Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisindeki Yenilikler Dr. Zafer Akçalı İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar...
İngilizce terimlere Türkçe karşılıklar <ul><li>İnvazyon = İşgal </li></ul><ul><li>Anjiogenez = Yeni damar oluşumu </li></u...
İngilizce terimlere Türkçe karşılıklar <ul><li>Survival ≠ Sürvi </li></ul><ul><li>Survival = sağkalım </li></ul><ul><li>S...
 
 
 
Tedavi Planlaması Açısından Ayırım <ul><li>Küçük hücreli (small cell) akciğer kanseri Kısaltma: KHAK = SCLC </li></ul><ul>...
<ul><li>Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri </li></ul><ul><li>Adenokarsinom </li></ul><ul><li>Skuamoz (epidermoid) karsi...
1995 Yılında Akciğer Kanseri
 
 
 
 
 
TNM Evrelemesi <ul><li>1997’deki 5. baskı 1975’den beri biriktirilmiş 5319 vakayla oluşturuldu </li></ul><ul><li>2002’deki...
TNM 6. ve 7. baskı arasındaki önemli farklar <ul><li>T1 ve T2 evreleri, T1a, T1b, T2a, T2b olarak bölündü </li></ul><ul><l...
Sağkalım Eğrisi – Akciğer Kanseri
Sağkalım Eğrisi – Meme Kanseri
Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, evrelere göre sağkalım
Küçük hücreli akciğer kanseri, evrelere göre sağkalım
 
Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu Tedavisinde Yenilikler <ul><li>İrinotekan ve topotekan’ın yaygın evre hastalıkta, ikinci b...
İrinotekan + sisplatin <ul><li>Bir Japon çalışmasında, 1. basamak tedavide sisplatin + etoposid tedavisine oranla üstün bu...
 
Topotekan <ul><li>iv uygulama ikinci basamakta en az CAV kadar etkilidir </li></ul><ul><li>Beyaz küreleri daha az, hemoglo...
 
 
Koruyucu kafa ışınlaması <ul><li>KHAK’li hastaların çoğunluğunda er veya geç beyine sıçrama olmakta ve ölüme sebep vermekt...
 
Koruyucu kafa ışınlaması <ul><li>Yaygın evre hastalıkta yanıt alınan hastalarda sağkalıma etkisi bildirilmiştir </li></ul>
 
 
Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisinde yenilikler <ul><li>Üçüncü kuşak antineoplastik ikililer </li></ul><ul><l...
Kemoterapi gerçekten faydalı mı?
 
 
 
Üçüncü kuşak antineoplastik ikililer: etkileri arasında fark var mı? Sisplatin veya Karboplatin Gemsitabin veya Vinorelb...
Ortanca sağkalım 8 ay, 1 yıllık sağkalan oranı %35
 
İki yerine 3 ilaç birlikte kullanılmalı mı? <ul><li>Yan etkiler artıyor </li></ul><ul><li>Hayat kalitesi bozuluyor </li></...
Kemoterapiyi kaç kez verelim? <ul><li>4-6 kezden fazla kemoterapi vermenin ek katkısı olmadığını gösteren çalışmalar daha ...
 
 
Birinci basamak tedavi başarısızsa ikinci basamak tedavi verelim mi? <ul><li>Daha önce almadıysa tek ilaç dosetaksel (3. k...
 
. Shepherd F A et al. JCO 2000;18:2095-2103 ©2000 by American Society of Clinical Oncology
2. – 3. basamakta erlotinib etkili
 
 
4. kuşak antineoplastik ilaç <ul><li>Pemetrexed, ikinci basamak tedavide tek başına en az dosetaksel kadar etkili, yan etk...
2. basamak tedavide en az dosetaksel kadar etkili
 
1. basamakta, en az sisplatin + gemsitabin kadar, adenokarsinomda ondan daha fazla etkili
 
An j iogene z – EGFR - VEGF
Hedefe yönelik tedaviler <ul><li>Epidermal growth factor receptor (EGFR) üzerine etkili, damar içine uygulanan bağışıklayı...
An j iogene z – EGFR - VEGF
EGFR ailesi: c-erbB1-4 <ul><li>C-erbB1 (EGFR)’e karşı bağışıklayıcı: Setuksimab: Kolon, baş-boyun kanserlerinde kullanılma...
EGFR ailesi karşılayıcıları ve  bağlananlar
 
 
Anti – VEGF bağışıklayıcı <ul><li>Bevasizumab: Kolon kanserinde kullanılmakta, meme, akciğer, over kanserlerinde araştırıl...
 
 
Anti – EGFR bağışıklayıcı <ul><li>Setuksimab, Sisplatin + vinorelbin tedavisine eklenmiş </li></ul><ul><li>1125 hastalık b...
 
 
 
Tirozin kinaz engelleyiciler <ul><li>Gefitinib, erlotinib </li></ul><ul><li>Tirozin kinaz engelleyicilerinin etkili olabil...
Tirozin kinaz engelleyiciler <ul><li>Tek başına erlotinib verilen etkinleştirici başkalaşımı olan hastalarda ortanca sağka...
 
 
K-ras <ul><li>EGFR’de özel başkalaşımlar olması (etkinleştirici) tedaviye yanıt açısından gerekli. Beyaz ırkta %15, asyalı...
 
 
 
 
 
 
 
Sigaranın tedavi üzerine etkisi
Sigara hiç içmemişler daha uzun süre yaşıyor
 
İdame tedavisi verilsin mi? <ul><li>Pemetrexed’siz platin içeren ikili kemoterapi almış hastalarda pemetrexed ile devam </...
 
 
Ameliyat sonrasında ek - yardımcı kemoterapi etkili mi? <ul><li>LACE çalışması </li></ul><ul><li>IALT çalışması </li></ul>...
LACE Çalışması
Bir meta-analiz çalışması
Kansere bağlı ölümlerde %6,9 azalma, kanser dışı ölümlerde %1,5 artma
IALT Çalışması <ul><li>7 yıldan sonra, kemoterapi kolunda kanser dışı ölümlerdeki artış sebebiyle etkisi kayboluyor </li><...
IALT kemoterapiler
 
ANITA
7 yıl sonunda hala fark var
Radyoterapi ve kemoterapi birlikte verilebilir mi? <ul><li>Ameliyat edilmiş, nüks riski yüksek hastalarda, </li></ul><ul><...
Biyolojik belirleyicileri bilinmeyen hastaya yaklaşım
Skuamoz hücreli kanserli hastaya yaklaşım
Büyük hücreli kanserli hastaya yaklaşım
Adeno kanserli hastaya yaklaşım
Biyolojik belirleyicileri bilinen adeno kanserli hastaya yaklaşım
Histopatolojik alt tipleri belirlemek önemli mi? <ul><li>Adenokarsinom belirteçleri: TTF-1, CK-7, CK-20, PAS </li></ul><ul...
Yaşlı Hastalarda Kemoterapi <ul><li>Haftalık paklitaksel + aylık karboplatin, tek ilaçlı tedavilere üstün </li></ul>
Diğer yenilikler <ul><li>Sisplatin alan hastalarda bulantı kesici aprepitant kullanımı </li></ul><ul><li>Kemik metastazı o...
<ul><li>Bu slaytlara: </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/taxol </li></ul><ul><li>internet adresinden ulaşabilirsi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Akciger Kanseri Yenilikler

3,619 views

Published on

Akciğer kanseri tanı ve tedavisinde yenilikler.
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Semineri. 16 Şubat 2011

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Akciger Kanseri Yenilikler

 1. 1. Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisindeki Yenilikler Dr. Zafer Akçalı İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 16 Şubat 2011
 2. 2. İngilizce terimlere Türkçe karşılıklar <ul><li>İnvazyon = İşgal </li></ul><ul><li>Anjiogenez = Yeni damar oluşumu </li></ul><ul><li>Ekspresyon = ifade </li></ul><ul><li>Reseptör = karşılayıcı, algaç </li></ul><ul><li>Ligand = bağlanan </li></ul><ul><li>Aktive etmek = etkinleştirmek </li></ul><ul><li>Transformasyon = dönüşüm </li></ul><ul><li>Migrasyon = göç etmek </li></ul><ul><li>Rate = ratio = oran ?≠ hız </li></ul><ul><li>İnhibisyon = engellemek </li></ul><ul><li>Arrest = tutukluk </li></ul><ul><li>Faz = aşama </li></ul><ul><li>Diferansiyasyon = farklılaşma </li></ul><ul><li>Faz-spesifik = hücre bölünmesinin belirli bir aşamasına özgül </li></ul><ul><li>Proliferasyon = çoğalma </li></ul><ul><li>Apoptozis = hücrenin kendisini öldürmesi </li></ul><ul><li>Faktör = etken </li></ul><ul><li>Kriter = kıstas </li></ul>
 3. 3. İngilizce terimlere Türkçe karşılıklar <ul><li>Survival ≠ Sürvi </li></ul><ul><li>Survival = sağkalım </li></ul><ul><li>Surveillance ≠ Sörveyans </li></ul><ul><li>Surveillance (screening) = tarama </li></ul><ul><li>Grade ≠ grad ≠ greyd </li></ul><ul><li>Grade = derece </li></ul><ul><li>Skala = ölçek </li></ul><ul><li>Tip = çeşit </li></ul><ul><li>Lizat = birikinti </li></ul><ul><li>Reaksiyon = etkileşim </li></ul><ul><li>Molekül = zerre </li></ul><ul><li>Response = yanıt </li></ul><ul><li>Antikor = bağışıklayıcı </li></ul><ul><li>İmmünizasyon = bağışıklık </li></ul><ul><li>Lob = dilmik </li></ul><ul><li>Emezis = Bulantı, kusma </li></ul><ul><li>Mukozit = Ağızda yara </li></ul><ul><li>Aktif = etkin, etken </li></ul><ul><li>Pasif = edilgen </li></ul><ul><li>İmmünoterapi = bağışıklık tedavisi </li></ul><ul><li>Ajan = temsilci (aslında ilaç anlamında) </li></ul><ul><li>Mutasyon = başkalaşım </li></ul>
 4. 7. Tedavi Planlaması Açısından Ayırım <ul><li>Küçük hücreli (small cell) akciğer kanseri Kısaltma: KHAK = SCLC </li></ul><ul><li>Küçük hücreli olmayan (küçük hücreli dışı = non small cell) Kısaltma: KHDAK = KHOAK = NSCLC </li></ul><ul><li>Bu ayrım, sağkalım ve tedaviye cevap açısından ayırdedici idi, ancak tedavide, genelde hep sisplatin + etoposid kullanılıyordu </li></ul>
 5. 8. <ul><li>Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri </li></ul><ul><li>Adenokarsinom </li></ul><ul><li>Skuamoz (epidermoid) karsinom </li></ul><ul><li>Büyük hücreli karsinom </li></ul><ul><li>Bronkoalveoler karsinom </li></ul>Histopatolojik sınıflama
 6. 9. 1995 Yılında Akciğer Kanseri
 7. 15. TNM Evrelemesi <ul><li>1997’deki 5. baskı 1975’den beri biriktirilmiş 5319 vakayla oluşturuldu </li></ul><ul><li>2002’deki 6. baskıda herhangi bir değişiklik yapılmadı </li></ul><ul><li>2010’daki 7. baskı, 19 ülkeden 46 merkezde, 1990 – 2000 arasında tedavi görmüş 81.015 vaka değerlendirilerek hazırlandı </li></ul>
 8. 16. TNM 6. ve 7. baskı arasındaki önemli farklar <ul><li>T1 ve T2 evreleri, T1a, T1b, T2a, T2b olarak bölündü </li></ul><ul><li>7 cm’den büyük T2 urlar T3 kabul edildi </li></ul><ul><li>Aynı dilmikte yumru olması T4 -> T3 </li></ul><ul><li>Aynı taraf akciğerde yumru olması M1->T4 </li></ul><ul><li>Habis plevra sıvısı T4 -> M1a </li></ul><ul><li>Karşı taraf akciğerde yumru olması M1->M1a </li></ul><ul><li>Uzak yayılım M1 - > M1b </li></ul>
 9. 17. Sağkalım Eğrisi – Akciğer Kanseri
 10. 18. Sağkalım Eğrisi – Meme Kanseri
 11. 19. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, evrelere göre sağkalım
 12. 20. Küçük hücreli akciğer kanseri, evrelere göre sağkalım
 13. 22. Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu Tedavisinde Yenilikler <ul><li>İrinotekan ve topotekan’ın yaygın evre hastalıkta, ikinci basamak tedavide etkinliğinin gösterilmesi </li></ul><ul><li>Hastalığı bastırılmış sınırlı evre hastalıkta koruyucu kafa ışınlamasının sağkalıma etkisinin gösterilmesi </li></ul><ul><li>Hastalığı bastırılmış yaygın evre hastalıkta kafa ışınlamasının sağkalıma etkisinin gösterilmesi </li></ul>
 14. 23. İrinotekan + sisplatin <ul><li>Bir Japon çalışmasında, 1. basamak tedavide sisplatin + etoposid tedavisine oranla üstün bulunmuştur </li></ul><ul><li>Diğer çalışmalarda bu üstünlük kanıtlanamamıştır </li></ul><ul><li>Genellikle ikinci basamak tedavide bir seçenek olarak kullanılmaktadır </li></ul>
 15. 25. Topotekan <ul><li>iv uygulama ikinci basamakta en az CAV kadar etkilidir </li></ul><ul><li>Beyaz küreleri daha az, hemoglobin ve kan pulcuklarını daha çok azaltmaktadır </li></ul><ul><li>Ağızdan alınan Topotekan </li></ul><ul><li>Ülkemizde bulunmamaktadır </li></ul><ul><li>İkinci basamakta, iv karşılığı kadar etkilidir </li></ul>
 16. 28. Koruyucu kafa ışınlaması <ul><li>KHAK’li hastaların çoğunluğunda er veya geç beyine sıçrama olmakta ve ölüme sebep vermektedir </li></ul><ul><li>Kemo (kemo-radyo) terapi ile tam yanıt alınmış, toraksa sınırlı evre hastalarda sağkalıma olumlu etkisi olduğu kabul edilmektedir </li></ul>
 17. 30. Koruyucu kafa ışınlaması <ul><li>Yaygın evre hastalıkta yanıt alınan hastalarda sağkalıma etkisi bildirilmiştir </li></ul>
 18. 33. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisinde yenilikler <ul><li>Üçüncü kuşak antineoplastik ikililer </li></ul><ul><li>Dördüncü kuşak antineoplastikler </li></ul><ul><li>İdame tedavisi </li></ul><ul><li>İkinci basamakta tedavi </li></ul><ul><li>Üçüncü basamakta tedavi </li></ul><ul><li>Ameliyat edilmiş, hastalıksız kişilerde ek - yardımcı tedaviler </li></ul><ul><li>Hedefli tedaviler </li></ul><ul><li>Histopatoloji ve moleküler belirteçlere göre kişiye özel tedavi seçimi </li></ul>
 19. 34. Kemoterapi gerçekten faydalı mı?
 20. 38. Üçüncü kuşak antineoplastik ikililer: etkileri arasında fark var mı? Sisplatin veya Karboplatin Gemsitabin veya Vinorelbin veya Paklitaksel veya Dosetaksel + Karboplatin, sisplatine göre biraz daha az etkili. Yan etkileri değişik. Böbrek üzerine yan etkisi daha az, kemik iliği üzerine daha çok
 21. 39. Ortanca sağkalım 8 ay, 1 yıllık sağkalan oranı %35
 22. 41. İki yerine 3 ilaç birlikte kullanılmalı mı? <ul><li>Yan etkiler artıyor </li></ul><ul><li>Hayat kalitesi bozuluyor </li></ul><ul><li>Sağkalıma katkısı yok </li></ul>
 23. 42. Kemoterapiyi kaç kez verelim? <ul><li>4-6 kezden fazla kemoterapi vermenin ek katkısı olmadığını gösteren çalışmalar daha fazla </li></ul><ul><li>3 kez yeterli mi? </li></ul>
 24. 45. Birinci basamak tedavi başarısızsa ikinci basamak tedavi verelim mi? <ul><li>Daha önce almadıysa tek ilaç dosetaksel (3. kuşak) etkili bir tedavi </li></ul><ul><li>Pemetrexed (4. kuşak) </li></ul><ul><li>Erlotinib (hedefe yönelik ilaç) </li></ul>
 25. 47. . Shepherd F A et al. JCO 2000;18:2095-2103 ©2000 by American Society of Clinical Oncology
 26. 48. 2. – 3. basamakta erlotinib etkili
 27. 51. 4. kuşak antineoplastik ilaç <ul><li>Pemetrexed, ikinci basamak tedavide tek başına en az dosetaksel kadar etkili, yan etkisi daha az </li></ul><ul><li>Adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom üzerinde etkisi dosetakselden daha fazla </li></ul><ul><li>Birinci basamak tedavide, skuamoz hücreli olmayan kanserlerde, dosetakselli tedavilerden üstün </li></ul>
 28. 52. 2. basamak tedavide en az dosetaksel kadar etkili
 29. 54. 1. basamakta, en az sisplatin + gemsitabin kadar, adenokarsinomda ondan daha fazla etkili
 30. 56. An j iogene z – EGFR - VEGF
 31. 57. Hedefe yönelik tedaviler <ul><li>Epidermal growth factor receptor (EGFR) üzerine etkili, damar içine uygulanan bağışıklayıcılar </li></ul><ul><li>EGFR ile çekirdek arasındaki iletim üzerine etkili, küçük zerreli, ağızdan alınan tirozin kinaz engelleyicileri </li></ul><ul><li>Yeni damar oluşumu üzerine doğrudan etkili ilaçlar: Ortamda dolaşan vascular endothelial growth factor (VEGF)’ye karşı oluşturulmuş bağışıklayıcı </li></ul>
 32. 58. An j iogene z – EGFR - VEGF
 33. 59. EGFR ailesi: c-erbB1-4 <ul><li>C-erbB1 (EGFR)’e karşı bağışıklayıcı: Setuksimab: Kolon, baş-boyun kanserlerinde kullanılmakta, akciğer kanserinde araştırılmaktadır </li></ul><ul><li>C-erbB2’ye karşı bağışıklayıcı: Trastuzumab : meme kanserinde kullanılmaktadır </li></ul>
 34. 60. EGFR ailesi karşılayıcıları ve bağlananlar
 35. 63. Anti – VEGF bağışıklayıcı <ul><li>Bevasizumab: Kolon kanserinde kullanılmakta, meme, akciğer, over kanserlerinde araştırılmaktadır. </li></ul><ul><li>99 hastalık bir II. aşama çalışmada, 6 hastada akciğer içine ciddi kanama gelişmiş, 4’ü ölmüş bu hastaların 4’ü skuamoz hücreli, 2’si adenokanser </li></ul><ul><li>Sonraki bir III. aşama çalışmada 434 squamoz olmayan akciğer kanserli hastanın 6’sında akciğer içine ciddi kanama gelişmiş, 5’i ölmüş </li></ul><ul><li>III. aşama çalışmada sağkalım etkisi anlamlı, 12,3 aya karşılık, 10,3 ay </li></ul>
 36. 66. Anti – EGFR bağışıklayıcı <ul><li>Setuksimab, Sisplatin + vinorelbin tedavisine eklenmiş </li></ul><ul><li>1125 hastalık bir çalışma </li></ul><ul><li>Anlamlı sağkalım farkı bulunmuş: 11,3’e karşılık 10,1 ay </li></ul><ul><li>Skuamoz hücreli kanserde (bevasizumab kullanamıyoruz) ve beyaz ırkta sağkalım etkisi belirgin </li></ul>
 37. 70. Tirozin kinaz engelleyiciler <ul><li>Gefitinib, erlotinib </li></ul><ul><li>Tirozin kinaz engelleyicilerinin etkili olabilmesi için, EGFR’de etkinleştirici başkalaşımlar olması gerekiyor. En önemli başkalaşımlar, exon 19 ve exon 21’de </li></ul><ul><li>Bu başkalaşımlar, beyaz ırkta %15, asyalılarda %40 hastada saptanmış </li></ul><ul><li>TKI tedavisi kesilirse, hastalık abartılı biçimde alevleniyor </li></ul>
 38. 71. Tirozin kinaz engelleyiciler <ul><li>Tek başına erlotinib verilen etkinleştirici başkalaşımı olan hastalarda ortanca sağkalım süresi 27 ay. Birinci basamakta veya ikinci basamakta alması sonucu değiştirmiyor </li></ul><ul><li>Etkinleştirici başkalaşımlar; </li></ul><ul><li>Kadınlarda (%70) </li></ul><ul><li>Hiç sigara içmemişlerde (%67) </li></ul><ul><li>Adenokarsinomlarda (%81) daha sık </li></ul>
 39. 74. K-ras <ul><li>EGFR’de özel başkalaşımlar olması (etkinleştirici) tedaviye yanıt açısından gerekli. Beyaz ırkta %15, asyalı hastalarda %40 </li></ul><ul><li>K-ras’ın başkalaşmamış olması (wild K-ras) tedaviye yanıt açısından gerekli </li></ul><ul><li>K-ras başkalaşımı olması hastaların erlotinib yanıtını olumsuz etkilemiş </li></ul>
 40. 82. Sigaranın tedavi üzerine etkisi
 41. 83. Sigara hiç içmemişler daha uzun süre yaşıyor
 42. 85. İdame tedavisi verilsin mi? <ul><li>Pemetrexed’siz platin içeren ikili kemoterapi almış hastalarda pemetrexed ile devam </li></ul><ul><li>Sağkalım farkı var: 13,4’e karşılık 10,6 ay </li></ul><ul><li>Skuamoz hücreli olmayan kanserlerde fark daha belirgin : 15,5’a karşılık, 10,3 ay </li></ul><ul><li>Skuamoz hücreli kanserlerde sağkalımı kötüleştiriyor: 10,8’e karşılık 9,9 ay </li></ul>
 43. 88. Ameliyat sonrasında ek - yardımcı kemoterapi etkili mi? <ul><li>LACE çalışması </li></ul><ul><li>IALT çalışması </li></ul><ul><li>ANITA çalışması </li></ul>
 44. 89. LACE Çalışması
 45. 90. Bir meta-analiz çalışması
 46. 91. Kansere bağlı ölümlerde %6,9 azalma, kanser dışı ölümlerde %1,5 artma
 47. 92. IALT Çalışması <ul><li>7 yıldan sonra, kemoterapi kolunda kanser dışı ölümlerdeki artış sebebiyle etkisi kayboluyor </li></ul>
 48. 93. IALT kemoterapiler
 49. 95. ANITA
 50. 96. 7 yıl sonunda hala fark var
 51. 97. Radyoterapi ve kemoterapi birlikte verilebilir mi? <ul><li>Ameliyat edilmiş, nüks riski yüksek hastalarda, </li></ul><ul><li>Cerrahi sınırda tümör varsa, kemoterapi ile eş zamanlı radyoterapi verilmesi </li></ul><ul><li>Cerrahi sınır temizse, kemoterapi tamamlandıktan sonra radyoterapi verilmesi tercih ediliyor </li></ul>
 52. 98. Biyolojik belirleyicileri bilinmeyen hastaya yaklaşım
 53. 99. Skuamoz hücreli kanserli hastaya yaklaşım
 54. 100. Büyük hücreli kanserli hastaya yaklaşım
 55. 101. Adeno kanserli hastaya yaklaşım
 56. 102. Biyolojik belirleyicileri bilinen adeno kanserli hastaya yaklaşım
 57. 103. Histopatolojik alt tipleri belirlemek önemli mi? <ul><li>Adenokarsinom belirteçleri: TTF-1, CK-7, CK-20, PAS </li></ul><ul><li>Skuamoz hücre belirteçleri: p63, CK-5/6, desmocollin 3, desmoglein 3 </li></ul><ul><li>Günümüzde, histopatolojik alt tiplerle birlikte, moleküler belirteçleri de bilmek çok önemli </li></ul>
 58. 104. Yaşlı Hastalarda Kemoterapi <ul><li>Haftalık paklitaksel + aylık karboplatin, tek ilaçlı tedavilere üstün </li></ul>
 59. 105. Diğer yenilikler <ul><li>Sisplatin alan hastalarda bulantı kesici aprepitant kullanımı </li></ul><ul><li>Kemik metastazı olan hastalarda bifosfanat (zoledronat) kullanımı </li></ul><ul><li>Önleyici kafa ışınlamasının etkisi araştırılmalı </li></ul><ul><li>Pıhtı engelleyici tedavinin etkisi araştırılmalı </li></ul>
 60. 106. <ul><li>Bu slaytlara: </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/taxol </li></ul><ul><li>internet adresinden ulaşabilirsiniz </li></ul>

×