Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New year's eve mass

608 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

New year's eve mass

 1. 1. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 2
 2. 2. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 3
 3. 3. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 4
 4. 4. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 5
 5. 5. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 6
 6. 6. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 7
 7. 7. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 8
 8. 8. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 9
 9. 9. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 10
 10. 10. 12/31/12 19
 11. 11. 12/31/12 20
 12. 12. 12/31/12 21
 13. 13. 12/31/12 22
 14. 14. 12/31/12 23
 15. 15. 12/31/12 24
 16. 16. 12/31/12 25
 17. 17. 12/31/12 26
 18. 18. 1.Aleluya, aleluya, aleluya, ale-aleluya. 2.Lamdag Ka, O Ginoo, sagilaktan ko. Ang pulong Mo, ang iwag sa dalan ko. (Repeat 1 with 2)
 19. 19. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 32
 20. 20. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 33
 21. 21. 12/31/12 39
 22. 22. 12/31/12 41
 23. 23. 12/31/12 43
 24. 24. 12/31/12 49
 25. 25. 12/31/12 50
 26. 26. 12/31/12 51
 27. 27. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 59
 28. 28. SANTO,SANTO,SANTO PANGINOONG DIOSNAPUPUNO ANG LANGIT ATLUPA NG KADAKILAAN MO.
 29. 29. //:HOSANNA(3X) SAKAITAASAN:// PINAGPALA ANG NAPARIRITO SANGALAN NG PANGINOON.
 30. 30. PRIVATE PREPARATION OF THE PRIEST
 31. 31. COMMUNION
 32. 32. • Lets sing Merry Christmas and a happy holiday • This season may we neverforget the love we have for
 33. 33. 12/31/12 Free template from www.brainybetty.com 130
 34. 34. • Kasadya ning taknaa, dapit sa kahimayaan, maoy among nakita ang panagway nga masanagon. Bulahan, O bulahan ang tagbalay ngagiawitan. Awit nga halandomon sa tanang pasko magmalipayon.
 35. 35. Bag-ong tuig, bag-ongkinabuhi, duyog sa atong mga pagbati. Atongawiton ug atong laylayon, aron magmalipayon. *
 36. 36. • Kasadya ning taknaa, dapit sa kahimayaan, maoy among nakita ang panagway nga masanagon. Bulahan, O bulahan ang tagbalay nga giawitan. Awit nga halandomon sa tanang pasko

×