Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sarana sekolah

5,177 views

Published on

 • Be the first to comment

Sarana sekolah

 1. 1. SARANA SEKOLAH Satu Inisiatif bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa komuniti dengan sekolahDemi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta
 2. 2. HASRAT MALAYSIA Mempunyai satu sistem pendidikan yang yang dapat meningkatkan kejayaan muridSOKONGAN SOKONGAN SOKONGAN SEKOLAH IBU BAPA KOMUNITI
 3. 3. PENGLIBATAN IBU BAPA(Istilah ibu bapa merujuk kepada sesiapa yang bertanggungjawabterhadap anak dan terlibat secara aktif dengan pendidikan.) Kesan-kesan positifGuru lebih Pencapaian Hubungan baik murid pentadbir, yakin guru, ibu bapa meningkat Sokongan Kes disiplin ibu bapa berkurang meningkat Olsen & Fuller, 2008
 4. 4. SARANAN SEKOLAH DAN IBU BAPAPihak sekolah mestilah sentiasa bekerjasama dengan semua pihak yang mempunyaikepentingan dengan sekolah. Sekolah bergabung dengan PIBG, alumni serta ahli komuniti setempat dll (rakan kongsi) Merangka programn untuk melaksanakan 6 elemen yang menyokong sisitem pebelajaran dan kecemerlangan murid: 1.Iklim Sekolah 2.Komunikasi Berkesan 3.Sokongan Terhadap Kejayaan Murid 4.Tanggungjawab Bersama 5.Kerjasama Dengan Komuniti 6.Kumpulan Sokongan Ibu Bapa
 5. 5. SOAL SELIDIK HasilMengukur sejauh Beri ruang kepadamana pelaksanaan pihak sekolah meningkatkan6 elemen tersebut peningkatan ibu bapa
 6. 6. AMALAN & CADANGAN1. Memberi gambaran usaha memcemerlangkan murid.2. Dapat menambah cadangan kepada usaha- usaha yang dapat dilaksanakan sekolah dengan rakan kongsinya.
 7. 7. Peningkatan penglibatan ibu bapa dan komuniti1. Ibu bapa akan berpeluang memahami pentadbiran, tanggungjawab dan aktiviti sekolah.2. Dapat membantu dengan lebih berkesan apabila ibu bapa memahami keadaan yang berlaku di sekolah.
 8. 8. APABILA IBU BAPA TERLIBAT:Faedah kepada murid:1.Mendapat gred yang lebih baik2.Menunjukkan tingkah laku yang lebih baik3.Mempunyai kemahiran sosial yang lebih baik4.Dapat menyesuaikan diri dengan lebih mudah di sekolah
 9. 9. APABILA IBU BAPA TERLIBAT:Faedah kepada sekolah:1.Mencapai gred dan markah ujian yang lebih tinggi2.Pencapaian akademik jangka panjang3.Murid menujukkan sikap dan tingkah laku positif4.Program sekolah lebih berjaya5.Sekolah lebih berkesan
 10. 10. HALANGAN KEPADA PENGLIBATAN IBU BAPA YANG BERJAYATanggapan Ibu Bapa:1. Tidak mempunyai masa2. Kekangan bahasa: tidak fasih menggunakan Bahasa Malaysia/ Bahasa Inggeris3. Pihak ekolah tidak mengalukan kedatangan ibu bapa.4. Tiada apaa yang dapat disumbangkan.5. Ibu bapa tidak perlu terlibat kerana mendidik murid ialah tanggungjawab sekolah
 11. 11. HALANGAN KEPADA PENGLIBATAN IBU BAPA YANG BERJAYATanggapan pihak sekolah:1. Ibu bapa tidak mahu terlibat dengan sekolah.2. Kehadiran ibu bapa di sekolah hanya akan mengganggu pentadbiran dan perjalanan sekolah.3. Pihak sekolah cukup arif tentang cara mendidik murid, tidak perlu campur tangan ibu bapa .

×