Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Görög perzsa háború (9 c. tört.)

4,493 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Görög perzsa háború (9 c. tört.)

 1. 1. Görög- Perzsa háború i.e. 492
 2. 2. Előzmények <ul><li>Perzsa Bir. elfoglalta a kis-ázsiai görög városokat </li></ul><ul><li>a perzsa terjeszkedés elvágta a Fekete-t. menti kereskedelmi útvonalat (görögöknek hátrány) </li></ul><ul><li>Athén segített az I. Dareiosz ellen fellázadt kis-ázsiai görög városoknak -> szembekerült Athén a perzsákkal </li></ul><ul><li>Perzsák Athén ellen vonulnak </li></ul><ul><li>-> a háború hátterében gazd.-i és keresk.-i érdekek </li></ul>
 3. 3. Dareiosz <ul><li>Született: I. e. 549 . </li></ul><ul><li>Elhunyt: I. e. 486 . októbere , </li></ul><ul><li>Temetése Naqsh-i Rustam , </li></ul><ul><li>Házastársa Atossza, </li></ul><ul><li>Édesapja Hüsztaszpész, </li></ul><ul><li>Édesanyja Rhodoguné. </li></ul>
 4. 4. A görög-perzsa háborúk menete <ul><li>I. szakasz i.e. 492 </li></ul><ul><li>- a perzsa flotta megsemmisül a viharban </li></ul><ul><li>II. szakasz i.e. 490 </li></ul><ul><li>Marathon Miltiadész ↔ Dareiosz </li></ul><ul><li>III. szakasz i.e. 480-479 </li></ul><ul><li>Thermopülei-szoros Leonidasz ↔ Xerxész </li></ul><ul><li>Szalamiszi öböl Themistoklész ↔ Xerxész </li></ul><ul><li>Plataia Pauszaniasz (spártai) </li></ul><ul><li>IV.(befejező) szakasz i.e. 448-ig </li></ul>
 5. 5. Miltiádész <ul><li>Nemesi családba születet i. e. 550 , mások szerint i. e. 555 körül született, </li></ul><ul><li>Hegeszipülét vette feleségül, fiuk Kimón később híres athéni politikus lett. </li></ul><ul><li>Athéni arisztokrata, politikus, sztratégosz, a marathóni csata győztes parancsnoka. </li></ul>
 6. 6. Leonidasz <ul><li>Kr. e. 480 -ban a spártai Leónidaszt küldték a thermopülai szoroshoz, hogy 300 spártaival feltartsa a Perzsa Birodalom hadseregét a Thermopülai-szorosnál . </li></ul><ul><li>A szűk szorost védő csapat az első két napon egyszerűen lemészárolta a szemből támadó perzsákat. Ekkor azonban a görög Ephialtész hegyi ösvényeken keresztül a görögök háta mögé vezetett egy nagy perzsa csapatot. A király a 300 spártaival, 400 thébaival és 700 theszpiaival maradt a szoros bejáratánál, azzal a szándékkal, hogy életük árán is feltartják a perzsákat. </li></ul>
 7. 7. Xerxész <ul><li>perzsa uralkodó, </li></ul><ul><li>Uralkodási ideje Kr. e. 485 – Kr. e. 465 . </li></ul><ul><li>Született Kr . e. 519 . </li></ul><ul><li>I. e. 480 tavaszán indult el Szardeiszből óriási seregével. Két hidat vert a Hellészpontoszon , és Therméig vonult (ma Szaloniki ), hol hajóhadával találkozott. Hérodotosz igencsak szubjektíven gyalogos haderejét 1 700 000-re, lovasságát 80 000-re, hajóhadát pedig 1200-ra teszi. </li></ul><ul><li>Uralkodása alatt a Perzsa Birodalom romlásának jelei jelentkeztek. </li></ul>
 8. 8. Themisztoklész <ul><li>Apja Neoklész volt, egyszerű származású ember volt. </li></ul><ul><li>Talán ő volt phüléjének sztratégosza a marathóni csatában , </li></ul><ul><li>I. e. 480 -ban Szalamisznál az egyesített görög flotta parancsnoka volt. </li></ul>
 9. 9. Előzmények <ul><li>A perzsa birodalom legyőzi a kisázsiai görög államokat az i.e. VI. század végére </li></ul><ul><li>i.e. 505-500 között Milétosz vezetésével lázadás kezdődik (ión poliszok) </li></ul><ul><li>Ezt a perzsák ( I. Dareiosz ) kegyetlenül leverik, s elhatározzák, hogy legyőzik az európai görögöket is </li></ul><ul><li>(ok: Athén segített a görög lázadóknak) </li></ul><ul><li>A háború hátterében gazd.-i és keresk.-i érdekek is álltak (Fekete-tengeri keresk.) </li></ul>
 10. 11. i.e. 492 <ul><li>Dareiosz első támadása kudarcot szenvedett egy tengeri vihar miatt (Athosz), kénytelen volt visszafordulni </li></ul><ul><li>szárazföldi serege is vereséget szenved Thrákiában (thrák törzsek) </li></ul>
 11. 12. i.e. 490 <ul><li>Dareiosz második támadása szárazföldön és tengeren is zajlott </li></ul><ul><li>Marathon nál Miltiadész serege feltartóztatta, s legyőzte a perzsa sereget </li></ul><ul><li>( kb. 25 000 perzsa, 10-11000 görög) </li></ul><ul><li>Falanx harcmodor kialakítása </li></ul><ul><li>A győzelem után erőltetett menetben mentek a győztes görögök Athén ba, ennek állít emléket a maratoni futás* </li></ul>
 12. 13. Hopliták <ul><li>A hopliták zárt alakzatban, phalanxban harcoltak. </li></ul><ul><li>A hopliták támadófegyverzete egy 2–3 m, de a makedón korra akár 6–7 m hosszú lándzsából, a rövidebb, másfél méteres hajítódárdából és egy rövid, 60 centiméteres, kétélű, egyenes kardból állt. </li></ul><ul><li>A védőfegyverzet legfontosabb része a nagy, majdnem 1 méter átmérőjű kerek pajzs, volt, aminek a kerete fából készült és bőrrel borították be, amit kívülről bronzlemezekkel erősítettek meg. </li></ul>
 13. 14. Falanx <ul><li>Az i. e. 25. század környékéről, Mezopotámiából származik. Spártaiak alkalmazták. </li></ul><ul><li>A spártai hadsereg teljes létszáma a virágkorban mintegy 8000 harcos volt. </li></ul><ul><li>A phalanx-harcos fegyverzete mindig döfőlándzsa volt. </li></ul><ul><li>A lándzsa 2,1-2,7 méter hosszú,egykezes eszköz levélformájú heggyel. </li></ul>
 14. 15. Felkészülés az újabb háborúra <ul><li>Az athéni politikusok tudták, hogy a perzsák újra támadni fognak </li></ul><ul><li>A kérdés:? </li></ul><ul><li>tengeri vagy szárazföldi fejlesztésbe fogjanak-e? </li></ul><ul><li>Themisztoklész : tengeri (kézművesek-kereskedők) </li></ul><ul><li>Ariszteidész : szárazföldi (parasztok-birtokosok) </li></ul><ul><li>fejlesztést javasolt, Themisztoklész győz </li></ul><ul><li>Ariszteidészt cserépszavazással száműzik </li></ul><ul><li>» A fejlesztés fedezetét a laurion i ezüstbányák adták </li></ul>
 15. 17. Triérész <ul><li>Kb. 5,6 méternél széles és 37 méternél hosszú </li></ul><ul><li>A hajót legtöbbször két árboccal látták el (orrvitorla, fővitorla) </li></ul><ul><li>Nagyjából 7 csomós sebesség </li></ul><ul><li>Támadósebessége eléréséhez nagyjából 30 másodpercre volt szükség </li></ul>
 16. 18. Triérész <ul><li>három evezősoros görög hadihajó </li></ul><ul><li>201 fő legénység </li></ul><ul><li>A 170 evezős beosztása 31-27-27 volt fedélzetenként és oldalanként. Rögzített padokon ültek. </li></ul><ul><li>A csapatszállításra használt triérészek további 30 katonát, vagy 10 lovast szállíthattak. </li></ul>
 17. 20. i.e. 480 <ul><li>Dareiosz fia Xerxész újra támad: </li></ul><ul><li>(kb.200 000 katona, 650 hajó) </li></ul><ul><li>A Thermopülai-szoros ban Leonidasz spártai király 300 katonája hősiesen ellánáll, majd árulás miatt legyőzik őket </li></ul><ul><li>„ Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak </li></ul><ul><li>Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza” </li></ul><ul><li>A szalamisz i tengeri ütközetben az athéni flotta legyőzte a perzsa hadat </li></ul><ul><li>( Themisztoklész sztratégosa) </li></ul>
 18. 21. i.e. 479 <ul><li>A spártaiak serege Pauszaniasz (spártai király) vezetésével legyőzték Plataia -nál a szárazföldi perzsa sereget </li></ul><ul><li>Mükalé-hegyfoknál (Kis-Ázsia - Milétosz) tengeri győzelem a perzsákon </li></ul>
 19. 22. i.e. 478 - 448 <ul><li>Az athéniak létrehozták a perzsaellenes déloszi szövetség et, melyet később saját céljaikra használnak fel -> Athén vezetése </li></ul><ul><li>» Végül i.e. 448-ban megkötik a háborúkat lezáró békét </li></ul><ul><li>A perzsák lemondtak a tengerszorosokról és a kis-ázsiai görög (ión) városokról </li></ul><ul><li>Athén ígéretet tesz a meg nem támadásra </li></ul>

×