Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informacijska pismenost

694 views

Published on

Uvod v koncept informacijske pismenosti

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informacijska pismenost

 1. 1. PODATEK Črke, številke, besede, drugi simboli, ki nekaj povedo o nečem INFORMACIJA Skupek podatkov v osmišljeni obliki ZNANJE sinteza več skupin informacij
 2. 2. Vir: www.smartinsights.com ZAKAJ JE INFORM ACIJSKA PISMEN OST POMEM BNA?
 3. 3. Informacijskadružba Družba, ki živi z informacijsko tehnologijo in informacijskimi storitvami Informacijskadoba Doba spleta, digitalna doba, družbeni mediji, arhitektura participacije, splet kot življenjski prostor Datasmog–podatkovno onesnaževanje Prevelika količina in hitrost informacij. Odločanje brez vseh razpoložljivih informacij (David Shenk)
 4. 4. Vir: www.time.com/time/covers/
 5. 5. Vir slike: wikimedia commons
 6. 6. Kaj moram izvedeti? Kakšno vrsto informacije potrebujem? Kako podrobne naj bodo pridobljene informacije? Vir slike: http://ezmoneytraining.com/
 7. 7. Vir: en.wikipedia.org Kateri viri so mi na voljo? Kako se uporablja vire? So na voljo kaka iskalna orodja? Izbor iskalnih pojmov Kako tvoriti poizvedbo? Kako se prebere bibliografski zapis? Kako širimo/ožimo iskanje?
 8. 8. vir slike: florence-b-price-library.wikispaces.com/ Sem dobil/a informacijo iz zanesljivega vira? Ali je vsaka spletna stran dober vir? Katero tiskano gradivo je zanesljivo? Zakaj moram informacije preverjati?
 9. 9. vir slike: H. Zell CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons
 10. 10. vir slike: Moja zabavna matematika (Perške, Klepić, MK, Ljubljana 1991) Upoštevam zasebnost pri posredovanju informacij? Znam citirati? Vem, kaj je avtorska pravica in kaj omejuje? Vem, kaj je plagiat?
 11. 11. Osnovne informacije, bogatenje besednega zaklada… določanje iskalnih pojmov
 12. 12. Iskalni pojem, ključna beseda Širši izraz Ožji izraz Sorodni izraz protestantizem religija, verovanje, vera, krščanstvo, zgodovina cerkve kalvinizem, evangeličanstvo, metodizem, protestanstka etika reformacija, teološki liberalizem kapitalizem ekonomski sistemi podjetništvo, zasebno lastništvo, korporativni kapitalizem, državni kapitalizem Posel, kapital, ideologija trga, minimalna država
 13. 13. Dodatno branje: Foasberg, N. M. (2015). From Standards to Frameworks for IL: How the ACRL Framework Addresses Critiques of the Standards. portal: Libraries and the Academy, 15(4), 699- 717.
 14. 14. 9 različnih tečajev iskanja po elektronskih informacijskih virih več kot 30 različnih izvedb preko celega leta 600-1000 udeležencev letno tečaji po meri, za skupine študentov, gostovanja
 15. 15. The most valuable commodity I know of is information. Gordon Gekko Hvala za pozornost!

×