Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2009 Dossier Presentació Td Cat V5

512 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2009 Dossier Presentació Td Cat V5

 1. 1. Dossier de presentació de Formació activitat formativa Antoni Díaz 2009 v.4 Tel. 639 11 51 59 Correo-e: tdiaz@improveyourtalent.com web: www.improveyourtalent.com Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 1/16
 2. 2. Guió Guió ___________________________________________________________________________2 Metodologia formativa_______________________________________________________3 Currículum Antoni Diaz __________________________________________________________________4 Fitxes tècniques dels seminaris_____________________________________________6 Comunicació eficaç i persuasiva ___________________________________________________________6 Vendes: Habilitats per venedors altament efectius ____________________________________________7 Eficàcia, Eficiència i Efectivitat per vendre més i millor _________________________________________8 Tècniques de negociació _________________________________________________________________9 Atenció al client i gestió de reclamacions___________________________________________________10 Planificació Estratègica _________________________________________________________________11 Responsabilitat Social Corporativa ________________________________________________________12 Format conferència _________________________________________________________________________ 12 Format seminari eines bàsiques per la seva implementació ________________________________ 12 Formació per formadors ________________________________________________________________13 Formació per a formadors: El disseny d’un programa de formació__________________________ 13 Formació per a formadors: La conducció d’un curs o seminari ______________________________ 13 Direcció de reunions ___________________________________________________________________14 Agradar i influir. Objectiu: persuadir y convèncer. ___________________________________________15 Team Working ____________________________________________________________________16 Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 2/16
 3. 3. Metodologia formativa Aquests seminaris estan dissenyats amb la metodologia específica per formació d’adults. El seu objectiu principal no és tan sols la transferència de coneixements, si no que va més enllà, fent especial atenció en la modificació d’hàbits i especialment la adopció d’actituds positives i orientades a la consecució dels objectius. Per això , es realitzen diverses pràctiques durant el període d’aprenentatge, recolzades (si el nombre reduït d’assistents ho permet) de tècniques de “coaching”, per així aconseguir que el propi alumne descobreixi el seu potencial en l’adquisició de nous hàbits. Addicionalment, es poden realitzar activitats formatives “in company”, les quals comprenen les següents fases: • Adequació i estudi de necessitats • Disseny del programa • Execució de la formació • Avaluació de la formació • Seguiment de la transferència • Millora en el lloc de treball La modalitat de la formació “in company” proporciona una sèrie de avantatges: • Exclusivitat i adaptació a les necessitats de l’empresa. • Flexibilitat de dates i horaris. • Atenció personalitzada en el desenvolupament del seus projectes i disseny a mida del programa. • Formació pràctica que garanteix la transferència de la formació als llocs de treball, i solució de les problemàtiques específiques de l’empresa. • Avaluació de la qualitat dels cursoS. Seguiment i control dels resultats dels mateixos. • Desenvolupament dels plans de millora i aplicació de la formació als llocs de treball. Finalment, amb això aconseguim: • Incrementar el grau d’implicació de la plantilla. • Augmentar la qualificació del personal. • Augmentar la productivitat. • Augmentar el grau de satisfacció de clients. • Majors vendes i ingressos. Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 3/16
 4. 4. Currículum Antoni Diaz ANTONI DIAZ BALLESTEROS INFORMACIÓ PERSONAL Estat civil: Parella de fet Data de naixement: 21 de juny de 1966 Lloc de naixement: Vilafranca del Penedès Idiomes: Català i Castellà matern, Anglès bàsic Domicili: C/ Pau Claris, 77 08010-Barcelona Tel. 639 11 51 59 e-mail: tdiazb@gmail.com EDUCACIÓ • Reglada: 1980-1985 Institut de F.P. Milà i Fontanals Igualada (Barcelona) Titulació: Tècnic en Electrònica Industrial No reglada: 1998 JCI University Coral Gables (Florida) Titulació: Formador PRIME 2000 JCI University Coral Gables (Florida) Titulació: Formador EXCEL 1998 Graduat en la JCI European Academy Gotteborg (Suècia) 1997 EUNCET (Escola universitària de Caixa de Terrassa) Curs avançat per a venedors experts. Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 4/16
 5. 5. Altes Cursos/seminaris: Direcció de reunions Brainstorming Motivació i lideratge Direcció de projectes Com presentar-se en públic. Body Language Introducció al coaching Introducció a la PNL Coaching per a directius EXPERIENCIA EN FORMACIÓ Més de 1.000 hores de formació en els següents seminaris: • Tècniques de Negociació • Tècniques de Venta de productes de Valor Afegit • Atenció al Client i gestió de reclamacions • Comunicació eficaç i persuasiva en públic • Formació per a formadors • Agradar i influir. Objecitu: persuadir i convèncer. • Planificació estratègica Head Coach de les edicions 2001, 2002 y 2007 del Fòrum de Joves Emprenedors de Catalunya. Formador en les edicions del 1.999 fins al 2.005. Cursos internacionals per la JCI University He impartit els seminaris en Empreses privades, Partits polítics, Universitats, Cambres de Comerç i en Entitats sense afanys de lucre. ASOCIACIONS Membre de la Jove Cambra de Igualada, desenvolupant des de 1997 diferents activitats en direcció de projecte i gestió de la entitat. Vocal de la junta de Fira d’Igualada del 2.001 al 2.008. PREMIS REBUTS Guanyador del Concurs Nacional de Oratòria organitzat per la Federació de Joves Cambres de Catalunya l’any 1997. Participació en el concurs europeu celebrat a Mònaco durant el Congrés Europeu de Joves Cambres. Primer a la promoció del curs Prime (formació per formadors) de 1.998. Millor Formador del Centre Nacional de Formació de la Federació de Joves Cambres de Catalunya l’any 1999. Càrrec meritori i vitalici de de Senador de la Junior Chamber Internacional. Nº 68.066 Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 5/16
 6. 6. Fitxes tècniques dels seminaris Comunicació eficaç i persuasiva Objectiu: Desenvolupar i millorar habilitat de comunicació al parlar en públic, i així expressar- nos davant grups de persones o auditoris amb seguretat, convicció i credibilitat, aconseguint que la nostra naturalitat pugui manifestar-se sense temor, fent arribar el nostre missatge de forma eficaç. Es posen en pràctica mètodes que ens ajudaran a desenvolupar les habilitats necessàries per dur a terme d’una forma eficaç presentacions de idees, projectes de treball i iniciatives en general, i entre altres beneficis aconseguirem: -Descobrir el nostre propi estil. -Sintonitzar intel ligentment amb l’auditori. -Controlar i eliminar les pors. -Aconseguir el nivell apropiat d’entusiasme. -Aprendre a utilitzar la lògica i la emoció en les presentacions., etc. Durada Participants Entre 8 ia 24 hores de 10 a 16 Continguts Mòdul 1, com començar: Les dades més importants per una presentació. Procediment Presentació. Mòdul 2, els nervis: Els Nervis, perquè?. Els Nervis, com evitar-los?. Els Nervis, abans de començar. Els Nervis, exercicis de relaxació. Mòdul 3, el discurs: Tipus de discurs. Objectius del discurs. Estructura del discurs. Com improvisar. Mòdul 4, la persuasió: La comunicació Persuasiva, El Perquè. La persuasió, Les Formules. Com aconseguir el SI. Actitud Positiva. La veu persuasiva. Mòdul 5, El llenguatge del cos Mòdul 6, els recursos: Els recursos àudio-visuals. Avantatges de la seva utilització. Consells sobre com utilitzar-los. Mòdul 7, els auditoris: Tipologia d’espais i la seva utilització. Cal conèixer els assistents a l’acte. Les preguntes, con enfrontar-se a elles. Mòdul 8, l’Orador 10 Destinataris Venedors, cap de projecte, formadors, caps de departament, professionals i directius en general. Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 6/16
 7. 7. Vendes: Habilitats per venedors altament efectius L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer les noves tendències en el mon de la venda. Al llarg del temps aquestes van canviant, i els tòpics abans acceptats com a idonis ara han evolucionat cap a relacions interpersonals molt més profundes. En aquest curs s’analitzen tant les aptituds com les actituds del nou venedor, amés de aprofundir en les tècniques pròpies de la venda. Durada Participants De 8 a 12 hores de 10 a 16 Continguts Mòdul 1. El tracte amb el client. El client: un tresor per descobrir La rendibilitat de la fidelització Adaptant-nos al client Una nova visió de la piràmide de Maslow Mòdul 2. Les tècniques de venda Fases de la venda L’aproximació al client Les necessitats L’argumentari La negociació El tancament Anàlisis de la venda Mòdul 3. Conclusions Destinataris Venedors júniors i experts, Personal d’atenció al client, Personal de Telemàrqueting, Comercials interns, Caps de vendes Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 7/16
 8. 8. Eficàcia, Eficiència i Efectivitat per vendre més i millor L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer les eines que ens poden fer augmentar les nostres vendes en època de dificultats en el mercat. Es tracta de descobrir els mecanismes que ens permetran augmentar la nostra activitat comercial, cartera de clients i noves perspectives de negoci. Durada Participants De 8 a 12 hores de 10 a 16 Continguts Mòdul 1. La venda. Què es vendre? Els objectius d’una empresa. Potenciar la venda amb la RSE. Mòdul 2. Com ampliar el nostre mercat. Les fonts d’informació. El networking i les xarxes socials Definició i aplicació de les EEE. Mòdul 3. Les tècniques de venda relacional. L’aproximació al client Les necessitats L’argumentari Comunicació persuasiva La negociació El tancament Anàlisis de la venda Mòdul 4. El client en temps de crisis Un Rei o un Porc? Estudi de la situació actual. Accions segons les particularitats personals. Mòdul 5. Conclusions Destinataris Directors comercials, Caps de vendes, Gerents, Responsables d’equips comercials, Tothom que tingui responsabilitat sobre les vendes de la companyia Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 8/16
 9. 9. Tècniques de negociació L'objectiu d'aquest seminari és obtenir i treballar uns elements diferenciadors, que ens permetran assolir un major èxit en les nostres negociacions. Durant la jornada, es treballaran aquells aspectes que, ja sigui amb proveïdors, clients, treballadors, companys d’equip, etc. ens permetran aconseguir uns acords satisfactoris, amb la finalitat de aconseguir una relació llarga i beneficiosa amb els nostres interlocutors. Durada Participants De 8 a 16 hores de 10 a 16 Continguts Mòdul 1. Introducció. Què és negociar? Àmbits de la negociació Mòdul 2. El negociador 10 Qualitats Actituds Característiques Comportaments Mòdul 3. Fases de la negociació Preparació Debat Proposta Regateig Acord Mòdul 4. L'equip negociador Els papers La disposició Destinataris Comandaments intermitjos de l'empresa, Professionals Independents, Comercials, Dirigents d'institucions Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 9/16
 10. 10. Atenció al client i gestió de reclamacions En aquest seminari, es dona una visió de l'importància del client per qualsevol tipus d'empresa o comerç. Una vegada analitzada aquesta importància, es donen a conèixer els trets bàsics per aconseguir la satisfacció del client i la seva fidelització. Durada Participants De 8 a 16 hores de 10 a 16 Continguts Mòdul 1. Introducció. L'importància de la Fidelització Objectius de l'empresa envers els seus clients Mòdul 2. Aptituds i actituds Les claus per un tracte excel lent Aptituds Actituds El llenguatge no verbal El telèfon Mòdul 3. La empresa i el treballador Formació La venda i l'argumentari L'anàlisi de la venda Mòdul 4. Les reclamacions Actituds en front una reclamació. Els passos a seguir Mòdul 5. Conclusions Destinataris Comandaments intermitjos de l'empresa, Personal que tingui relació amb clients, Venedors, Dependents, Personal que atengui el telèfon Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 10/16
 11. 11. Planificació Estratègica L'objectiu del seminari és donar una visió del concepte de Planificació Estratègica i del que es pretén en un procés de PE a qualsevol mena d’entitat (empresa, associació, projecte personal, etc). A més de les bases teòriques i tècniques es pretén donar a l’alumne eines i les bases per a desenvolupar pensament en termes d’estratègia a diferents terminis temporals. Es pretén mostrar la capacitat de planificar, projectar en endavant, fixar objectius i establir mesures d’avaluació. Finalment creiem que el més important és, la capacitat per desenvolupar un discurs estratègic i per participar en la creació de Plans Estratègics assolibles. Durant el seminari es durà a terme un exercici pràctic complert. Durada Participants 4 hores de 10 a 20 Continguts Introducció. Mòdul 1. Definició d’Estratègia. El pensament estratègic Mòdul 2. Punt de partida. Anàlisi de l’entorn, DAFO, Components de la realitat Mòdul 3. Definició de objectius Característiques dels objectius, Estratègia Corporativa Vs. Negoci Modul 4. Implementar l’estratpègia Recursos, Elements de planificació Models i Exemples de Plans Estratègics Mòdul 5. Exercici pràctic Mòdul 6. Conclusions Destinataris Qualsevol persona que hagi de dirigir projectes, ja sigui a nivell associatiu o professional: Comandaments intermitjos de l'empresa Professionals Independents Responsables de Projectes dintre de les Administracions Públiques (Ajuntaments, Consells Comarcals, etc) o Corporacions públiques o privades (Cambres de Comerç,Patronals, Sindicats…), associacions. Directius d’associacions. Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 11/16
 12. 12. Responsabilitat Social Corporativa El model d’empresa sostenible és aquell que a part de tenir com a prioritat el seu propi desenvolupament econòmic, considera també important el benestar social que genera i el medi ambient que l’envolta. Aquest curs es pot fer en format conferència per donar a la RSC o format seminari. En el segon cas, el contingut és la suma de la conferència i de les eines de implementació de la RSC. Format conferència Durada Participants De 1 a 1,5 hores il limitats Continguts Que és la RSC? • Origen • Definició i objectius • Les dues grans vessants o Empresarial o Personal Quins són els actors (stakeholders)? Estat actual de la RSC a Catalunya i al mon. Format seminari eines bàsiques per la seva implementació Durada Participants 4 hores Entre 8 i 16 persones Continguts Com s’implementa la RSE? • Assumir la RSE • Àrees de gestió o Empleats, Clients, Proveïdors, Medi Ambient, Comunitat, Governança • Identificar objectius per area, Desenvolupar un pla d’acció • Transmetre aquest pla als actors o Estratègies per l’èxit. • Realitzar les accions determinades • Seguiment i avaluació Beneficis de implementar la RSC Destinataris Directius que tinguin responsabilitat en la estratègia empresarial. Totes aquelles persones que tinguin interès en la responsabilitat social. Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 12/16
 13. 13. Formació per formadors A definir objectius. En funció del nivell desitjat, els continguts i la durada poden variar ostensiblement. Podem partir des de la simple conducció d’un seminari, fins al disseny de continguts, material multimèdia, i passant per l’estudi de necessitats formatives. Es va un breu extracte de dues vessants possibles: Formació per a formadors: El disseny d’un programa de formació Seminari dirigit a aquelles persones que tinguin la responsabilitat d’haver de dissenyar accions formatives (cursos, seminaris, programes de formació), partint de la base que han de ser desenvolupats per altres formadors. Al llarg del seminari s’analitzen una a una les diferents etapes a seguir (en què consisteix, per què s’ha de fer, com fer-ho…), des que neix l’encàrrec fins que el curs/seminari està en condicions de ser impartit. Continguts 1. Introducció 2. Identificació de les necessitats de formació 3. Definició de l’estructura del programa 4. Elaboració de la GUIA DEL FORMADOR 5. Determinació de les activitats d’aprenentatge 6. Generació de manuals i fulls de treball 7. Disseny de les activitats d’avaluació 8. Avaluació del Programa de Formació 9. Conclusions Formació per a formadors: La conducció d’un curs o seminari Seminari dirigit a aquelles persones que hagin d’impartir algun curs o seminari que prèviament ja hagi estat dissenyat (per un mateix o per altres). Centrant-nos en el cas concret de formació d’adults, al llarg del seminari s’analitza tot allò que és important abans, durant i després de la impartició del seminari o curs (selecció i ús d’elements de suport, la posada en escena, avaluació, etc). Continguts 1. Introducció 2. L’aprenentatge dels adults 3. Conèixer les expectatives d’aprenentatge 4. Mètodes i estils d’aprenentatge 5. Selecció i ús de suports d’aprenentatge: materials escrits, audiovisuals, etc. 6. La posada en escena: Comunicació verbal; comunicació NO verbal; l’art de fer preguntes. 7. Avaluació del seminari 8. Conclusions Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 13/16
 14. 14. Direcció de reunions Som a l’era del “treball en equip”. Ja sigui en l’àmbit empresarial, associatiu o estudiantil la major part dels treballs o feines són encarregats a un equip de persones que es responsabilitzen del seu desenvolupament. Dintre del treball en equip les reunions es configuren con una eina bàsica i quasi indispensable. Però no sempre són necessàries, i en cas de ser-ho, quan s’acaben portant a terme, no sempre es fa de forma efectiva. Al llarg del seminari es pretén destacar la importància de les reunions i del paper/funcions del “director” en el seu desenvolupament. A través de l’estudi de casos i experiències reals es fa una anàlisi dels mecanismes que permeten millorar la seva efectivitat. El seminari acaba fent un estudi de 3 tècniques específiques de direcció de reunions que poden ser utilitzades segons quin sigui l’objectiu de la reunió i el perfil de les persones que s’hagin de reunir. Durada Participants De 8 a 12 hores de 10 a 16 Continguts Mòdul 1. Introducció. Mòdul 2. Reunions: concepte i tipus Mòdul 3. Paper del director de la reunió. Mòdul 4. Com millorar la efectivitat de les reunions. Mòdul 5. Tècniques específiques per a conduir reunions Mòdul 6. Conclusions Destinataris Caps de projecte, Caps de departament, Comandaments intermitjos de l'empresa , Professionals i directius en general. Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 14/16
 15. 15. Agradar i influir. Objectiu: persuadir y convèncer. En aquest seminari, els assistents aconseguiran millorar la seva capacitat de creixement personal i professional. En una societat en que interactuem amb altres persones, és molt important tenir capacitat d’agradar a les mateixes, ja que això ens ajudarà a generar la suficient confiança per aconseguir convèncer-los. Si desitgem aconseguir una promoció professional, un major nombre de vendes, una capacitat de lideratge, o simplement tenir capacitat d’influir en aquelles persones que ens rodegen, podem aconseguir-ho aplicant les tècniques que es desenvolupen durant el curs. El curs es basa en exercicis pràctics i debats que ens ajuden a treure conclusions conjuntes. Mitjançant tècniques de coaching, s’acompanya als participants a descobrir quins estils s’adapten millor a les seves característiques. Durada Participants De 8 a 12 hores de 10 a 16 Continguts Mòdul 1. Agradar per generar la confiança del demés. Mòdul 2. Influir en el pensament o comportament de aquelles persones a les que hem de liderar. Mòdul 3. Persuadir per que allò que oferim sigui desitjat pel nostre client o interlocutor. Mòdul 4. Convèncer als demés per que actuïn en conseqüència. Mòdul 5. Exercici pràctic. Mòdul 6. Conclusions. Destinataris Tota persona que vulgui millorar la seva carrera professional, que desitgi aconseguir major vendes, o liderar grups de persones. Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 15/16
 16. 16. Team Working El Team Working és una forma molt participativa d’aprendre conceptes. Es basa en la realització d’activitats a l’aire lliure, on la participació en grup reforça els llaços de l’ equip, i aconsegueix una major implicació en els objectius comuns. El Team Working està especialment recomanat pera que sigui realitzat per departaments d’empresa i/o equips directius que treballin per objectius. La seva major efectivitat es dona quan forma part d’una activitat formativa més àmplia, i fonamentalment quan és precedida d’un conjunt de seminaris teòrics. Es requereix un estudi previ de necessitats, i fixar les competències a desenvolupar pels destinataris. Durada Participants De 1 a 8 hores de 10 a 16 Continguts A definir en funció dels objectius fixats. Destinataris Departaments d’empresa. Equips de treball d’un projecte. Equips directius que treballin per objectius. Totes aquelles empreses o institucions que necessitin formar equips de persones compromeses. Ref. c:documents and settingstdbescritoriodocsformaciódocs2009 dossier presentació_td_cat_v5.doc 16/16

×