Powerpoint

29,977 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

Powerpoint

 1. 1. Powerpoint Obsługa i tworzenie prezentacji
 2. 2. Tworzenie pierwszej prezentacji <ul><li>W tej części kursu poznamy jak: - umieścić tekst i obrazy na slajdach. - poruszać się w oknie programu  PowerPoint. - stosować szablon projektu. - rozmieszczać zawartość slajdów za pomocą układów. - drukować notatki i materiały informacyjne. Aby uruchomić program PowerPoint wybierz z menu Start/Wszystkie programy/Microsoft Office/Microsoft Office PowerPoint </li></ul>
 3. 3. Obszar roboczy <ul><li>Przegląd obszarów okna programu PowerPoint Okno otwierane jako pierwsze po uruchomieniu programu PowerPoint zawiera w środkowej części duży obszar roboczy otoczony przez mniejsze obszary. Jest to obszar slajdu nazywany okienkiem slajdu . Praca w tym obszarze polega na bezpośrednim wpisywaniu tekstu na slajdzie. Obszar umożliwiający wpisywanie tekstu to pole obramowane linią przerywaną noszące nazwę symbol zastępczy . Wszystkie teksty wpisywane na slajdach są przechowywane w polach tego typu. Po lewej stronie jest wyświetlana miniatura tworzonego slajdu. Ten obszar znajduje się na karcie Slajdy . Klikając miniatury slajdów w tym obszarze, można przechodzić do poszczególnych slajdów. Za kartą slajdów jest widoczna karta Konspekt , na której także można wpisywać tekst slajdu. Okienko notatek, umożliwiające wpisywanie notatek pomocnych przy prezentowaniu pokazu. Obramowanie okienka można przeciągnąć, powiększając obszar notatek. </li></ul>
 4. 4. Wstawianie tekstu <ul><li>Na karcie Slajdy jest widoczna pojedyncza, zaznaczona miniatura slajdu. Ten slajd, dodawany automatycznie do każdej nowej prezentacji, jest slajdem tytułowym i zawiera obszary przeznaczone na tytuł i podtytuł. Slajd tytułowy można edytować w okienku slajdu, w środkowym obszarze okna. Zacznij od wpisania tytułu i podtytułu: kliknij górny obszar tekstu na slajdzie (symbol zastępczy tytułu) obramowany linią przerywaną i zawierający tekst Kliknij, aby dodać tytuł Tekst zostanie usunięty. Wpisz dowolny tytuł Kliknij drugi symbol zastępczy (lub naciśnij klawisze CTRL+ENTER na klawiaturze, aby przejść do następnego symbolu zastępczego) i wpisz podtytuł. Spójrz na miniaturę slajdu na karcie Slajdy . Chociaż wyświetlony na niej tekst ma mały rozmiar, ilustruje zawartość wpisaną w slajdzie. Miniatura może na przykład wyglądać następująco: </li></ul>
 5. 5. Nowy slajd <ul><li>Kliknij obszar wewnątrz karty Slajdy . Aby wstawić nowy slajd, naciśnij klawisz ENTER Na karcie Slajdy poniżej slajdu tytułowego zostanie dodana nowa miniatura Spójrz na dodany przed chwilą slajd. Zauważ, że zawiera on symbole zastępcze ułożone inaczej niż na slajdzie tytułowym. Zamiast wyśrodkowanego tytułu i podtytułu nowy slajd zawiera umieszczony w górnej części symbol zastępczy tytułu oraz zajmujący resztę obszaru slajdu symbol zastępczy tekstu podstawowego z punktorem umieszczony poniżej Ilustruje to różnice między układami slajdów. Podobnie jak w przypadku domyślnego pierwszego slajdu pokazu, gdzie został użyty układ slajdu tytułowego, każdy nowy slajd wstawiany do pokazu zawiera układ tytułu i tekstu podstawowego. Zamknięte właśnie okienko zadań Układ slajdu ułatwia pracę z układami. Na razie wystarczy, że zapamiętasz tę informację. </li></ul>
 6. 6. Nowy slajd <ul><li>Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony slajd, a następnie kliknij polecenie Nowy slajd w menu skrótów. Zostanie wyświetlona trzecia miniatura slajdu. </li></ul>
 7. 7. Nowy slajd <ul><li>Spójrz na pasek narzędzi Formatowanie w górnej części okna programu PowerPoint. Na tym pasku jest również dostępny przycisk Nowy slajd Jeśli przycisk Nowy slajd nie jest wyświetlony na pasku narzędzi, kliknij strzałkę na prawym końcu paska narzędzi. W wyświetlonej grupie przycisków w górnej części menu powinien się znajdować przycisk Nowy slajd . Kliknij ten przycisk. </li></ul>
 8. 8. Nawigowanie i dodawanie tekstu <ul><li>- Na karcie Slajdy pozostaje zaznaczona miniatura slajdu 1. - Aby dodać tytuł do slajdu 2, kliknij jego miniaturę. - Kliknij symbol zastępczy tytułu slajdu 2, a następnie wpisz jakikolwiek tekst tytułu. - Aby przejść do slajdu 3, możesz kliknąć jego miniaturę na karcie Slajdy . Istnieją jednakże inne metody dostępne w głównym okienku slajdu. Jedną z nich jest kliknięcie przycisku Następny slajd w dolnej części paska przewijania po prawej stronie slajdu. Kliknij ten przycisk. - Zaznaczenie na karcie Slajdy zostanie przesunięte do slajdu 3, a slajd ten zostanie wyświetlony w głównym okienku slajdów - Kliknij symbol zastępczy tytułu slajdu 3, a następnie wpisz tytuł - Tym razem aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz PAGE DOWN - W slajdzie 4 wpisz dowolny inny niż poprzednio  tytuł W ten sposób utworzyliśmy początek pokazu, a dodatkowo przedstawiliśmy sposoby przechodzenia między slajdami podczas dodawania tekstu </li></ul>
 9. 9. Używanie wcięć tekstu i formatowania <ul><li>- Na karcie Slajdy kliknij slajd 2 - Na slajdzie kliknij pole zaznaczone na czerwono. Jest to symbol zastępczy tekstu podstawowego slajdu (Tekst domyślny (Kliknij, aby dodać tekst)  zostanie usunięty, umożliwiając wpisanie własnego tekstu) - Wpisz tekst pierwszego punktora Naciśnij klawisz ENTER Zostanie wyświetlony drugi punktor - Aby uzyskać drugi poziom wcięcia tekstu (podpunkt), naciśnij klawisz TAB - Drugi punktor jest bardziej wcięty, a jego znak został zmieniony z kropki na kreskę. Wpisz tekst tego podpunktu </li></ul><ul><li>- Ponownie naciśnij klawisz ENTER Spowoduje to ustawienie wskaźnika w nowym wierszu i w drugim podpunkcie. Naciśnij klawisz TAB, aby ustawić tekst na trzecim poziomie wcięcia (punktorem jest w tym momencie szary kwadrat), a następnie wpisz tekst. </li></ul>
 10. 10. Używanie wcięć tekstu i formatowania <ul><li>Slajd zawiera teraz trzy poziomy tekstu o różnych stylach punktowania i różnych rozmiarach Wyobraź sobie, że chcesz teraz umieścić punkt trzeci jako punkt główny — na poziomie pierwszym, a nie na trzecim Metoda pierwsza     Wskaż punktor na trzecim poziomie, aby wyświetlić wskaźnik z czterema strzałkami: </li></ul><ul><li>Przeciągnij ten wskaźnik w lewo. W trakcie przeciągania pionowy pasek oznacza dostępne pozycje tekstu. Przed zwolnieniem przycisku myszy przeciągnij tekst w lewo do pozycji punktora najwyższego poziomu. </li></ul>
 11. 11. Używanie wcięć tekstu i formatowania <ul><li>Inna metoda     Przesuń tekst w lewo lub w prawo za pomocą przycisku Zmniejsz wcięcie lub Zwiększ wcięcie na pasku narzędzi Formatowanie </li></ul><ul><li>Klikaj dany przycisk do momentu uzyskania odpowiedniego poziomu wcięcia </li></ul>
 12. 12. Automatyczne dopasowywanie tekstu <ul><li>Program PowerPoint automatycznie zmniejsza tekst, dopasowując go do symbolu zastępczego, jeśli długość tekstu przekracza dostępne miejsce. Poniższe kroki prezentują zasadę działania funkcji Autodopasowanie - Drugi główny punkt zaznaczony punktorem powinien zawierać tekst: Tekst 3 (lub dowolny inny). Kliknij miejsce na końcu tekstu i naciśnij klawisz ENTER. - Wpisz tekst Tekst a i naciśnij klawisz ENTER. Wpisz tekst Tekst b i naciśnij klawisz ENTER. Wpisz tekst Tekst c i ponownie naciśnij klawisz ENTER. Kontynuuj wpisywanie nowych punktów do chwili, kiedy tekst w ramach symbolu zastępczego zostanie pomniejszony Po przełączeniu tekstu po lewej stronie symbolu zastępczego powinien zostać wyświetlony niewielki przycisk. Po jego wskazaniu wyświetlona zostanie Etykietka ekranowa </li></ul>
 13. 13. Automatyczne dopasowywanie tekstu <ul><li>Na slajdzie kliknij ponownie przycisk Opcje autodopasowania . Tym razem kliknij w menu przycisku polecenie Podziel tekst między dwa slajdy </li></ul><ul><li>Spowoduje to automatyczne wstawienie nowego slajdu po slajdzie 2 i podzielenie listy punktowanej między slajd 2 i nowo dodany slajd 3. Na karcie Slajdy zostanie wybrana miniatura nowego slajdu 3, a sam slajd zostanie wyświetlony w obszarze slajdów. Będzie on miał taki sam nagłówek jak slajd 2: Tytul slajdu 2 . Aby odróżnić od siebie te slajdy, kliknij miniaturę slajdu 2, a następnie na końcu jego tytułu wpisz dwukropek, odstęp i numer I ( Tytuł slajdu 2: I ); na slajdzie 3 dodaj na końcu tytułu dwukropek, odstęp i numer II ( Tytuł slajdu 2: II ). </li></ul>
 14. 14. Automatyczne dopasowywanie tekstu <ul><li>Kliknij przycisk Opcje autodopasowania , aby wyświetlić jego menu. Przed wybraniem polecenia zapoznaj się z dostępnymi opcjami. Menu umożliwia powrót do oryginalnego rozmiaru (polecenie Zatrzymaj dopasowanie tekstu do tego symbolu zastępczego ); podzielenie listy na dwa slajdy; kontynuowanie tekstu na nowym slajdzie bez dzielenia listy oraz użycie układu dwukolumnowego Aby zaobserwować efekt przywrócenia oryginalnego rozmiaru tekstu, kliknij polecenie Zatrzymaj dopasowanie tekstu do tego symbolu zastępczego . Tekst zostanie przywrócony do postaci sprzed zmiany rozmiaru. Przycisk Opcje autodopasowania nadal będzie dostępny po lewej stronie, umożliwiając zmianę ustawień opcji. </li></ul>
 15. 15. Wpisywanie i wyświetlanie notatek <ul><li>Poniżej obszaru slajdu znajduje się pusty obszar zawierający tekst Kliknij, aby dodać notatki . Jest to okienko notatek. Aby wygodnie pracować w tym okienku, zwykle należy je powiększyć. W tym celu wskaż pasek podziału nad obszarem notatek, a następnie poczekaj na wyświetlenie wskaźnika z dwiema strzałkami (paska podziału). Przeciągnij pasek podziału do góry, aby powiększyć okienko notatek. Aby zapoznać się z pracą w tym okienku, kliknij je i wpisz kilka zdań. Jeśli chcesz zastosować listy numerowane lub punktowane w tym obszarze, użyj przycisku Numerowanie lub Punktory na pasku Formatowanie , podobnie jak dla innych rodzajów tekstu. </li></ul><ul><li>Uwaga     Jak uzyskać dostęp do notatek w trakcie prezentowania pokazu? Jeśli do komputera nie są podłączone dwa monitory (a tym samym nie jest dostępny widok prezentera), nie ma możliwości wyświetlania notatek na ekranie w trakcie prezentacji. W takim wypadku należy wydrukować notatki. </li></ul><ul><li>Przed rozpoczęciem drukowania warto skorzystać z innego widoku notatek pomocnego w trakcie pisania. </li></ul>
 16. 16. Wpisywanie i wyświetlanie notatek <ul><li>W menu Widok kliknij polecenie Strona notatek Widok Strona notatek służy do edycji notatek oraz wyświetlania układu notatek drukowanych. Najważniejszą cechą tego widoku jest fakt, że oprócz możliwości wpisywania notatek umożliwia on także stosowanie dodatkowego formatowania tekstu (niektóre aspekty formatowania nie są wyświetlane w okienku notatek w widoku normalnym) </li></ul>
 17. 17. Wpisywanie i wyświetlanie notatek <ul><li>Na stronie notatek kliknij tekst wpisanej notatki; zostanie wyświetlone obramowanie symbolu zastępczego tekstu. Aby powiększyć tekst na potrzeby dalszego wpisywania notatek, użyj pola Powiększenie na pasku narzędzi Standardowy : kliknij strzałkę tego pola i ustaw nieco większą wartość procentową niż obecna. Jeśli na przykład powiększenie wynosi 36%, ustaw wartość 66% </li></ul><ul><li>Wpisz kolejny fragment tekstu. Po zakończeniu wpisywania, jeśli chcesz przywrócić poprzednią wartość powiększenia, kliknij pole Powiększenie ponownie i kliknij pozycję Dopasuj na dole listy Po zakończeniu przeglądania notatek, kliknij przycisk Widok normalny (etykietka ekranowa określa ten przycisk jako Widok normalny ) w lewej dolnej części okna. Po powrocie do widoku normalnego widoczny będzie dodatkowy tekst wpisany na stronie notatek Aby przywrócić domyślny rozmiar okienka notatek, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i ponownie kliknij przycisk Widok normalny Zostanie przywrócony domyślny rozmiar wszystkich okienek, w tym okienka notatek </li></ul>
 18. 18. Wybieranie szablonu projektu <ul><li>Na karcie Slajdy zaznacz dowolną miniaturę slajdu, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Projekt slajdu w menu skrótów Z prawej strony okna zostanie otwarte okienko zadań Projekt slajdu Porada     Innym sposobem otwarcia tego okienka zadań jest kliknięcie polecenia Projekt slajdu w menu Format - Po wskazaniu miniatury szablonu w okienku zadań zostanie wyświetlona jego nazwa w etykietce ekranowej: Projekt domyślny: używany przez wszystkie slajdy . - Aby zastosować inny szablon projektu, przewiń zawartość okienka zadań w dół aż do sekcji Dostępne do użycia . Są to szablony instalowane automatycznie razem z programem PowerPoint. Po znalezieniu odpowiedniego szablonu kliknij jego miniaturę (nie strzałkę, która się na niej znajduje) - Szablon został zastosowany do wszystkich slajdów. Kliknij kolejno miniatury slajdów na karcie Slajdy , aby zobaczyć zastosowany projekt </li></ul>
 19. 19. Zmienianie układu i dodawanie obiektów ozdobnych <ul><li>- Na karcie Slajdy kliknij poniżej miniatury slajdu numer 4, a następnie naciśnij klawisz ENTER Zostanie dodany nowy slajd - Użyj go do eksperymentowania z różnymi rodzajami układów. Na karcie Slajdy kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę nowego slajdu, a następnie kliknij polecenie Układ slajdu w menu skrótów Po prawej stronie okienko zadań Projekt slajdu zostanie zastąpione okienkiem zadań Układ slajdu . Okienko będzie wypełnione miniaturami układów Porada     Innym sposobem otwarcia tego okienka jest kliknięcie polecenia Układ slajdu w menu Format </li></ul>
 20. 20. Zmienianie układu i dodawanie obiektów ozdobnych <ul><li>- U dołu okienka zadań Układ slajdu zaznacz pole wyboru Pokaż przy wstawianiu slajdów . - Obejrzyj układy i poeksperymentuj, stosując kilka z nich do nowego slajdu. Na początek zastosuj układy z górnej grupy — Układy tekstu . Pierwszym z nich jest układ Slajd tytułowy . Aby zobaczyć nazwę układu, wskaż go i spójrz na etykietkę ekranową. Ten układ, zawierający symbol zastępczy tekstu tytułu oraz dodatkowy symbol zastępczy tekstu podtytułu, zostanie zastosowany automatycznie do pierwszego slajdu w nowej prezentacji. Można go oczywiście zastąpić innym w razie konieczności. - Następną grupą miniatur układów w okienku zadań jest grupa Układy zawartości . Chociaż większość z nich zawiera symbol zastępczy tekstu tytułu, główny symbol zastępczy dotyczy zawartości graficznej, takiej jak tabele, obrazy i wykresy - Na koniec przewiń okienko do pozycji Układy tekstu i zawartości , a następnie kliknij kolejno kilka układów, stosując je po kolei </li></ul>
 21. 21. Zmienianie układu <ul><li>- Kliknij miniaturę slajdu numer 2 na karcie Slajdy . - W okienku zadań Układ slajdu poszukaj miniatury, która zawiera obszar przeznaczony na tekst z lewej strony i na inną zawartość z prawej strony Wskazówka     Znajduje się ona w grupie Układy tekstu i zawartości Chodzi o układ Tytuł, tekst i zawartość Kliknij ten układ Teraz slajd numer 2 zawiera symbol zastępczy tekstu z lewej strony i symbol zastępczy elementu graficznego z prawej strony - Kliknij symbol zastępczy z ikonami zawartości graficznej, a następnie wskaż poszczególne ikony, aby przeczytać ich etykietki ekranowe </li></ul>
 22. 22. Wstawianie obiektu klipart <ul><li>- Na karcie Slajdy powinna być zaznaczona miniatura slajdu numer 2 Na slajdzie kliknij ikonę Wstaw obiekt clipart (etykietka ekranowa: Wstaw obiekt clipart ) - Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie obrazu - Szukasz czegoś bardziej ozdobnego. W polu Wyszukaj tekst wpisz ozdobniki , a następnie kliknij polecenie Przejdź Zostaną wyświetlone miniatury elementów dekoracyjnych z tym motywem </li></ul>
 23. 23. Wstawianie obiektu klipart <ul><li>- W oknie dialogowym zobaczysz przykłady dekoracyjnych obramowań i pasków. O ile trudno jest dopasować je do kolorów w szablonie projektu, może się zdarzyć, że będziesz mieć szczęście i znajdziesz dekoracyjny pasek lub obramowanie, które wizualnie ozdobi układ Wybierz żądany pasek spośród próbek, kliknij go, a następnie kliknij przycisk OK Obraz zostanie wstawiony do symbolu zastępczego zawartości po prawej stronie slajdu, a w oknie zostanie wyświetlony pasek narzędzi Obraz . Obraz na slajdzie jest teraz zaznaczony - Aby zmienić poziomy pasek dekoracyjny na pionowy, zlokalizuj przycisk Obróć w lewo o 90 stopni na pasku narzędzi Obraz i kliknij go Porada Aby poszerzyć lub wydłużyć pasek, przeciągnij jeden z jego uchwytów zaznaczenia. </li></ul>
 24. 24. Wstawianie obiektów dekoracyjnych za pomocą menu Wstaw <ul><li>- Na karcie Slajdy kliknij miniaturę slajdu numer 3. Obecnie zawiera ona symbole zastępcze tytułu i tekstu podstawowego - W okienku zadań Układ slajdu w obszarze Układy zawartości kliknij układ Tytuł i zawartość (trzeci w grupie) - Zaznacz na slajdzie symbol zastępczy zawartości, klikając jego obramowanie. Obramowanie zmieni się w zwartą kropkowaną ramkę - W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz i zwróć uwagę na różnorodność możliwych typów zawartości. Kliknij polecenie Clipart - Kliknij klip, aby go wstawić. Zastąpi on zestaw ikon w symbolu zastępczym na slajdzie - Kliknij ponownie menu Wstaw , aby zobaczyć typy zawartości, które można wstawić z tego menu Aby zamknąć okienko zadań, naciśnij klawisze CTRL+F1 </li></ul>
 25. 25. Przegląd pokazu na komputerze <ul><li>- Przycisk aktywujący widok pokazu slajdów znajduje się w lewym dolnym rogu okna w widoku normalnym. Jest to przycisk Pokaz slajdów. Inną metodą uruchomienia prezentacji jest naciśniecie przycisku F5 - Aby wyświetlić resztę pokazu, klikaj strzałkę Dalej lub lewy przycisk myszy bądź naciskaj klawisz PAGE DOWN lub klawisz STRZAŁKA W DÓŁ. Po dotarciu do czarnego ekranu kliknij go, aby powrócić do widoku normalnego. Od tej chwili możesz ponownie korzystać z instrukcji w formie elektronicznej. Istnieją jednak inne sposoby przygotowania pokazu - Aby je zobaczyć, w menu Pokaz slajdów w widoku normalnym kliknij polecenie Przygotuj pokaz. - Inna opcja to Przeglądany indywidualnie (okno). Powoduje ona otwarcie prezentacji w oknie przeglądarki. - Trzecia opcja — Przeglądany jako kiosk (pełny ekran) — zakłada, że pokaz będzie przebiegać automatycznie zgodnie z ustalonym chronometrażem lub że będzie obsługiwany za pomocą obiektów i przycisków nawigacyjnych. </li></ul>
 26. 26. Sprawdzanie pisowni <ul><li>Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Pisownia </li></ul><ul><li>Jeżeli przycisk Pisownia nie jest widoczny, kliknij strzałkę na końcu paska narzędzi Standardowy i poszukaj przycisku Pisownia wśród innych przycisków na górze menu, a następnie kliknij go. Innym sposobem przejścia do okna dialogowego Pisownia jest naciśnięcie klawisza F7. Program PowerPoint sprawdzi pisownię slajdów i notatek. Jeżeli zostanie znaleziony błąd, sprawdź, czy proponowana zmiana jest poprawna, a następnie kliknij przycisk Zmień . Po zakończeniu sprawdzania pisowni kliknij przycisk OK </li></ul>
 27. 27. Przygotowanie do drukowania notatek i materiałów informacyjnych <ul><li>W widoku podglądu wydruku domyślną czynnością jest drukowanie slajdów. Zostanie wyświetlony slajd numer 1. Jeżeli do komputera jest podłączona drukarka kolorowa, slajd będzie wyświetlany w kolorze. W przeciwnym razie będzie on czarno-biały Załóżmy, że na pokazie chcesz rozdać odbiorcom materiały informacyjne zawierające po kilka slajdów na stronie. Aby wybrać typ materiału informacyjnego, kliknij pole Drukuj i wybierz opcję Materiały informacyjne (3 slajdy na stronę). Porównaj tę opcję z opcją drukowania dwóch slajdów na stronie. Zauważ, że liniowany obszar notatek dla odbiorców znajduje się tylko w materiałach zawierających trzy slajdy na stronie. </li></ul>Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Podgląd wydruku
 28. 28. Przygotowanie do drukowania notatek i materiałów informacyjnych <ul><li>Inne przydatne przyciski na pasku narzędzi Podgląd wydruku to przyciski Pozioma i Pionowa (wypróbuj je), a także przyciski Następna strona i Poprzednia strona , dzięki którym można poruszać się między stronami. </li></ul><ul><li>Jeśli do komputera nie jest podłączona drukarka kolorowa, opcja kolorów będzie mieć postać Kolor (na drukarce czarno-białej) zamiast Kolor . Jeżeli szablon projektu ma białe tło, a drukowanie odbywa się na drukarce czarno-białej, wyniki zastosowania opcji Kolor i Skala odcieni szarości nie będą się znacznie różnić. Jeśli jednak tło szablonu projektu jest ciemne, to przy drukowaniu na drukarce czarno-białej za pomocą opcji Kolor kolory zostaną odwzorowane na ciemnym tle za pomocą kolorów białego, czarnego i różnych odcieni szarości. Porównaj to na podglądzie z wynikiem drukowania tych samych kolorów za pomocą opcji Skala odcieni szarości . </li></ul>
 29. 29. Przygotowanie do drukowania notatek i materiałów informacyjnych <ul><li>Na koniec wybierz preferowane ustawienie kolorów, a następnie kliknij przycisk Drukuj na pasku narzędzi Podgląd wydruku . Kliknij przycisk OK . </li></ul><ul><li>Jeśli zamierzasz podczas prezentacji korzystać z notatek, wydrukuj je teraz. W polu Drukuj kliknij opcję Strony notatek Jeżeli chcesz wydrukować notatki z poziomu podglądu wydruku, kliknij przycisk Drukuj , a następnie kliknij przycisk OK . W przeciwnym przypadku kliknij przycisk Zamknij , aby powrócić do widoku normalnego. </li></ul>
 30. 30. Pakowanie prezentacji do folderu <ul><li>Pokaz jest już gotowy do prezentacji. Teraz należy go spakować do folderu i umieścić w lokalizacji dostępnej dla komputera, na którym będzie prowadzona prezentacja. - W menu Plik kliknij polecenie Spakuj na dysk CD . Nie będziesz kopiować pliku na dysk CD, ale do folderu dostępnego w czasie prezentacji z serwera sieciowego (lub Twojego komputera, jeśli go używasz). - W polu Nazwij dysk CD wpisz nazwę folderu. - Kliknij przycisk Opcje . Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Osadzone czcionki typu TrueType. </li></ul>
 31. 31. Pakowanie prezentacji do folderu <ul><li>- W oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD kliknij polecenie Kopiuj do folderu W polu Nazwa folderu pojawi się nazwa wpisana w kroku 1. W polu Lokalizacja kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do lokalizacji, w której chcesz otworzyć prezentację. Kliknij przycisk Wybierz , a następnie kliknij przycisk OK . Odczekaj kilka sekund, aż pliki zostaną spakowane. - W oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD kliknij przycisk Zamknij . - Przed przystąpieniem do pokazu na komputerze używanym do obsługi prezentacji przejdź do tego folderu, a następnie otwórz plik ppt, klikając go dwukrotnie. </li></ul>
 32. 32. Zapoznawanie się z szablonami <ul><li>W programie PowerPoint zostanie otwarta nowa, pusta prezentacja. Jest to widok domyślny, a do wyświetlonego slajdu zastosowano szablon Projekt domyślny. Taki efekt można również uzyskać, klikając przycisk Nowy na pasku narzędzi Standardowy . - Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij przycisk Projekt slajdu. Zostanie otwarte okienko zadań Projekt slajdu . Za jego pomocą można zastosować inny szablon projektu. W obszarze Używane w tej prezentacji widoczny jest szablon, który jest obecnie zastosowany — Projekt domyślny (po wskazaniu miniatury za pomocą myszy jej nazwa jest wyświetlana w etykietce ekranowej; aby tak jednak było, należy wcześniej kliknąć wnętrze okna programu PowerPoint). - Aby się przekonać, jak działają miniatury szablonów, przewiń ich listę w dół do obszaru Dostępne do użycia w okienku zadań i kliknij inny szablon - Zastosuj ponownie szablon Projekt domyślny. W tym celu w sekcji Dostępne do użycia wskaż pierwszą miniaturę (białą z czarnym napisem). Teraz kliknij szablon Projekt domyślny, aby go zastosować. </li></ul>
 33. 33. Wyświetlanie widoku wzorca <ul><li>- Aby przejść do widoku wzorca, w menu Widok wskaż podmenu Wzorzec , a następnie kliknij polecenie Wzorzec slajdów . Zostanie otwarty widok wzorca, zawierający miniaturę wzorca slajdów w okienku z lewej strony i wzorzec slajdów w okienku slajdów. Zamiast pustego slajdu z typowym w widoku normalnym napisem „Kliknij, aby dodać tytuł” zobaczysz pusty slajd z napisem „Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu”. - Przyjrzyj się bliżej wzorcowi slajdów. Jego czcionki, układ i kolory reprezentują elementy plastyczne szablonu Projekt domyślny. Widoczny jest krój i rozmiar czcionki dla tekstu tytułu i pięciu poziomów tekstu podstawowego. Widoczne są również style wypunktowania. Teraz wprowadzisz kilka zmian. </li></ul>
 34. 34. Wyświetlanie widoku wzorca
 35. 35. Zmienianie czcionki <ul><li>- Kliknij tekst w symbolu zastępczym tytułu we wzorcu slajdów. - Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Czcionka . - Na liście Czcionka jest zaznaczona używana obecnie czcionka Arial. Zmień ją, przewijając listę w dół i klikając pozycję Comic Sans MS. Kliknij przycisk OK . - Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony symbol zastępczy, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Czcionka . Zaznacz czcionkę Comic Sans MS na liście Czcionka . Kliknij przycisk OK . Od tej pory wszystkie tytuły i cały tekst podstawowy będą miały ustawioną czcionkę Comic Sans MS. - Zmień też czcionkę stopki na Comic Sans MS. W tym celu zaznacz wszystkie trzy symbole zastępcze, klikając ich obramowania z naciśniętym klawiszem CTRL. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z symboli zastępczych stopki, aby otworzyć okno dialogowe Czcionka z menu skrótów, a następnie zaznacz pozycję Comic Sans MS na liście Czcionka . Kliknij przycisk OK . Zmiana nie będzie od razu widoczna, ponieważ pola stopek są bardzo małe. Łatwiej można ją zauważyć, przyglądając się tekstom stopek na slajdach. Aby sie przekonać jaki wpływ mają te zmiany na slajdy wróć do widoku normalnego. W lewym dolnym rogu okna programu PowerPoint kliknij przycisk Widok normalny </li></ul>
 36. 36. Zmienianie czcionki
 37. 37. Zmienianie czcionki <ul><li>Aby sie przekonać jaki wpływ mają te zmiany na slajdy wróć do widoku normalnego. W lewym dolnym rogu okna programu PowerPoint kliknij przycisk Widok normalny Aby zobaczyć nową czcionkę w innym układzie slajdu, wstaw nowy slajd. Najpierw kliknij miniaturę slajdu na karcie Slajdy , a następnie naciśnij klawisz ENTER Uwaga     Układ nowego slajdu różni się od układu slajdu tytułowego. W gruncie rzeczy jego układ pokrywa się z układem wzorca slajdów. Jeśliby wpisać na slajdzie pięć różnych poziomów tekstu podstawowego, każdy miałby styl tekstu z wzorca slajdów. </li></ul>
 38. 38. Zmienianie czcionki
 39. 39. Zmienianie układu <ul><li>- Przejdź do widoku wzorca. Wskazówka: skorzystaj z menu Widok . - Kliknij symbol zastępczy Obszar numeru . Naciśnij klawisz Delete. - Chcesz, aby tekst stopki był wyświetlany w prawym dolnym rogu. Ten symbol znajduje się teraz na środku w dolnej części slajdu. Przeciągnij symbol w nowe miejsce. Kliknij obramowanie symbolu zastępczego Obszar stopki przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, aby wyrównać obiekt w poziomie, a następnie przeciągnij symbol do prawego dolnego rogu. - Na slajdach w widoku normalnym nie widać żadnych stopek, ponieważ nie zostały zaznaczone żadne opcje stopek. Zaznaczysz je na potrzeby tego ćwiczenia. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka . - Na karcie Slajd okna dialogowego, w sekcji Stopka wpisz Tekst stopki . Następnie kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich . </li></ul>
 40. 40. Zmienianie układu <ul><li>Tekst stopki pojawi się w prawym dolnym rogu obu slajdów, odzwierciedlając zmiany układu wprowadzone we wzorcu slajdów. Stopka będzie wyświetlana w tym miejscu na wszystkich wstawianych później slajdach. Będzie oczywiście sformatowana czcionką Comic Sans MS, ponieważ wcześniej tak właśnie została ustawiona we wzorcu slajdów. Uwaga     Tekst stopki nie musi być zdefiniowany we wzorcu projektu. W tym przypadku został zdefiniowany, aby łatwiej można było oglądać stopkę i widzieć zmiany wprowadzane we wzorcu slajdów. </li></ul>
 41. 41. Wstawianie wzorca tytułów i wprowadzanie w nim zmian <ul><li>Na razie używaliśmy tylko wzorca slajdów, ale jest jeszcze inny typ wzorca, który może okazać się przydatny — wzorzec tytułów. Kiedy poznasz sposób korzystania z niego, docenisz swobodę projektowania, jaką on daje. - Przejdź do widoku wzorca (korzystając z menu Widok ). - Zostanie wyświetlony wzorzec slajdów, który jest chwilowo jedynym dostępnym wzorcem. - Ponieważ układ Slajd tytułowy zawiera tylko symbole zastępcze tytułu i podtytułu, można go z powodzeniem wykorzystać jako wprowadzenie do nowej sekcji pokazu slajdów. Wzorzec tytułów będzie bardziej wartościowy, jeśli będzie używany w ten sposób, a w prezentacji będzie wiele slajdów tytułowych. </li></ul>
 42. 42. Wstawianie wzorca tytułów i wprowadzanie w nim zmian <ul><li>- Wstaw wzorzec tytułów do prezentacji, klikając w menu Wstaw polecenie Nowy wzorzec tytułów . Wzorzec tytułów, inaczej niż wzorzec slajdów, ma tylko definicję stylów tekstu tytułu i podtytułu. Zauważ, że wzorzec tytułów odziedziczył po wzorcu slajdów czcionkę Comic Sans MS. Zmiany czcionki są zawsze dziedziczone po wzorcu slajdów, ale zmiany wprowadzane bezpośrednio we wzorcu tytułów są zachowywane. Wzorzec tytułów nie dziedziczy innych zmian wprowadzonych we wzorcu slajdów. Na przykład stopka z wzorca tytułów jest nadal na środku dolnej części slajdu. Zauważ jednak, że usunięcie stopki z numerem slajdu zostało przeniesione do wzorca tytułów. Przenieś stopkę tekstową w inne miejsce we wzorcu tytułów, zaznaczając kliknięciem symbol zastępczy Obszar stopki , wskazując go,  a następnie przeciągając go do lewego górnego rogu slajdu. </li></ul>
 43. 43. Sprawdzanie wpływu tej zmiany na slajdy tytułowe <ul><li>- Teraz przyjrzysz się wpływowi tej zmiany na slajdy. Kliknij przycisk Widok normalny w lewym dolnym rogu okna. - W widoku normalnym kliknij miniaturę pierwszego slajdu (tytułowego). Zobaczysz, że zmieniło się położenie stopki — stopka znajduje się teraz w lewym górnym rogu. - Kliknij miniaturę slajdu 2. Na nim stopka jest wciąż w prawym dolnym rogu, podobnie jak na wszystkich slajdach, które nie korzystają z układu Slajd tytułowy . Położenie stopki z wzorca tytułów będzie przenoszone na każdy slajd, do którego zostanie zastosowany układ Slajd tytułowy . - Aby to zobaczyć, wstaw nowy slajd i zastosuj do niego układ Slajd tytułowy . Mając zaznaczoną miniaturę slajdu 2, naciśnij klawisz ENTER, aby wstawić nowy slajd. Na nowym slajdzie będą obowiązywały style wzorca slajdów. - W okienku zadań Układ slajdu kliknij pierwszy układ, czyli ten o nazwie Slajd tytułowy Slajd 3 uzyskał układ Slajd tytułowy i style z wzorca tytułów, a można to rozpoznać po tym, że stopka tekstowa została przeniesiona z prawego dolnego rogu do lewego górnego rogu slajdu. </li></ul>
 44. 44. Sprawdzanie wpływu tej zmiany na slajdy tytułowe
 45. 45. Stosowanie tła <ul><li>W menu Format kliknij polecenie Tło . W oknie dialogowym Tło kliknij strzałkę w polu Wypełnienie tła . </li></ul><ul><li>Zostanie wyświetlona lista z wieloma próbkami kolorów; są to kolory z używanego schematu kolorów. Klikając próbki, można je stosować jako tło. Na liście jest zaznaczona próbka bieżącego tła — koloru białego. Można również kliknąć przycisk Więcej kolorów , aby uzyskać dodatkowe kolory spoza bieżącego schematu, ale na razie tego nie rób. Zamiast tego kliknij pozycję Efekty wypełnienia na liście. </li></ul>
 46. 46. Stosowanie tła <ul><li>Na tych kartach dostępne są różne opcje tła, takie jak kolory gradientowe, tekstury, desenie i wybrany obraz. - Kliknij kartę Obraz , a następnie kliknij przycisk Wybierz obraz . O ile nie została zmieniona domyślna lokalizacja obrazów, spowoduje to wyświetlenie folderu Moje obrazy , w którym został zapisany edytowany obraz. Jeśli obraz został zapisany w innym miejscu, przejdź do odpowiedniej lokalizacji pliku. - Zaznacz interesujący Cię obraz i kliknij przycisk Wstaw . W oknie dialogowym Efekty wypełnienia kliknij przycisk OK . - W oknie dialogowym Tło kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich . Obraz zostanie teraz tłem slajdu we wzorcu slajdów i wzorcu tytułów (kliknięcie przycisku Zastosuj spowoduje, że obraz stanie się tłem tylko we wzorcu slajdów). Aby zobaczyć, jak będzie to wyglądało na slajdach, wróć do widoku normalnego, klikając przycisk Widok normalny w lewym dolnym rogu okna. </li></ul>
 47. 47. Stosowanie tła

×