Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TXOSTENA

459 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TXOSTENA

 1. 1. KONPETENTZIA DIGITALA 7.2 Lehen Hezkuntza 2.maila 32. taldea Eider Chaves Tamara Castro Naroa Castaño Igone de la Peña Erika de las Heras Laiene Pérez
 2. 2. AURKIBIDEA Sozietatea, hezkuntza, demokrazia eta herritartasuna ..................... 3 Komunikazio eta hezkuntza medioak ................................................ 3 Oinarrizko konpetentziak ................................................................... 5 Oinarrizko konpetentzien irakaskuntza eta ikaskuntza ...................... 6 Alfabetatze mediatikoa eta oinarrizko konpetentziak ........................ 7 Komunikabideak LOE-ren curriculumean .......................................... 8 Hezkuntza mediatikoaren edukiak ..................................................... 9 Eskola, ikaskuntzarako ingurune sortzailea ...................................... 10 Leku pribilegiatua, eskolako liburutegia baliabide-zentru bihurtuta ... 11 Metodologia aktiboak oinarrizko gaitasunak garatzeko hedabidebateratzearen testuinguruan .............................................................. 12 Eskolarako hezkuntza mediatikorako plana ...................................... 15 2
 3. 3. 1. SOZIETATEA, HEZKUNTZA, DEMOKRAZIA ETA HERRITARTASUNA  Sozietateak gero eta aldaketa handiagoa jasotzen ari dira teknologiak direla eta  Teknologiak direla eta erlazio sozialak zein familiarrak aldatu egin dira ere eta “brecha digital” sortu egin da TIC-ekin erlazioa daukaten pertsonen eta inolako harremana ez daukaten beste horien artean.  TIC = aberastasuna  garapen ekonomikoa pertsonen gaitasun teknologikoetan oinarrituta.  Aldaketak direla eta (umeak inguru birtual batekin izaten dute elkar eragina, ez soilik inguruko ingurugiroarekin) hezkuntza instituzioa zeintzuk diren helburuak birplanteatu dituzte.  Adimenaren sozietatean  garrantzitsuena ez da gizabanakoaren ezagutza, baizik eta aldaketen aurrean egokitzeko ahalmena izatea.  Hezkuntza lehen: ezagutzak transmititu; orain: ikaskuntzan oinarrituta (ikaslea berak sortu)  Hezkuntza birplanteatu ( zer irakatsi, nola eta zertarako) / irakaslegoaren gaitasunak eta jarrerak aldatu.  Hezkuntza paradigma berria  sozietateak eskatzen dituen eskaerei egoki erantzuteko kapazak diren gizabanakoak sortu. Horretarako konpetentzia berriak garatu, haien ezagutzak, abilitateak eta jarrerak martxan jarriz. 2. KOMUNIKAZIO ETA HEZKUNTZA MEDIOAK 2.1 alfabetatze mediatikoa:  Alfabetatze mediatikoa: telebista, grabaketa musikalak, zinema.. bereganatzea. 2.2 ibilbide nazionala 2.3 eskola bitartekariak. Bitartekarien erabilera pedagogikoa:  teknologiak irakaskuntza klase barruan hobetzen du.  Irakasleei IKT-eei eman dizkioten funtzioak (orain arte):  Errekurtso didaktiko modura 3
 4. 4.  Informazio iturri gisa  Erabilpen sortzaile eta ludikotzat  Hausnartzeko 2.4 “mediascopio proiektua”  Formazioa eskaintzen du jakintza eskuratzeko  Material didaktikoa diseinatu eta hedatu egiten du  Kolaborazioa lortzen du komunikabideen bitartez  Familiak bideratu eta zuzendu 2.5 alfabetatze tradizionala eta alfabetatze berriak  Alfabetatze mota ezberdinak daude:  Alfabetatzen mediatikoa  helburuak 1. Gaitasun kognitiboen garapena 2. Herritartasun globalaren kontzientzia garapena  Ikus-entzunezko alfabetatzea  Alfabetatze informatzailea  Alfabetatze teknologikoa 2.7 hezkuntza mediatikoa denen kontua da  eskolan denek parte hartu behar dute horrelako hezkuntza aurrera egin dezan  IKT-ak irakasleen eskuetan gelditu dira  Familien kontua ere bada, eskolan sortzen diren aldaketak kontuan hartzea eta haien seme-alabei laguntzea  Eskolak beharrezkoak diren materialez bete behar dira, horrela soilik burutuko da gaur egungo munduak eskatzen duen hezkuntza mota. 4
 5. 5. 3. OINARRIZKO KONPETENTZIAK 3.1 LOE-ren berritasunak:  Oinarrizko helburuak: herritar guztiek kalitatezko hezkuntza eta formazioa izatea, komunitatearen kide guztien parte hartzea aurreko helburua betetzeko eta Europar Batasunean planteatutako hezkuntza helburuak lortzea.  Berritasunak: hezkuntza, betirako jaso den ikaskuntzatzat sortzea, hezkuntza = zerbitzu publikoa, autonomia sustatzea eta hezkuntza sistemaren ebaluazioan nabarmendu du. 3.2 Konpetentzia kontzeptuaren jatorria:  konpetentzia: abilitate praktikoen, ezagutzen, motibazioaren, balore etikoen, jarreren, emozioen eta beste osagai sozialen baterako mobilizazioa ekintza eraginkorra lortzeko. Irakaskuntza tradizionalaren eta konpetentzien oinarritutako irakaskuntzaren arteko ezberdintasunak Irakaskuntza tradizionala konpetentzien oinarritutako irakaskuntzaren Zer sortzen du Diziplina akademikoen Prozesu kognitibo eta irakaskuntzak? edukia afektiboak Nola lortzen da? Irakaskuntza abstraktua Irakaskuntza konkretua Non lortzen da Gelan bertan, batez ere irakaskuntza? Zer eremu ezberdinetan motatako Memoristikoa. Indibiduala irakaskuntza Hezkuntza nagusitzen Irakaskuntza funtzionala. Kooperatiboa da? Zein da irakaskuntzaren Ikasketa helburua? betetzeko gorenak Bizitzari kapaz aurre egiteko diren prestatzea indibiduoak sortu Zein da irakaslearen Jakintzak transmititu papera? Nolakoa Irakaskuntza prozesuen gidari eta bitartekaria da da hezkuntza Zatitua eta bakartua zentroa? Sareetan konektatuta. Ingurugiroarekin harremanetan 5
 6. 6. 4. OINARRIZKO KONPETENTZIEN IRAKASKUNTZA ETA IKASKUNTZA Gero eta gehiago gauzatzen ari da ikastetxeetan konpetentzietan oinarrituriko irakaskuntza; hala ere prozesu konplexua da. Izan ere, irakaskuntza mota honek aldaketak eskatzen ditu ikastetxe zein ikasgelako dinamikan. Konpetentzietan oinarritzen den irakaskuntza honako elementu hauetan oinarritzen da:  Ezagutu  Egiten jakin  Transferitu  Baloratu Irakaskuntza mota honekin ikaskuntzan zentratzen den irakaskuntzara heldu nahi da; ikaskuntza autonomoa sustatuz non irakaslea gidaria baino ez da eta bien artean lan kooperatiboa eginez. Lortu beharreko irakaskuntzan ere ebaluazioa birplanteatuko da, hau jarraitua izango da eta ekintzetan oinarriturikoa eta ez soilik azterketetan. Eta azkenik, eta bizi garen gizartera egokitzeko irakaskuntza berri honek IKT-ei behar duten garrantzia eskainiko die irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan. 4.1. Ikasleen egin beharrekoa konpetentzietan oinarrituriko irakaskuntzan Ikaslea lehendabizi bere aurre ezagutzak aktibatu behar ditu eta arazoak gainditzeko erabili, hauek haien erlazionatuz, ikasitakoa artean etorkizunean egoera errealetan aplikatzeko. 6
 7. 7. 4.2. Irakasleen egin beharrekoa konpetentzietan oinarrituriko irakaskuntzan Irakasleek bi egin behar nagusi dituzte irakaskuntza mota honetan: alde batetik, esperientzia eta ekintzak planifikatu eta diseinatu behar ditu espazioak eta baliabideak kontuan izanik, hauek ikasleei egokitzeko. Eta beste alde batetik, ikasleak motibatu, gidatu eta lagundu behar ditu ikaskuntza prozesuan. Modu horretan, metodologiak ezagutzak barneratzeko, gaitasunak lortzeko eta aptitude berriak garatzeko bide bihurtzen dira; hau da, konpetentziak garatzeko. Metodologia hauekin antzinako hezkuntza sistema baztertu egiten da era bat eta irakasgaia garrantzia hartzen duen, kooperazioa sustatzen duen eta formula berritzaileei ezetza ematen ez dion hezkuntza bat sortu egiten da. 5. ALFABETATZE MEDIATIKOA ETA OINARRIZKO KONPETENTZIAK Gaur egungo gizartean prest egoteko alfabetatze mediatikoa jasan behar du gizabanako bakoitzak. Alfabetatze mediatikoa hezkuntzan hiru ikuspegi desberdinetatik gauzatu behar da ikasketa esanguratsua emateko: Ikuspegia Erabilera Erlazionatutako konpetentziak Hezkuntza medioekin Medioak informazio iturri Guztiak; bezala. ikasten baina bereziki ikasteko gaitasuna eta gaitasun digitala eta informazioaren trataerakoa. Hezkuntza medioetan Medioak ikasteko 7 eta Hizkuntza komunikaziorako
 8. 8. bakoitzaren gaitasuna eta kultura sormenerako. humanistiko eta artistikorako gaitasuna. Hezkuntza medioen Medioak errealitatearen Guztiak; aurrean erreflexu Baloreak bezala. norberaren baina bereziki autonomia eta transmititzeko ekimenerako gaitasuna eta tresna. gizarterako eta hiritartasunerako gaitasuna. 6. KOMUNIKABIDEAK LOE-REN CURRICULUMEAN Alfabetatze mediatikoa Haur Hezkuntzan gauzatzen hasi behar da eta derrigorrezko hezkuntza osoan zehar bere garapena jarraitu. LOE-ren curriculum berriak gai horrekin zehazki erlazionatutako edukiak ditu jadanik bai Haur Hezkuntzako 2. ziklorako, zein Lehen eta Bigarren Hezkuntzarako. 6.1. Haur Hezkuntzako curriculuma Etapa honetan haurrak gehienbat gaitasun komunikatiboak landu egiten dira eta ikasleak alfabetatze tradizionalean hezten dira. Horretaz gain, azken urteotan, informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin kontatuan sartzen dira, beraien inguru kultural eta sozialera eramanez. Haur Hezkuntzako curriculuma osatzen duten ezagutza alderdiak honako hauek dira: 1. Norberari buruzko ezagutza eta autonomia pertsonala: honen helburua norbera bere buruaren irudi positiboa lortzea da besteekiko duten harremanen ondorioz. 2. Inguruaren ezaguera: bakoitzak bere ingurunea ikertzea eta honen aurrean interesa piztea du helburu. 3. Komunikazioa eta errepresentazioa: azken honen helburuak hizkuntza ikaskuntza, komunikazio eta adierazpen tresna moduan erabiltzea; bakoitzaren egoerari hobeto atxikitzen diren emozioak, sentimenduak eta ideiak adieraztea; 8
 9. 9. ikaskideen eta nagusien mezuak ulertzea; zenbait testu literario ulertu eta sortu eta irakurketan eta idazmenean murgiltzea dira. Alderi hauetatik IKTei garrantzi gehien ematen diena inguruaren ezaguera da; izan ere, teknologiak umeen inguruan aurkitzen direnez, umeak hauekin erlazioa izatea lortu nahi da eta beraien bidez ingurunea ezagutzeko erraztasunak izatea. 7. HEZKUNTZA MEDIATIKOAREN EDUKIAK 7.1. Dimentsioak eta eduki- blokeak Hezkuntza mediatikoaren helburuak kontuan hartuta, 4 dimentsio ezberdindu daitezke: a) Medioen karakterizazioa eta medioen hizkuntza: b) Informazioaren bilketa medioetan: Medioak informazio iturri dira. Bloke honek “zelan lortu, ebaluatu eta gestionatu medioek eskaintzen duten informazio guztia?”. Bloke honetan informazio iturri ezberdinen lanketa egiten da, baita dokumentu ezberdinen ebaluazio eta aukeraketa ere. Horrez gain, medioen erabilera etikoa eta arduratsua ere jorratzen dira. 9
 10. 10. c) Kontzientzia kritikoaren garapena: Bloke honetan medioen eragina aztertzen da. Alde batetik, medioek hartzaileei zuzentzen dizkieten edukiak lantzen dira, baita horiek mezuari ematen dioten esanahia ere. Bestetik, medioen funtzio sozialaren gaineko kontzientzia jorratzen da. Horrela, adierazpen askatasuna, medioen ideologia e.a. lantzen dira. d) Medioen bidezko adierazpena: Medioak eta sormena lantzen dira. “Zelan espresatu/adierazi ni eta nire barne mundua medioen bidez?”. Mezu pertsonalak sortzeko estrategiak eta ezagutzak jorratzen dira. 7.2. Hezkuntza mediatikoarekin erlazionatutako GAITASUNAK: o Teknologia mediatikoak era egokian erabiltzeko gait. o Medio ezberdinetara heltzeko gait. o Eduki mediatikoak zelan eta zergatik sortzen diren ulertzeko gait. o Era kritikoan analizatzeko gait. o Medioak sormenaz erabiltzeko gait., ideiak eta iritziak espresatzeko. o Mingarriak izan daitezkeen edukiak identifikatzeko eta saihesteko gait. o Medioen erabilera efektiboa egiteko gait. Horrela, aipatzekoa da, Hezkuntza mediatikoaren EDUKIEN BANAKETAREN PROPOSAMEN bat dagoela derrigorrezko hezkuntzan zehar jarraitzeko Proposamenean zehar, hiru bloke ezberdintzen dira: ezagutzea (edukiak), egiten jakitea (prozedurak), eta izatean jakitea (baloreak/jarrerak).. 8. ESKOLA, IKASKUNTZARAKO INGURUNE SORTZAILEA Ikastetxeak ikaskuntzarako gune sortzaile bihurtzeko lau baldintza bete behar dira: 1. Ikastetxe eta geletan atmosfera edo giro sortzailea eragin: Lortu behar dena da geletan hein berdinean alderdi intelektual eta afektiboak egotea, ez bakarrik produktua edo azken emaitza baloratzea, prozesu osoa baizik, iritzi desberdinak onartzea, bai banakako bai taldeko ekintzak burutzea… 10
 11. 11. 2. Antolakuntzari eta espazioen diseinuari malgutasun gehiago eman: Espazio zabalak, ondo argiztatu eta aireztatuak… Horrela, garrantzitsua da altzairuak modu desberdinetan jartzeko aukera egotea, egingo den ekintzaren arabera. Gainera, ezinbestekoa da beharrezkoak diren baliabide materialak eskura edukitzea eta horien guztien bitartez, talde-lana eta komunikazioa erraza izatea. Modu honetan, espazioak horrelakoak izatekotan askatasuna, motibazioa, errespetua, irudimena… bultzatu egingo dira. 3. Hezitzaileek gida eta orientatzaile rola har dezaten lortzea: beharrezkoa da irakasleak talde-prozesuak errazteko gai izatea, ikasleei dakitenaren eta jakin nahi dutenaren arteko zubia eraikitzen laguntzea, iritzi desberdin guztiak onartzeko prest egotea, errespetua eta parte-hartzea bultzatzea… 4. Ikastetxean kultura komunikatiboa bultzatzea:  Ekintza desberdinen bitartez (irakurketa isila, lan indibiduala, erlaxazioa ariketak…) norberarekiko komunikazioari garrantzia eman.  Kooperazio ekintzak sustatzea, horrela, ideia desberdinak onartzen, bestearen lekuan jartzen, enpatia edukitzen… ikasteko. 9. LEKU PRIBILEGIATUA, ESKOLAKO LIBURUTEGIA BALIABIDE-ZENTRU BIHURTUTA. Komunikabide-alfabetizazioak baliabide testualen, grafikoen, ikus-entzunezkoen eta digitalen erabilera eskatzen du. Horrela, horiek guztiak biltzen dituen lekua da eskolaliburutegia. Modu honetan, liburutegia baliabide-zentrua dela esan dezakegu, izan ere, bertan material guztiak eskuragarri daude eta elkarrekintzarako leku bikaina da. Esan bezala, mota askotako baliabideak aurki daitezke liburutegian: liburuak, aldizkariak, mapak eta argazkiak, ordenagailuak, DVD-ak… Gainera, kontuan hartzekoa da eskola-liburutegian bai lan-kooperatiboa bai ikasketa autonomia ahalbidetzen da eta irakurketa ohitura bultzatu egiten da besteak beste. 11
 12. 12. Beraz, esan daiteke Eskola-libutegiak hainbat “funtzio” dituela, besteak beste:  Espazio hezitzailea eta sortzailea da.  Etengabeko laguntza ematen dio irakaskuntza-ikaskuntza programari eta hezkuntza-aldaketa bultzatzen du.  Ikastetxeko komunikazio-kulturaren oinarria eta bultzatzailea da. 10. METODOLOGIA AKTIBOAK OINARRIZKO GAITASUNAK GARATZEKO, HEDABIDEBATERATZEAREN TESTUINGURUAN. Orokorrean, irakaskuntza guztiek ikaskuntza prozesu bat sortzea dute helburu, eta horretarako irakasleek metodologiak erabiltzen dituzte. Horrela, metodo batek hainbat aldagai hartu behar ditu kontuan, esaterako, ikasle kopurua eta haien ezaugarriak, landu beharreko ikasgaia… Hurrengo eskeman, erabil daitezkeen estrategia desberdinak aipatzen dira: Metodo bakar baten planteamendua bateraezina da lortu beharreko helburu desberdin guztiak kontuan hartuta. Dena den, azpimarratu beharra dago irakaskuntza metodo aktiboak, hau da, ikasleen parte-hartze handiagoa eta inplikazio gehiago eskatzen dutenak, ikaskuntza sakon, esanguratsu eta iraunkorragoak sortzen dutela. 12
 13. 13. Jarraian, ikasleak oinarrizko gaitasunetan hezteko estrategia eta irakaskuntza-metodo desberdin batzuk azalduko ditugu: 10.1. Ikaskuntza kooperatiboa Ikaskuntza kooperatiboa, metodo bat baino gehiago, irakaskuntza ulertzeko modu bat da. Ikuspegi honetatik planteatzen diren ariketak burutzeko, beharrezkoak dira kooperazioa eta elkarrekintza. Azken honi dagokionez, ez dugu ahaztu behar besteekiko interakzioaz gain, talde-kide bakoitzak bere eginbeharrak dituela eta ahalegin indibiduala ezinbestekoa dela. Modu honetan, taldeak arrakasta izateko ezinbesteko baldintza da kide guztiek ikastea. Beraz, gaitasun interpertsonala, komunikatiboa eta gestio-gaitasuna ezinbestekoak dira taldeko lagun guztiek ezarritako helburuak lor ditzaten. Prozesu honetan irakaslea ere garrantzitsua izango da, izan ere, gida eta prozesuaren bitartekaritzat jokatuko du, informazioa eskainiz, arazoak sortzen direnean horiek konpontzen lagunduz…; ikasleak, bestalde, protagonistak izango dira, taldean rol desberdinak betez, arazoak konpontzeko ideia sortzaileak adieraziz… Gainera, aipatzekoa da teknika honetan prozesua lanaren emaitza bezain garrantzitsua dela. 10.2. Arazoetan oinarritutako ikasketa (aoi) Zer da?  Teknika honen bitartez, pertsonak esperimentazioaren bitartez, motibazioa bultzatuz jakiteko nahia sortzen du. Nola funtzionatzen du?  Ikasleriak taldeka egiten dute lan, arazo batetik abiatuz informazioa bilatzen dute arazoa ulertzeko eta soluzioa bilatzeko, beti ere tutorearen gainbegiradaz. 10.3 Proiektuen bidezko lanak Zer da?  Ikasleek edukiak bilatu egiten dituzte eta horrela haien pentsamenduak antolatzen dituzte. 13
 14. 14. Nola funtzionatzen du?  Ikasleek proiektu bat egiten dute denbora zehatz batean eta jarduera desberdinen bitartez 10.4. Kasuen ikerketa Zer da?  Egoera erreal batetik abiatuz erreflexioa eta ikasketa bultzatzen duen teknika da. Nola funtzionatzen du?  Faseetan garatzen da: 1. Kasuaren aurkezpena: irakasleak kasuaren aurkezpena egin eta berak gidatutako lehenengo analisia egin 2. Kasuaren analisia: arazoa identifikatuz, hipotesiak planteatuz eta alde/kontrako ideiak ateraz 3. Ondorioak: ikasleak ondorioak atera eta amaierako hausnarketa pertsonala egin. 10.5. Portafolioa Zer da?  ikasleek egindako lan guztiak baldintza eta ezaugarri batzuen arabera biltzen dituen artxibagailua da. Ikasleek haien lanaren eta garapenaren jarraipena egitea ahalbitzen du. Ikaslearen gaitasuna kritikoa bultzatu. 10.6. Elkarrizketa analogiko kreatiboa Zer da?  Pentsatzea eta sentiaraztea ahalbidetzea laguntzen duen ariketa da. Honen bitartez ikasleek haien irudimena eta eguneroko esperientzien inguruko garapena bultzatzen dute. 10.7. Interes zentruak Zer da?  behar sozialei, intelektualei eta fisikoei erantzuna emateko teknika da, baita ikasleei interes naturalei erantzuteko ere. Nola funtzionatzen du?  Hurrengo faseetan antolatzen da: 1. Behaketa: ingurunearen gaitasunak eta bere elementuak zeintzuk diren jakiten usten du. 14
 15. 15. 2. Asoziazioa: ikasleek haien aurretiko ezagutzak behaketetan eskuratutako ezagutzekin lortzen dituzte , hauek konparatuz eta mailakatuz. 3. Adierazpena: egindako ikerketaren bukaeratzat ulertzen da. 10.8. Baliabide digitalak gelan Gaur egun oso garrantzitsuak dira teknologia berriak ikasketaren arloan. Horrela Eskola 2.0 izeneko programa sortu da. Ordenagailuaren inkorporazioa gelan metodologia berri ugari sartzeko ahalmena ekartzen du: eremu birtualak, internetarekin konexioa, foroak....  Ikasleak informazio gehiena lortu: aurretiko eta oraingo ezagutzak lotu.  Gela kolaboratiboak: ideien elkartrukea  Testuinguran dauden gaiak: egunerokotaunarekin loturikoak  Ikasten ikasi: feedback-a dago (ikasle-teknologia; ikasle- taldea; taldea. irakasle) CAIT proiektua Proposamen praktiko desberdinak eta anitzak eskaintzen dituen paradigma berriak dira. "Ikasketa Konstruktiboa, Autorregulatzailea, Interaktiboa, Teknologikoa". 11. ESKOLARAKO HEZKUNTZA MEDIATIKORAKO PLANA Kontuan hartu beharreko oinarriak: 1. Ikuspegi zabala: jadanik ditugun ezagutzak zabaldu, metodologia aktiboak eta kooperatiboagoak erabiliz. 2. Eguneroko egoera 3. Oinarrizko antolamendua: mundu guztiak horren berri jakitea 15
 16. 16. 4. Progresiboa: hainbat faseak jarraitzea. JARRAITU BEHARREKO FASEAK 1. Hezkuntza Mediatikoa sortzeko akordiora ailegatu 2. Planaren ardura izango duen talde a sortu 3. Eskolaren testuinguruaren azterketa egin 4. Proiektuaren elaborazioa 5. Zentruaren kurrikulumaren inklusioa 6. Mantenimenduaren eta antolakuntzaren estrukturaren definizioa (bilerak) 7. Proiektuaren garapena 8. Ebaluazioa 9. Baliabideen eskaintzarako lekua sortu 16

×