Анализ                      Сурагчдын стандарт хангалт              Монгол хэл     ...
АнализЕрөнхий дүн  үнэлгээ  83      B  76.3     C  76.7     C  67.0     D  75.3     C  90...
Мат                                           Математик            ...
МатҮсгийн хэмжээ болон                 Нийт  хэлбэр өөрчлөхАвбал зохих  Авсан    Авбал     Авсан  ...
Хүснэгт4                Математик          Монгол хэл                  Нийт  ...
Хариулт            Хариултын хуудас№  Зөв хариулт Сурагчийн хариулт  Авах оноо Авсан оноо1     А    ...
ТЕСТ  Овог нэр  Анги бүлэг                                  S ЭЛЕМЕНТ  Хамрах хүрээ 9...
ТЕСТ    Хугацаа 40 минут     хариу     хариу     хариуатай   хариу     хариу     хариу     ха...
темперамент                 Tемпераментийг тодорхойлох тест Темпераментийг тогтооход хэд хэдэн үндэслэлээ...
темперамент6. Сониуч, харилцаа тогтворгүй.7. Эвгүй зүйлд зовж шаналах нь бага.8. Янз бүрийн нөхцөлд түргэн дасдаг.9. Алива...
темпераментМеланхолик темпераментийн хэв шинж.1. Ичимхий бүрэг. 2. Шинэ зүйлд тэвдэж сандардаг. 3. Танихгүй хүнтэй холбоо ...
1ОвогНэрМэргэжил НасХүйс      Хуудас 12
1Хуудас 13
1Хуудас 14
1 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил                Анх...
1д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  ...
1г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а...
1абав  Хуудас 18
1бббеб  Хуудас 19
1  вүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай               Хуудас 20
7ОвогНэрМэргэжил НасХүйс      Хуудас 21
7Хуудас 22
7Хуудас 23
7 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил                Анх...
7д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  ...
7г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а...
7абвв  Хуудас 27
7гдвге  Хуудас 28
7  аүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай               Хуудас 29
6ОвогНэрМэргэжил НасХүйс      Хуудас 30
6Хуудас 31
6Хуудас 32
6 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил                Анх...
6д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  ...
6г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а...
6вебг  Хуудас 36
6ббгаа  Хуудас 37
6  аүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай               Хуудас 38
5ОвогНэрМэргэжил НасХүйс      Хуудас 39
5Хуудас 40
5Хуудас 41
5 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил                Анх...
5д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  ...
5г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а...
5аебв  Хуудас 45
5гввав  Хуудас 46
5үний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай               Хуудас 47
4ОвогНэрМэргэжил НасХүйс      Хуудас 48
4Хуудас 49
4Хуудас 50
4 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил                Анх...
4д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  ...
4г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а...
4гббд  Хуудас 54
4бдеав  Хуудас 55
4  еүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай               Хуудас 56
10ОвогНэрМэргэжил НасХүйс      Хуудас 57
10Хуудас 58
10Хуудас 59
10 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил                Ан...
10д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  ...
10г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. ...
10аабб  Хуудас 63
10авбвв  Хуудас 64
10  вүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай               Хуудас 65
9ОвогНэрМэргэжил НасХүйс      Хуудас 66
9Хуудас 67
9Хуудас 68
9 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил                Анх...
9д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  ...
9г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а...
9гадв  Хуудас 72
9бевбв  Хуудас 73
9  дүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай               Хуудас 74
8ОвогНэрМэргэжил НасХүйс      Хуудас 75
8Хуудас 76
8Хуудас 77
8 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил                Анх...
8д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  ...
8г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а...
8бгбб  Хуудас 81
8авваг  Хуудас 82
8  гүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай               Хуудас 83
график          1. Сургууль, гэр, ажил дээр онцын сонирхолгүй зүйлд анхаарал татагддага. Хэзээ ч үгүй      ...
графика. Хэзээ ч үгүй        0б. Бага            2в. Бага зэрэг         4г. Дунд зэрэг       ...
графикрал татагддаг.    4          3.5           3          2.5             ...
4                                  график               3        ...
суд хариу                             1. Сургууль, гэр, ажил  2. Онц сонирхолтой       ...
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2012

959 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012

 1. 1. Анализ Сурагчдын стандарт хангалт Монгол хэл Орос хэл Математик№ Сурагчдын нэр A B C D F1 Батням 85 B 82 B 82 B 0 3 0 0 02 Золзаяа 81 B 70 C 78 C 0 1 2 0 03 Эрдэнэ 75 C 59 F 96 A 1 0 0 0 14 Туяа 60 D 78 C 63 D 0 0 1 1 05 Алтанцэцэг 89 B 62 D 75 C 0 1 1 1 06 Баатар 98 A 78 C 95 A 2 0 1 0 07 A 1 0 2 38 B 3 1 1 29 C 1 3 2 310 D 1 1 1 211 F 0 1 0 1№ Сурагчдын нэр Монгол хэл Орос хэл Математик12 A B ийн эзлэх хувь 66.7 16.7 5013 Амжилт 100 83.3 100 100 100 СТАНДАРТ ХАНГАЛТ 100 90 83.3333333333333 80 70 66.7 60 50 50.0 40 30 A B ийн эзлэх хувь 20 16.7 Амжилт 10 0 Ор о с х э л Мо н г о л х э л Ма т е м а т и к Хуудас 1
 2. 2. АнализЕрөнхий дүн үнэлгээ 83 B 76.3 C 76.7 C 67.0 D 75.3 C 90.3 A 1 1 3 1 0 33.3 100.0 Хуудас 2
 3. 3. Мат Математик Дугаарлалт  Үсгийн фонд сонгох Хуулах товч ашиглах оруулах, мөр  Өнгө хэлбэржүүлэх№ Багш нарын  нэрс хоорондын зай авах Авбал зохих  Авсан  Авбал  Авсан  Авбал  Авсан  Авбал зохих  Авсан  оноо оноо зохих оноо оноо зохих оноо оноо оноо оноо1 Алтанцэцэг 10 8.5 10 5.3 10 7.8 10 82 Ганбат 10 9 10 2.6 10 10 10 103 Мягмардорж 10 7.3 10 5.8 10 4 10 3.34 Нямдаваа 10 2.5 10 10 10 5.6 10 6.35 Нарантуяа 10 6.6 10 9.8 10 2.3 10 2.36 Ариунзаяа 10 4.3 10 10 10 5.8 10 97 Март 10 4.1 10 6.8 10 9.3 10 108 Алтаа 10 5 10 8.5 10 2.3 10 8.39 Цэцэгсүрэн 10 9 10 7 10 5 10 710 Ариунаа 10 10 10 9 10 10 10 911 Хандчулуун 10 2.6 10 4.5 10 4.3 10 1012 Хишигсүрэн 10 8.9 10 8 10 7.9 10 8.213 Нийт авбал зохих оноо 120 120 120 12014 Нийт авсан оноо 77.8 87.3 74.3 91.415 Бүтэн оноо 1 2 2 3 Гүйцэтгэл 64.8 72.8 61.9 76.2 Хуудас 3
 4. 4. МатҮсгийн хэмжээ болон  Нийт хэлбэр өөрчлөхАвбал зохих  Авсан  Авбал  Авсан  оноо оноо зохих оноо оноо 10 10 50 39.6 10 2.3 50 33.9 10 6.3 50 26.7 10 2.3 50 26.7 10 7.6 50 28.6 10 5.8 50 34.9 10 9 50 39.2 10 10 50 34.1 10 10 50 38 10 8.9 50 46.9 10 3 50 24.4 10 2 50 35 120 600 77.2 408 3 64.3 68.0 Хуудас 4
 5. 5. Хүснэгт4 Математик Монгол хэл Нийт Нийт№ Багш нарын  нэрс Авбал  Авбал зохих  Авсан оноо Авсан оноо зохих оноо оноо1 Алтанцэцэг 50 30.6 50 30.6 100 61.22 Ганбат 50 33.9 50 19.4 100 53.33 Мягмардорж 50 26.7 50 26.1 100 52.84 Нямдаваа 50 26.7 50 32.7 100 59.45 Нарантуяа 50 28.6 50 23.5 100 52.16 Ариунзаяа 50 34.9 50 26.5 100 61.47 Март 50 39.2 50 30.5 100 69.78 Алтаа 50 34.1 50 32.9 100 679 Цэцэгсүрэн 50 38 50 33.7 100 71.710 Ариунаа 50 46.9 50 35.7 100 82.611 Хандчулуун 50 24.4 50 37 100 61.412 Хишигсүрэн 50 35 50 35 100 7013 Нийт авбал зохих оноо 600 600 120014 Нийт авсан оноо 399 363.6 762.615 Бүтэн оноо Гүйцэтгэл 66.5 60.6 63.55 Хуудас 5
 6. 6. Хариулт Хариултын хуудас№ Зөв хариулт Сурагчийн хариулт Авах оноо Авсан оноо1 А 0 1 02 A 0 1 03 A 0 1 04 В 0 1 05 Г 0 1 06 В 0 1 07 Б 0 1 08 А 0 1 09 А 0 1 010 Б 0 1 011 Б 0 1 012 Б 0 1 013 Г 0 1 014 А 0 1 015 Б 0 1 016 Г 0 1 017 А 0 1 018 Б 0 1 019 В 0 1 020 Г 0 1 0 Авах оноо 20 Авсан оноо 0 Гүйцэтгэл 0.0 Үнэлгээ F #NAME? Хуудас 6
 7. 7. ТЕСТ Овог нэр Анги бүлэг S ЭЛЕМЕНТ Хамрах хүрээ 9 анги 1 Атомын электрон давхрааны анхны электрон ямар орбитальд байх вэ? А.S Б.P В.D Г.F 2 Атомын электрон давхрааны анхны  ямар орбиталь хэд байх вэ? А.1 Б.3 В.5 Г.7 3 Үелэх системийн үе бүрийн эхний элемент ямар элемент  байдаг вэ? А.S Б.P В.D Г.F 4  Үелэх системийн 1 ба 2 бүлгийн элементүүд ХЦСЧ­аараа ямар байх вэ? А.их Б.дунд зэрэг В.бага Г.эрс ялгаатай 5 Инерт элемент хэд  байдаг  вэ? А.1 Б.2 В.3 Г.6 6 S элементүүд ямар исэлдлийн зэрэг үзүүлдэг  вэ? А.1+ Б.2+ В.1+ ба 2+ Г.3+ 7  1­ исэлдлийн зэрэг үзүүлдэг  элемент хэд   байдаг вэ? А.байхгүй Б.1 В.3 Г.олон 8  Металл биш S элемент хэд байдаг вэ? А.1 Б.2 В.3 Г.6 9 Үелэх системийн 1­р үе,1­р бүлэг,1­р элемент ямар элемент  байдаг вэ? А.устөрөгч Б.гели  В. лити Г.берилли10  Устөрөгч хэдэн изотоптой  вэ? А.1 Б.2 В.3 Г.411 Устөрөгчийн молекул хэдэн атомаас тогтох вэ? А.1 Б.2 В.3 Г.612  Устөрөгчийн аль   изотоп байгаль дээр их байдаг  вэ? А.протий Б.дейтрий В.тритий Г.адилхан13 Устөрөгч ямар нэгдлийн байдлаар хамгийн их тохиолддог  вэ? А.эрдэс давс Б.нүүрстөрөгч В.нүүрс ус Г.ус14  Устөрөгчийн лабораторит яаж гарган авдаг    вэ? А.шингэрүүлсэн     Б.Улайсгасан  H 2 SO идэвхитэй  4  нүүрсэн  дундуур  металлаар  усны  уур В.  CH          ­ыг  усны Г.Метаныг  үйлчилж нэвтрүүлж ууртай халааж 4 задалж15 Усны  молекулууд ямар холбоогоор холбогдох  вэ? А.ионы Б.ковалентын В.устөрөгчийн Г.үгүй16 Ус ялгаруулах  урвалыг     ..................................... гэнэ. А.гидротаци Б.гидролиз В.дегидрогенжих Г.дегидротаци H2 O17  Дараах нэгдлийг                          зөв нэрлэнэ  үү А.ус Б.устөрөгч В.хүчил Г.давс18           15,3 гр усыг задлахад ялгарах хүчилтөрөгчийн эзлэхүүнийг ол А.11,3л Б.9,52л В.14л Г.8,6л CaSO 419  Дараах нэгдэл дэх                      хүхрийн валентийг тодорхойлно уу                           А.V Б.III В.VI Г.VII20        Ус идэвхитэй металлтай урвалд ороход ямар нэгдэл үүсэх вэ? А.оксид Б.хүчил В.давс Г.шүлт Хуудас 7
 8. 8. ТЕСТ Хугацаа 40 минут хариу хариу хариуатай хариу хариу хариу хариу хариу хариу хариу хариу хариу хариу хариу хариутаци хариу хариу хариу хариу хариу Хуудас 8
 9. 9. темперамент Tемпераментийг тодорхойлох тест Темпераментийг тогтооход хэд хэдэн үндэслэлээр шинжиж болдог. Ер нь хүн бүр өөрийгөө судлах дуртай. Та нар ч гэсэн ямар темпераменттай болохоо мэдэхийг хүсэж байгаа байх. Темпераментийг тодорхойлох олон аргууд байдаг. Тэдгээрийн дотроос арай зугаатай, хялбархан нэгэн аргыг доор сийрүүлье.Үүнд дараах асуултад хариулахдаа өөрийнхөө ердийн амьдралд ямар байдгаа л санаж тэмдэглээрэй.Асуултуудыг уншаад өөртөө байгаа шинжийн ард +, ­,тэмдэг тавиарай. Тухайн темпераментийн асуултын 16­20 д нэмэх бол та бүрэн тэр шинжид хамаарна. Хэрэв нэмэх тэмдэг 11­15 – байвал тэр темпераментийн шинж нилээд байна. 6­10 нэмэх тэмдэг байвал тухайн темпераментийн хэв шинж тун бага болохыг гэрчилнэ . Холерик темпераментийн хэв шинж.1.Тогтворгүй байнгад хөдөлгөөнтөй гар хуруугаараа ямар нэг юм үргэлж оролдож байдаг. 2.Омогтой огцом ууртай.3.Тэвчээргүй, биеэ барьж чаддаггүй. 4.Шийдэмгий санаачилгатай. 5.Зөрүүд. 6.Маргаан цэцэнд дийлэх дуртай.7.Үе үе түргэн ажилладаг.8.Хүмүүстэй харьцахдаа шууд шулуун хурц.9.Азаа үзэх дуртай.10.Өсөрхөж уурлах нь түргэн.11.Сэтгэлийн хөдөлгөөнтөй огцом түргэн хэл яриатай.12.Хэрүүлч зодоонч.13.Бусдын дутагдалыг тэвчиж чаддаггүй.14.Түрэмгий дээрэлхүү. 15.Гар нүүрний хөдөлгөөн ихтэй.16.Түргэн бодож шийдвэрлэх чадвартай.17.Шинэ зүйлд дасахдаа удаан.18.Тавьсан зорилгодоо хүрэхдээ тууштай.19.Алхаа гишгээ огцом түргэн.20.Ааш зан нь эрс амархан өөрчлөгддөг.Сангвиник  темпераментийн хэв шинж.1. Хөгжилтөй баяр баясгалантай тачигнатал чанга хөхөрдөг. 2. Эрч хүчтэй ажилсаг байж чадна.3. Эхэлсэн зүйлээ дуусгалгүй орхих нь цөөнгүй.4. Өөрийгөө хэт үнэлдэг.5. Шинэ зүйлийг хурдан хүлээн авдаг. Хуудас 9
 10. 10. темперамент6. Сониуч, харилцаа тогтворгүй.7. Эвгүй зүйлд зовж шаналах нь бага.8. Янз бүрийн нөхцөлд түргэн дасдаг.9. Аливаа шинэ ажлыг дуртай эхэлдэг.10. Сонирхолгүй зүйлдээ амархан шантардаг.11. Ажилд идэвхитэй оролцож нэг ажлаас нөгөөд амархан шилждэг.12. Бусдыг уриалан зохион байгуулах чадвартай.13. Нийтэч уриалгахан шинэ хүмүүсийн дэргэд нэрэлхэж эмээдэггүй.14. Тэсвэртэй ажилладаг.15. Нүүр гарын хөдөлгөөн оролцсон чанга түргэн яриатай.16. Гэнэтийн тохиолдолд биеэ барьж чаддаг.17. Ямагт цовоо сэргэлэн.18. Түргэн унтаж хурдан сэрдэг.19. Эмх цэгцгүй юмыг хурдан шийддэг.20. Заримдаа өнгөц хийсвэр талтай.Флегаматик  темпераментийн хэв шинж.1. Эмх журамтай нямбай.2. Юманд ул суурьтай ханддаг.3. Болгоомжтой бодлоготой. 4. Хүлээцтэй. 5. Хоосон чалчих дургүй дуу цөөн.6. Сэтгэлийн хөдөлгөөн дөлгөөн. 7. Тайван бөгөөд удаан нүүр гарын хөдөлгөөн бага. 8. Юмыг удаан ойлгож сайн тогтоодог. 9. Эхэлсэн зүйлээ дуусгадаг. 10. Хүч чадлаа хий зүйлд зориулдаггүй. 11. Амьдралын хэв журмаа хатуу барьдаг. 12. Сэтгэл хөдлөлөө амархан барьдаг. 13. Сайшаал шүүмжлэлд эмзэг биш. 14. Өөрийгөө муулахад үл эмзэглэдэг.15. Сонирхол харилцаа тогтвортой.16. Нэг ажлаас нөгөөд шилжихдээ удаан.17. Хүн бүртэй жигд харьцдаг. 18. Шинэ нөхцөлд дасан зохицохдоо бэрхшээдэг. 19. Зовлонд тэсвэртэй ханддаг. 20. Ууртай.  Хуудас 10
 11. 11. темпераментМеланхолик темпераментийн хэв шинж.1. Ичимхий бүрэг. 2. Шинэ зүйлд тэвдэж сандардаг. 3. Танихгүй хүнтэй холбоо тогтоохдоо муу. 4. Өөрийн хүчинд итгэхгүй эргэлздэг. 5. Ганцаардлыг амархан давдаг. 6. Ажил бүтэхгүй тохиолдолд амархан сэтгэлээр унадаг. 7. Бодлогоширч гиюүрэх талтай. 8. Амархан ядардаг. 9. Сулхан ярьдаг.10. Ярьж байгаа хүнийхээ зан төлөвт зохицдог. 11. Өрөвчхөн эмзэг уян сэтгэлтэй. 12. Муулах магтахад маш мэдрэмтгий. 13. Өөртөө болон бусад хүнд өндөр шаардлага тавьдаг. 14. Хардаж сэрдэх талтай. 15. Өвчин зовлонд эмзэг .16. Хэт гомдомтгой. 17. Нийтэч биш .18. Идэвхи санаачлага бага бүрэг. 19. Дуулгавартай хүлцэнгүй. 20. Бусдаар өрөвдүүлэх дуртай.  Хуудас 11
 12. 12. 1ОвогНэрМэргэжил НасХүйс Хуудас 12
 13. 13. 1Хуудас 13
 14. 14. 1Хуудас 14
 15. 15. 1 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил Анхаарал шалгах тест 1 1. Сургууль, гэр, ажил дээр онцын сонирхолгүй зүйлд анхаарал татагддаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  в. Бага зэрэг  Хариу г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их  е. Маш их   2. Онц сонирхолтой санагдахгүй бол эсвэл амархан биш л бол юм уншдаггүй.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их  е. Маш их   3. Ялангуяа багийн дунд яригдаж байгаа ярианд анхаарлаа төвлөрүүлэх хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг   г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их   е. Маш их  4. Хурдан сэтгэл хөдөлж, хурдан намждаг.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг  Хуудас 15
 16. 16. 1д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  6. Бодолгүйгээр хэлсэн үгээ дараа нь үгүйсгэдэг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага   Хариув. Бага зэрэг г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  7. Муу үр дүнд хүрэхийг тооцоололгүй бодлогогүй хурдан шийдвэр гаргадаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 8. Эхлээд яриад дараа нь боддог маань миний хүмүүстэй харьцах маань сөргөөр нөлеелдөг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 9. Сэтгэл санаан үргэлж тогтворгүй байдаг.а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг   Хариу Хуудас 16
 17. 17. 1г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Багав. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их Нийт оноо: ...Жич: Энэ бол насанд хүрсэн хүний анхаарал хэр сарнидгийг хэмжих сонжоо юм.  Хэрэв та 42­ аас дээш оноо авсан бол анхаарал сарних магадлал өндөртэй гэсэн үг. Гэвч энэ бол ердийн нэг сонжоо. Хүний сэтгэл зүйг с зүйч, хүн тус бүр дээр арай өндөр хувьтай оношилж чаддаг. Эхлээд та энэ сонжоог хийхэд анхаарал сарнидаг байх магадлал 50 хувьт санагдаж магадгүй. Док. Голдбергийн хэлснээр сонжооны дүн 70 хувиас өндөр гарсан тохиолдолд таны анхаарал сарних магадлал 95 ху гэнэ.  Хуудас 17
 18. 18. 1абав Хуудас 18
 19. 19. 1бббеб Хуудас 19
 20. 20. 1 вүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай  Хуудас 20
 21. 21. 7ОвогНэрМэргэжил НасХүйс Хуудас 21
 22. 22. 7Хуудас 22
 23. 23. 7Хуудас 23
 24. 24. 7 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил Анхаарал шалгах тест 7 1. Сургууль, гэр, ажил дээр онцын сонирхолгүй зүйлд анхаарал татагддаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  в. Бага зэрэг  Хариу г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их  е. Маш их   2. Онц сонирхолтой санагдахгүй бол эсвэл амархан биш л бол юм уншдаггүй.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их  е. Маш их   3. Ялангуяа багийн дунд яригдаж байгаа ярианд анхаарлаа төвлөрүүлэх хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг   г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их   е. Маш их  4. Хурдан сэтгэл хөдөлж, хурдан намждаг.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг  Хуудас 24
 25. 25. 7д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  6. Бодолгүйгээр хэлсэн үгээ дараа нь үгүйсгэдэг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага   Хариув. Бага зэрэг г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  7. Муу үр дүнд хүрэхийг тооцоололгүй бодлогогүй хурдан шийдвэр гаргадаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 8. Эхлээд яриад дараа нь боддог маань миний хүмүүстэй харьцах маань сөргөөр нөлеелдөг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 9. Сэтгэл санаан үргэлж тогтворгүй байдаг.а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг   Хариу Хуудас 25
 26. 26. 7г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Багав. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их Нийт оноо: ...Жич: Энэ бол насанд хүрсэн хүний анхаарал хэр сарнидгийг хэмжих сонжоо юм.  Хэрэв та 42­ аас дээш оноо авсан бол анхаарал сарних магадлал өндөртэй гэсэн үг. Гэвч энэ бол ердийн нэг сонжоо. Хүний сэтгэл зүйг с зүйч, хүн тус бүр дээр арай өндөр хувьтай оношилж чаддаг. Эхлээд та энэ сонжоог хийхэд анхаарал сарнидаг байх магадлал 50 хувьт санагдаж магадгүй. Док. Голдбергийн хэлснээр сонжооны дүн 70 хувиас өндөр гарсан тохиолдолд таны анхаарал сарних магадлал 95 ху гэнэ.  Хуудас 26
 27. 27. 7абвв Хуудас 27
 28. 28. 7гдвге Хуудас 28
 29. 29. 7 аүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай  Хуудас 29
 30. 30. 6ОвогНэрМэргэжил НасХүйс Хуудас 30
 31. 31. 6Хуудас 31
 32. 32. 6Хуудас 32
 33. 33. 6 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил Анхаарал шалгах тест 6 1. Сургууль, гэр, ажил дээр онцын сонирхолгүй зүйлд анхаарал татагддаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  в. Бага зэрэг  Хариу г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их  е. Маш их   2. Онц сонирхолтой санагдахгүй бол эсвэл амархан биш л бол юм уншдаггүй.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их  е. Маш их   3. Ялангуяа багийн дунд яригдаж байгаа ярианд анхаарлаа төвлөрүүлэх хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг   г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их   е. Маш их  4. Хурдан сэтгэл хөдөлж, хурдан намждаг.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг  Хуудас 33
 34. 34. 6д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  6. Бодолгүйгээр хэлсэн үгээ дараа нь үгүйсгэдэг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага   Хариув. Бага зэрэг г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  7. Муу үр дүнд хүрэхийг тооцоололгүй бодлогогүй хурдан шийдвэр гаргадаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 8. Эхлээд яриад дараа нь боддог маань миний хүмүүстэй харьцах маань сөргөөр нөлеелдөг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 9. Сэтгэл санаан үргэлж тогтворгүй байдаг.а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг   Хариу Хуудас 34
 35. 35. 6г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Багав. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их Нийт оноо: ...Жич: Энэ бол насанд хүрсэн хүний анхаарал хэр сарнидгийг хэмжих сонжоо юм.  Хэрэв та 42­ аас дээш оноо авсан бол анхаарал сарних магадлал өндөртэй гэсэн үг. Гэвч энэ бол ердийн нэг сонжоо. Хүний сэтгэл зүйг с зүйч, хүн тус бүр дээр арай өндөр хувьтай оношилж чаддаг. Эхлээд та энэ сонжоог хийхэд анхаарал сарнидаг байх магадлал 50 хувьт санагдаж магадгүй. Док. Голдбергийн хэлснээр сонжооны дүн 70 хувиас өндөр гарсан тохиолдолд таны анхаарал сарних магадлал 95 ху гэнэ.  Хуудас 35
 36. 36. 6вебг Хуудас 36
 37. 37. 6ббгаа Хуудас 37
 38. 38. 6 аүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай  Хуудас 38
 39. 39. 5ОвогНэрМэргэжил НасХүйс Хуудас 39
 40. 40. 5Хуудас 40
 41. 41. 5Хуудас 41
 42. 42. 5 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил Анхаарал шалгах тест 5 1. Сургууль, гэр, ажил дээр онцын сонирхолгүй зүйлд анхаарал татагддаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  в. Бага зэрэг  Хариу г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их  е. Маш их   2. Онц сонирхолтой санагдахгүй бол эсвэл амархан биш л бол юм уншдаггүй.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их  е. Маш их   3. Ялангуяа багийн дунд яригдаж байгаа ярианд анхаарлаа төвлөрүүлэх хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг   г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их   е. Маш их  4. Хурдан сэтгэл хөдөлж, хурдан намждаг.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг  Хуудас 42
 43. 43. 5д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  6. Бодолгүйгээр хэлсэн үгээ дараа нь үгүйсгэдэг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага   Хариув. Бага зэрэг г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  7. Муу үр дүнд хүрэхийг тооцоололгүй бодлогогүй хурдан шийдвэр гаргадаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 8. Эхлээд яриад дараа нь боддог маань миний хүмүүстэй харьцах маань сөргөөр нөлеелдөг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 9. Сэтгэл санаан үргэлж тогтворгүй байдаг.а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг   Хариу Хуудас 43
 44. 44. 5г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Багав. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их Нийт оноо: ...Жич: Энэ бол насанд хүрсэн хүний анхаарал хэр сарнидгийг хэмжих сонжоо юм.  Хэрэв та 42­ аас дээш оноо авсан бол анхаарал сарних магадлал өндөртэй гэсэн үг. Гэвч энэ бол ердийн нэг сонжоо. Хүний сэтгэл зүйг с зүйч, хүн тус бүр дээр арай өндөр хувьтай оношилж чаддаг. Эхлээд та энэ сонжоог хийхэд анхаарал сарнидаг байх магадлал 50 хувьт санагдаж магадгүй. Док. Голдбергийн хэлснээр сонжооны дүн 70 хувиас өндөр гарсан тохиолдолд таны анхаарал сарних магадлал 95 ху гэнэ.  Хуудас 44
 45. 45. 5аебв Хуудас 45
 46. 46. 5гввав Хуудас 46
 47. 47. 5үний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай  Хуудас 47
 48. 48. 4ОвогНэрМэргэжил НасХүйс Хуудас 48
 49. 49. 4Хуудас 49
 50. 50. 4Хуудас 50
 51. 51. 4 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил Анхаарал шалгах тест 4 1. Сургууль, гэр, ажил дээр онцын сонирхолгүй зүйлд анхаарал татагддаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  в. Бага зэрэг  Хариу г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их  е. Маш их   2. Онц сонирхолтой санагдахгүй бол эсвэл амархан биш л бол юм уншдаггүй.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их  е. Маш их   3. Ялангуяа багийн дунд яригдаж байгаа ярианд анхаарлаа төвлөрүүлэх хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг   г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их   е. Маш их  4. Хурдан сэтгэл хөдөлж, хурдан намждаг.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг  Хуудас 51
 52. 52. 4д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  6. Бодолгүйгээр хэлсэн үгээ дараа нь үгүйсгэдэг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага   Хариув. Бага зэрэг г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  7. Муу үр дүнд хүрэхийг тооцоололгүй бодлогогүй хурдан шийдвэр гаргадаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 8. Эхлээд яриад дараа нь боддог маань миний хүмүүстэй харьцах маань сөргөөр нөлеелдөг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 9. Сэтгэл санаан үргэлж тогтворгүй байдаг.а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг   Хариу Хуудас 52
 53. 53. 4г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Багав. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их Нийт оноо: ...Жич: Энэ бол насанд хүрсэн хүний анхаарал хэр сарнидгийг хэмжих сонжоо юм.  Хэрэв та 42­ аас дээш оноо авсан бол анхаарал сарних магадлал өндөртэй гэсэн үг. Гэвч энэ бол ердийн нэг сонжоо. Хүний сэтгэл зүйг с зүйч, хүн тус бүр дээр арай өндөр хувьтай оношилж чаддаг. Эхлээд та энэ сонжоог хийхэд анхаарал сарнидаг байх магадлал 50 хувьт санагдаж магадгүй. Док. Голдбергийн хэлснээр сонжооны дүн 70 хувиас өндөр гарсан тохиолдолд таны анхаарал сарних магадлал 95 ху гэнэ.  Хуудас 53
 54. 54. 4гббд Хуудас 54
 55. 55. 4бдеав Хуудас 55
 56. 56. 4 еүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай  Хуудас 56
 57. 57. 10ОвогНэрМэргэжил НасХүйс Хуудас 57
 58. 58. 10Хуудас 58
 59. 59. 10Хуудас 59
 60. 60. 10 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил Анхаарал шалгах тест 10 1. Сургууль, гэр, ажил дээр онцын сонирхолгүй зүйлд анхаарал татагддаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  в. Бага зэрэг  Хариу г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их  е. Маш их   2. Онц сонирхолтой санагдахгүй бол эсвэл амархан биш л бол юм уншдаггүй.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их  е. Маш их   3. Ялангуяа багийн дунд яригдаж байгаа ярианд анхаарлаа төвлөрүүлэх хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг   г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их   е. Маш их  4. Хурдан сэтгэл хөдөлж, хурдан намждаг.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг  Хуудас 60
 61. 61. 10д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  6. Бодолгүйгээр хэлсэн үгээ дараа нь үгүйсгэдэг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага   Хариув. Бага зэрэг г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  7. Муу үр дүнд хүрэхийг тооцоололгүй бодлогогүй хурдан шийдвэр гаргадаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 8. Эхлээд яриад дараа нь боддог маань миний хүмүүстэй харьцах маань сөргөөр нөлеелдөг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 9. Сэтгэл санаан үргэлж тогтворгүй байдаг.а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг   Хариу Хуудас 61
 62. 62. 10г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Багав. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их Нийт оноо: ...Жич: Энэ бол насанд хүрсэн хүний анхаарал хэр сарнидгийг хэмжих сонжоо юм.  Хэрэв та 42­ аас дээш оноо авсан бол анхаарал сарних магадлал өндөртэй гэсэн үг. Гэвч энэ бол ердийн нэг сонжоо. Хүний сэтгэл зүйг с зүйч, хүн тус бүр дээр арай өндөр хувьтай оношилж чаддаг. Эхлээд та энэ сонжоог хийхэд анхаарал сарнидаг байх магадлал 50 хувьт санагдаж магадгүй. Док. Голдбергийн хэлснээр сонжооны дүн 70 хувиас өндөр гарсан тохиолдолд таны анхаарал сарних магадлал 95 ху гэнэ.  Хуудас 62
 63. 63. 10аабб Хуудас 63
 64. 64. 10авбвв Хуудас 64
 65. 65. 10 вүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай  Хуудас 65
 66. 66. 9ОвогНэрМэргэжил НасХүйс Хуудас 66
 67. 67. 9Хуудас 67
 68. 68. 9Хуудас 68
 69. 69. 9 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил Анхаарал шалгах тест 9 1. Сургууль, гэр, ажил дээр онцын сонирхолгүй зүйлд анхаарал татагддаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  в. Бага зэрэг  Хариу г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их  е. Маш их   2. Онц сонирхолтой санагдахгүй бол эсвэл амархан биш л бол юм уншдаггүй.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их  е. Маш их   3. Ялангуяа багийн дунд яригдаж байгаа ярианд анхаарлаа төвлөрүүлэх хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг   г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их   е. Маш их  4. Хурдан сэтгэл хөдөлж, хурдан намждаг.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг  Хуудас 69
 70. 70. 9д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  6. Бодолгүйгээр хэлсэн үгээ дараа нь үгүйсгэдэг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага   Хариув. Бага зэрэг г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  7. Муу үр дүнд хүрэхийг тооцоололгүй бодлогогүй хурдан шийдвэр гаргадаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 8. Эхлээд яриад дараа нь боддог маань миний хүмүүстэй харьцах маань сөргөөр нөлеелдөг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 9. Сэтгэл санаан үргэлж тогтворгүй байдаг.а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг   Хариу Хуудас 70
 71. 71. 9г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Багав. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их Нийт оноо: ...Жич: Энэ бол насанд хүрсэн хүний анхаарал хэр сарнидгийг хэмжих сонжоо юм.  Хэрэв та 42­ аас дээш оноо авсан бол анхаарал сарних магадлал өндөртэй гэсэн үг. Гэвч энэ бол ердийн нэг сонжоо. Хүний сэтгэл зүйг с зүйч, хүн тус бүр дээр арай өндөр хувьтай оношилж чаддаг. Эхлээд та энэ сонжоог хийхэд анхаарал сарнидаг байх магадлал 50 хувьт санагдаж магадгүй. Док. Голдбергийн хэлснээр сонжооны дүн 70 хувиас өндөр гарсан тохиолдолд таны анхаарал сарних магадлал 95 ху гэнэ.  Хуудас 71
 72. 72. 9гадв Хуудас 72
 73. 73. 9бевбв Хуудас 73
 74. 74. 9 дүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай  Хуудас 74
 75. 75. 8ОвогНэрМэргэжил НасХүйс Хуудас 75
 76. 76. 8Хуудас 76
 77. 77. 8Хуудас 77
 78. 78. 8 Санамж;  Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.эжил Анхаарал шалгах тест 8 1. Сургууль, гэр, ажил дээр онцын сонирхолгүй зүйлд анхаарал татагддаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  в. Бага зэрэг  Хариу г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их  е. Маш их   2. Онц сонирхолтой санагдахгүй бол эсвэл амархан биш л бол юм уншдаггүй.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их  е. Маш их   3. Ялангуяа багийн дунд яригдаж байгаа ярианд анхаарлаа төвлөрүүлэх хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг   г. Дунд зэрэг  д. Нэлээд их   е. Маш их  4. Хурдан сэтгэл хөдөлж, хурдан намждаг.  а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага  Хариу в. Бага зэрэг  г. Дунд зэрэг  Хуудас 78
 79. 79. 8д. Нэлээд их е. Маш их 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй  б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  6. Бодолгүйгээр хэлсэн үгээ дараа нь үгүйсгэдэг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага   Хариув. Бага зэрэг г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их  7. Муу үр дүнд хүрэхийг тооцоололгүй бодлогогүй хурдан шийдвэр гаргадаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 8. Эхлээд яриад дараа нь боддог маань миний хүмүүстэй харьцах маань сөргөөр нөлеелдөг. а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 9. Сэтгэл санаан үргэлж тогтворгүй байдаг.а. Хэзээ ч үгүй б. Бага в. Бага зэрэг   Хариу Хуудас 79
 80. 80. 8г. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэцүү байдаг. а. Хэзээ ч үгүй б. Багав. Бага зэрэг  Хариуг. Дунд зэрэг д. Нэлээд их е. Маш их Нийт оноо: ...Жич: Энэ бол насанд хүрсэн хүний анхаарал хэр сарнидгийг хэмжих сонжоо юм.  Хэрэв та 42­ аас дээш оноо авсан бол анхаарал сарних магадлал өндөртэй гэсэн үг. Гэвч энэ бол ердийн нэг сонжоо. Хүний сэтгэл зүйг с зүйч, хүн тус бүр дээр арай өндөр хувьтай оношилж чаддаг. Эхлээд та энэ сонжоог хийхэд анхаарал сарнидаг байх магадлал 50 хувьт санагдаж магадгүй. Док. Голдбергийн хэлснээр сонжооны дүн 70 хувиас өндөр гарсан тохиолдолд таны анхаарал сарних магадлал 95 ху гэнэ.  Хуудас 80
 81. 81. 8бгбб Хуудас 81
 82. 82. 8авваг Хуудас 82
 83. 83. 8 гүний сэтгэл зүйг сэтгэл магадлал 50 хувьтай их магадлал 95 хувьтай  Хуудас 83
 84. 84. график 1. Сургууль, гэр, ажил дээр онцын сонирхолгүй зүйлд анхаарал татагддага. Хэзээ ч үгүй  4б. Бага  3в. Бага зэрэг  1г. Дунд зэрэг  2д. Нэлээд их  0е. Маш их   0 2. Онц сонирхолтой санагдахгүй бол эсвэл амархан биш л бол юм уншдагга. Хэзээ ч үгүй  3б. Бага  0в. Бага зэрэг  0г. Дунд зэрэг 1д. Нэлээд их  0е. Маш их   3 3. Ялангуяа багийн дунд яригдаж байгаа ярианд анхаарлаа төвлөрүүлэх ха. Хэзээ ч үгүй  2б. Бага  2в. Бага зэрэг   1г. Дунд зэрэг  0д. Нэлээд их   0е. Маш их  0 4. Хурдан сэтгэл хөдөлж, хурдан намждаг. а. Хэзээ ч үгүй  0б. Бага  2в. Бага зэрэг  6г. Дунд зэрэг  1д. Нэлээд их  1е. Маш их  0 5. Ихэнхдээ сэтгэл тавгүй байдаг. Жижиг юманд уур хүрдэг.а. Хэзээ ч үгүй   3б. Бага  4в. Бага зэрэг  0г. Дунд зэрэг  3д. Нэлээд их  0е. Маш их   0 6. Бодолгүйгээр хэлсэн үгээ дараа нь үгүйсгэдэг.  Хуудас 84
 85. 85. графика. Хэзээ ч үгүй  0б. Бага   2в. Бага зэрэг  4г. Дунд зэрэг  1д. Нэлээд их  2е. Маш их   1 7. Муу үр дүнд хүрэхийг тооцоололгүй бодлогогүй хурдан шийдвэр гаргаа. Хэзээ ч үгүй  0б. Бага  3в. Бага зэрэг  5г. Дунд зэрэг  0д. Нэлээд их  0е. Маш их  1 8. Эхлээд яриад дараа нь боддог маань миний хүмүүстэй харьцах маань са. Хэзээ ч үгүй  4б. Бага  1в. Бага зэрэг  2г. Дунд зэрэг  1д. Нэлээд их  1е. Маш их  1 9. Сэтгэл санаан үргэлж тогтворгүй байдаг.а. Хэзээ ч үгүй  1б. Бага  1в. Бага зэрэг   4г. Дунд зэрэг  3д. Нэлээд их  0е. Маш их  1 10. Ямар нэг ажил хийх, хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь надад хэа. Хэзээ ч үгүй  2б. Бага 0в. Бага зэрэг  3г. Дунд зэрэг  2д. Нэлээд их  1е. Маш их  1 Хуудас 85
 86. 86. графикрал татагддаг. 4 3.5 3 2.5 1. Сургууль, гэр, ажил дээр онцын 2 сонирхолгүй зүйлд 1.5 анхаарал татагддаг. 1 0.5 0 б. Бага г. Дунд зэрэг е. Маш их а. Хэзээ ч үгүй в. Бага зэрэг д. Нэлээд ихол юм уншдаггүй.  3 2.5 2. Онц сонирхолтой 2 санагдахгүй бол эсвэл 1.5 амархан биш л 1 бол юм уншдаггүй. 0.5 0 в. Бага зэрэг а. Хэзээ ч үгүй д. Нэлээд ихөвлөрүүлэх хэцүү байдаг. 2 1.8 1.6 3. Ялангуяа багийн дунд 1.4 яригдаж байгаа 1.2 ярианд 1 анхаарлаа 0.8 төвлөрүүлэх хэцүү байдаг. 0.6 0.4 0.2 0 в. Бага зэрэг а. Хэзээ ч үгүй д. Нэлээд их д. Нэлээд их 4. Хурдан сэтгэл хөдөлж, в. Бага зэрэг хурдан намждаг. а. Хэзээ ч үгүй 0 1 2 3 4 5 6 а. Хэзээ ч г. Дунд зэрэг үгүй б. Бага д. Нэлээд их в. Бага зэрэг е. Маш их 4 3 6. Бодолгүйгээр 2 хэлсэн үгээ Хуудас 86дараа нь 1 үгүйсгэдэг. 0 в. Бага зэрэг а. Хэзээ ч үгүй д. Нэлээд их
 87. 87. 4 график 3 6. Бодолгүйгээр 2 хэлсэн үгээ дараа нь 1 үгүйсгэдэг. 0 в. Бага зэрэг а. Хэзээ ч үгүй д. Нэлээд ихшийдвэр гаргадаг.  100% 7. Муу үр 80% дүнд хүрэхийг тооцоололгүй 60% бодлогогүй хурдан 40% шийдвэр гаргадаг. 20% 0% в. Бага зэрэг а. Хэзээ ч үгүй д. Нэлээд ихрьцах маань сөргөөр нөлеелдөг.  е. Маш их 8. Эхлээд яриад дараа д. Нэлээд их нь боддог маань миний г. Дунд зэрэг хүмүүстэй в. Бага зэрэг харьцах маань сөргөөр б. Бага нөлеелдөг. а. Хэзээ ч үгүй 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4 3.5 3 2.5 9. Сэтгэл 2 санаан үргэлж тогтворгүй 1.5 байдаг. 1 0.5 0 в. Бага зэрэг а. Хэзээ ч үгүй д. Нэлээд ихах нь надад хэцүү байдаг.  3 2.5 10. Ямар нэг ажил хийх, 2 хөөцөлдөхийн тулд төлөвлөгөө 1.5 гаргах нь надад хэцүү 1 байдаг. 0.5 0 в. Бага зэрэг а. Хэзээ ч үгүй д. Нэлээд их Хуудас 87
 88. 88. суд хариу 1. Сургууль, гэр, ажил  2. Онц сонирхолтой  дээр онцын сонирхолгүй  санагдахгүй бол эсвэл  зүйлд анхаарал  амархан биш л бол юм  татагддаг. уншдаггүй. № 1 Овог  Нэр Мэргэжил Нас Хүйс Бага  Нэлээд Маш зэрэг Нэлээд Дунд зэрэг Бага Хэзээ б .  Хэзээ үгүй их зэрэг зэрэг .    Дунд үгүй Бага Бага Маш е .     их    д .  .   в  г       их их  а  .  ч д   а .  б .  .  .  .  е .     в ч г                   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 010 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Нийт оноо 4 3 1 2 0 0 3 0 0 1 0 3 Хуудас 88

×