Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RISIKOVURDERINGER
OG
RISIKOFORSTÅELSE
Høydekonferansen - 2014
Marit Kittilsen, Skagerak Energi
Skagerak Energi
 Skagerak Energi er en framtidsrettet
leverandør av ren energi
- Produksjon, transport og salg av strøm
-...
3
Skagerak – stor produsent og distributør av strøm
 45 kraftstasjoner
 5,8 GWh
 Over 180.000 kunder
Skagerak – stor lokal bidragsyter til kultur/idrett
4
Risiko og Murphys lov
 Det som kan gå galt, vil en dag gå galt
 Ingen aktiviteter kan gjennomføres
uten risiko og risiko...
Risiko og risikovurdering
 Risiko
- Mulig fare for tap eller at noe kan påvirkes negativt
 HMS risikovurderinger
- Arbei...
Betraktninger om risikovurderinger i bransjen
7
 Sterkt fokus på forsyningssikkerhet
 Økt fokus på helhetlig risikovurde...
Risikostyring i Skagerak
8
Strategi og KPI´er
Selskap og konsern
Alle KPI-perspektiv
Operasjonell og strategisk
Risikoregi...
Krav, arbeidsprosesser og IT-verktøy i Skagerak
 Konsernprinsipper og retningslinjer
- Virksomhetsstyring, Risikostyring,...
Typer risikoanalyser i Skagerak
 Identifikasjon av farekilder, trusler og
uønskede hendelser
- Grovanalyse/Hazid/RRR, FMC...
Risikoforståelse
 God risikoforståelse er god forståelse av
hvilke faremomenter som er forbundet med
respektive aktivitet...
Risikoforståelse
 Hvorfor oppfatter vi risiko ulikt?
- Hvorfor følger noen alle regler til punkt og prikke, mens andre
br...
Faremoment
 Mulig kilde til personskade/sykdom
eller andre uønskede hendelser
- stress, manglende mestring
- mangelfull k...
Fare for personskader
 Energi er nødvendig for alle aktiviteter
 Personskader skjer hyppigst når energi
kommer ut av kon...
God risikoforståelse
 God risikoforståelse er god virkelighetsforståelse
- å forstå hvordan og hvorfor farlige forhold og...
Takk til følgende for læring og inspirasjon
Urban Kjellén, Statkraft
Øyvind Eriksen, Norsk Hydro
Ingrid Sanderud, Norsk Hy...
www.skagerakenergi.no
TAKK
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Høydekonferansen - Risikoforståelse og risikovurderinger i energisektoren – v/Marit Kittilsen, HMSK-sjef, Skagerak Energi

904 views

Published on

Høydekonferansen er et initaitiv fra AAK. Konferansen arrangeres i regi av TEAM Nordmarka AS og enerWE.no.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Høydekonferansen - Risikoforståelse og risikovurderinger i energisektoren – v/Marit Kittilsen, HMSK-sjef, Skagerak Energi

 1. 1. RISIKOVURDERINGER OG RISIKOFORSTÅELSE Høydekonferansen - 2014 Marit Kittilsen, Skagerak Energi
 2. 2. Skagerak Energi  Skagerak Energi er en framtidsrettet leverandør av ren energi - Produksjon, transport og salg av strøm - Utvikling og leveranse av energirelaterte produkter og tjenester 2  Årlig omsetning ca. 2,9 mrd kr*  Totalkapital ca. 10,9 mrd kr*  Egenkapital ca. 3,9 mrd kr*  Antall ansatte 777** * Resultat 2013 **Skagerak Energi og heleide datterselskap 01.01.2014
 3. 3. 3 Skagerak – stor produsent og distributør av strøm  45 kraftstasjoner  5,8 GWh  Over 180.000 kunder
 4. 4. Skagerak – stor lokal bidragsyter til kultur/idrett 4
 5. 5. Risiko og Murphys lov  Det som kan gå galt, vil en dag gå galt  Ingen aktiviteter kan gjennomføres uten risiko og risiko må forstås og styres 5
 6. 6. Risiko og risikovurdering  Risiko - Mulig fare for tap eller at noe kan påvirkes negativt  HMS risikovurderinger - Arbeidsmiljø, arbeidsprosesser og bruk av maskiner/utstyr - Teknisk standard anlegg og ytre miljø - Sikring og beredskap og IKT - Prosjekt  Helhetlig risikovurdering - Alle perspektiv hvor konsernet har KPI-er - Mulige tap og mulige gevinster 6 ALARP GAMABas low as reasonably practicable globalement au moins aussi bon Fig; Hvordan forebygge – det som er øverst i pyramiden har størst effekt
 7. 7. Betraktninger om risikovurderinger i bransjen 7  Sterkt fokus på forsyningssikkerhet  Økt fokus på helhetlig risikovurdering  Forbedringspotensial ifm - Grunnleggende HMS risikovurderinger - Oppdateringsfrekvens - Koble styringssystem og risikovurderinger - Vesentlige endringer av arbeidsprosesser - Organisasjons- og endringsprosjekter
 8. 8. Risikostyring i Skagerak 8 Strategi og KPI´er Selskap og konsern Alle KPI-perspektiv Operasjonell og strategisk Risikoregister, Handlingsplaner, «Lederskap og etterlevelse» Risikovurdering av: - Arbeidsmiljø - Arbeidsprosesser - Bruk av maskiner/utstyr - Teknisk status på anlegg - Ytre miljø - Prosjekter/Framtidig drift og vedlikehold - Prosjekter/Byggefasen - ROS – IKT - ROS – Sikring og beredskap - SJA og Ta to Gjennomføre, måle og forbedre
 9. 9. Krav, arbeidsprosesser og IT-verktøy i Skagerak  Konsernprinsipper og retningslinjer - Virksomhetsstyring, Risikostyring, Prosjekt, HMS  Arbeidsprosesser - Risikostyring - Ulike typer risikovurderinger - Målstyring  IKT-verktøy - Excel - DK Delta Risikomodul 9
 10. 10. Typer risikoanalyser i Skagerak  Identifikasjon av farekilder, trusler og uønskede hendelser - Grovanalyse/Hazid/RRR, FMCEA, Hazop - ROS  Barriereanalyse - Bowtie  Analyse av menneskelige og organisatoriske faktorer - ORIM (Organisatorisk riskopåvirkende modell)  I felt - SJA og TaTo
 11. 11. Risikoforståelse  God risikoforståelse er god forståelse av hvilke faremomenter som er forbundet med respektive aktiviteter  God risikoforståelse reduserer usikkerhet i risikovurderingen  Vi skal gjennom god risikoforståelse identifisere alle reelle farer og redusere risiko til et akseptabelt nivå 11
 12. 12. Risikoforståelse  Hvorfor oppfatter vi risiko ulikt? - Hvorfor følger noen alle regler til punkt og prikke, mens andre bryter alle barrierer? - Når og hvorfor snakker vi for døve ører?  Lederskap og etterlevelse - Folk må eie risiko og forstå at egen atferd styrer 12
 13. 13. Faremoment  Mulig kilde til personskade/sykdom eller andre uønskede hendelser - stress, manglende mestring - mangelfull kompetanse, utydelig ledelse - støy, lys, ergonomi, reiser - gammelt utstyr, mangelfullt vedlikehold - feil bruk av maskiner/utstyr - 3.person i "våre" vassdrag eller inn på våre anlegg - oljer og kjemikalier - renoverings- og byggeprosjekter - rekruttering, besøkende/konsulenter - adgangskontroll, håndtering av pc-er 13
 14. 14. Fare for personskader  Energi er nødvendig for alle aktiviteter  Personskader skjer hyppigst når energi kommer ut av kontroll  Hvor kritisk er en fare - Energi dreper - fysikkens lover gjelder - Fart, høyde, tid, mengde 14
 15. 15. God risikoforståelse  God risikoforståelse er god virkelighetsforståelse - å forstå hvordan og hvorfor farlige forhold og dårlig arbeidsmiljø oppstår - å forstå når man vet og når man ikke vet  God risikoforståelse - Fagkompetanse (teori, lover/forskrifter, anlegg og arbeidsprosesser) - Forståelse for fysikkens lover og naturkrefter - Forståelse for menneskelige og organisatoriske faktorer - Praktisk erfaring - Erfaring fra avviksbehandling, undersøkelser og granskninger - Observasjonsevne – bruk av øyne, ører, nese - Evne til å reagere, også på diffuse faresignal 15
 16. 16. Takk til følgende for læring og inspirasjon Urban Kjellén, Statkraft Øyvind Eriksen, Norsk Hydro Ingrid Sanderud, Norsk Hydro Reidun Pihl, Norsk Hydro André Fey, Norsk Hydro Rune Bratland, Proactima Jens Thomas Sagør, Proactima Åge Nøkland, Statoil Stig Stellberg, Statoil Per Anders Oksum + operatører, montører og alle andre jeg har møtt og hatt gode diskusjoner med gjennom mange år  16
 17. 17. www.skagerakenergi.no TAKK

×