Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA Bui Khac Son General Director Depos...
Nội dung <ul><li>PHẦN I:  THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG </li></ul><ul><li>PHẦN II:  ...
PHẦN I:  THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG <ul><li>1.1. Xu hướng phát triển thị trường tài chính <...
Xu hướng phát triển thị trường tài chính <ul><li>Sự tương tác, phụ thuộc về kinh tế và tài chính giữa các nước trong khu v...
Đảm bảo an toàn, phát triển bền vững thị trường tài chính <ul><li>Cơ sở pháp lý: luật hóa mối quan hệ của các cơ quan giá...
PHẦN II:  MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA
MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA <ul><li>2.1. Khái niệm, mô hình hoạt động </li></ul><ul><li>2.2. Vai trò, chức năng...
Mô hình mạng lưới an toàn tài chính Bộ tài chính  Mạng an toàn tài chính Khung pháp lý vững chắc, phân chia chức năng nh...
Vai trò chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn tài chính <ul><li>Nhiệm vụ </li></ul><ul><li>Mục tiêu </li></ul><ul><li...
Mô hình giám sát các dịch vụ tài chính quốc gia Rủi ro quốc gia Bảo vệ người tiêu dùng Bảo vệ người gửi tiền Ngân hàng t...
Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính Ngân hàng Trung ương Bộ Tài chính Bảo hiểm tiền g...
PHẦN III:  ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA <ul><li>3.1 Mô hình, chức năng của tổ chức BHT...
<ul><li>Chi trả </li></ul><ul><li>Chi trả với chức năng mở rộng </li></ul><ul><li>Giảm thiểu rủi ro </li></ul>Các mô hình...
Phạm vi hoạt động <ul><li>Lựa chọn loại tiền tệ được bảo hiểm </li></ul><ul><li>Đối tượng tham gia bảo hiểm </li></ul><ul...
PHẦN IV:  NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG
NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG <ul><li>4.1 Mục tiêu của mạng lưới an toàn tài chính quốc gia </li></ul><ul...
Mục tiêu của mạng lưới an toàn tài chính quốc gia <ul><li>Hệ thống phát triển an toàn, bền vững; </li></ul><ul><li>Người...
Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG <ul><li>Luật BHTG </li></ul><ul><li>Xác định thẩm quyền chức năng </li></ul><u...
PHẦN V:  KẾT LUẬN
KẾT LUẬN <ul><li>5.1 Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG </li></ul><ul><li>5.2 Đề xuất nâng cao cơ sở pháp lý cho...
Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG <ul><li>Phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ giữa các cơ quan QH, CP, BTC, NHTW và BHT...
Đề xuất nâng cao cơ sở pháp lý cho BHTGVN <ul><li>Xây dựng luật BHTG, đồng bộ với các luật NHNN, luật Các tổ chức tín dụng...
Cảm ơn !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thi Truong Tai Chinh [Bui Khac Son Vn]

3,281 views

Published on

Published in: Education, Economy & Finance
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Thi Truong Tai Chinh [Bui Khac Son Vn]

 1. 1. NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA Bui Khac Son General Director Deposit Insurance of Vietnam
 2. 2. Nội dung <ul><li>PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG </li></ul><ul><li>PHẦN II: MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA </li></ul><ul><li>PHẦN III: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA </li></ul><ul><li>PHẦN IV: NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG </li></ul><ul><li>PHẦN V: KẾT LUẬN </li></ul>
 3. 3. PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 4. 4. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG <ul><li>1.1. Xu hướng phát triển thị trường tài chính </li></ul><ul><li>1.2. Đảm bảo an toàn, phát triển bền vững thị trường tài chính </li></ul>
 5. 5. Xu hướng phát triển thị trường tài chính <ul><li>Sự tương tác, phụ thuộc về kinh tế và tài chính giữa các nước trong khu vực </li></ul><ul><li>Cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998, nguyên nhân và kết quả </li></ul><ul><li>Xu hướng cạnh tranh giữa các nền kinh tế </li></ul><ul><li>Sự liên kết giữa ngân hàng- bảo hiểm </li></ul><ul><li>Cuộc cách mạng CNTT và truyền thông </li></ul>
 6. 6. Đảm bảo an toàn, phát triển bền vững thị trường tài chính <ul><li>Cơ sở pháp lý: luật hóa mối quan hệ của các cơ quan giám sát với nhau và giữa cơ quan giám sát với với hệ thống tài chính-ngân hàng </li></ul><ul><li>Áp dụng các tiêu chuẩn về kế toán, kiểm toán; quản trị rủi ro </li></ul><ul><li>Bảo vệ người tiêu dùng, người gửi tiền, nhà đầu tư </li></ul>
 7. 7. PHẦN II: MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA
 8. 8. MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA <ul><li>2.1. Khái niệm, mô hình hoạt động </li></ul><ul><li>2.2. Vai trò, chức năng nhiệm vụ </li></ul><ul><li>2.3. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong mạng lưới giám sát an toàn tài chính </li></ul><ul><li>2.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật </li></ul>
 9. 9. Mô hình mạng lưới an toàn tài chính Bộ tài chính Mạng an toàn tài chính Khung pháp lý vững chắc, phân chia chức năng nhiệm vụ rõ ràng và cơ chế phối hợp hiệu quả Tổ chức BHTG NHTW Tổ chức giám sát khác
 10. 10. Vai trò chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn tài chính <ul><li>Nhiệm vụ </li></ul><ul><li>Mục tiêu </li></ul><ul><li>Công cụ </li></ul><ul><li>Chiến lược </li></ul>
 11. 11. Mô hình giám sát các dịch vụ tài chính quốc gia Rủi ro quốc gia Bảo vệ người tiêu dùng Bảo vệ người gửi tiền Ngân hàng trung ương Bộ Tài chính Bảo hiểm tiền gửi Ủy ban quản lý các hoạt động giám sát dịch vụ tài chính quốc gia i. Cấu trúc hành chính và kỹ thuật iv.Khả năng chế tài iii. Kiểm tra tại chỗ và xây dựng thể chế ii. Hệ thống giám sát và phân tích chất lượng từ xa Hệ thống và năng lực giám sát/ kiểm soát
 12. 12. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính Ngân hàng Trung ương Bộ Tài chính Bảo hiểm tiền gửi TCP/IP Dữ liệu chia sẻ Dữ liệu chia sẻ Dữ liệu chia sẻ
 13. 13. PHẦN III: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA
 14. 14. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA <ul><li>3.1 Mô hình, chức năng của tổ chức BHTG </li></ul><ul><li>3.2 Phạm vi hoạt động </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Chi trả </li></ul><ul><li>Chi trả với chức năng mở rộng </li></ul><ul><li>Giảm thiểu rủi ro </li></ul>Các mô hình bảo hiểm tiền gửi Pay-box Risk minimize Pay-box extended function
 16. 16. Phạm vi hoạt động <ul><li>Lựa chọn loại tiền tệ được bảo hiểm </li></ul><ul><li>Đối tượng tham gia bảo hiểm </li></ul><ul><ul><li>ngân hàng thương mại, </li></ul></ul><ul><ul><li>ngân hàng hợp tác, </li></ul></ul><ul><ul><li>ngân hàng bán buôn, </li></ul></ul><ul><ul><li>công ty tài chính, </li></ul></ul><ul><ul><li>công ty Bảo hiểm, </li></ul></ul><ul><ul><li>công ty chứng khoán </li></ul></ul><ul><li>Chức năng của tổ chức giảm thiểu rủi ro </li></ul>
 17. 17. PHẦN IV: NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG
 18. 18. NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG <ul><li>4.1 Mục tiêu của mạng lưới an toàn tài chính quốc gia </li></ul><ul><li>4.2 Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG </li></ul>
 19. 19. Mục tiêu của mạng lưới an toàn tài chính quốc gia <ul><li>Hệ thống phát triển an toàn, bền vững; </li></ul><ul><li>Người tiêu dùng, người gửi tiền, nhà đầu tư được bảo vệ tốt nhất; </li></ul><ul><li>Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý đổ vỡ và tái cấu trúc hệ thống, điều phối tốt hoạt động giám sát; </li></ul><ul><li>Hoạt động quản lý của NHTW, Bộ Tài chính, BHTG, UBCK đều phát triển và có hiệu quả. </li></ul>
 20. 20. Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG <ul><li>Luật BHTG </li></ul><ul><li>Xác định thẩm quyền chức năng </li></ul><ul><li>Tính độc lập trong hoạt động của BHTG </li></ul><ul><li>Đồng bộ các văn bản pháp lý liên quan đến BHTG </li></ul><ul><li>Nâng cao cơ sở pháp lý đồng thời nâng cao năng lực thể chế và tài chính </li></ul>
 21. 21. PHẦN V: KẾT LUẬN
 22. 22. KẾT LUẬN <ul><li>5.1 Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG </li></ul><ul><li>5.2 Đề xuất nâng cao cơ sở pháp lý cho BHTGVN </li></ul>
 23. 23. Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG <ul><li>Phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ giữa các cơ quan QH, CP, BTC, NHTW và BHTG </li></ul><ul><li>BHTG là tổ chức độc lập, với mục tiêu bảo vệ người gửi tiền và ổn định hệ thống tài chính </li></ul><ul><li>Áp dụng các chuẩn mực quốc tế về tài chính-ngân hàng, khuyến nghị của IADI. </li></ul>
 24. 24. Đề xuất nâng cao cơ sở pháp lý cho BHTGVN <ul><li>Xây dựng luật BHTG, đồng bộ với các luật NHNN, luật Các tổ chức tín dụng, luật Bảo hiểm, luật Chứng khoán, luật Bảo vệ người tiêu dùng </li></ul><ul><li>Nâng cao về năng lực tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin cho BHTGVN. </li></ul><ul><li>Phối hợp giữa BHTGVN với các cơ quan giám sát khác theo quy định của Luật BHTG. </li></ul>
 25. 25. Cảm ơn !

×