Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Office 365 microsoft sitt web 2.0 alternativ

274 views

Published on

Office 365 som web 2.0

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Office 365 microsoft sitt web 2.0 alternativ

  1. 1. OFFICE 365 - MICROSOFT SITT WEB 2.0 ALTERNATIV Arbeidskrav 10 - IKT i læring MOOC Thomas Braut
  2. 2. HVA GJØR 365 TIL ET WEB 2.0 VERKTØY?  Mulighet for samskriving i Word Online, Excel Online, PowerPoint Online og OneNote Online  OneNote har mulighet for klassenotatblokk  Elevene kan jobbe med f.eks.  mal for oppgaveløsing uten opp-/nedlasting via LMS,  prosessorientert skriving uten opp-/nedlasting via LMS  fagwiki,  mulighet for lyd og videoopptak,  tilgjengelig for alle enheter med internett  alt er søkbart m.m.  Også gratis variant, men dog noe begrensede muligheter, bl.a. kun onlineversjonene.
  3. 3. LITT OM GRUNNEN FOR 365  Giganten Microsoft var i mange år nesten enerådende med kontorpakken Office og levde godt i sin egen boble,  Etterhvert kom konkurranse fra gratis alternativ som OpenOffice.  Men når Google kom med GoogleDocs med muligheter for bl.a. Sasamskriving, måtte Microsoft gjøre store grep!  svaret ble etterhvert Office 365 som ivaretar kontorpakken Office sine tradisjoner, men som også tar i bruk muligheter Internett og nye devicer har.
  4. 4. BRUKSOMRÅDER:  Vanlig bruk av kontorpakken Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Lync, Access og Publisher.  Samskriving i onlineversjonen av de fire første.  Det interne sosiale nettverket Yammer (ligner Facebook) kan aktiveres.  Tillegget OfficeMix gjør det enkelt å lage video av PowerPoint filer i pc-versjonen.  Kan slippe opp-/nedlasting via LMS i f.eks. Prossesorientert skriving
  5. 5. NYTTIGE KJERNEFUNKSJONER OG PEDAGOGISKE MULIGHETER  Alle kjente kontorprogramfunkjsoner med mulighet for samskriving i alle moderne nettlesere.  Søkbare og fleksible notater, som også kan samskrives  Gode muligheter for omvendt undervisning  Synkronisering av dokumenter, e-post, kalender etc.  Gruppeområder til kollokviegrupper e.l.  Muligheter for direktemeldinger  Kan holde nettmøter med lyd, video og skjermdeling
  6. 6. PASSER TIL FØLGENDE LÆRINGSSYN:  Behavioristisk: Avskrift, notering, måling via tester, umiddelbare tilbakemeldinger  Kognitivstisk: skape egne informasjonsstrukturer med å strukture notater  Konstruktivistisk: Bruke tidligere kunnskap/ notater for å bygge videre på dette. Prossesorientert skriving, Samskriving, kollokviegrupper i f.eks. Lync  Konnektivistisk: Bruke og hente kunnskap fra nettet og samarbeide med andre for å finne/ benytte kunnskapen på best mulig måte

×