Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point publicitat_i_juguetes

383 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point publicitat_i_juguetes

 1. 1. PUBLICITAT I JUGUETES Sandra Benavides Henares
 2. 2. INDEX <ul><li>La televisió </li></ul><ul><li>La publicitat </li></ul><ul><li>La publicitat i els nins I </li></ul><ul><li>La publicitat i els nins II </li></ul><ul><li>La publicitat i els nins III </li></ul><ul><li>La publicitat i diferenciació sexual I </li></ul><ul><li>La publicitat i diferenciació sexual II </li></ul><ul><li>La publicitat : Aspectes a tenir en compte . </li></ul><ul><li>Anàlisis publicitat I </li></ul><ul><li>Anàlisis publicitat II </li></ul><ul><li>Vídeo </li></ul><ul><li>Recursos </li></ul><ul><li>Crèdits </li></ul>
 3. 3. La televisió <ul><li>Medi de comunicació per excel·lència. </li></ul><ul><li>Important paper en la vida dels individus </li></ul><ul><li> Marca pautes de comportament. </li></ul>INDEX
 4. 4. La publicitat <ul><li>Poder de persuasió. </li></ul><ul><li>A través del color, àudio, imatges… Crida la atenció al nin per a que consumeixi un producte. </li></ul>INDEX
 5. 5. La publicitat i els nins I <ul><li>Nins  Necessitat de pautes orientatives d’acció que provenen de: </li></ul><ul><ul><li>Rols familiars </li></ul></ul><ul><ul><li>Rols extrafamiliars  Publicitat. </li></ul></ul>INDEX
 6. 6. La publicitat i els nins II <ul><li>Missatges publicitaris  DETERMINEN: </li></ul><ul><ul><li>El joc és un mitjà d’aprenentatge i desenvolupament afectiu e intel·lectual. </li></ul></ul><ul><ul><li>A que jugaran, com i amb qui. </li></ul></ul>INDEX
 7. 7. La publicitat i els nins III <ul><li>Missatges publicitaris  INFLUENCIES: </li></ul><ul><ul><li>Aprenentatge de conductes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actituds. </li></ul></ul><ul><ul><li>Emocions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pautes de interacció social: estereotips, rols sexuals… </li></ul></ul>INDEX
 8. 8. La publicitat i diferenciació sexual I <ul><li>Nines  Passives, coquetes.. </li></ul><ul><ul><li>Pepas i accessoris </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes domèstics i de bellesa </li></ul></ul><ul><li>Nins  Creatius, pràctics... </li></ul><ul><ul><li>cotxes </li></ul></ul><ul><ul><li>Jocs d’aventura, construcció </li></ul></ul>INDEX
 9. 9. La publicitat i la diferenciació sexual II <ul><li>La publicitat limita les potencialitats del desenvolupament com a éssers humans. </li></ul>INDEX
 10. 10. La publicitat: Aspectes a tenir en compte. <ul><li>Igualtat nin i nina. </li></ul><ul><li>Jugueta  Enriquir a nivell: </li></ul><ul><ul><li>Intel·lectual </li></ul></ul><ul><ul><li>Afectiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Social </li></ul></ul><ul><li>No potenciació dels sentiments i afectes diferents entre nin i nina. </li></ul>INDEX
 11. 11. Anàlisis publicitat I <ul><li>Reproducció de rols socials. </li></ul><ul><li>Potenciació de les imatges dels nins envers les nines. </li></ul><ul><ul><li>Nines: reduccionistes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nin: major varietat i riquesa en els comportaments. </li></ul></ul>INDEX
 12. 12. Anàlisis publicitat II <ul><li>Anuncis de nins i adults: </li></ul><ul><ul><li>Nins acompanyats per homes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nines acompanyades per dones. </li></ul></ul>INDEX
 13. 13. Vídeo INDEX
 14. 14. Recursos <ul><li>Informe sobre la publicidad de juguetes. Asociaci ón de usuarios de la comunicación. </li></ul><ul><li>Juegos, juguetes y educación. </li></ul><ul><li>La publicidad de los juguetes. </li></ul><ul><li>Informe sobre la publicidad de juguetes. </li></ul>INDEX
 15. 15. Crèdits <ul><li>Sandra Benavides Henares </li></ul>INDEX

×