4rth novena mass of christmas

393 views

Published on

fourth novena mass in preparation for christmas

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4rth novena mass of christmas

 1. 1. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 2
 2. 2. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 3
 3. 3. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 4
 4. 4. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 5
 5. 5. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 6
 6. 6. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 7
 7. 7. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 8
 8. 8. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 9
 9. 9. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 10
 10. 10. They strike their breast .
 11. 11. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 17
 12. 12. 12/17/2012 19
 13. 13. 12/17/2012 20
 14. 14. 12/17/2012 21
 15. 15. 12/17/2012 22
 16. 16. 12/17/2012 23
 17. 17. 12/17/2012 24
 18. 18. 12/17/2012 25
 19. 19. 12/17/2012 26
 20. 20. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 33
 21. 21. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 34
 22. 22. 12/17/2012 40
 23. 23. 12/17/2012 42
 24. 24. 12/17/2012 44
 25. 25. 12/17/2012 50
 26. 26. 12/17/2012 51
 27. 27. 12/17/2012 52
 28. 28. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 69
 29. 29. He shows the consecrated host to thepeople, places it on the paten, andgenuflects in adoration. Then hecontinues:
 30. 30. He takes the chalice and, raising ita little above the altar, continues:
 31. 31. He bows slightly.
 32. 32. He shows the chalice to the people,places it on the corporal, andgenuflects in adoration. Then hesings or says:
 33. 33. e
 34. 34. Then, with hands extended, thepriest says:
 35. 35. He joins his hands,
 36. 36. He takes the chalice and the paten with the hostand, lifting them up, sing or says:
 37. 37. With his hands extended, the priestcontinues alone:
 38. 38. He joins his hands.The people answer.
 39. 39. Then the deacon (or the priest) may add: All make an appropriate sign of peace, according to local custom. The priest gives the sign of peace to the deacon or minister.
 40. 40. Meanwhile, he takes the host and breaks it overthe paten. He places a small piece in the chalice,saying quietly:
 41. 41. PRIVATE PREPARATION OF THE PRIESTThen the priest joins his hands and says quietly:Ginoong JesuKristo, ang pagkalawat sa imong Lawas ug Dugo, dili unta makapahamtang sa hukom ug silot batok kanako, kondili, tungod sa imong gugma ug kaluoy, manalipod ug magtambal unta sa akong kalag ug lawas.
 42. 42. COMMUNIONP. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
 43. 43. COMMUNIONP. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
 44. 44. 12/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 148

×