Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slide share prezentacija

7,904 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Slide share prezentacija

 1. 1.
 2. 2. O SlideShare-u<br />Najveća svjetska zajednica za razmjenu prezentacija <br />Prezentacije možemo razmjenjivati javno ili privatno <br />
 3. 3. O SlideShare-u<br />Možemo upload-ati PowerPoint, OpenOffice, Keynot, PDF i OpenOffice dokumente<br />
 4. 4. Zašto koristiti SlideShare?<br />Možemo pronaći prezentacije bilo koje tematike <br />Download-ati ih i koristiti kao inspiraciju za vlastitu prezentaciju<br />Tako možemo poboljšati vještinu izrade prezentacije <br />
 5. 5. Zašto koristiti SlideShere?<br />SlideShare prezentacije možemo staviti na vlastite blogove i Internet stranice<br />
 6. 6. Slidecasts<br />Prezentaciji možemo dodati MP3 datoteku te tako kreirati SlideCast (prezentacija+mp3)<br />
 7. 7. SlideShare<br />Možemo se prijaviti u slideshere pro account<br />Na taj način dobivamo nove mogućnosti <br />
 8. 8. SlideShare<br />Ako imamo pro account u prezentaciju možemo dodati YouTube video<br />
 9. 9. Zašto koristiti SlideShere?<br />Pogledajte prezentacije s događaja koje ste propustili ili objavitivlastiti događaj<br />
 10. 10. SlideShare<br />Sudjelujte, glasajte i dobivajte nagrade u natjecanjima<br />
 11. 11. SlideShare<br />SlideShere možemo koristiti na mobitelima<br />Moguće je pristupiti prezentacijama s iPhona, iPada ili sličnih uređaja<br />
 12. 12. SlideShare<br />Pretvorite SlideShare u vlastitu javnu arhivu s različitim prezentacijama, dokumentima i videima <br />
 13. 13. Rad s alatom<br />
 14. 14. Signup<br />Slika 1.<br />Učlanjujemo se pritiskom na link Signup<br />Slika 2.<br />Kreiranje korisničkog računa, odabiremo korisničko ime, lozinku…<br />
 15. 15. Upload prezentacije<br />Slika 3.<br />Prezentaciju upload-amo pritiskom na link upload<br />Slika 4.<br />Odaberemo da li prezentaciju želimo privatno ili javno uploadati<br />(ako namamo pro account možemo samo javno uploadati)<br />
 16. 16. Upload prezentacije <br />Slika 5.<br />Odaberemo prezentaciju koju želimo uploadati<br />
 17. 17. Upload prezentacije<br />Slika 6.<br />Ako želimo urediti prezentaciju kliknemo na link edit<br />
 18. 18. Kreiranje Slidecast-a<br />Slika 7.<br />Kliknemo na link CreateSlidecast<br />
 19. 19. Kreiranje Slidecast-a<br />Slika 8.<br />Odaberemo mp3 datoteku koju želimo umetnuti u prezentaciju <br />
 20. 20. Kreiranje Slidecast-a<br />Slika 9. Odredimo trajanje slajdova, te odaberemo Save ili Publish<br />
 21. 21. Pretraživanje prezentacija<br />Slika 11.<br />Prezentacije možemo pretraživati po nazivu <br />Slika 11.<br />Možemo pretraživati i prema prezentacijama koje su najgledanije, zadnje dodane, koje sadrže video…<br />
 22. 22. Zaključak<br />Pomoću SlideShare-a možemo poboljšati vještinu izrade prezentacija, pretraživati prezentacije, downloadati ih i koristiti pri izradi vlastite<br />Možemo primati komentare raznih ljudi, sljediti njihove savjete i poboljšati prezentaciju<br />Od SlideShare bi najviše koristi trebale imati tvrtke za brzu razmjenu prezentacija između zaposlenika<br />

×