Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pan Gu at angpagkabuo ng bansang    Tsina
pagsasalin-salin ng kapangyarihanng namumuno mula din sa loob ngkanilang pamilya o angkan. (Asuccession of rulers from the...
Ano angpagkaka-ibang dinastiyasa imperyo
Kapayapaan at          kasaganaan sa ilalim            ng malakas na            pamumuno ...
DINASTIYA      PINUNO    KONTRIBUSYON    DAHILAN NG                            PAGB...
Kailangan bangmagpataw ngmataas nabuwis angisang dinastiyaupangmaipatupadnito ang mga
DINASTIYA    PINUNO  KONTRIBUSYON    DAHILAN NG                         PAGBAGSAK    ...
Pilosopiya ni ConfuciusBatayan ngpagkakaroon ngmaayos na pamahalaan:1. Ang relasyon sa  pagitan ng  namumuno at  nasasa...
Pilosopiya ng mga Legalista-sa isang makapangyarihangpamahalaan lamang angmakapagpapanumbalik ngkatiwasayan sa Tsina.-kail...
Pilosopiyang nakabatay saI Ching (Yin at Yang)-paniniwalang nakabatay sa IChing (aklat ng orakulo atpagbabago), isang man...
DINASTIYA     PINUNO   KONTRIBUSYON   DAHILAN NG                         PAGBAGSAK   ...
DINASTIYA     PINUNO    KONTRIBUSYON    DAHILAN NG                          PAGBAGSAK...
DINASTIYA    PINUNO   KONTRIBUSYON   DAHILAN NG                        PAGBAGSAK     ...
DINASTIYA  -PINUNO   KONTRIBUSYON   DAHILAN NG                      PAGBAGSAK  TANG    Li...
Kasalukuyang kuha saGrand Canal ng Tsina
Bakitbumabagsakang isangdinastiya sakabila natamasanilangkaunlaran?
Filial Piety-paggalang atpagmamahalsa mgamagulang atnakatatanda
PIYUDALISMO-sistemang politikalkung saan ang pag-aari ng lupain nabigay ng hari aypinamamahalaan ngmga noble o lord ovass...
Dynasties in china
Dynasties in china
Dynasties in china
Dynasties in china
Dynasties in china
Dynasties in china
Dynasties in china
Dynasties in china
Dynasties in china
Dynasties in china
Dynasties in china
Dynasties in china
Dynasties in china
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dynasties in china

28,580 views

Published on

FOR FUTURE REFERENCE

Dynasties in china

 1. 1. Pan Gu at angpagkabuo ng bansang Tsina
 2. 2. pagsasalin-salin ng kapangyarihanng namumuno mula din sa loob ngkanilang pamilya o angkan. (Asuccession of rulers from thesame family.)
 3. 3. Ano angpagkaka-ibang dinastiyasa imperyo
 4. 4. Kapayapaan at kasaganaan sa ilalim ng malakas na pamumuno Pagtamo ngkapayapaan sa Paghina ng bagong dinastiya dinastiya Pagbagsak ngdinastiya at pag- Pagkakaroon usbong ng ng kaguluhan at panibagong mga pag-aalsa dinastiya Paglakas ng mga kaaway
 5. 5. DINASTIYA PINUNO KONTRIBUSYON DAHILAN NG PAGBAGSAK Napigilan ang Sinalubong angHSIA (2205-1766 malaking baha sa kanyang B.C.) Emperador Yu Ilog Huang Ho pamumuno ng Maalamat na the Great Rice wine suliranin sadinastiya. Nahati Naitala ang kapayapaan antsa 12 probinsya pinakaunang kaayusang ang Tsina. paglalaho(eclips pulitikal. Sinakop Nabuhay sa e) ni Emperador panahong Tang. Paleolithic SHANG(1766- Emperador Naimbento ang Kalupitan ng 1122 B.C.) Ch‟eng Tang chopstick ni mga nagingKapital: Anyang Emperor Chou pinuno at Hsin pagpataw ng Animism mataas na buwis. Lunar calendar Tinalo ng mga Oracle bone Chou. Gumamit ng tanso
 6. 6. Kailangan bangmagpataw ngmataas nabuwis angisang dinastiyaupangmaipatupadnito ang mga
 7. 7. DINASTIYA PINUNO KONTRIBUSYON DAHILAN NG PAGBAGSAK Paniniwala sa Alitan sa pagitan “Mandate of ng mg estado Heaven” Kalupitan ng Umusbong ang mga pinuno.pag- sibilisasyon sa usbong ng iba‟t- CHOU Tsina ibang mga (1122-256 B.C.) Imperyal na paniniwala. Kapital: Han at Wu Wang sistema ng Paglusob ng Louyang pamamahala mga Chin.Pinakamahabang Feudalism dinastiya sa Pagkakaroon ng Tsina pagsusulit sa (3,000 yrs.) serbisyo sibil Pilosopiya ni Confucious, Lao Tzu Mencius at mga Legalista
 8. 8. Pilosopiya ni ConfuciusBatayan ngpagkakaroon ngmaayos na pamahalaan:1. Ang relasyon sa pagitan ng namumuno at nasasakupan2. Relasyon sa pagitan ng ama at anak Relasyong3. Relasyon sa pagitan nakabatay sa ng ma-asawa pamilya at filial4. Relasyon sa pagitan piety ng nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang lalaki5. Relasyon sa pagitan
 9. 9. Pilosopiya ng mga Legalista-sa isang makapangyarihangpamahalaan lamang angmakapagpapanumbalik ngkatiwasayan sa Tsina.-kailangang pagkalooban ngpamahalaan ng gantimpalaang sinumang tumatalima sakanyang tungkulin at patawannaman ng mabigat nakaparusahan ang sinumanghindi gumaganap ng kanyangtungkulin.
 10. 10. Pilosopiyang nakabatay saI Ching (Yin at Yang)-paniniwalang nakabatay sa IChing (aklat ng orakulo atpagbabago), isang manwal ngdivination na nagpapaliwanagng mga nangyayari sa mundo.Yin at Yang- simbolo ngpaggiging balanse sa lahat ngbagay.
 11. 11. DINASTIYA PINUNO KONTRIBUSYON DAHILAN NG PAGBAGSAK •Sinunod sa Pinasunog ang pangalan ng lahat ng mga dinastiya ang aklat na bansang China, pwedeng •nagkabuklod- makasira saCHIN (221-206 Emperador Shi buklod ang pamahalaan. B.C.) Huang Ti (The emperyo ngKapital: Chang First Emperor) Tsina Ipinapatay ang „an •Great Wall of daan-daang China iskolar na •Imperial Confucian Highway •Magkakatulad Mabigat na na uri ng buwis pananalapi Marahas na •Sistema ng pamumuno ni pag-sulat Shi Huang Ti
 12. 12. DINASTIYA PINUNO KONTRIBUSYON DAHILAN NG PAGBAGSAK Pagpapanumbali Tumitinding k ng confucian agwat sa pagitan classics. ng mga Paglaganap ng mayayaman at Buddhismo sa mahihirap.HAN (206 B.C.- Liu Pang Tsina 221 A.D.) Wu Ti (The Naimbento ang Kapital: Martial Emperor) papel Chang‟an Civil Service“Man of Han” Examination Pagpapatayo ng maraming paaralan Five Classics Analects Pan Chao Ssu-ma Chien
 13. 13. DINASTIYA PINUNO KONTRIBUSYON DAHILAN NG PAGBAGSAK Pagpataw ng malaking buwisSUI (589-618 Yang Chien Nabuo ang A.D.) (Sui Wendi) Grand Canal Malimit na Kapital: na pag-aalsa Chang‟an Yang Ti nagbubuklod sa Tientism at Malawakang Hangchow gastos sa mga proyekto ni Yang Ti Labanan sa pagitan ng Koguryo at ng
 14. 14. DINASTIYA -PINUNO KONTRIBUSYON DAHILAN NG PAGBAGSAK TANG Li Yuang Pagkilala sa Pagpataw ng (618-907) Tsina bilang mabigat na Kapital: Tang Tai- natatanging buwisChang‟an at Tsung bansa sa Louyang larangan ng Pagpasok ng kalakalan. mga Muslim sa kanluran Itinuring na ginintuang Pag-aalsa ng panahon ng mga Eunuch. Panitikang Tsino Li Po at Tu Fu-
 15. 15. Kasalukuyang kuha saGrand Canal ng Tsina
 16. 16. Bakitbumabagsakang isangdinastiya sakabila natamasanilangkaunlaran?
 17. 17. Filial Piety-paggalang atpagmamahalsa mgamagulang atnakatatanda
 18. 18. PIYUDALISMO-sistemang politikalkung saan ang pag-aari ng lupain nabigay ng hari aypinamamahalaan ngmga noble o lord ovassal.

×