Nord Norge  Finansiering av desentralisert opplæring i nabokommuner  Virtuelt klasserom og opplæringstilbud
 31. 31. 31 Utdanning og kompetansetiltak
 32. 32. 32 Mål Rekruttere kvalifiserte medarbeidere tilknyttet til regionen Strategi og tiltak  Etablering av regions- og driftskontor i Hammerfest: 60 ansatte  Målrettet rekruttering – nordnorske kandidater blir foretrukket  Rekrutteringsbyråer leter aktivt etter regionale kandidater  Leverandører benytter regional arbeidskraft  PR og informasjonskampanjer, folkemøter i kommunene Rekruttering og sysselsetting – formål og strategi
 33. 33. 33 Rekruttering
 34. 34. 34 Formål  Robust, effektiv oljevernberedskap, tilpasset lokale forhold Strategi  Inndelt i fire barrierer  Styrking av kystnær beredskap  NOFO har overordnet ansvar for beredskapen  Nordnorske leveranser  Styrke den generelle beredskapen i i regionen Oljevern – formål og strategi
 35. 35. 35 Seks beredskapselementer Samordning Fagutdanning Beredskapsfartøy Fiskefartøy Utskutte depot Strandsonevern
 36. 36. Status per 2013 36 “Goliat ( ) anses å representere beste praksis for kyst- og strandsoneberedskap på norsk sokkel per i dag. Løsningen er tilpasset Finnmark og har over føringsverdi for de kystnære delene i nord generelt, herunder forholdene i utredningsområdet.” Konsekvensutredning - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet, OED Januar 2013
 37. 37. 37 Bo-lyst – sponsing av kultur og kompetanse

×