Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Освіта для стійкого розвитку: деякі аспекти історії та теорії        НА дихаємо                  ...
НА дихаємо    дії             Освіта для стійкого розвитку: деякі аспекти історії та теорії  № 8 (2), 20...
Освіта для стійкого розвитку: деякі аспекти історії та теорії         НА дихаємо                 ...
НА дихаємо    дії             Представляємо досвід освіти для стійкого розвитку в Україні  № 8 (2), 2011 ...
Представляємо досвід освіти для стійкого розвитку в Україні       НА дихаємо                    ...
НА дихаємо    дії           Представляємо досвід освіти для стійкого розвитку в Україні  № 8 (2), 2011   ...
Представляємо досвід освіти для стійкого розвитку в Україні       НА дихаємо                    ...
НА дихаємо    дії            Представляємо досвід освіти для стійкого розвитку в Україні  № 8 (2), 2011  ...
Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії»               НА дихаємо                  ...
НА дихаємо    дії                  Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії»   № 8 (2), 201...
Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії»              НА дихаємо                   ...
НА дихаємо    дії                   Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії»   № 8 (2), 2...
Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії»              НА дихаємо                   ...
НА дихаємо    дії                  Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії»   № 8 (2), 201...
Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії»              НА дихаємо                  ...
НА дихаємо    дії                   Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії»   № 8 (2), 2...
Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії»             НА дихаємо                   ...
НА дихаємо    дії                   Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії»   № 8 (2), 20...
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Надихаемо на дії №8, 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Надихаемо на дії №8, 2011

1,967 views

Published on

Інформаційний бюлетень проекту Освіта для сталого розвитку в дії.
www.esd.org.ua
Хід проекту «Освіта для сталого розвитку в дії»
Представляємо досвід ОСР в Україні
Ознаки стійкого стилю життя


 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Надихаемо на дії №8, 2011

 1. 1. Освіта для стійкого розвитку: деякі аспекти історії та теорії НА дихаємо дії № 8 (2), 2011ЯКЩО Я БУДУ ДО ВАС СТАВИТИСЬТОЛЕРАНТНО, ЧИ БУДЕТЕ І ВИТОЛЕРАНТНІ ДО МЕНЕ?Мерілін МелманнГенеральний секретар міжнародної організації Global Action Plan16 листопада, за рішенням ЮНЕСКО, починаючи з 1995 року, людство відзначає між-народний день толерантності. За останнє десятиріччя це слово стало надзвичайно по-пулярним, що зазвичай не викликає питань щодо його тлумачення. Однак, що ж самеміститься у понятті «толерантність» (від латинської tolerantia – терпимість), якйого слід сприймати? На цю тему розмірковує Мерілін Мелманн – Генеральний секре-тар організації GAP International, наша постійна авторка. Власне, цими роздумами, що викладені у формі есе, – журнал відкриває нову тему:«Стосунки в системі координат Стійкого розвитку людства». І ми запрошуємо всіх охо-чих поділитися своїми думками, написати своє есе до названої теми. 1 «Толерантність – це є ключ до успішно- го життя ...» Однак, якщо Ви проявляєте до мене то- лерантність (терпимість), – це означає, що ви відчуваєте якусь перевагу наді мною? І як свідок «нульової терпимості» з мого боку, ви можете покарати мене, у разі якщо я зроблю щось таке, що може не спо- добатися Вам. Що ж, тоді може «повага», – більш від- повідає поняття, ніж «толерантність»? В усякому разі, – не для мене. По-перше: 1) У мене вже виробилася алергія від постійних нагадувань про те, що я «повин- на виявляти повагу» до когось, або до чо- англійській мові є дуже легкі і зручні гось. Адже, повага –це те, що треба заслу-В у застосуванні слова. Одним з таких –є «толерантність». Як вам подобається це жити, чи не так? По-друге:слово – «ТОЛЕРАНТНІСТЬ»? Приємно 2) Найчастіше слово «повага» викори-чути, чи не так? стовується для того, щоб виправдати на- Щойно, прочитавши текст доповіді од- сильство. Якщо на вашу думку, я не демон-нієї моєї колеги, я знайшла твердження, струю повагу, ви відчуваєте себе у правіщо у перекладі звучить так: вдарити мене.
 2. 2. НА дихаємо дії Освіта для стійкого розвитку: деякі аспекти історії та теорії № 8 (2), 2011 Що, власне, моя колега мала на увазі? «Критикуй не людину, а її вчинки». Може ми говоримо про «прийняття»? І норвежці, – як мені здається, – цілком Якщо всі ми здатні приймати один одного підтримують цей заклик. як особистість, як представника того чи У менш очевидних випадках, ніж оцей, іншого етносу, або різних національних ми зазвичай вдаємося до самосвідомості: культур і т.д., то може миротворчий про- воліємо працювати з власними уперед- цес від того стає простішим? Може й так. женнями та ідеями, аналізуємо, вивчаємо Але тоді ми стикаємося з таким поняттям, наскільки тісно вони пов’язані з цінностя- як цінності. ми, що знаходяться глибоко всередині нас, Якщо, наприклад, – в моїй культурі іс- і відповідно, – або готові їх дотримувати- нують правила, за якими вбивають немов- ся, або від них звільнятися. лят-дівчаток, – у вас можуть виникнути Хм ... Проте, все це набагато складніше, деякі труднощі з прийняттям, чи не так? ніж згадане: Підтвердженням цієї думки є нещодав- «Толерантність є ключем до успішного ні трагічні події в Норвегії ... І у Мао Цзе- життя ...» дуна, і у Святого Матвія були схожі реко- мендації: http://marilynmehlmann.com/ Posted in Thoughts by Marilyn Mehlmann 27.08.112 ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СВЯТО 16 листопада в усьому світі прогресивне людство відзначає Міжнародний день толерант- ності. Саме в цей день у 1995 році було проголошено «Декларацію принципів толерант- ності» на 28-й Генеральній конференції ЮНЕСКО. У ній йдеться про рівність усіх людей, не- залежно від їхнього віросповідання, етнічної належності, чи кольору шкіри. Принципи толерантності містяться у Загальній декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього. Декла- рація, зокрема, проголошує наступне: «Люди за своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, становищем, мо- вою, поведінкою і цінностям і мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуаль- ність». Під терпимістю (толерантністю) в Декларації розуміється «повага, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження, а також спо- собів проявів людської індивідуальності». У 2005 році з нагоди Міжнародного дня, присвяченого толерантності, Генеральний сек- ретар ООН у своєму посланні говорить так:
 3. 3. Освіта для стійкого розвитку: деякі аспекти історії та теорії НА дихаємо дії № 8 (2), 2011 «Терпимість, означає, що треба знати більше один про одного, виявляти краще в тра-диціях і віруваннях один одного. Потрібно поважати одне одного як особистостей, щосамостійно визначають свою самобутність, релігійну і культурну приналежність, як осо-бистостей, які розуміють, що ми можемо цінувати свої особливості, не ненавидячиособливості інших». День толерантності ЮНЕСКО пропонує відзначати у школах і вищих навчальних закладахусіх країн-членів ООН. Деякі міжнародні акти, на які посилається Декларація принципів терпимості Міжнародний пакт про громадянські і політичні права Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього Конвенція про права дитини Конвенція 1951 року про статус біженців 3 Протокол 1967 року, що стосується статусу біженців Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гід- ність видів поводження і покарання Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань Декларація про права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин Декларація про заходи з ліквідації міжнародного тероризму Віденська декларація і Програма дій Всесвітньої конференції з прав людини Копенгагенська декларація про соціальний розвиток Декларація ЮНЕСКО про расу і расові забобони Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти Рекомендація ЮНЕСКО про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти.
 4. 4. НА дихаємо дії Представляємо досвід освіти для стійкого розвитку в Україні № 8 (2), 2011 З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧОГО ПРОЕКТУ «ТВІЙ РІДНИЙ КРАЙ» Любомир Царик д.г.н., професор кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В.Гнатюка Любов Янковська к.г.н., доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В.Гнатюка Ігор Вітенко викладач кафедри гуманітарної освіти та методики викладання навчальних дисциплін Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти4 У статті розкрито мету, основні завдання та етапи реалізації обласного еколого- краєзнавчого проекту «Твій рідний край». Охарактеризовано напрямки і результати природодослідницької діяльності учнівської молоді Тернопільщини упродовж 11 років. озв’язання екологічних проблем вели- З метою активізації учнівської молоді Р кою мірою залежить від рівня еколо- гічної свідомості та культури населення. до природодослідницької роботи приклад- ного краєзнавчого характеру, у 2000 році, Як зауважив Ж.Б.Ламарк: завдяки ідеям і зусиллям завідувача ка- «Невігластво – ось, без сумніву, перше і основне джерело майже всього нашого не- щастя, особливо відтоді, коли ми почали жити суспільним життям». Саме система освіти повинна взяти на себе основну відповідальність за вирішен- ня завдань формування екологічної куль- тури нового покоління людей. На нашу думку, екологічна освіта і ви- ховання стануть повноцінними тільки за умов залучення учасників навчального процесу в практично-орієнтовану діяль- ність з розв’язання регіональних і локаль- них екологічних проблем, що зумовить формування поведінки у довкіллі, від- Нагородження учасників підсумкового етапу повідної засадам сталого розвитку. проекту (2011 р.)
 5. 5. Представляємо досвід освіти для стійкого розвитку в Україні НА дихаємо дії № 8 (2), 2011федри геоекології та методики викладан- витку призвела до залучення у цей західня екологічних дисциплін Тернопільсько- все нових учасників із ґрунтовними до-го національного педагогічного універси- слідницькими роботами.тету імені В. Гнатюка, професора Царика Сьогодні проект реалізується, як обо-Любомира Петровича, – було започатко- в’язковий елемент освітньої підготовки уч-вано обласний еколого-краєзнавчий про- нів, спільно з лабораторією природничо-ект «Твій рідний край». математичних дисциплін Інституту після- На першому етапі реалізації проекту дипломної педагогічної освіти. З 2008 р.було проведено моніторинговий аналіз проводяться конкурси між школами у ме-мережі навчальних загальноосвітніх за- жах районів, що делегують найкращі ро-кладів. Викладачі кафедри геоекології та боти на підсумковий етап обласного рівня.методики викладання екологічних дис- Час проведення конференції (круглогоциплін, за участю управління освіти і на- столу) за результатами досліджень, вико-уки Тернопільської облдержадміністрації, наних у рамках проекту, як правило, при-виявили базові для кожного з адміністра- урочується до святкування Дня довкілля ітивних районів школи, які у той час стали тижня кафедри геоекології.кущовими центрами з екологічної освіти Як показав досвід реалізації проекту,та виховання. Крім них, умови конкурсу- впродовж 11 років різноманітність і при-проекту були надіслані у загальноосвітні кладний характер досліджень є невід’єм-заклади, випускники яких навчалися на ною складовою втілення учнями в життягеографічному факультеті ТНПУ, що дало засад сталого розвитку на місцевому рівні.можливість налагодження оперативного Найпопулярнішими напрямами дослі-звязку між оргкомітетом і учасниками дження виявились:проекту, обминаючи проміжні адміністра-тивні структури. # вивчення екологічного стану річко- вих долин, ставків, озерець в околи- 5 Результати перших конкурсів проде- цях населених пунктів;монстрували досить вузьке коло учасни-ків, що свідчило про невисокий рівень по- # джерел антропогенного забрудненнязакласної роботи екологічного спрямуван- (сміттєзвалищ, окремих госпо-ня у загальноосвітніх школах. Надалі дарських обєктів, поселень) та їх не-інформація про проект поширювалась ак- гативного впливу на стан природно-тивніше. Популяризація ідей сталого роз- го середовища;Учні ЗОШ №7м.Чорткова підчас впорядку-вання територіївід стихійнихсміттєзвалищ
 6. 6. НА дихаємо дії Представляємо досвід освіти для стійкого розвитку в Україні № 8 (2), 2011 # виявлення унікальних природних Збаражчини і виявлення місць зростання обєктів, їх опис і подання в Держав- рідкісної та зникаючої флори. Проведена не управління охорони навколиш- ціла низка багаторічних досліджень рід- нього природного середовища у Тер- кісних рослин, їх чисельності та ареалів нопільській області для подальшого поширення, що дало підставу для створен- заповідання; ня першої на теренах Тернопільської об- ласті Червоної книги Збаразького адмі- # розробка паспортів окремих приро- ністративного району (опублікованої у доохоронних обєктів; 2004 р.); # виявлення місць зростання «черво- - моніторингові дослідження мікро- нокнижних» видів рослин і тварин; району «Дружба» м. Тернополя, виконані # впорядкування старовинних парків, учнями Тернопільського педагогічного ліцею шкільних дендраріїв; допомога міс- у 2002р. (науковий керівник І.Д. Кла- цевим лісництвам у догляді за твари- поущак). Обстежені вулиці мікрорайону нами тощо. на предмет інтенсивності транспортного Серед конкурсних робіт варто особливо руху, викидів забруднюючих речовин відзначити: транспортними засобами, оцінено санітар- - акцію гуртківців Скала-Подільської но-гігієнічний стан території, її окремих ЗОШ (науковий керівник О.П. Дубчак) компонентів. За результатами досліджень (2000 р.) про екологічні проблеми містеч- створено картосхему, на якій відображена ка і його унікального старовинного парку. еколого-географічна ситуація у розрізі Підготовлені відеоматеріали відобража- вулиць; ють проблеми руйнації парку, його засмі- - дослідження гніздування птахів у ченість, хаотичне відтворення рослинно- межах міста Тернополя (2003 р.), прове-6 сті, вирубку частини вікових дерев. Мате- дені учнем Тернопільського педагогічного ріали передані представникам природо- ліцею Гульком Д. (науковий керівник охоронних органів, на основі чого була проф. Кваша В.І.), на основі яких було ви- розроблена система відповідних заходів; явлено видовий склад, просторову струк- - акцію учнів Збаразької ЗОШ №2 (під туру популяцій орнітофауни шляхом про- керівництвом вчителя-методиста Марци- ведення метеорологічного, трофічного, нишин Н.Г.) із створення Червоної книги гніздового моніторингу. Таке дослідження Учні Трибухівської ЗОШ І–ІІІ ст. Бучаць- кого району під час акції у долині р. Вільховець
 7. 7. Представляємо досвід освіти для стійкого розвитку в Україні НА дихаємо дії № 8 (2), 2011особливо цінне в плані проведення порів- (науковий керівник вчитель-методист Ко-няльно-оціночних характеристик стану вальчук М.), представниками якої буломіської орнітофауни; вивчено легенди, археологію, рослинний і - проект дитячої спілки «Екологічна тваринний світ заповідника «Медобори»варта» та екологічного клубу «Край» м. Бе- та прилеглих територій, на основі чогорежан (науковий керівник Проців Г.П.) з розроблено надзвичайно цікаві й пізна-оцінки екологічного стану водного басей- вальні маршрути, що знайшли своє відоб-ну р.Нараївки Бережанського району. До- раження у відеоматеріалах, майстернослідники визначили структуру річкового оформлених на компакт-диску «Медобо-басейну, дізналися про джерела та шляхи ри запрошують» (2005 р.).забруднення водостоку, оцінили екологіч-ний стан водоохоронних зон. Юними при-родолюбами було встановлено охоронніта інформаційні природоохоронні знаки,проведено впорядкування річкової доли-ни. Тривалі дослідження стану річковоїмережі, (з 2004 року), стали підґрунтямдля їх участі у міжнародних проектах; - акцію молодіжного екоклубу «Ковчег»м. Чорткова (науковий керівник – Богда-нець Н.Л.), учасниками якого було роз-роблено екологічну стежку в ландшафт-ному заказнику «Бердо» (2004 р.), у томучислі, обладнано і позначено ботанічні тазоологічні майданчики, встановлено від- 7повідні екологічні знаки. Дана робота єскладовою частиною досліджень, пов’я-заних з вивченням природних рекреацій-них ресурсів долини р. Серет і формуван-ням перспективного регіонального ланд-шафтного парку, як місця впорядкованоговідпочинку та оздоровлення населення; - роботу учнів туристсько-краєзнав-чого гуртка «Пошук» Стриївської ЗОШ І-ІІІ Презентація проекту учнями Новосіль-ст. Збаразького району (науковий керівник ської ЗОШ І–ІІІ ст. Підволочиськогостарший вчитель географії Марцинишин районуВ.А.), які провели геологічні дослідженняКиданецьких скель (2001 р.), а також вив- Тематика досліджень у рамках проектучення біотичного різноманіття даної час- в останні роки істотно розширилась разомтини Збаражчини, зокрема найтиповішої з колом його учасників. На підсумковійлучно-степової рослинності, виявили міс- конференції 2011 р. особливо цікавимиця зростання рідкісних і зникаючих видів виявились роботи учнів ЗОШ І-ІІІ ст.рослин (горицвіт весняний, анемона лісо- с. Трибухівці Бучацького району (керівниква, рокитник Пачоського, первоцвіт лі- Запоточна Г.З.), які дослідили екологічнийкарський, заяча конюшина багатолиста стан території свого населеного пункту, –тощо). Проведені дослідження дали мож- річки Вільховець, ставу, якість питноїливість природоохоронним органам ство- води у колодязях; акція школярів ЗОШ №1рити ландшафтний заказник місцевого м.Копичинці (керівник Дудка В.З.) із впо-значення «Киданецькі скелі» (2007 р.); рядкування території від стихійних сміт- - проект Гусятинської дитячо-моло- тєзвалищ, що була підтримана громадоюдіжної екологічної організації «Медобори» містечка та керівництвом, у результаті
 8. 8. НА дихаємо дії Представляємо досвід освіти для стійкого розвитку в Україні № 8 (2), 2011 чого налагоджено систему роздільного вання річкових долин, джерел, ліквідації збору і своєчасного вивозу сміття. Еколо- стихійних сміттєзвалищ; проведено оцін- го-краєзнавчим загоном Новосільської ЗОШ ку екологічного стану територій; розроб- І-ІІІ ст. (керівник Шерстій О.О.)проведено лено та описано екологічні стежки тощо. акцію з очищення водних джерел в околи- Наразі можна констатувати, що тривале цях с.Шельпаки Підволочиського району, функціонування проекту дозволило ак- що посприяло відновленню релігійного тивізувати науково-дослідницьку роботу обряду освячення води; робота школярів учнів і навчальних колективів, що сприяє ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м.Кременця (керівник вихованню екологічно свідомих та небай- Якимович Л.С.) з оцінювання екологічного дужих до проблем краю людей, впливає стану малих річок Кременеччини; розроб- на професійну орієнтацію школярів. ки гуртківців Васьковецької ЗОШ І-ІІ ст. Багато учасників проекту обирають Шумського району (керівник Р.Р. Скорська), спеціальності «Екологія та охорона навко- які запропонували мережу екостежок поб- лишнього середовища», «Географія», «Біо- лизу НПП «Кременецькі гори»; театралі- логія і хімія» у Тернопільському націо- зована постановка з відродження традицій нальному педагогічному університеті природокористування у краї школярів Бі- імені Володимира Гнатюка та інших нав- лобожницької ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського чальних закладах і продовжують свою району (керівник Юлик О.Ю.) тощо. природоохоронну діяльність, часто ініцію- Організатори обласного еколого-крає- ючи проведення екологічних заходів серед знавчого проекту «Твій рідний край» студентства. Деякі з них стали учасника- переслідували ціль сприяти створенню ми та переможцями Всеукраїнських кон- регіонального екоосвітнього середовища, курсів студентських наукових робіт і основу якого формують профільні школи, олімпіад з екології, навчаються у аспіран-8 класи екологічного профілю, екологічні турі. гуртки, в екологічну діяльність яких залу- Співпраця учнів, вчителів, організа- чені учнівські та вчительські колективи. торів проекту, врахування результатів до- У результаті 11-річної діяльності про- сліджень у роботі Державного управління екту було створено нові заповідні об’єкти охорони навколишнього природного сере- у Збаразькому, Монастириському та Бе- довища у Тернопільській області та інших режанському районах; вирішено низку ло- структур призводить до усвідомлення уч- кальних екологічних проблем з впорядку- нівською молоддю вагомості внеску кож- ного у вирішення про- блем довкілля, сти- мулює їх до творення власного способу життя у гармонії з природою і залучення до нього ото- чуючих, розвиває вмін- ня вибирати раціональ- ний варіант поведінки у довкіллі, спонукає до пошуку нових дієвих рі- шень у питаннях гар- монізації взаємодії лю- дини та природи. Під час роботи підсумкової конференції проекту (9.06.2011р.)
 9. 9. Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» НА дихаємо дії № 8 (2), 2011ФОРМУЛА УСПІХУ – У ПОСЛІДОВНОСТІ СЛІВ:«ПРИРОДА І Я», А НЕ НАВПАКИТетяна Кравчукзаступник директора з навчально-виховної роботи Бородянської СЗШ №2 Київської обл. Всі ми – пасажири одного корабля під назвою Земля, отже, пересісти з нього – просто немає куди… Антуан де Сент-Екзюпері и живемо у час, коли науково-техніч- нова система цінностей, у якій би захист іМ ний прогрес рухається семимильни-ми кроками. Людина навчилася змінюва- збереження природи вважалися такою ж святістю, як і саме життя.ти русла річок, створювати штучні моря, Саме на таких засадах сформувалосявідвертати грозу, ламати кількаметрову поняття «стійкий розвиток» і навчальнийкригу, використовувати енергію атому, ос- курс «Уроки для стійкого розвитку». Вив-воювати космос, завжди намагалася впли- чення цього курсу у загальноосвітнійвати на довкілля, аж поки повністю не школі є на сьогодні необхідністю, бо змі-змінила його. нити ситуацію на краще і врятувати світ 9 Спочатку цей вплив поширювався від неминучої катастрофи є шанс хіба щолише на дику природу, та з часом це стало у підростаючого покоління, становленнязагрожувати самій людині, як біологічно- свідомості якого відбувається у наш час.му виду. Адже, як і інші істоти, люди пот- Майбутнє людства багато в чому зале-ребують для свого здоров’я передусім чис- жить від формування екологічної культу-того повітря, води, їжі. ри, фундаментом якої є оптимальні сто- Прагнення до володарювання людини сунки людини з природою.над природою неминуче породило еколо- Будь-яке явище треба розглядати у пос-гічний бумеранг. І вже постають питання: лідовності «Природа і я», а не навпаки.«Чи можливо у вік НТР досягти гармонії Занепад екології почався із сумнозвісної,у стосунках людини та довкілля? Чи мож- жахливої у своїй суті мічурінської форму-на вважати кожну людину винуватцем ли: «Ми не можемо чекати милості відекологічної кризи, чи винне все людство? природи, взяти її у неї – наше завдання».Чи має кожен із нас до цих явищ відно- Як бачите, і тут «спочатку було слово».шення?» Отже, завжди слід подумати, перш ніж го- Людство дедалі більше усвідомлює не- ворити, адже слово – це програма дії.обхідність перетворення свого життя, з Сказати «Слово», яке б спонукало дотим щоб воно стало безпечним, здоровим і правильної дії, покликані викладачі курсурадісним. Нагальною потребою ХХІ сто- «Уроки для стійкого розвитку». Підготов-ліття є формування такого способу життя, ка викладачів проходила на семінарах, щоякий склав би основу довготривалого були організовані координатором проектуощадливого розвитку людства. Науково- «Освіта для стійкого розвитку в дії» утехнічний прогрес, нові технології самі по Київській області Іриною Бондарук, зав.собі не здатні подолати загрозу екологіч- навчально-методичним кабінетом історіїної катастрофи, що нависла над людством. та правознавства КОІПОПК.Потрібна нова філософія, нова політика, Семінарські заняття проходили цікаво,
 10. 10. НА дихаємо дії Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» № 8 (2), 2011 змістовно. Приємним було те, що на них не було людей ви- Акція «Посади та вирости дерево» падкових. Кожний учасник загорівся цією справою. Під час круглих столів лунали ці- каві пропозиції, зауваження до учнівського та методич- ного посібників. Адже курс «Уроки для стійкого розвит- ку» лише розпочинає своє життя, і тому важливо зроби- ти його якомога кращим, до- слухатися до думки вчителя- практика, який безпосередньо працюватиме з цим предме- том. Бородянська спеціалізова- на школа долучилася до про- екту «Освіта для стійкого роз- витку в дії» у 2009 році. Акція «Приберемо своє селище – очистимо планету У своїй діяльності вона ке- рується гаслом: «Великі досягнення здобува- ються наполегливою працею»10 (Х. Колумб). У 2009–2010 навчальному році курс викладався для 26 учнів 8 класу. А вже у 2010- 2011 навчальному році кур- сом було охоплено 47 учнів 8-х та 9-х класів. На початку навчального 2011–2012 року команда залучених до проек- ту поповнилася ще й учнями 3-го класу. Наразі, троє наших учителів мають сертифікати, Реалізація проекту «Горобинова алея» які дають право викладати цей курс. Сьогодні цей курс викладається вже для 72 шко- лярів. «Уроки для СР» позитивно впливають на школярів, змі- нюють світосприйняття дітей, показують справжні пробле- ми навколишнього середови- ща, змушують шукати шляхи їх вирішення, замислюватись над тим, чим можна допомог- ти світові тут і сьогодні. Курс також навчає правильному спілкуванню з оточуючими.
 11. 11. Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» НА дихаємо дії № 8 (2), 2011 Під впливом «Уроків для стійкого роз- Тому й не дивно, що всі заплановані су-витку» та з ініціативи вчителя біології Ко- ботники пройшли завзято, весело і про-лібана В.С., – у школі створено екологіч- дуктивно. Предметом нашої гордості є те,ний гурток «Зелена надія». За короткий що всі насадження прийнялися і вже зовс-термін існування новостворена організа- ім скоро будуть дарувати нам радість тація провела чимало вартих уваги заходів. натхнення.Це такі зокрема акції: «Приберемо своє Благородний почин учнів не залишивсяселище – очистимо планету», «Посади та непоміченим у селищі. Селищна рада тавирости дерево», «Допоможи – це прос- райдержадміністрація підтримали нашіто», «Друге життя непотрібних речей». зусилля. У містечку було організовано Вже традиційними стали «Дні здорово- кілька суботників з озеленення та приби-го способу життя», тиждень, що прохо- рання.дить під гаслом: «Купуй місцеве!», а 24 Ми горді тим, що нам вдалося залучитилистопада ми всі приєднуємось до міжна- до благородної справи більшу частину сві-родного дня «Нічого не купуй!». домого населення містечка. Завдяки залученню спонсорських та На кошти місцевого бюджету було за-благодійних коштів, у школі замінили куплено 320 саджанців клена, берези, го-водні крани на економічні, почали заміну робини, каштана, які висадили біля школивікон на пластикові, на подвір’ї встановле- та у парковій зоні.но урни з метою підтримання чистоти та За ініціативи 10-класників, випускни-порядку. ків 2012 року, – реалізовано проект «Го- У 2010-2011 н.р. екологічний гурток робинова алея випускників». Деревця«Зелена надія» виграв конкурс міні-гран- прийнялися та міцно закріпилися у ґрун-тів, оголошений благодійною організацією ті, що є доказом того, що усе, що робиться«Вчителі за демократію та партнерство» з любов’ю, – приносить успіх. 11в рамках проекту «Освіта для стійкого Ми не хочемо зупинятися на досягну-розвитку в дії». Ми просили кошти для тому. Шкільну родину непокоїть досіозеленення та благоустрою пришкільної низька екологічна культура мешканців се-території. До підготовки та реалізації про- лища, недостатнє озеленення, бездумне іекту було залучено увесь учнівський та неекономне використання природних ре-педагогічний колектив школи, а саме 801 сурсів. Тож, роботи – не забракне. Лише бучень, 56 вчителів, батьки та громада се- не вичерпався ентузіазм. Пора нам навчи-лища. Готуючи проект, ми проводили опи- тися жити за правилами Антуана де Сент-тування учнів, вчителів та батьків про те, Екзюпері:як би вони хотіли змінити свою школу. «Прокинувся уранці, прибрав себе, – На реалізацію запланованого заходу прибери свою Планету…»школа отримала 2250 грн. Всі кошти ви- Отже, замало лише бачити недоліки, –трачено за призначенням: придбали са- потрібно на власному прикладі показува-джанці, кущі та окремий інвентар. Виса- ти, як їх треба позбуватися. Реалізуватидили зелену огорожу школи. це дозволяє курс «Уроки для СР» та різні Усі члени колективу, вчителі та діти, – види діяльності, які пропонує проект «Ос-з великим ентузіазмом і любов’ю працю- віта для стійкого розвитку в дії». Ми жи-вали над упорядкуванням пришкільної вемо у часи великих змін. Від нас, вчи-території, вкладаючи душу у роботу, віря- телів, у великій мірі залежить, чи будутьчи, що роблять її не лише для себе, а й для вони змінами на краще. Не залишаймосясвоїх нащадків. байдужими! Все у наших руках!
 12. 12. НА дихаємо дії Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» № 8 (2), 2011 ШКОЛИ ДОНЕЧЧИНИ НА ШЛЯХУ ДО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ Вікторія Панкіна Методист з географії відділу природничих дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, координатор проекту в Донецькій області чуть бачити свою землю багатою і квіту- чою, здатних оберігати її від руйнування. Той, хто побував у Донецькій області, ніколи не забуде її краси. Якщо подивити- ся на коло численних проблем Донбасу, – стає помітним очевидне протиріччя: Як при економічному зростанні з метою задо- волення потреб населення зберегти еколо- гічну рівновагу, красу природи і взаєми- ни?12 Учнями нашої області в рамках проекту були проведені дослідження, які, показа- ли, що такі проблеми як: якість повітря та води, сміття на вулицях і звалища, дитяча захворюваність і смертність, відсутність місць для відпочинку – турбують в серед- онецький обласний інститут після- Д дипломної педагогічної освіти знахо- диться в економічно розвиненому регіоні ньому 7 з 10 городян. Концепція сталого розвитку вкрай ак- туальна для міст Донбасу. І звичайно ж України – в промисловому Донбасі. Біль- провідну роль у цьому відіграє освіта. У шість жителів нашої країни уявляють собі школах області існували заходи екологіч- Донецьку область як велику чорну пляму ного спрямування, але більшість з них на мапі України. мали стихійний характер. Українсько- Історично склалося так, що основу еко- шведський проект «Освіта для стійкого номіки нашої області складає промисло- розвитку», до якого у 2010 році долучи- вість. Наш регіон дає третину викидів в лись школи Донецького регіону – сприяв атмосферу країни, чверть скидів у водой- зрушенню ситуації з мертвої точки. ми і чверть всіх відходів. Наша промисло- Завдяки участі області у цьому проекті вість руйнує природу в 6 разів швидше, вдалося досягти таких результатів: ніж де б то не було в Україні. Нас з’явля- ється на світ удвічі менше, ніж де інде. # наші педагоги пройшли навчання та Донецька область є найбільш густона- отримали сертифікати тренерів; селеною, полінаціональною та урбанізова- # в області проведено 12 семінарів- ною серед інших областей України. У той тренінгів за участю 250 педагогів; же час в нашому регіоні проживає десята # починаючи з 1 вересня 2010 року і до частина українців. Це величезна армія початку цього навчального року працьовитих і талановитих людей, які хо- кількість шкіл, що долучилися до
 13. 13. Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» НА дихаємо дії № 8 (2), 2011 курсу за вибором «Уроки для стійко- На жаль не всі школи (у нас їх 1150) го розвитку» збільшилася до 79, а мають можливість ввести цей курс у нав- вивченням курсу сьогодні охоплено чальний процес. Вирішенням проблеми вже понад 2500 тисячі дітей; стало те, що принципи сталого розвитку # 3 вчителі взяли участь у складанні можна розкривати у взаємодії всіх шкіль- підручників для 3 і 9 класів; них дисциплін, як природничих, так і гу- манітарних. # Горлівська гімназія «Інтелект» апро- Результатом творчості вчителів і дітей бувала курс ОСР у 9 класі; стала підготовка ряду завдань та вправ з # школи області брали участь у кон- інтеграції ідей сталого розвитку в шкільні курсі міні-грантів, після чого дві предмети. школи отримали гроші на споруд- Діти самі складають завдання, інтегру- ження шкільного зимового саду і на ючи знання шкільного предмета і навичок встановлення сміттєвих баків; сталого розвитку. Ось, наприклад, деякі # На курсах підвищення кваліфікації завдання з таких предметів: для вчителів природничих дисциплін Географія і для директорів шкіл введено мо- У 1497 році була відправлена експеди- дуль «Освіта для СР». ція на пошуки морського шляху до Індії Аналізуючи проведену роботу, можна з під керівництвом мореплавця Васко даупевненістю сказати, що проект не тільки Гами. Під час експедиції португальці оз-створює міцний фундамент для роботи найомилися зі східним узбережжям Аф-області в напрямку сталого розвитку, але і рики. Повертаючись додому, експедиціядозволяє організовувати і координувати привезла до Португалії перших чорношкі-різноманітні заходи, акції, конкурси. рих рабів. Які права людини були пору- Таким чином, складається єдина вихов- шені португальцями. Чи можливо таке 13на система, яка дозволяє вирішувати най- сьогодні?важливіші завдання: Біологія # формування активної громадянської Чи може безслідно для навколишнього позиції, екологічної культури та від- середовища зникнути один вид тварин? повідальності; Наприклад, в Донецьких степах колись # виховання працелюбності та поваги жили тарпани, які зникли в 1905 році. Чи до праці; існує наслідок зникнення коней для сте- пу? # вироблення навичок здорового спо- собу життя. «Кілька років поспіль в Донецькій об- ласті літо критично спекотне і посушливе. Отримавши певний досвід у проекті Вкажіть, – це явище природне, чи це є на-«Освіта для стійкого розвитку», донецька слідки діяльності людини?область виділила напрями в роботі з фор- Назвіть похідне «саліцилової кислоти»;мування навичок СР: чому аспірин не можна приймати не пора- # викладання курсу «Уроки стійкого дившись з лікарем? До чого призводить розвитку»; відсутність належного охорони здоров’я? # інтеграція концепції сталого розвит- Хімія ку в шкільні предмети; Залізо – життєво важливий елемент. # використання принципів сталого У крові людини масова частка гемоглобі- розвитку в позашкільній, позаклас- ну, – червоного пігменту еритроцитів, – ній роботі. становить 14,5%. Добова потреба людини Отже, на сьогоднішній день «Уроки для у залізі становить 10-15 мг. Які продуктиСР» проводяться у 80 школах області у містять велику кількість сполук заліза?формі факультативу, або курсу за вибо- Які викиди промислових підприємств мо-ром. жуть викликати недокрів’я?
 14. 14. НА дихаємо дії Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» № 8 (2), 2011 Математика В області діє регіональна програма «До- Внаслідок Чорнобильської катастрофи неччинознавство», в рамках якої пропагу- сильним радіоактивним забрудненням ються цілі та завдання сталого розвитку. уражено 5 млн га території України, за- Введення краєзнавчого компоненту доз- бруднено 1,5 млн га лісу. Розрахуйте яка воляє учням відчути себе частиною єди- частина Україні постраждала від цієї ка- ного цілого, допомагає зрозуміти й полю- тастрофи. бити землю, на якій ми живемо. Звичайна лампочка накопичення спо- Краєзнавство дозволяє зазирнути в ми- живає електроенергії 100 Вт /год, а енерго- нуле і порівняти з тим, як було тут до нас, зберігаюча – 20 Вт/год. У скільки разів спробувати спрогнозувати стан навко- енергозберігаюча лампа економніша за лишнього середовища в майбутньому. звичайну? Скільки гривень на місяць Необхідність впровадження концепції складе економія? ОСР стала ще більш актуальною у зв’язку За розрахунками вчених, середнє щоріч- з проведенням у 2012 році в нашій області не осідання пилу на 1 м2 становить 7,6 т «Євро 2012», тому найбільшого інтересу (у містах це число набагато більше). Знай- набувають сьогодні роботи, спрямовані на діть осідання пилу на 1см2. Запропонуйте вирішення проблем регіону, області, краю. шляхи вирішення цієї проблеми. Одним із зразків такої роботи стало до- Російська мова слідження, що проводилось в наслідок Використовуючи дану тематичну групу робіт по розширенню дороги по трасі Яси- слів: (поведінка людини, вплив, взаємодія, новата – Костянтинівка. Отже, було виру- охорона навколишнього середовища, еко- бано 1350 дерев. Кожне доросле дерево ві- логія) – складіть 1-3 пропозиції для вирі- ком 25 років, висотою 15 метрів, діамет- шення проблеми сталого розвитку. ром 25-30 см виконує роботу 5 потужних14 кондиціонерів. Підрахували, що один кон- Великі перспективи розвитку має на- диціонер при цілодобовій роботі витрачає прямок з використанням принципів стій- енергії на 4 тис. гривень на рік. Зробили кого розвитку у позакласній та поза- висновок, що 1 дерево економить для де- шкільній роботі. Ці принципи формують ржави 20-25 тис. Намагаючись змінити свідоме ставлення учнів до природо- ситуацію, – направили листи в місцеві користування в процесі навчальної діяль- ради, провели акції на захист дерев – «Де- ності, закладають основи для свідомої по- рево мого імені». В результаті обласна ведінки в майбутньому. рада виділила саджанці для пришкільних Однією з організаційних форм позак- ділянок. ласної та позашкільної діяльності в нашій Дане дослідження передбачало між- області, які дозволяють вивчати об’єкти, предметну інтеграцію, яка дозволила вра- явища, закономірності безпосередньо в хувати при роботі з дітьми їх інтереси до природі з урахуванням сталого розвитку, різних дисциплін та їх особистий досвід. – є екскурсії, походи та екологічні стежки. Захопившись такими дослідженнями, вчи- Беручи активну участь у туристичних по- телі разом з дітьми розробили і реалізу- ходах, експедиціях, екскурсіях по еколо- ють в області такі міні-проекти, як: гічних пізнавальних стежках, – діти вчать- - Чим дихають міські жителі ся бачити, помічати різні прояви антропо- - Полювання за кіловатами генного впливу, які можна спостерігати і комплексно оцінювати. Тут на допомогу - Вода в домі вчителю приходять батьки, які організо- - Сміття – мотлох, чи багатство? вують і проводять екскурсії на енергетич- - Дерево мого імені ні підприємства, водоочисні споруди, або - Екологічний будинок на вітрові станції. Фахівці підприємств з задоволенням проводять для них лекції, - Екологічна карта району беруть участь у спільних заходах. - Школа і природні ресурси
 15. 15. Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» НА дихаємо дії № 8 (2), 2011 - Енергозберігаюче місто ливість приймати рішення щодо перегля- - Енергоефективний будинок ду власної поведінки і стилю життя, а та- кож отримати задоволення від власних - Модель енергоустановок практичних дій для сталого розвитку - Налагодження роботи Екоклубу. В області спільно з батьками, громадсь- Отримавши можливість реалізовувати кістю були проведені такі акції:концепцію ОСР у позашкільній роботі, - Сміттєвий вітеручні старших класів з великим задоволен-ням займаються роботою в малій академії - Друге життя речейнаук, обираючи собі тему, що спрямована - Дерево мого іменіна принципи сталого розвитку. Це, напри- - Раз листочок, два листочок – будеклад такі теми як: дерево - Шкільний екоаудит - Натисни на сміття - Енергія та харчування - Міжнародний день без автомобіля - Упаковка і енергія - Друге життя паперу - Капала вода з крану На сьогоднішній день з нами тісно спів- - Екологічна стежка Саур-Могили працюють працівники водоканалу, обле- нерго, міськгазу, екологічного центру, а - Розчищення джерел також громадські організації, центр туриз- - Тестуємо якість му і краєзнавства, Комітети з природо- - Озеленення териконів користування, охорони навколишнього - Очищення води на Донецькій філь- середовища та забезпечення екологічної трувальній станції безпеки. - Перспективи реалізації гелеоенерге- Реалізація будь-якого проекту передба- чає перспективи на майбутнє, у нас теж є 15 тичних споруд у навчальних закла- дах плани, які ми хочемо здійснити. 1. Створення методичного об’єднання Практичні результати робіт Малої ака- вчителів для обміну досвідом серед викла-демії наук (МАН) успішно впроваджу- дачів, що долучилися до інноваційногоються у школи області. Так, цього року, на процесу ОУР. Створення методичного за-двох школах області було встановлено со- безпечення, яке б дозволило інтегруватинячні батареї. тематику сталого розвитку в усі навчальні Результатами системної роботи стали: дисципліни. # екскурсійні маршрути та екологічні 2. Впровадження в навчальний процес стежки; елективних курсів з тематики сталого роз- # організація походів по рідному краю; витку на передпрофільному рівні і у про- # екологічні патрулі в школі і в мікро- фільних класах. районі; 3. Удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогів на базі До- # інформування про результати своїх нецького обласного інституту післядип- спостережень, вимірювань, дослід- ломної педагогічної освіти жень; 4. Підготовка та випуск відповідної нав- # соціологічне опитування мешканців чально-методичної літератури. та обмін досвідом. Ось такий шлях свого розвитку виби- Діти разом з батьками отримали мож- рає сьогодні наша Донбас.
 16. 16. НА дихаємо дії Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» № 8 (2), 2011 ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У РОБОТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Валентина Кудін Методист з позашкільної освіти та учнівського самоврядування Черкаського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти тренінгах щодо упровадження у навчально-виховний процес курсу «Моя щаслива планета». Ця зовсім нова техно- логія перевернула уявлення про навчання і зміст екологічного виховання. Дитина не просто засвоює інформацію, а перетво- рюється на особистість, що самостійно працює і на своє благо, і на благо суспіль-16 ства в цілому. При цьому вона не проголо- шуює ніякі гасла, а щоденною своєю ма- ленькою працею робить велику справу щодо збереження довкілля. Ми бачимо, що вчителю відводиться провідна роль у втіленні інновацій, але ефективність упровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес сучасному динамічному і повному ін- У формації світі велика роль належить втіленню певної ідеї, якій би повірили ти- можлива за умови організації підготовки як тих, хто навчається, так і тих, хто нав- чає. сячі людей, якою можна б було захопити Пріоритетною ідеєю у вирішенні цих учнів, вчителів, батьків, ідея, якою можна питань є ідея діяльнісного підходу та фор- не тільки захопити, а й використати на мування у педагогів стійкої мотивації до благо. Такою ідеєю є педагогіка емпауер- навчання новому, до передачі цих знань менту. Саме така педагогіка лежить в ос- дітям. Упровадження інноваційних під- нові курсу «Уроки для стійкого розвитку» ходів у навчально-виховний процес спря- і забезпечує психологічний комфорт дітей моване на розвиток здатності орієнтува- у процесі навчання, поєднуючи елементи тися в нових умовах, адаптуватися до но- гри та дослідження. Але найголовніше, це вих вимог. В освітньому процесі такий те, що вона надихає на дію, даючи дитині підхід – найактуальніший. Ми переходи- відчути свою значимість і потрібність сус- мо до системи стимулювання самостійної пільству, в якому вона живе. пізнавальної діяльності, створення умов Із такою ідеєю директори та вчителі за- для особистісного зростання і виховання гальноосвітніх навчальних закладів Чер- як учнів, так і педагогів. Безумовно, засто- каської області мали можливість ознайо- сування проектів і тренінгових програм – митись під час навчання на семінарах- це найбільш ефективний метод у роботі
 17. 17. Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» НА дихаємо дії № 8 (2), 2011творчого вчителя. Запровадження діяль- необхідності та корисності справи.нісного підходу у його роботі передбачає Хочеться сказати словами учасниківсистемне й послідовне вирішення про- семінару-тренінгу, що приїхали з різнихблемних ситуацій. Оптимальний шлях їх куточків Черкаської області:розв’язання вимагає від учасників проек-ту пошукових зусиль. Все робитиму, як треба, Запровадження курсу змінює не тільки В зорельоті серед неба.поведінку дитини, вчителя, батьків у пев- Я кватирку відчиню,них ситуаціях, а й впливає на поведінку і Всі вазончики поллю.життєву філософію людей, які мають Викину аерозолі.можливість ознайомитись з пропонова- Чисто у небеснім полі.ним курсом. Освіта для стійкого розвитку Вам забороню палити,вимагає активної участі учнів. Їм не мож- Щоб повітря не бруднити.на сьогодні залишатися пасивними спос- Пробіжусь по зорельоту,терігачами того, що відбувається у сім’ї, Всім щасливого польоту!школі, громаді і у світі в цілому. На малюнку, що я бачу, Під час навчання на семінарах-тренін- Скло віконне у краплинах.гах учителям пропонується відчути себе То не дощ, то мама плаче –дітьми, спробувати побути на певний час Так сприйма мала дитина.дітьми того віку, з якими вони працюють. А на цім малюнку квітиІ саме такий підхід є найефективнішим На столі стоять чудові,методом у роботі. Адже дуже часто ми, до- То наш настрій, – кажуть діти,рослі, навчаючи дітей, – забуваємо про В кольорах цих веселкових.той стан дитинства, у якому перебувають Небо жовте і блакитнеучні, хочемо від дітей дорослого бачення Мерехтить воно вогнями, 17світу, тобто такого, яким ми його бачимо. Це майбутнє, – кажуть діти,І коли вчителі пригадують своє дитинс- Що чекає нас із вами.тво, ті емоції, в яких вони перебували, А.В. Білорус,коли були дітьми, – відразу ж стає зро- учитель Черкаської гімназії №31зумілим той, чи інший вид роботи на семі- Черкаської міської радинарі. Директори шкіл зауважують, що необ-хідно спочатку навчати Умань 2-3 червня 2011їх працювати за даноютехнологією, а вже по-тім залучати до цьогопроцесу вчителів та ді-тей. У Черкаській областівже проведено 4 семіна-ри-тренінги по згадано-му курсу, (2 – для вчи-телів початкової школи,1 – для вчителів 8 кла-су, 1 – для класних ке-рівників 9 класу). Тре-ба сказати, що реакція увсіх учасників навчан-ня виявилась однако-вою, – цікавість, ен-тузіазм та розуміння
 18. 18. НА дихаємо дії Хід проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» № 8 (2), 2011 Черкаси 6-7 жовтня 2011 р. Организаторам хвала и слава, И в каждый уголок Черкасской области Кураторы безумно хороши! Учитель стойкий знанья повезет. Прекрасный курс для стойкого развития, Так пожелаем всем здоровья доброго Для сердца, для ума и для души. И пусть всегда во всем нам повезет! Вода и воздух, мусор и энергия,18 Проблемы экологии в придачу – Л.О. Шинкаренко, Нам мимо них пройти никак нельзя, учитель Черкаської спеціалізованої А в этом наша главная задача! ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради. На мою думку, слова цих віршів цілком від- повідають тим відчут- тям, якими були охоп- лені учасники семінару після навчання. Черкаси 14-15 червня 2011 р.

×