Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Освіта для сталого розвитку в дії<br />Відображення стратегії сталого розвитку в загальноосвітній навчальний процес через ...
Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів<br />з поглибленим вивченням іноземних мов №16 м. Житомира<br />Еколо...
Мета роботи клубу:<br /><ul><li>розширення світогляду;
формування природознавчих компетенцій;
пізнання законів природи та взаємозв’язків її компонентів;
відображення духовності;
формування екологічно-доцільноїповедінкишколярів;
реалізація у навчально-виховному процесі основних принципів стійкого розвитку.</li></ul>Учасники:учні 7-11 класів, випускн...
допомога дітям у розв’язанні можливих особистих та соціальних проблем;
 прагнення діяти для досягнення стабільного розвитку та позитивного сприйняття майбутнього.</li></li></ul><li>Структура кл...
Принципи організації життя клуба “Алель”:<br /><ul><li>гармонія інтересів особистості і колективу;
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Відображення стратегії сталого розвитку в загальноосвітній навчальний процес через клубну роботу

822 views

Published on

Презентація з науково-практичної конференції - “Практика освіти для сталого розвитку в Україні”.

Автор: Бурак З.О.
Вчитель біології вищої категорії,
вчитель методист

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Відображення стратегії сталого розвитку в загальноосвітній навчальний процес через клубну роботу

 1. 1. Освіта для сталого розвитку в дії<br />Відображення стратегії сталого розвитку в загальноосвітній навчальний процес через клубну роботу<br />
 2. 2. Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів<br />з поглибленим вивченням іноземних мов №16 м. Житомира<br />Екологічний клуб «Алель»<br />Дата заснування 1985рік<br />Керівник: Бурак З.О. <br />Вчитель біології вищої категорії,<br />вчитель методист<br />
 3. 3. Мета роботи клубу:<br /><ul><li>розширення світогляду;
 4. 4. формування природознавчих компетенцій;
 5. 5. пізнання законів природи та взаємозв’язків її компонентів;
 6. 6. відображення духовності;
 7. 7. формування екологічно-доцільноїповедінкишколярів;
 8. 8. реалізація у навчально-виховному процесі основних принципів стійкого розвитку.</li></ul>Учасники:учні 7-11 класів, випускники минулих років, батьки, вчителі (64 постійних членів клубу(учні) + …)<br />Мотивація до діяльності:<br /><ul><li>потреба різновікових груп школярів у спілкуванні і самореалізації;
 9. 9. допомога дітям у розв’язанні можливих особистих та соціальних проблем;
 10. 10. прагнення діяти для досягнення стабільного розвитку та позитивного сприйняття майбутнього.</li></li></ul><li>Структура клубу “Алель”<br />Медіа-<br />група<br />Наукова секція<br />Театральна секція<br />Рада клубу<br />Президент<br />Фасилітатор<br />Реалізатори проектів<br />Дослідники<br />
 11. 11. Принципи організації життя клуба “Алель”:<br /><ul><li>гармонія інтересів особистості і колективу;
 12. 12. послідовність, цілеспрямованість, системність;
 13. 13. єдність клубівців в школі, в сім’ї та громаді;
 14. 14. повага і вимогливість до особистості;
 15. 15. свобода та відповідальність особистості;
 16. 16. єдність прав і обов’язків перед собою, батьками, школою, суспільством;
 17. 17. свобода вибору особистості (моральних цінностей, участі у колективній діяльності)</li></ul>Форми роботи:<br /><ul><li>регулярні засідання клубу;
 18. 18. робота динамічних груп дітей в діючих секторах;
 19. 19. конференції, семінари, мініспектаклі, лекції, просвітницькі проекти, моніторинг та аналітична робота;
 20. 20. уроки стійкого розвитку</li></li></ul><li>Очікувані результати:<br /><ul><li>здорові діти з позитивним сприйняттям майбутнього;
 21. 21. щасливі батьки з розумінням необхідності стійкого розвитку себе, родини, громади через зміну власної поведінки та способу життя;
 22. 22. дружні стосунки, довіра, радість спілкування та співпраці</li></li></ul><li>Медіа-група<br />Журналісти<br />Лекторська група<br />Художня редакція<br />Аналітики<br />Завдання:<br />популяризація біологічних знань, інформування громади про проблеми ресурсозбереження, стабільної життєдіяльності та шляхи вирішення<br />Склад:<br />Учні 7-11 класи<br />Форми і методи діяльності:<br /><ul><li>науковопопулярні лекції;
 23. 23. випуск газети, виготовлення листівок та рекламної продукції для жителів мікрорайону;
 24. 24. зв’язки з громадскістю.</li></li></ul><li>Театральна секція<br />Завдання:<br /><ul><li>екологічна просвіта;
 25. 25. розвиток творчих здібностей;
 26. 26. розвиток творчих вмінь та навичок комунікувати, брати участь у роботі малої групи</li></ul>Склад:<br />Усі категорії<br />Форми і методи діяльності:<br /><ul><li>мініспектаклі;
 27. 27. лялькові вистави;
 28. 28. тематичні театралізовані дійства;
 29. 29. ранки для молодших школярів;
 30. 30. віршуальні подорожі</li></li></ul><li>Наукова група<br />Завдання:<br /><ul><li>формування навичок наукових досліджень;
 31. 31. поглиблення знань з біології та екології;
 32. 32. розвиток здатності міркувати, порівнювати, спостерігати, проводити самостійні дослідження;
 33. 33. набувати індивідуальний досвід самоорганізації навчальної рефлексії</li></ul>Склад:<br />Учні 8-11 класів<br />Форми і методи діяльності:<br /><ul><li>участь у предметних олімпіадах;
 34. 34. підготовка матеріалів для медіа-групи;
 35. 35. участь у конкурсах-захистах наукових робіт МАН;
 36. 36. навчання та захист дипломних робіт в інституті ботаніки АН ім.Г.Холодного</li></li></ul><li>Група проектних реалізаторів<br />Завдання:<br /><ul><li>організація виконання освітніх проектів;
 37. 37. організація природоохоронних та ресурсозберігаючих акцій</li></ul>Склад:<br />Динамічна група лідерів різновікових учнівських колективів<br />Форми і методи діяльності:<br /><ul><li>День здоров’я;
 38. 38. екологічна варта;
 39. 39. робота на екологічній стежині;
 40. 40. екологічний консультпункт</li></li></ul><li>Відділення моніторингу<br />Завдання:<br /><ul><li>визначення проблем і напрямів діяльності клубу з метою розроблення та реалізації моделей екологічно-доцільної і ресурсозберігаючої поведінки;
 41. 41. проведення дослідження щодо використання ресурсів та їх збереження в сім’ї, в школі, в громаді мікрорайону Крошня, в регіоні, країні, світі вцілому;
 42. 42. виявлення доступних для розв’язання особистих і соціальнозначущих практичних проблем, пов’язані з екологічними об’єктами довкілля та суспільного життя</li></ul>Склад:<br />Динамічна група, всі члени клубу та залучення батьків, громади, вчителів, посадовців, органів місцевого самоврядування<br />Форми і методи діяльності:<br /><ul><li>анкетування;
 43. 43. інтерв’ю;
 44. 44. збір підписів;
 45. 45. оформлення колективних звернень;
 46. 46. постійне стеження за перебігом відповідних процесів та прогнозування можливих змін </li>

×