Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Теорія та практика впровадження Ідей випереджаючої освіти для сталого розвитку у Дніпропетровському регіоні Висоцька О.Є....
<ul><li>У 2009 році з метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Комплексної програми реалізац...
Головною метою реалізації вказаних програм є: <ul><li>підвищення рівня освіченості учнів та педагогів у питаннях сталого р...
<ul><li>Науковий керівник всеукраїнського освітнього експерименту </li></ul><ul><li>“ Випереджаюча освіта для сталого роз...
<ul><li>Координатор та науковий керівник регіональної мережі експериментальних шкіл за проектом </li></ul><ul><li>“ Випере...
Науково-дослідну роботу з навчальними закладами області інститут розпочав ще у 1997 році зі створення експериментальних ...
181 На сьогодні інститутом створено 181 експериментальний навчальний заклад.
65 шкіл <ul><li>Мережа шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку </li></ul><ul><li>Завдання: </li></ul><ul><li>визнач...
<ul><li>За період з 2009 по 2010 роки </li></ul><ul><li>керівниками управлінь і відділів освіти області були розроблені ...
Муніципальні програми освіти для сталого розвитку включали: <ul><li>доступність різних видів і форм освітніх послуг для ус...
<ul><li>У 2009-2010 н.р. розпочато підготовку керівних кадрів навчальних закладів області для організації та проведення ...
<ul><li>Проведено курси для координаторів дослідно-експериментальної роботи по створенню в області мережі навчальних зак...
<ul><li>на базі комунального закладу Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва Дніпропетровсько...
<ul><li>Розпочато відпрацьовування моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку у різних навчальних закладах Д...
Перший діагностично-концептуальний етап  (2009-2011 роки) експериментальної діяльності за проектом включав :  <ul><li>к...
Форми реалізації експерименту: <ul><li>Проектна діяльність; </li></ul><ul><li>Розробка спецкурсів, курсів за вибором, інте...
<ul><li>Соціальні проекти  (“Я - господар свого життя”, “Я - господар своєї школи”, “Я - господар свого міста”, “Я – гос...
<ul><li>інтеграція окремих аспектів сталого розвитку у зміст таких предметів як “Біологія”, “Географія”, “Етика”, “Осно...
Два напрямки освіти для сталого розвитку: <ul><li>” Пронизуюче ” навчання , тобто включення питань сталого розвитку май...
На наступному етапі передбачається:  <ul><li>провести апробацію моделі Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку в ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Теорія та практика впровадження Ідей випереджаючої освіти для сталого розвитку у Дніпропетровському регіоні

5,345 views

Published on

Презентація з науково-практичної конференції - “Практика освіти для сталого розвитку в Україні”.
Автор: Висоцька О.Є., докт.філос.н.,
завідувач кафедри випереджаючої освіти

Published in: Education
 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Теорія та практика впровадження Ідей випереджаючої освіти для сталого розвитку у Дніпропетровському регіоні

 1. 1. Теорія та практика впровадження Ідей випереджаючої освіти для сталого розвитку у Дніпропетровському регіоні Висоцька О.Є., докт.філос.н., завідувач кафедри випереджаючої освіти
 2. 2. <ul><li>У 2009 році з метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003-2015 роки“ (від 26 квітня 2003 р., № 634), та упровадження в Україні заходів, передбачених Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН “Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 2005 року“ (2005 - 2014) було розпочато всеукраїнський педагогічний експеримент за комплексною програмою “ Освіта для сталого розвитку “ та програмою дослідно-експериментальної роботи за темою: </li></ul><ul><li> “ Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку “ (наказ МОНУ № 537 від 19.06.2009р.) </li></ul>
 3. 3. Головною метою реалізації вказаних програм є: <ul><li>підвищення рівня освіченості учнів та педагогів у питаннях сталого розвитку, виховання соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості, а також створення та реалізація моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Науковий керівник всеукраїнського освітнього експерименту </li></ul><ul><li>“ Випереджаюча освіта для сталого розвитку” </li></ul><ul><li> Романенко М.І., ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, </li></ul><ul><li>доктор філософських наук, професор </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Координатор та науковий керівник регіональної мережі експериментальних шкіл за проектом </li></ul><ul><li>“ Випереджаюча освіта для сталого розвитку” </li></ul><ul><li>Висоцька О.Є ., завідувач кафедри випереджаючої освіти, </li></ul><ul><li>доктор філософських наук, доцент </li></ul>
 6. 6. Науково-дослідну роботу з навчальними закладами області інститут розпочав ще у 1997 році зі створення експериментальних педагогічних майданчиків, пізніше – експериментальних навчальних закладів.
 7. 7. 181 На сьогодні інститутом створено 181 експериментальний навчальний заклад.
 8. 8. 65 шкіл <ul><li>Мережа шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку </li></ul><ul><li>Завдання: </li></ul><ul><li>визначити, науково обґрунтувати та впровадити основні методи формування комплексу ціннісних настанов та життєвих принципів, що відповідають потребам сталого розвитку у дітей, молоді, членів педагогічних колективів та сімей, винайти шляхи їхньої практичної реалізації; </li></ul><ul><li>розробити та провести апробацію навчальних програм зі сталого розвитку у загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, а також в закладах післядипломної педагогічної освіти; </li></ul><ul><li>організувати підготовку та перепідготовку спеціалістів з освіти для сталого розвитку. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>За період з 2009 по 2010 роки </li></ul><ul><li>керівниками управлінь і відділів освіти області були розроблені муніципальні програми сталого розвитку в рамках обласної Комплексної програми </li></ul><ul><li>“ Освіта для сталого розвитку“ </li></ul><ul><li>на період 2009-2015 роки. </li></ul>
 10. 10. Муніципальні програми освіти для сталого розвитку включали: <ul><li>доступність різних видів і форм освітніх послуг для усіх категорій учнів; </li></ul><ul><li>ефективне використання соціально-економічного, культурного та інтелектуального потенціалу міста (села, регіону); </li></ul><ul><li>розвиток муніципальної системи освітнього моніторингу; </li></ul><ul><li>модернізацію організаційно-педагогічних механізмів системи освіти; </li></ul><ul><li>реалізацію експериментальної роботи навчальних закладів щодо оновлення структури і змісту освіти. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>У 2009-2010 н.р. розпочато підготовку керівних кадрів навчальних закладів області для організації та проведення експериментальних досліджень за проектом “Випереджаюча освіта для сталого розвитку”: </li></ul><ul><li>- директорів; </li></ul><ul><li>- заступників директорів; </li></ul><ul><li>- методистів районних (міських) управлінь і відділів освіти. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Проведено курси для координаторів дослідно-експериментальної роботи по створенню в області мережі навчальних закладів випереджаючої освіти для сталого розвитку. </li></ul><ul><li>Підготовлено педагогів-тренерів для організації і супроводження учнівських екскурсійних груп в європейські країни, а також програми, пов'язані з упровадженням освітніх проектів з євроінтеграції та європейської просвіти. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>на базі комунального закладу Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва Дніпропетровської обласної ради у 2009 році створено обласний європейський клуб </li></ul><ul><li> “ З любов’ю до Батьківщини – до Європейської спільноти “ . </li></ul><ul><li>Загальна мета діяльності євроклубів - підвищити рівень поінформованості учнівської молоді з питань європейської інтеграції України, сприяти полікультурному вихованню дітей та молоді, сформувати досвід громадянських дій та демократичної поведінки. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Розпочато відпрацьовування моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку у різних навчальних закладах Дніпропетровської області, яка передбачає орієнтацію на досягнення нової якості освіти на основі засвоєння особистістю основних принципів та ідей сталого розвитку, формування стрижневих компетенцій, що дозволяють їй успішно інтегруватися у суспільство, бути мобільною та конкурентоспроможною, здатною до самоорганізації навчання протягом життя, самореалізації, визначення свідомого життєвого вибору та прийняття відповідальних рішень. </li></ul>
 15. 15. Перший діагностично-концептуальний етап (2009-2011 роки) експериментальної діяльності за проектом включав : <ul><li>комплексну діагностику обізнаності дітей, молоді і педагогів експериментальних навчальних закладів у питаннях сталого розвитку; </li></ul><ul><li>вивчення стану екологічної освіти та виховання, характеру впровадження принципів ресурсозбереження у педагогічні процеси навчальних закладів; </li></ul><ul><li>розробку програмного забезпечення експерименту; </li></ul><ul><li>підготовку педагогічних кадрів у царині освіти для сталого розвитку для проведення експерименту. </li></ul>
 16. 16. Форми реалізації експерименту: <ul><li>Проектна діяльність; </li></ul><ul><li>Розробка спецкурсів, курсів за вибором, інтегрованих уроків з питань освіти для сталого розвитку; </li></ul><ul><li>Волонтерська діяльність; </li></ul><ul><li>Співпраця з громадськими організаціями. </li></ul><ul><li>Батьківський всеобуч. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Соціальні проекти (“Я - господар свого життя”, “Я - господар своєї школи”, “Я - господар свого міста”, “Я – господар своєї держави”). </li></ul><ul><li>Спецкурси (вводяться для апробації такі спецкурси як “Казкотерапія”, (для початкової школи), “Екологічна етика”, “Корисні звички” (5-6 класи), “Культура життєвого самовизначення ” (8-9 класи , “Екологічна журналістика”, “Екологічне право”, “Основи споживої культури” (9-11 класи). </li></ul>
 18. 18. <ul><li>інтеграція окремих аспектів сталого розвитку у зміст таких предметів як “Біологія”, “Географія”, “Етика”, “Основи економіки”, “Основи екології ” . </li></ul><ul><li>проведення інтегрованих уроків з питань сталого розвитку, а також знайомство з такими темами у межах проблемних семінарів як “ економіка природовикористання ” , “ ландшафтний дизайн ” , “ управління природозбереженням ”, “ проблеми ресурсозабеспечення ” . </li></ul>
 19. 19. Два напрямки освіти для сталого розвитку: <ul><li>” Пронизуюче ” навчання , тобто включення питань сталого розвитку майже в усі навчальні предмети (8 експериментальних шкіл області) . </li></ul><ul><li>Поглиблене вивчення та реалізація окремих аспектів освіти для сталого розвитку (школи запровадження здоров ’ язберігаючого та здоров ’ ярозвивального середовища, еколого-натуралістичного спрямування, еколого-економічного напрямку, морально-ціннісного та правового напрямку). </li></ul>
 20. 20. На наступному етапі передбачається: <ul><li>провести апробацію моделі Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку в експериментальних навчальних закладах Дніпропетровської області; </li></ul><ul><li>розробити та здійснити апробацію моделі особистісної компетенції для сталого розвитку у педагогічних працівників, дітей та учнівської молоді; </li></ul><ul><li>розробити та впровадити організаційно-функціональні структури навчального закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку; </li></ul><ul><li>розробити та впровадити експериментальні навчальні програми для загальноосвітніх шкіл; </li></ul><ul><li>здійснити апробацію та відпрацювання авторських освітніх програм з проблем сталого розвитку; </li></ul><ul><li>продовжити інтегрувати знання з питань сталого розвитку у зміст навчальних планів. </li></ul>

×