30 รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

2,883 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,303
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

30 รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 1. 1. 30 ก กก F ก (Brainstorming) ก ก F F F ก F F FF ก F ก Fก F ก ก F F ก F ก 2 1 ก ก ก F ก F ก F ก กก ก F 1. ก F ก Fก F F F 2. F ก F ก Fก ก ก F ก ก F F F F 3. ก F 4. ก F ก ก F F F F F ก F F 5. ก F กก 2 ก ก ก ก กF ก ก F F ก 3 1. 2. ก ก 3. F F ก ก 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6.
 2. 2. ก กก ก F 1. ก ก F F ก F F F กF F ก F F 2. F ก F ก ก F 6 8 3. ก F ก ก ก กF ก F ก 4. ก F ก F F ก ก ก F ก ก F 5. ก F ก F F ก F ก F ก 6. ก F ก F F ก ก ก F ก 1 2 7. ก F ก F ก F ก ก ก F
 3. 3. Fก F ก ก FF ก F ก F F ก F F กก F 1. ก 2. ก 3. ก ก 4. ก F 5. ก ก กก ก F 1. F ก ก F ก F ก F ก ก ก 2. F ก F ก ก ก F F ก F F F F F F ก 3. F ก F ก ก ก ก F ก F ก 4. F ก ก F ก ก ก ก F ก F 5. F ก F F ก F ก F ก 6. F ก F ก ก ก F F F ก F
 4. 4. F F F F ก ก F F ก ก F F F F ก F ก F F กก ก Fก ก ก ก ก F ก ก กก ก F F F F2 1 กก ก F F ก กก ก F 1. F ก F ก ก F 5 8 2. F F ก F ก F ก ก F F F ก F ก ก ก F 3. F F ก F ก F ก F 10 ก F 4. F ก F ก ก ก 1 ก 1 ก 5. ก ก F กก F F 10 15 6. ก ก F F F F F ก F F ก 7. ก ก F ก F F Fก F ก ก F F F F 8. F ก F ก F ก F 2 ก ก ก F ก กก ก F 1. F ก F ก ก F 5 8 2. F ก F F Fก F 10 3. F ก F ก ก ก 2 1 1 4. ก ก F กก F F F ก ก 5. ก ก F F F F F F ก F F ก 6. ก ก F Fก F ก F 7. F ก F ก F
 5. 5. (Mind Mapping) Fก F F ก F F ก F ก ก ก F F ก F ก ก กก ก F 1. ก F ก F ก F 2. F ก ก ก ก ก 3. F ก F ก F 4. F ก F (Mind Mapping) F ก 5. F ก ก
 6. 6. ก F F ก F F ก ก ก F F กก F F F F ก ก ก F ก F กก ก F - ก F ก F ก กก ก F 1. ก ก F 2 F ก Fก F ก 2. F ก F F ก F ก F 2 F F F F F F F F 3. F ก F 2 F F4 ก F F ก ก 4. F ก 2 ก F ก F F Fก F F ก F 5. F ก 2 ก ก F - ก F F - ก ก -
 7. 7. ก กก ก F ก กก ก F F กก ก ก ก Fก Walk Rally ก ก ก F ก F F กF F ก F F F ก ก 1. ก F กก ก F F F 2. F F ก F ก กก ก F ก F ก 3. F 4. ก ก F ก 5. F ก F 6. ก ก 5 7 ก ก F ก F ก 7. ก ก F ก 8. ก ก F ก ก F กก 9. ก ก F ก ก กก กก ก F ก กก ก F 1. Fก F ก ก F 5 8 2. ก F F ก กก F ( F ก ก ก ) 3. ก ก F F F F ก F 4. F ก F กก F 5. ก F F F F F ก 6. F ก F F F F ก F F ก 7. F F F ก F ก ก F ก - F F
 8. 8. -ก ก ก F - ก กก กก 8. ก ก ก F กก ก ก กก F ก F 9. ก ก F F ก F F ก
 9. 9. F F F F ก ก F F Fก F F F F Fก F F ก ก F F F - F ก F ก F ก F - F ก ก F F ก - F ก ก F ก F F ก - Fก F FF ก F F F F ก ก F F - ก F / ก F F F F F / ก F F F F ก F ก - FF ก F F / F F ก F F F ก F - F ก ก ก ก F F ก -ก F F F F F ก - ก F 2 ก ก F F F F ก - F F ก ก F F F F - F F F ก F ก ก F F ก -ก F F ก ก F F ก F F F F ก - F F ก ก F F ก -ก ก F F FF F F F F - ก ก ก F ก F F ก - ก / /ก -ก ก Fก F F กF F ก - F F F F F F Fก ก F F ก - F ก ก F ก ก F F ก
 10. 10. - F ก F ก F ก F ก F F ก F F ก -ก F F F F F F F F F ก - ก ก F F F F F ก -ก F F ก F F ก F
 11. 11. 7 ก ก ก F F 7 F F F กF F 7 1. (Quantity) 2. ก (Change) 3. ก (Prediction) 4. (Point of View) 5. ก ก F (Personal Invalvement) 6. F (Comparative Association) 7. ก ก F (Valuing Questioning) ก กก ก F 1. F ก F ก ก F 6 8 2. ก F ก F F ก / ก 3. F ก F ก ก F 4. F ก ก ก ก F 5. F ก F ............................ ก 6. F ก F ก .................. ก F 7. F ก ก ก F ก F ก F F ก ................................ 8. F ก F ก F ก ก F 9. F F F F ก F ก ก ก F 10. F ก ก 7 ก F F F Fก ก F F F F F ก F (The Gordon Technique) F ก F (Gordon) Fก F F ก F F ก F F ก F F F
 12. 12. ก กก ก F 1. ก F ก F F F ก ก ก F 2. F ก F ก F ก ก F F 2 F ก 3. F ก F ก F ก F F ก ก ก F ก F ก F ก ก F 4. F ก F ก ก F ก F F ก F 5. F ก F ก F F ก F ก F F F 6. F ก F F กก F 7. F ก F F F F 8. F ก F F F F
 13. 13. (UCEFAS) Fก ก ก ก กF ก F 6 UCEFAS U = Ultimate C = Current E = Effect F = Factor A = Alternative S = Solution Ultimate Situation ก F F F ก Fก Current Situation ก F Effect ก ก F Factor Fก ก กF ก F Alternative ก ก กF ก ก F ก ก Solution ก ก ก ก กF ก ก ก กF ก กก ก F 1. F ก Fก F 6 8 2. F ก F ก F F ก ก ก ก F ก ก F 3. F ก F ก F F ก ก F ก Fก ก 4. F ก F ก F F ก 5. F ก F ก F F ก F ก ก ก 6. F ก F ก F F ก F Fก 7. F ก F ก F F ก ก ก กF ก 8. F ก F ก F ก ก กF F F ก ก กF F F F ก ก F
 14. 14. ก FFF F ก ก F ก F ก ก F ก F F F F กก ก F กก FF F F กก ก กก ก F 1. F ก ก 2. F ก ก F 6 8 F ก Fก 3. F ก F ก F Fก F 4. F F ก F F ก F F F ก F 15 5. F ก F ก F Fก F ก ก 6. F ก F ก F ก F 7. F ก F F ก F F ก F F ก
 15. 15. F ก F ก F F Fก ก F F F F F F F F F F F F F ก Fก ก F กก F ก F F F กF F F กF ก ก F ก 3 - - - F F F F ก กก F ก F F F ก ก F FF ก กก ก F 1. F ก ก ก F 5 8 2. ก F F ก ก ก F ก F 1 3. F F ก F ก F F 4. F F ก F F ก F ก F 5. F ก F F F 6. F ก F ก F ก F 7. F ก F ก F ก F ก 8. F ก F F ก F F กก ก F 9. F
 16. 16. F กก F ก กก ก ก F ก F ก Fก ก F ก F F F ก ก F ก F F ก ก F ก Fก F (Scoring Rubric) ก ก F F ก F ก กก ก F 1. F ก F ก ก ก 5 ก ก 2. F ก F ก F ก Fก F 3. Fก F ก ก F 5 8 4. ก ก F 5. F ก Fก ก F กก F 6. ก F F ก F ก ก กF F ก F F F 7. ก F ก F F ก กF 8. ก ก F ก F F ก Fก
 17. 17. กก กก F Fก ก F ก F ก ก Fก F F ก Fก ก F ก Fก FF กF ก ก ก ก F F F F F ก F F F (ก F ) F F F ก F ก ก Mind Mapping ก กก ก F 1. F F F F ( ก F ) 2. F ก F ก ก F 6 8 3. F ก F F FF 4. ก ก กก F ก FF F กก F 5. ก F ก F กก F กก F F ก F F F ก ก F 6. ก F ก F F F F ก F F ก ก F F F F ก ก 7. F F F F F F ก 8. F F ก F F ก F FF F F F 9. F ก F F 10. F FF F ก Fก ก F
 18. 18. ก6 ก6 Fก F (Edward deBono) F Fก ก F ก 6 F ก ก F ก ก F ก ก ก F F F 1. F F ก ก 2. F ก F F 3. FF F ก ก ก F ก F F F ก ก ก F ก F F F ก ก F F 1. F ก F 2. ก F ก F ก 3. ก F ก F ก ก F ก ก ก F ก ก F ก F F F F F ก F F F ก FF F ก ก F 1. F 2. F ก 3. 4. F ก F F ก ก ก ก F F ก FF F F ก F ก F F ก F 1. 2.
 19. 19. ก F F F F ก ก กF กF F ก ก F F ก ก ก F F 1. ก .......... F .......... .......... F 2. F F ..........( ).......... F F ก ก F F ก ก F ก ก ก ก F ก F ก ก F กF Fก F ก ก ก F ก F F 1. ก F ก 2. F 3. ก กF F F ก F F ก - ก - ก F ก ก F - ก - ก
 20. 20. ก6 ก Fก 3 1 Fก ก กF Fก ก F ก ก F F ก ก ก ก F F ก ก ก ก กก ก F 1. F ก ก F 6 8 2. F ก ก F ก FF ก กF F F 3. ก F ก F F ก ก F ก6 4. ก ก F ก F ก FF ก 5. ก ก F ก F F F FF ก ก F 6. ก F ก ก ก ก กF ก F F 2 F ก ก ก ก F ก 2 F F ก ก F ก F กF ก ก ก ก ก6 F F F ก ก ก F F F ก F ก ก F ก F ก F Fก ก ก กก ก F 1. F F ก ก 2. ก ก ก ก 3. ก F ก ก F ก 4. F ก กก 5. Fก F ก ก F 8 6. F ก F ก F
 21. 21. 7. ก F ก 3 F ก ก F F F ก F Fก F F F ก ก กก ก F 1. F ก F ก ก F 6 8 2. ก ก F F F Fก ก F ก F - ก F - ก F ก กF ก F - ก F 3. F ก F ก F ก ก F ก F ก F ก 4. F ก F F ก ก ก F 5. F ก F ก F
 22. 22. ก F ก ก F ก ก กก ก F F ก ก ก ก ก F F ก ก F ก ก กก ก F 1. ก F F ก F ก F ก F F F 2. Fก F ก ก F 6 8 3. F ก F ก F F ก FF ก F ( F ก F) 4. F ก F ก F ก ก F ก ก F 5. F ก F ก F F ก F ก ก F 6. F ก F ก F ก F F ก ก F 7. F ก F F ก ก F ก ก F
 23. 23. ก กF F ก F ก F ก F ก ก ก ก F ก F F ก F F ก ก ก กF F Fก ก F ก ก F F F ก กก ก F 1. ก F F ก F ก F F 2. F ก F ก ก F ก F ก F 3. F ก F F ก ก F( ก F ก F) 4. F ก ก กF F ก F 5. F ก ก ก กF F F F F 6. F ก ก F ( ) F ก ก F 7. F ก F ก ก ก ก F ก F F 8. F ก ก F F ก ก F F 9. F ก ก ก กF ก F ก 10. F ก ก F ก ก ก กF F 11. F ก กก F - ก F F - F ก F - ก F F F - ก กF F F
 24. 24. ก F F (Cooperative Learning) ก F F ก กก ก F F ก F FF ก ก F ก F ก F ก F ก F ก F ก F F F F F ก F ก F ก F ก ก F ก Fก กFก ก กF F F ก F ก ก F F F F ก F F F F Fก F ก ก ก F ก F ก กก ก F 1. Fก F ก ก F F ก F 2 6 ก ก F F ก 2. F F F F F ก F ก F F 3. กก กF ก F ก F กก F F F F ก F ก F กก ก F F ก กก F ก กก F F ก , ก , ก , TGT, STAD F ก Fก ก F ก กก ก ก 4. ก F ก F F F ก ก F F ก ก ก ก F F ก F Fก ก F F ก ก 5. ก กF ก F ก F ก ก ก F F F
 25. 25. ก (Jigsaw) ก ก กก ก Fก ก F ก F ก กก ก F 1. F F Fก ก ก F ก F ก F 2. ก F ก ก F 4 F ก F ก F F ก ก F ก F (Home group) 3. F ก F ก F F ก ก F ก ก F F 1 F F ก F ( F F F กก ) 4. F ก F F ก ก F ก F F (Expert groups) F ก ก กก F ก F F F F ( F ก กก ก F ก F) 5. ก ก F F ก ก F F F - - F - ก F - / / - / 6. ก ก F F ก ก ก F (ก F ) F ก F F กก กก F 5 F 7. ก ก ก F F F F ก F F F กก F F ก ก F 8. ก ก F ก F ก F ก F ก F
 26. 26. STAD (Student Teams Achievement Divisions) ก กก ก F F STAD ก ก ก ก F ก Slovin F John Hopkins F ก กก ก ก F F F F ก F ก F ก 5 ก STAD 1. ก F F F 2. ก กF ก ก F ก F 4 ก F Student team กก F ก F ก F ก ก F F F ก F ก ก F F F ก ก F 3. ก F ก ก F (Quiz) ก ก F กก ก F F 4. ก ก ก F ก F กก ก (Base Score) ก F F ก F ก ก ก ก F ก F F F ก ■ ก F กก F 10 0 ■ ก F F ก 10 10 ■ Fก กก F F ก 10 20 ■ กก F 10 30 5. F กF ก ก ก F F F กF F F ก F F Fก F F ก กก ก F 1. ก F 2. F กก F ก ก F F F F Fก Fก ก F F 3. F ก ก F 4 F ก ก F ก
 27. 27. 4. ก F ก F F F ก F FF F F F ก F F 5. ก F ก F ก กก 6. ก F ก F F F กก F 7. ก F ก F F F ก F 8. ก F ก F ก ก F ก ก F ก ก F .................................................. ก F ก 9. F F ก F ก ก F ก ก F F ก F ก 15 19 20 24 ก 25 30 10. ก กF ก ก F ก F F F F F Fก ก F
 28. 28. TGT (Team Games Tournament ) ก ก ก TGT ก F ก กก F ก ก STAD F ก ก F F F ก ก ก F ก F ก 4 ก TGT 1. ก ก F F ก ก ก F ก 2. ก ก ก F ก F ก F F ก ก ก F F F ก ก 3. ก F ก F ก F F F F F ก ก F 1 F ก F F ก F F F F F ก F / F F F ก Fก F ก F ก F F ก F F F F (Bonus point) 4. ก F F ก F F F ก F ก F ก F กF ก F F ก ก ก F F ก กก ก F 1. F F F F F ก F ก Fก ก ก ก F F 2. F ก ก F 4 5 3. ก F ก F F Fก ก ก F ก F F F F F F F 4. F ก F F F ก กF F กก F 5. กก F F ก F F 6. F ก F F 7. ก F F F F F F F F F F F F F F กF
 29. 29. 8. ก F F ก F F ก ก F 9. ก F F F F ก F F F (Bonus point) 10. F F F F ก Fก F F F F 11. ก F ก F F ก (Team score) F FF ( F ก ) F F ก 12. F 13. ก ก F F ก F F F ก F

×