Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief cd6 1 071211

299 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief cd6 1 071211

  1. 1. Eerste nieuwsbrief CAL d’HuZesDit is de eerste nieuwsbrief voor team CAL d’HuZes 2012. De nieuwsbrieven zul je alsdeelnemer regelmatig ontvangen. We gebruiken de nieuwsbrief om je op de hoogtete brengen van alle nieuwtjes, wetenswaardigheden en tips, om je goed voor tebreiden op het grote evenement op 7 juni volgend jaar: de beklimming van de Alpe.Maar zover is het nog lang niet. In de aanloop er naar toe zullen we als team CAL zelfeen aantal sponsoractiviteiten ondernemen. Ook in de voorbereiding daarvan zal dezenieuwsbrief worden gebruikt, naast andere middelen als de website en dedeelnemersbijeenkomsten. Eerste deelnemersbijeenkomst geslaagd!De eerste deelnemersbijeenkomst op 18 november had een prima opkomst. Zo’n 30team CAL-ers hebben samen de aftrap van het nieuwe Alpe d’HuZes seizoen verrichtin sporthal de Bloemen, ook dit jaar weer gastheer voor al onze bijeenkomsten, metkoffie in de pauze. Na een opening en welkomstwoord van Rob van de Ven was de vloer als eerste voorWilco van Pel , die de doelen van Alpe d’HuZes toelichtte, met als motto: onmachtomzetten in kracht. Dat zette hij kracht bij door het met zijn eigen ziekte enbehandelingstraject te illustreren. Alpe d ‘HuZes heeft als doel gesteld om dit jaarmaarliefst 30 miljoen bij elkaar te brengen voor onderzoek naar en behandeling vankanker. Team CAL wil daar een wezenlijke bijdrage aan leveren, met minimaal 2500euro per deelnemer.Daarna was het de beurt aan de aanwezigen om hun eigen motivatie om deel tenemen aan AD6 toe te lichten, bij elkaar ruim voldoende om er een succesvolle AD6campagne van te maken! Peter Beentjes tekende met foto’s een sfeerbeeld van AD6van het vorig jaar, zodat de deelnemers alvast een indruk kregen wat ze te wachtenstaat. In het vervolg van de bijeenkomst werden er allerlei praktische zaken besprokenmet de deelnemers: De organisatie van team CAL de evenementen die we als team CAL gaan organiseren: strandtoertocht,
  2. 2. zaalvoetbaltoernooi, spinningmarathon, benefietsconcert. De website De persoonlijke actiepagina Huisvesting in Frankrijk Spinning in de BloemenVerder in deze nieuwsbrief gaan we op deze verschillende onderwerpen apart in.Al met al was het een geslaagde start voor de deelnemers. Volgende deelnemersbijeenkomst 16 december!De volgende deelnemersbijeenkomst is op vrijdag 16 dec. om 20.00 uur, opnieuw inde Bloemen. Dan bespreken we o.a. de sponsorwerving. Hoe pakken we dit aan alsteam, maar ook tips voor de individuele deelnemer. We bespreken de taakverdelingbinnen team CAL. Daarvoor is het belangrijk dat je het bijgevoegdedeelnemersformulier invult en svp vóór 16 december retour stuurt naaradm.teamcal110609@gmail.com (zie ook het item hieronder)En: we gaan fotos maken voor de website. Dus zorg dat je haar in de plooi zit, zet jemeest sportieve glimlach op en dan gaan we van iedereen een stralende foto makenHet is dus belangrijk dat je komt!!! De organisatie van team CAL d’HuZesTeam CAL bestaat eigenlijk uit 5 teams met in totaal 32 deelnemers. Elk team heefteen teamcaptain, die een, overigens bescheiden, rol in de communicatie enorganisatie in aanloop naar de AD6 spelen. In de bijlage vind je in welk team je zit, enwie je teamcaptain is.Belangrijker is dat we activiteiten willen onderverdelen in activiteitenteams namelijk: Administratie Communicatie Sponsorwerving EvenementenWe vragen elke deelnemer in één van deze teams plaats te nemen om zo bij te dragenaan de activiteiten van team CAL, met als uiteindelijke doel een zo groot mogelijksponsorbedrag te verwerven. Als bijlage vind je een vragenformulier om jepersoonlijke gegevens in te vullen, en ook je kwaliteiten en voorkeuren vooractiviteiten aan te geven. Dit is bedoeld om een beeld te kunnen vormen van dekwaliteiten binnen de groep om dit zo optimaal mogelijk te kunnen in zetten. Stuur ditsvp vóór 16 december retour naar adm.teamcal110609@gmail.com !Op dit moment is er vooral in de administratie en in de sponsorwerving behoefte aanversterking. En in de loop van het voorjaar zullen de evenementen de nodige inzet vande deelnemers vragen. Vul je actiepagina!Elke deelnemer heeft een persoonlijke actiepagina. Daarin kun je jezelf voorstellen enje doelen aangeven. Donaties van je sponsors verlopen via deze actiepagina. En je kuntvia foto’s en een blog je vorderingen laten zien. Het is dus van groot belang dat je dezepagina zo snel mogelijk vult!Je komt op je persoonlijke actiepagina via www.opgevenisgeenoptie.nl . Klik
  3. 3. linksboven op ‘actiepagina’s 2012’, en vul je naam in onder ‘zoeken’. Dat leidtvervolgens naar je eigen pagina. M.b.v. de inloggegevens die je in je bevestigingsmailvan de Alpe d’HuZesorganisatie hebt gekregen kun je je pagina gaan vullen. Als jeingelogd bent vind je rechtsboven op de pagina een link naar de handleiding hiervoor.Maak er wat moois van! Huisvesting in Frankrijk: snel regelenIn de Alpe d’HuZesweek heb je huisvesting nodig in de nabijheid van de Alpe d’Huez.Het is zaak om dit snel te regelen, want er is in die week een ware invasie vandeelnemers en supporters en vrijwilligers in die omgeving. In het dal zul jewaarschijnlijk al op enkele kilometers afstand van Bourg dOisans moeten zoeken wilje nog kans maken, maar boven in Alpe dHuez is nog volop plaats. Je kunt dit zelfregelen via internet. Je kunt ook mailen naar de contactpersoon van de Office duToerism van Alpe dHuez, Marie David: m.david@alpedhuez.comAls je haar mailt dat je op zoek bent dan ontvang je een inschrijfformulier waarop je jewensen kenbaar kunt maken (hotel, appartement, studio, B&B etc.).Naar aanleiding van de vraag naar bepaalde faciliteiten zullen ze extra hotels en/ofappartementen openen om aan alle vraag te kunnen voldoen.Heel veel suc6 met deze zoektocht. Website en andere publiciteit team CALDit jaar willen we net als vorig jaar weer onze eigen website opzetten, waarmee weons als team CAL d’HuZes aan de buitenwereld kunnen presenteren. De website is opdit moment nog niet zover, we hopen deze de komende weken in de lucht te krijgen.Inmiddels is er wel een facebookaccount voor team CAL d’HuZes, waarmee we ons dekomende tijd kunnen profileren:http://www.facebook.com/#!/pages/Team-CAL/188175964602134Met de Castricummer en het Nieuwsblad voor Castricum afspraken gemaakt over depubliciteit voor het komende voorjaar. Beide zijn enthousiast om artikelen van en overCAL d’HuZes op te nemen. Spinning in de BloemenSinds enkele weken is er voor team CAL d’HuZes weer de mogelijkheid om te spinnenin sporthal de Bloemen. Deze mogelijkheid is net als vorig jaar belangeloos doorBodystyle gecreeerd om team CAL zo te helpen met het bereiken van haar doelen.Elke week kun je op dinsdag- en donderdagavond van half 8 tot 9 uur bouwen aan jeconditie. Dinsdag is Gaston onze ’spindoctor’, donderdag is dat afwisselend Dimitri ofMarleen. Veel team CAL-ers hebben de weg naar de Sporthal al gevonden. Ookdegenen die nog niet zijn geweest roepen we op eens de sfeer te komen proeven.Zoals gezegd: goed voor je conditie, maar ook voor de teamspirit! Sponsors gezochtTijdens de volgende deelnemersbijeenkomst van 16 december a.s. bespreken we o.a.de sponsorwerving. Ter voorbereiding daarop willen we je vragen aan te geven welkbedrijf jij wil benaderen, zodat we daar een overzicht van kan maken. Op basis
  4. 4. daarvan kunnen we afspreken wie welk bedrijf gaat benaderen zodat dubbele benadering wordt voorkomen. Daarvoor wordt een sponsorboek gemaakt, waarmee je kunt (laten) zien welke sponsormogelijkheden er zijn. We vragen je na te denken met welke bedrijven in je omgeving jij contact hebt of kunt leggen, en deze te mailen naar robvandeven44@hotmail.com. Bij voorkeur ruim voor 16 december zodat hij tijd heeft om alles in een overzicht te verwerken. CAL d’HuZes evenementen Net als vorig jaar wil team CAL een aantal evenementen organiseren voor het werven van sponsorgelden. Een aantal ervan zijn al bekend: Strandtoertocht. Het eerste evenement dat op stapel staat is een strandtoertocht voor ATB’s, op het strand tussen Bakkum aan Zee en Camperduin. Er zal een korte en een lange afstand worden verreden. De voorbereidingen zijn al gestart. Zaalvoetbaltoernooi. Vorig jaar was er één zaalvoetbaltoenooi, in de Bloemen. Nu zullen toernooien in elk van de drie dorpskernen Castricum, Akersloot en Limmen worden georganiseerd. Spinningmarathon. Zal dit jaar niet gekoppeld aan de Dubbele Lus worden georganiseerd, maar op een ander moment. Benefietsconcert. Was vorig jaar een groot succes, en wordt daarom wederom georganiseerd. Er wordt gebroed op een activiteit waarbij het strand het centrum van de activiteit(en) gaat worden. Bij de organisatie van deze activiteiten zullen vele handen nodig zijn om ze tot een succes te maken! Heb je berichten voor alle deelnemers? Mail ons. Een lange eerste nieuwsbrief, boordevol informatie. Deze nieuwsbrief zal de komende maanden regelmatig verschijnen. Of liever gezegd: onregelmatig, we brengen hem uit als er nieuws is. Heb je zelf informatie die ja naar alle deelnemers wil versturen. Mail dat dan naar adm.teamcal110609@gmail.com, dan nemen wij het op in de eerstvolgende nieuwsbrief. Daarmee proberen we te voorkomen dat alle mailboxen overladen raken met mailtjes naar alle deelnemers……Onderwerpen nieuwsbriefKort verslag bijeenkomstReminder adres regelen met linkActiepaginaSponsorverzoek Rob
  5. 5. FacebookWebsiteSpinnenVolgende bijeenkomst 16 decCastricummer en nieuwsbladCombinatie met administratie?

×