Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power juguetes 1

284 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power juguetes 1

 1. 2. <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>La influència en els nins </li></ul><ul><li>La informació que ens dona la publicitat </li></ul><ul><li>Diferenciació sexual </li></ul><ul><li>Responsabilitat </li></ul><ul><li>Rols </li></ul>
 2. 3. <ul><li>La televisió es el mitja de comunicació per exelència, i conseqüentment té una gran influència damunt els individus. </li></ul><ul><li>Dins la televisió, trobem la publicitat, la qual te un gran poder de persuació, i una gran força social </li></ul>I
 3. 4. <ul><li>Els nins quan son petits intenten imitar a les persones que l'enrevolten. </li></ul><ul><li>La família es el primer model a seguir, però també n'hi ha d'altres, els extra-familiars , on si inclou la publicitat . </li></ul><ul><li>La publicitat té una gran influència en els infants, tan a productes de consum, com a juguetes. </li></ul>I
 4. 5. <ul><li>La publicitat transmet un missatge, una informació, que influeix a les conductes, activitats, emocions i concretament a altres pautes de interacció social, estereotips i rols sexuals. </li></ul>I
 5. 6. <ul><li>La publicitat potencia la diferenciació sexual de ben petits. </li></ul><ul><li>Per exemple, els anuncis de juguetes de nines solen ser productes de cuina, productes de embelliment, entre d'altres. En canvi, els anuncis dels nins son mes variats. </li></ul><ul><li>Això té una repercussió social i psicològica. </li></ul>I
 6. 7. <ul><li>La publicitat s'hauria de donat compte dels següents aspectes... </li></ul><ul><ul><li>Oferir igualtat de participació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Que els nens a través de les joguines descobreixin el món extern real. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els anuncis no haurien de dur característiques que formen estereotips rígids dels propis consumidors. </li></ul></ul><ul><ul><li>No potenciar sentiments i afectes diferents entre nins i nines </li></ul></ul>I
 7. 8. <ul><li>Sobre la assignació de rols diferents s'observa que... </li></ul><ul><ul><ul><li>Els anuncis tenen tendència a reproduir els rols socials vigents. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es potencia la presencia dels nins davant les nines. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La imatge de la nina es més reduccionista, el nins per el contrari, ofereix més varietat i riquesa en el seu comportament. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan apareix un adult, surt un home participant amb els nens, i una dona participant amb les nines. A més la veu en off sempre es la d’un home als anuncismasculins i neutres, i femenins al de les dones. </li></ul></ul></ul>I
 8. 10. <ul><li>Informe sobre la publicidad de juguetes . Asociación de usuarios de la comunicación. [http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/juguete.doc] </li></ul><ul><li>Juegos, juguetes y educación. Monográfico educaweb.com [http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/jyjeducativos/jyjeducativos.htm] </li></ul><ul><li>La publicidad de los juguetes . Iglesias Méndez, M. L. y Pereira Domínguez, C [http://webs.uvigo.es/consumoetico/textos/publi_juguet.doc] </li></ul><ul><li>Estudio sobre la publicidad de juguetes . Consejo audiovisual de Andalucía. [http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/export/sites/caa/Galerias/descargas/estudios_analisis/Estudio_sobre_la_publicidad_de_juguetes_20062007.pdf] </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Margalida Ferrer Pons </li></ul>

×