การสร้าง Facebook fanpage ของ inspiring science

7,589 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • สวัสดีค่ะคนเก่ง
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสร้าง Facebook fanpage ของ inspiring science

 1. 1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม .1 – 3 การสร้าง Facebook Fanpage ของ Inspiring Scienceเป้าหมาย ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา มี Facebook Fanpage เฉพาะของ Inspiring Scienceจุดประสงค์ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ ตลอดจนเป็นช่องทางสาหรับคณะดาเนินงาน ศึกษานิเทศก์ และครู ในการติดต่อสื่อสาร แบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล ในการนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 – 3 (Inspiring Science) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแนวปฏิบัติ 1. กาหนดศึกษานิเทศก์ หรือครูที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรม การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทาหน้าที่ เป็น Administrator ในการสร้าง Facebook Fanpage 2. ดาเนินการสร้าง Facebook Fanpage ของ Inspiring Science ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 3. ศึกษานิเทศก์ หรือครู ที่เป็น Administrator กรอกข้อมูล และ URL ของ Facebook Fanpage ลงใน ตารางเอกสารออนไลน์ที่ https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Aos06IhLzqg6dGwyOEVzeHpvaks3eE90d 1RDMFVXMUE&output=html (ตามตัวอย่างเอกสารดังแนบ) 4. Administrator ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการโพสต์ข้อมูลข่าวสาร ภาพกิจกรรม ตอบคาถามและ ปฏิสัมพันธ์กับคณะทางาน ศึกษานิเทศก์และครูภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่สามารถโพสต์ได้ใน Facebook Fanpage เฉพาะของ Inspiring Science - ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้นาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อ สร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 – 3 (Inspiring Science) ไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน - ประเด็นคาถาม ข้อสงสัย ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากการจัดการเรียนการสอน - ข้อมูลข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ - การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของเขตพื้นที่การศึกษา - การส่งไฟล์รายงานผล หรือเอกสารต่างๆ ของครูในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้นาไปใช้ ทั้งนี้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนาไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 5. แนะนาและเชิญชวนให้ครูวิทยาศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษาและผู้สนใจเข้ามาคลิ๊ก Like ใน Facebook Fanpage ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 2. 2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม .1 – 3 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บ Fanpage ใน Facebook1. เริ่มต้น เข้าไปที่หน้าของ Facebook ส่วนตัวของท่าน จากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้า Facebookคลิกที่ สร้างหน้าใหม่ ก็ได้เช่นเดียวกัน)2. เลือกประเภทของเว็บที่เราต้องการจะสร้าง ในที่นี้คลิกที่ปุ่ม Company, Organization or Institution3. คลิก เลือกหมวดหมู่หน้าแฟนเพจ ที่เราต้องการ
 3. 3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม .1 – 3 ในที่นี้เลือก “การศึกษา”4. คลิกเครื่องหมายถูก  ในช่อง “ฉันยอมรับเงื่อนไขในหน้า Facebook” แล้วคลิกปุ่ม “เริ่ม” ให้กรอกข้อความโดยตั้งชื่อ ดังนี้ Inspiring Science ตามด้วยชื่อ สพป.หรือ สพม. เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ เช่น - สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ให้ใช้ว่า Inspiring Science pri_nsw1 - สพม. 2 ให้ใช้ว่า Inspiring Science sec_2
 4. 4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม .1 – 35. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 1 “เกี่ยวกับ” โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ ให้ระบุข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Facebook Fanpage ของเรา ดังนี้ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ ของศึกษานิเทศก์และครู สังกัด สพป. …./ สพม. ….. ในการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง แรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1–3 โดย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ให้กรอกเว็บไซต์ หรือช่องทางติดต่อสื่อสารอื่นๆ ของ สพป./สพม. (ถ้ามี) จากนั้นคลิก “บันทึกข้อมูล”6. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 “รูปประจาตัว” สามารถอัพโหลดรูปภาพได้ หรือจะข้ามไปก่อนก็ได้ คลิ๊ก เพื่ออัพโหลดรูปภาพ ประจาตัวของ Fanpage ซึ่งควรมีโลโก้ของ Inspiring Science อยู่ในภาพด้วย
 5. 5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม .1 – 3 เมื่อเลือกไฟล์รูปประจาตัวแล้ว คลิก “ถัดไป”7. จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 “ที่อยู่เว็บ Facebook” ให้กรอกชื่อของ Fanpage เป็นภาษาอังกฤษลงในช่องสี่เหลี่ยม (ซึ่งจะเป็นข้อความเดียวกันกับที่กาหนดไว้ในตอนแรก โดยจะปรากฏให้โดยอัตโนมัต)ิแล้วคลิกที่ปุ่ม “ตั้งที่อยู” ่ ให้กรอกข้อความโดยตั้งชื่อ ดังนี้ Inspiring Science ตามด้วยชื่อ สพป.หรือ สพม. เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ เช่น - สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ให้ใช้ว่า Inspiring Science pri_nsw1 - สพม. 2 ให้ใช้ว่า Inspiring Science sec_2
 6. 6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม .1 – 38. จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 “เปิดใช้งานโฆษณา” ให้คลิกที่ปุ่ม “ข้าม”9. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพคลิกปุ่ม “เชิญ” เพื่อเชิญชวนเพื่อนในเฟซบุค ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์หรือครูที่อยูภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้ามาร่วมคลิก “ถูกใจ” ใน Fanpage ของเรา ่xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx คลิกปุ่ม “เชิญ” เพื่อเชิญชวนเพื่อนในเฟซบุค ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์หรือครู ที่อยู่ ภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้ามาร่วมคลิก “ถูกใจ” ใน Fanpage ของเรา
 7. 7. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม .1 – 3 10. ตกแต่งและเพิ่มรายละเอียดต่างๆใน Fanpage ให้มีความสวยงามตามความต้องการ คลิกปุ่ม “เพิ่มภาพปก” ในการใส่ภาพหน้าปกตามที่เราต้องการ ซึ่งภาพควรมีความกว้างอย่างน้อย 399 พิกเซล คลิกปุ่ม “รูปภาพ/วิดีโอ” เพื่อแบ่งปันรูปภาพหรือวีดิโอเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คลิกปุ่ม “สถานะ” เพื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการแบ่งปัน สื่อสารถึงบุคคลที่เข้ามาคลิก Like ใน Fanpageคลิกปุ่ม “กิจกรรม,เหตุการณ์สาคัญ” เพื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการจัดกิจกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ต้องการจัดขึ้นและเชิญชวนบุคคลที่เข้ามาคลิก Like ใน Fanpage ให้เข้าร่วมกิจกรรม
 8. 8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม .1 – 3 ตัวอย่าง Facebook Fanpage ของ Inspiring Science สพป.น่าน เขต 2อัพโหลดรูปภาพกิจกรรมการจัดอบรม หรือ อัพโหลดไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น Word ,รูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Powerpoint เช่น รายงานการใช้ Inspiring Science จากครูโรงเรียนต่างๆในสังกัด
 9. 9. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม .1 – 3 ศึกษานิเทศก์ หรือครู ที่เป็น Administrator กรอกข้อมูล และ URL ของ Facebook Fanpage ลงในตารางเอกสารออนไลน์ที่https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Aos06IhLzqg6dGwyOEVzeHpvaks3eE90d1RDMF VXMUE&output=html
 10. 10. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม .1 – 3 ตัวย่อจังหวัดในประเทศไทย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อักษรย่อ อักษรย่อ อักษรย่อ อักษรย่อลาดับ จังหวัด ลาดับ จังหวัด ไทย โรมัน ไทย โรมัน 1 กระบี่ กบ KBI 28 ปทุมธานี ปท PTEพิเศษ กรุงเทพมหานคร กท BKK 29 ประจวบคีรีขันธ์ ปข PKN 2 กาญจนบุรี กจ KRI 30 ปราจีนบุรี ปจ PRI 3 กาฬสินธุ์ กส KSN 31 ปัตตานี ปน PTN 4 กาแพงเพชร กพ KPT 32 พะเยา พย PYO 5 ขอนแก่น ขก KKN 33 พระนครศรีอยุธยา อย AYA 6 จันทบุรี จบ CTI 34 พังงา พง PNA 7 ฉะเชิงเทรา ฉช CCO 35 พัทลุง พท PLG 8 ชลบุรี ชบ CBI 36 พิจิตร พจ PCK 9 ชัยนาท ชน CNT 37 พิษณุโลก พล PLK 10 ชัยภูมิ ชย CPM 38 เพชรบุรี พบ PBI 11 ชุมพร ชพ CPN 39 เพชรบูรณ์ พช PNB 12 เชียงราย ชร CRI 40 แพร่ พร PRE 13 เชียงใหม่ ชม CMI 41 ภูเก็ต ภก PKT 14 ตรัง ตง TRG 42 มหาสารคาม มค MKM 15 ตราด ตร TRT 43 มุกดาหาร มห MDH 16 ตาก ตก TAK 44 แม่ฮ่องสอน มส MSN 17 นครนายก นย NYK 45 ยโสธร ยส YST 18 นครปฐม นฐ NPT 46 ยะลา ยล YLA 19 นครพนม นพ NPM 47 ร้อยเอ็ด รอ RET 20 นครราชสีมา นม NMA 48 ระนอง รน RNG 21 นครศรีธรรมราช นศ NRT 49 ระยอง รย RYG 22 นครสวรรค์ นว NSN 50 ราชบุรี รบ RBR 23 นนทบุรี นบ NBI 51 ลพบุรี ลบ LRI
 11. 11. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม .1 – 324 นราธิวาส นธ NWT 52 ลาปาง ลป LPG25 น่าน นน NAN 53 ลาพูน ลพ LPN26 บึงกาฬ บก ---- 54 เลย ลย LEI27 บุรีรัมย์ บร BRM 55 ศรีสะเกษ ศก SSK อักษรย่อ อักษรย่อลาดับ จังหวัด ไทย โรมัน 56 สกลนคร สน SNK 57 สงขลา สข SKA 58 สตูล สต STN 59 สมุทรปราการ สป SPK 60 สมุทรสงคราม สส SKM 61 สมุทรสาคร สค SKN 62 สระแก้ว สก SKW 63 สระบุรี สบ SRI 64 สิงห์บุรี สห SBR 65 สุโขทัย สท STI 66 สุพรรณบุรี สพ SPB 67 สุราษฎร์ธานี สฎ SNI 68 สุรินทร์ สร SRN 69 หนองคาย นค NKI 70 หนองบัวลาภู นภ NBP 71 อ่างทอง อท ATG 72 อานาจเจริญ อจ ACR 73 อุดรธานี อด UDN 74 อุตรดิตถ์ อต UTT 75 อุทัยธานี อน UTI

×