Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etika 2.014:tematizacija etike v sodobni knjižnici

454 views

Published on

Predstavitev nekaterih pogostih tem, ki so pomembna za sodobnega knjižničarja.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etika 2.014:tematizacija etike v sodobni knjižnici

 1. 1. ETIKA 2.014 tematizacija etike v sodobni knjižnici Tomaž Bešter Narodna in univerzitetna knjižnica tomaz.bester@nuk.uni-lj.si Posvetovanje ZBDS, Laško, 18. - 19. 9. 2014
 2. 2. José Ortega y Gasset Poslanstvo knjižničarja, 1934 2 Vir slike: wikipedia.org
 3. 3. „…knjižničar prihodnosti mora voditi bralca skozi divji gozd knjig [selva selvaggia de los libros].“ Vir slike: wikimedia commons 3
 4. 4. O čem govorimo, ko govorimo o etiki? 4 Vir slike: wikimedia commons, Image by Ute Frevert; false color by Margaret Shear, CC 2.5
 5. 5. etične teorije 5 Vir slik: wikipedia.org, wikimedia commons
 6. 6. O čem govorimo, ko govorimo o etiki knjižničarjev? 6 Vir slike: wikimedia commons
 7. 7. Vir slik: zaslonski posnetek 7
 8. 8. 8 viri slik: play.google.com, florence-b-price-library.wikispaces.com/, wikipedia.org, zaslonski posnetek
 9. 9. 9 zasebnost intelektualna lastnina zanesljivost, točnost informacije dostop do informacij Etika v informacijski dobi
 10. 10. Etični kodeks IFLA, 2012 dostop do informacij odgovornost do posameznikov in družbe zasebnost, diskretnost 10 odnos do sodelavcev in delodajalca nevtralnost, integriteta, poklicna znanja odprti dostop, intelektualna lastnina
 11. 11. Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995 odnos do kodeksa, oblikovanje osebnosti enakopraven, nepristranski, spoštujoči odnos do uporabnika zasebnost, diskretnost 11 odnos do sodelavcev, ustanove in stroke kakovost, dostopnost, učinkovitost, raznovrstnost storitev prost pretok informacij, brez cenzure
 12. 12. 12 Teme IFLA Slovenija ZANESLJIVOST, TOČNOST INFORMACIJ • Zagotavljanje najvišjih standardov kvalitete storitev • Prizadevanje k odličnosti poklica z vzdrževanjem in bogatenjem znanja • Zagotavljanje najvišje možne kakovosti storitev • Nenehno samoizobraževanje DOSTOP DO INFORMACIJ • Zagotavljanje dostopa do informacij • Zavračanje ovire in cenzure • Prizadevanje za brezplačen dostop • Promocija zbirk in storitev • Dostop za vse • Nasprotovanje cenzuri in drugim neutemeljenim omejitvam pri pridobivanju in posredovanju informacij
 13. 13. Teme IFLA Slovenija ZASEBNOST • Spoštovanje zasebnosti, • zaščita osebnih podatkov, • razmerje zaupnosti do uporabnika • Varovanje zasebnosti osebnih podatkov, iskanih gradiv in informacij INTELEKTUALNA LASTNINA • Zagotovitev najprimernejšega dostopa, • dolžnost zagovarjati izjeme in omejitve avtorskopravne zaščite, • spodbujanje za ustrezno zakonodajo, • Zagovorništvo omejevanja avtorskih pravic + neomejenosti javne domene • Zavzemanje za prost pretok gradiv in informacij • Ni odgovornosti za slabo uporabo (!) 13
 14. 14. • Ali etični kodeksi res ponudijo vodila za etično delovanje knjižničarjev? • Kaj bi bilo v kontekstu sodobnih etičnih problemov bolje: bolj konkreten kodeks ali kontinuirana diskusija? • Katera temeljna naloga knjižničarjev je, z ozirom na našo poklicno etiko, najpomembnejša? • Ali se je vloga knjižničarja spremenila? Ali je poslanstvo knjižničarja (Ortega y Gasset) po 80 letih bistveno drugačno? 14 ZAKLJUČNA VPRAŠANJA
 15. 15. Hvala za pozornost! 15 slideshare.net/tbesther/presentations @tbesther facebook.com/bestertomaz

×