Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Проблеми підготовки майбутніх учителів до викладання питань стійкого розвитку на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського націон

1,051 views

Published on

Презентація з науково-практичної конференції - “Практика освіти для сталого розвитку в Україні”.

Published in: Education
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Проблеми підготовки майбутніх учителів до викладання питань стійкого розвитку на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського націон

 1. 1. <ul><li>Проблеми підготовки майбутніх учителів до викладання питань стійкого розвитку на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка </li></ul>
 2. 2. 2009 рік Проведення міжнародної науково-практичної конференції
 3. 3. Програма конференції <ul><li>Секції </li></ul><ul><li>Концептуальні питання освіти для стійкого розвитку </li></ul><ul><li>Відображення стратегії стійкого розвитку у змісті вищої та середньої освіти </li></ul><ul><li>Розробка навчально-методичного забезпечення освіти для стійкого розвитку </li></ul><ul><li>Досвід практичної реалізації концепції освіти для стійкого розвитку </li></ul><ul><li>Біологічна наука як основа інноваційного розвитку суспільства </li></ul>
 4. 4. Започаткування співпраці з ініціаторами проекту “Екодемія”
 5. 5. Використання посібників “Уроки для стійкого розвитку” у процесі вивчення методики навчання екології <ul><li>Діяльність студентів: </li></ul><ul><li>Колективна – засвоєння концептуальних засад стійкого розвитку і педагогіки натхнення до дії </li></ul><ul><li>Групова – опрацювання програми курсу та методики проведення уроків </li></ul><ul><li>Індивідуальна – виконання практичних і дослідницьких завдань </li></ul>
 6. 6. Засвоєння навичок командної роботи
 7. 7. Репродуктивний рівень засвоєння моделі навчання <ul><li>Засвоєння студентами 5 курсу основних положень нової освітньої моделі </li></ul><ul><li>Оволодіння методикою проведення певних видів уроків для стійкого розвитку з основних тем курсу 8 класу </li></ul><ul><li>Навчання свідомої участі в командній роботі та способів колективної взаємодії (у ролі учнів та вчителів) </li></ul>
 8. 10. Конструктивний рівень засвоєння моделі навчання <ul><li>Проведення ділових ігор щодо моделювання навчальних занять та оцінка їхньої ефективності </li></ul><ul><li>Участь в обговореннях і дискусіях щодо вдосконалення методики проведення навчальних занять </li></ul><ul><li>Розробка планів-конспектів уроків на основі використання різних джерел інформації </li></ul>
 9. 12. Творчий рівень засвоєння моделі навчання <ul><li>Розробка програм та змісту навчальних занять для учнів інших класів основної та старшої школи </li></ul><ul><li>Пошук шляхів висвітлення питань стійкого розвитку в урочній, позаурочній та позакласній роботі загальноосвітньої школи </li></ul><ul><li>Створення мультимедійних презентацій до уроків та виконання творчих проектів </li></ul>
 10. 14. День довкілля Захист плакатів і стінгазет
 11. 15. Нове життя старих речей
 12. 16. Модний стиль
 13. 18. Проблеми і пропозиції <ul><li>Надання курсу статусу базового предмета та включити його до інваріантної частини навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів </li></ul><ul><li>Запровадження курсів щодо висвітлення питань сталого розвитку у вищій школі </li></ul><ul><li>Введення окремого курсу “Методика викладання уроків стійкого розвитку” для студентів природничих спеціальностей </li></ul>

×