6th novena mass of christmas

463 views

Published on

sixth day novena mass in preparation for christmas

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6th novena mass of christmas

 1. 1. They strike their breast .
 2. 2. KYRIE Kami nakasala kani-mo ug nakalapas sa Imong kaa---yo.Ginoo, kaloy-i kami, kaloy-i, kaloy-i kami. Pakitaa’g gugma ugkalo---oy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Ginoo, kaloy-i kami, kaloy-i, kaloy-i kami.
 3. 3. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 36
 4. 4. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 37
 5. 5. 12/20/2012 43
 6. 6. 12/20/2012 45
 7. 7. 12/20/2012 47
 8. 8. 12/20/2012 53
 9. 9. 12/20/2012 54
 10. 10. 12/20/2012 55
 11. 11. //:HOSANNA(3X) SA KAITAASAN:// PINAGPALA ANG NAPARIRITO SA NGALAN NG PANGINOON.
 12. 12. He shows the consecrated host to thepeople, places it on the paten, andgenuflects in adoration. Then hecontinues:
 13. 13. He takes the chalice and, raising ita little above the altar, continues:
 14. 14. He bows slightly.
 15. 15. He shows the chalice to thepeople, places it on thecorporal, and genuflects inadoration. Then he sings or says:
 16. 16. Then, with hands extended, thepriest says:
 17. 17. He joins his hands,
 18. 18. He takes the chalice and the paten with the host and, lifting them up, sing or says:
 19. 19. With his hands extended, the priest continues alone:
 20. 20. He joins his hands.The people answer.
 21. 21. Then the deacon (or the priest) may add: All make an appropriate sign of peace, according to local custom. The priest gives the sign of peace to the deacon or minister.
 22. 22. Meanwhile, he takes the host and breaks it overthe paten. He places a small piece in the chalice,saying quietly:
 23. 23. PRIVATE PREPARATION OF THE PRIESTThen the priest joins his hands and says quietly:Ginoong JesuKristo, ang pagkalawat sa imong Lawas ug Dugo, dili unta makapahamtang sa hukom ug silot batok kanako, kondili, tungod sa imong gugma ug kaluoy, manalipod ug magtambal unta sa akong kalag ug lawas.
 24. 24. COMMUNIONP. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
 25. 25. COMMUNIONP. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
 26. 26. GIVE JESUS A CHANCE
 27. 27. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 139
 28. 28. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 141
 29. 29. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 142
 30. 30. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 143
 31. 31. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 144
 32. 32. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 145
 33. 33. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 146
 34. 34. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 147
 35. 35. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 148
 36. 36. 12/20/2012 Free template from www.brainybetty.com 149

×