ΑΔΑ: Β44ΕΗ-8ΩΡ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                    ...
ΑΔΑ: Β44ΕΗ-8ΩΡ7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  με την επωνυμία Οργανισμός Δ...
ΑΔΑ: Β44ΕΗ-8ΩΡ  ‘Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης’ υπέρ του οποίου παρενέβη  προσθέτως το Ελληνικό Δημόσιο.  7. Ο...
ΑΔΑ: Β44ΕΗ-8ΩΡ   Τσόχα & Μπουρνάζου 4, ΤΚ 10168, Αθήνα5. Υπουργείο Οικονομικών  - Δνση Πιστωτικών & Δημοσιονομικών Θεμά...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Omologa ikth (1)

755 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Omologa ikth (1)

 1. 1. ΑΔΑ: Β44ΕΗ-8ΩΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. 3861/2010)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2/9631/0023ΑΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 414 Β/2012Δ/ΝΣΗ : 23η Δημοσίου ΧρέουςTMHMA: Α΄Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37Ταχ. Κώδ. : 101 65 ΑθήναΘΕΜΑ: «Έκδοση δύο Ομολόγων πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου για την εξόφληση υποχρεώσεών του προς την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης βάσει του αρθρ. 45 παρ. 10 του ν. 3943/2011». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/17.12.1990).2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).6. Την αριθμ.2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».
 2. 2. ΑΔΑ: Β44ΕΗ-8ΩΡ7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /6.7.1999), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3965/2011 (ΦΕΚ 113/ Α 18-05-2011).8. Τις διατάξεις του ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ» (ΦΕΚ 207 Α/27.9.2000).9. Την αριθμ.2/4627/0023/25-01-2001 (ΦΕΚ370/Β/2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».10. Τη διάταξη του άρθρου 45, παρ. 10 του Νόμου 3943/2011 «Καταπολέμησης της φοροδιαφυγής κλπ» (ΦΕΚ 66/Α/2011).11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).12. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).13. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145 Α/2011).14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ 25/6-12-2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β/2011).15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010).16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους. Αποφασίζουμε 1. Την έκδοση δύο ειδικών ισόποσων ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (€ 9.943.697). 2. Σκοπός των ομολόγων είναι η εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 10, του ν. 3943/2011. 3. Τα ομόλογα θα είναι πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας, ονομαστικής αξίας 4.971.848,5 € για την κάθε έκδοση, σταθερού ετήσιου επιτοκίου 1,542 % και 2,265 % αντίστοιχα. 4. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, με κωδικό αριθμό (ΙSIN) GR0114025506 για τα πενταετούς διάρκειας και GR0124033672 για τα δεκαετούς διάρκειας. 5. Η ημερομηνία έκδοσης των δύο σειρών ομολόγων θα είναι η 07/02/2012 και η ημερομηνία λήξης τους για το πενταετές η 07/02/2017 και για το δεκαετές η 07/02/2022. 6. Τα ανωτέρω ομόλογα εκδίδονται μετά τη νομότυπη παραίτηση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Α.Π. 2/9631/1-2-2012) από το δικόγραφο και το αγωγικό δικαίωμα που ασκήθηκε με την απευθυνόμενη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης από 21.9.1961 και με αυξ. Αριθ. Κατ. 2041/1961 αγωγή της κατά ν.π.δ.δ. με την επωνυμία -
 3. 3. ΑΔΑ: Β44ΕΗ-8ΩΡ ‘Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης’ υπέρ του οποίου παρενέβη προσθέτως το Ελληνικό Δημόσιο. 7. Οι ανωτέρω δύο σειρές ομολόγων εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας. 8. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι ονομαστικής αξίας ενός λεπτού του ευρώ (0,01€). 9. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό και ετησίως για όλη τη διάρκειά τους με ετήσια τοκοφόρο περίοδο. Ο τόκος, και για τις δύο σειρές ομολόγων, καταβάλλεται κάθε 7 Φεβρουαρίου εκάστου έτους και μέχρι τη λήξη τους. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος αρχίζει από 07/02/2012 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και 07/02/2013 (μη συμπεριλαμβανομένης). 10. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία του ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA), στρογγυλοποιείται στο δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος. 11. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν η ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T. 12. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ370/Β/2001). ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2012 μέχρι 2022, η οποία θα καλύπτεται από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:1. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (για δημοσίευση) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ2. Τράπεζα της Ελλάδος - Δ/νση Εργασιών Δημοσίου α. Τμήμα Εντόκων Γραμματίων Ακριβές αντίγραφο & Ομολόγων του Δημοσίου Ο Προϊστάμενος διεκπεραίωσης α. α. - Δνση Συστημάτων, Πληρωμών & Διακανονισμών α. Τμήμα Άυλων Τίτλων - Δ/νση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων α. Τμήμα Αγορών Κεφαλαίου β. Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων3. Ο.Δ.ΔΗ.Χ.4. Ελεγκτικό Συνέδριο - 7η Υπηρεσία Επιτρόπου -
 4. 4. ΑΔΑ: Β44ΕΗ-8ΩΡ Τσόχα & Μπουρνάζου 4, ΤΚ 10168, Αθήνα5. Υπουργείο Οικονομικών - Δνση Πιστωτικών & Δημοσιονομικών ΘεμάτωνΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ:1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών Ευαγ Βενιζέλου2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Φ. Σαχινίδη3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Η. Πεντάζου4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Π. Καρακούση5. Δ23-Α’(3), Β’, Δ’6. Δ24-Γ’ -

×