SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР 
ХУВИЛБАР 1 . СЭРГЭЭН САНАХ ТҮВШИН 
ХУГАЦАА-40 МИН 
ОГНОО.....................АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... 
ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 
1. 1-ээс 100 хүртэлх тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 
2. Сондгой тоогоо улаан өнгөөр будаарай. . /2 оноо/ 
1 
3. 2 см талтай квадрат дүрс зураарай. . /2 оноо/ 
4. Дараах дүрсүүдээс тэгш өнцөгтийг ялган будаарай. / 2оноо/ 
5. Дараах хэрчим дээр 5-аар нэмэгдүүлэн тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 
0 
6. Дараах хэрчим дээр 10-аар нэмэгдүүлэн тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 
0 
7. Долоон гарагийг нэрлэнэ үү. . /2 оноо/ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
8. 12 ЖИЛИЙГ НЭРЛЭ. ЧИ ЯМАР ЖИЛТЭЙ ВЭ? / 2 ОНОО/ 
............................................................................................................................................................................... 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 1
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
............................................................................................................................................................................... 
9. ТАНАЙ АМ БҮЛ ХЭД ВЭ? ХЭН ХЭНТЭЙГЭЭ АМЬДАРДАГ ВЭ? /2 ОНОО/ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
10. ЖИЛИЙН 4 УЛИРЛЫГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ. УЛИРЛЫН ОНЦЛОГ ШИНЖИЙГ ДУРЬДАНА УУ? / 2 ОНОО/ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
11. ТООГ ТЭМДЭГЛЭДЭГ ЦИФ РИЙГ БИЧ. / 1 ОНОО/ 
.............................................................................................................................................................................. 
12. ДАРААХ ТООНУУДЫГ ЦИФ РЭЭР БИЧЭЭРЭЙ. /2 ОНОО/ 
Дөрин дөчин ес, далан зургаа, ерэн хоёр, хорин найм, хоёр зуун ерэн тав, есөн зуун ерэн ес, 
хоёр мянга хорин дөрөв 
............................................................................................................................................................... 
13. Дараах тоонуудыг уншаад бичээрэй../ 2 оноо/ 
19, 37, 48, 73, 69, 96, 100, 112, 205, 356, 729, 486, 502, 907 , 1000, 1206, 2014 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
14. Дээрх тоонуудыг тэгш сондгой тоогоор ялган бичээрэй. / 2 оноо/ 
............................................................................................................................................................................... 
. 
............................................................................................................................................................................... 
. 
15. Тэгш өнцөгтийн хүрээний уртыг яаж олох вэ? Бичээрэй. 
............................................................................................................................................................................... 
. 
............................................................................................................................................................................... 
. 
16. Одны оронд тохирох тоог бичэээрэй. 
500+ =700 + 500= 900 800- = 600 - 200 =40 
17. Үлдээсэн 2 талыг гүйцээн тэгш өнцөгт болгож зураарай. 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 2
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР 
ХУВИЛБАР 2 ОЙЛГОХ ТҮВШИН ХУГАЦАА-40 МИН 
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... 
хичээл заагч багш............................................. 
1. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 
12+2= 12+21= 13+24= 34+14= 21+13= 
33+42= 56+11= 23+20= 50+42= 52+7= 
2. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 
13+7= 45+5= 48+2= 35+15= 26+24= 
14+26= 40+50= 39+41= 28+42= 63+27= 
3. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 
35 +9= 27+4= 43+9= 16+16= 57+8= 
28+34= 48+49= 18+25= 26+18= 48+37= 
4. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 
13-3= 15-5= 11-2= 17-9= 20-1= 
14-8= 20-5= 24-6= 42-6= 33-9= 
5. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 
77-46= 65-47= 40-36= 67-29= 45-27= 
69-39= 73-35= 85-27= 90-35= 75-34= 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 3
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
6. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 
2х9= 4х5= 5х9= 9х9= 5х7= 
8х3= 6х9= 7х8= 8х2= 8х9= 
7. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 
8х2= 4х8= 7х7= 6х8= 3х9= 
9х4= 6х6= 2х10= 4х9= 3х7= 
8. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 
8:2= 10:2= 15:3= 72:8= 56:7= 
36:6= 36:6= 36:4= 42:6= 35:5= 
9. Дараах дүрсүүдийг нэрлээрэй. / 2 оноо/ 
.......................................................................................................................................................................... 
10. Доржийнх энэ хавар 41 хонь, 33 ямаа төллөжээ. Тэднийх нийт хэдэн төл малтай 
болсон бэ? / 2 оноо/ 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 4
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
11. Гүйцээн багцлаарай. Хэдэн багц болсон бэ? / 2 оноо/ 
12. Өгөгдсөн тооны хамгийн ойрын аравтуудыг бичээрэй. / 2 оноо/ 
60<62<70 <44< <85< <56< 
< 73< <98< 
13. Үржвэрийн утгад тохируулан багцлаарай. / 2 оноо/ 
2х4= 3х5= 5х3= 
14. Тоон шулуун дээр нийлбэр нь 100 гарах хос тоонуудыг холбоорой. / 2 оноо / 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
15. Аялагч галт тэргээр 45 км зам туулаад, цааш машинаар 26 км зам явав. Аялагч нийт 
хэдэн км зам туулсан бэ? / 2 оноо/ 
16. Сурагчид ногоо түүж шуудайд хийж савлав.Эхлээд жинлэхэд 36 кг, хэсэг ногоо 
түүсний дараа дахин жинлэхэд 61 кг болсон байв. Сурагчид шуудайд хэдэн кг ногоо 
нэмж хийсэн бэ? / 2 оноо/ 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 5
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
17. Тохирох тоог олж хүснэгтийг бөглөөрэй. / 4 оноо / 
18. 12 сарын цаг агаар хүснэгтэд цас орсон өдрүүдийг тэмдэглэжээ.Нийт 31 өдрөөс 
Эрдэнэтэд хэдэн өдөр цас ороогүй вэ? Хамгийн их цас орсон болон хамгийн бага цас 
орсон аймгуудын зөрүү хэд вэ? / 2 оноо/ 
Хөвсгөл 
Дархан 
Эрдэнэт 
Завхан 
19. Аль нь кубын дэлгээс вэ? / 1 оноо/ 
А . Б. В. 
Г. Д. Е. 
20. Дараах дүрсүүд кубын дэлгээс болж чадах уу? / 2 оноо/ 
А. Б. В. 
хасагдагч 42 51 
хасагч 17 45 
ялгавар 19 32 
ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 
I нэмэгдэхүүн 27 41 
II нэмэгдэхүүн 18 29 
Нийлбэр 82 90 63 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 6
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
хувилбар 3 . хэрэглэх түвшин хугацаа-40 мин 
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... 
хичээл заагч багш............................................. 
1. Нийт хэдэн куб болж байна вэ? / 2 оноо/ 
.......... .............. 
2. Дараах биетийг нэрлэн, ирмэг, орой, талсыг нь тоолоорой. / 2 оноо / 
Ирмэг................ 
Орой................. 
Талс................. 
Нэр.................. 
3. Тэнцүү илэрхийлэл мөн эсэхийг шалгаарай. / 2 оноо / 
26+33=15+54 60+17=26+51 68-25=86-33 94-41=33+20 
4. Ямар тоонуудыг аравтаар тоймловол 20 гарах вэ? / 1 оноо/ 
5. Илэрхийллийн утгыг олж, аравтаар тоймлоорой. / 3 оноо/ 
43++27-18+25= 39-21+42+32= 46+12-13+31= 
6. Шугам дээр тэмдэглэсэн тэмдэглэгээг үржвэр болгон бичээрэй. / 1 оноо/ 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 7
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7. Үржвэр хэлбэрээр бичээд бодоорой. / 3 оноо/ 
.................................... ..................................... ................................... 
8. Ямар тоо дүрсэлснийг бичээрэй./ 1 оноо/ 
З А Н 
З А Н 
З А Н 
................ .................. .................... 
9. Дэгдээхийнүүдийг 5, 5-аар багцлаарай. Хэдэн багц болсон бэ? Үржвэр хэлбэрээр 
бичээрэй. . / 2 оноо/ 
10. Илэрхийллийн утгыг олоод, ижил утгатай илэрхийллүүдийг холбоорой./ 2 оноо/ 
34+17 18+12-5 -6 
50-13+8 
11. Нийлбэрийг олоорой./1 оноо/ 
71-50+4 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 8
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 
2 
2 34 26 8 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ САДВАР ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР 
хувилбар 3 . хэрэглэх түвшин хугацаа-40 мин 
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... 
хичээл заагч багш............................................. 
1. Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. Үржвэр ноогдворыг ихээс бага руу эрэмбэлээрэй. / 3 оноо/ 
3 
7 
5 х5 
10 
х4 
2 
30 
4 10 
:3 
3 
6 
21 
15 
2. Хүүхдүүд биеийн тамирын хичээл дээр эгнээгээр жагсав. Хэдэн эгнээгээр жагссан 
бэ? 
Эгнээ бүрт хэдэн хүүхэд жагссан бэ?Нийт хэдэн хүүхэд жагссан бэ?/ 1 оноо/ 
3. Саран өдөрт 3 ширхэг цаг засав. Бишрэл өдөрт түүнээс 3 дахин олон цаг засав. 
Бишрэл өдөрт хэдэн ширхэг цаг зассан бэ? /2 оноо/ 
Саран 
Бишрэл 
4. Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. / 3 оноо/ 
18 ÷ 6= 36 ÷ 6= 48 ÷ 6= 54 ÷ 6= 60 ÷ 6= 24 ÷ 6= 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 9
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
5. Хулан, Болд, Бат, Номин нар насаараа баганан диаграмм зохиожээ.Хамгийн ахмад нь 
хэн бэ? Хулан, Батаас эгч үү / 2 оноо/ 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
нас 
Бат Номин Хулан Болд 
нас 
6. :4 найз цэцэг хайчлав. Хүүхэд бүр хэдэн цэцэг хайчилсан бэ? Бат, Гэрэл хоёрын хэн 
нь олон цэцэгтэй вэ? / 2 оноо / 
Бат 
Гэрэл 
Оюун 
Болд 
2 
6 
8 
7. Долгион, Дөлгөөн ихэр хүүхдүүд Тэдний бүх хувцас, хэрэглэл, юмс ижилхэн.З ургийг 
ажиглаад гүйцээн зураад, юу юу хэчнээн байгааг тоолон ажиглан ярилцаад, дүнг 
хүснэгтэд бичээрэй. 
долгион дөлгөөн нийт 
товч 4 4 8 
бөмбөг 
алим 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 10
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 
халаас 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАР ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР 
хувилбар 4 Задлан шинжлэх ТҮВШИН хугацаа-40 мин 
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... 
хичээл заагч багш............................................. 
1. Нэгэн сургуулийн сурагчдын жинг харуулав. Тэд тус бүр хэдэн кг жинтэй вэ?Хэн нь 
хамгийн хөнгөн жинтэй байна вэ? Бат Номингоос хөнгөн үү? / 2 оноо/ 
30 
28 
26 
24 
22 
2-р ангийн сурагчдын жин/кг/ 
Бат Хулан Дорж Номин 
2-р ангийн 
сурагчдын жин/кг/ 
2. Дараах биеүдийн ирмэг, талс, оройг тоолж тэмдэглэнэ үү. / 5 оноо/ 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 11
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
3. Дараах дүрсүүдийг 
хаана байрлуулсныг 
олоорой. Нар Е5, мөөг Д3, 
В4 нүднүүдэд тус бүр 
зураарай. / 2 оноо/ 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
ирмэг орой талс 
А Б В Г Д Е Ё Ж З 
4. Тоог орны нэмэгдэхүүний нийлбэрт задлан бичээрэй. / 3 оноо/ 
234, 729, 561, 835, 422 
5. Харгалзуулаарай / 2 оноо/ 
15 см + 85 см 10 кг + 64 кг 
1 метр 100 кг – 26 кг 
79 см – 69 см 45 мин + 15 мин 
3 цаг – 2 цаг 84 см + 16 см 
10 дм 1 дм 
6. Тооцоолоорой / 5 оноо/ 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 12
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
7. Хамгийн том савыг усаар дүүргэхийн тулд жижиг сав тус бүрээр хэдэн удаа 
ус зөөх вэ? / 2 оноо/ 
40 л 3 л 2 л 5 л 
Бодолт: 
ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН M ЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР 
хувилбар 5 . Үнэлэх түвшин 
хугацаа-40 мин 
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... 
хичээл заагч багш............................................. 
1. Хүснэгт бүр хэдэн нүдтэй байна вэ? Чи яаж олсноо бусадтай ярилцаарай. 
Өөр хялбар арга байж болох уу? / 4 оноо / 
............................................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................. ...................................................................................................................................... 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 13
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
2. Шүрнүүд дээрх тоог гүйцээгээрэй./ 5 оноо/ 
• Хэдийн хуваагдагчид вэ? Үйлдлийг гүйцэтгэж батлаарай. 
• Сондгой тоонуудыг түүж бичээрэй. Нэмэх үйлдлээр 2 дахин ихэсгээрэй. 
• 2-ын хуваагдагч болох тоонуудыг улаан өнгөөр будаарай. 
• Аравтын орны цифр нь нэгжийн орноос 2 дахин бага байх тоо аль нь вэ? 
6 9 15 24 
3. Бөмбөлгүүдийг 3-аар багцлаарай. Нэг багц бөмбөлгөө 1 мөрөнд 
байрлуулаарай. Хэдэн мөр болсон бэ? / 2 оноо/ 
4. Тоон тэнцэтгэл үнэн байхаар тохирох үйлдлийн тэмдгийг бичээрэй. / 4 оноо/ 
10 * 5 = 15 5 * 6= 30 40 * 5 = 35 42 * 7 = 6 
3 * 3 = 9 90 * 10 = 9 27 * 9 = 3 81 * 11 = 70 
5. Хэрэм нэг цагт 3 боргоцой цөмдөг. Хэрэм 4 цагт хэдэн боргоцой цөмөх вэ? 
6. Хэрчмээр бодлого зохиож бодоорой. / 2 оноо/ 
? 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 14
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
7. Бат багшаасаа: Та хэдэн настай вэ? гэтэл багш: Би 29-40 хоорондох 
6-д хуваагддаг тоотой тэнцүү настай гэжээ. Батын багш хэдэн настай байж 
болох вэ? / 2оноо/ 
8. Дараах хүснэгтэд өгөгдсөн дүрсүүдийг ажиглаарай. / 5 оноо / 
Цагаан 
Цагаан биш 
Дөрвөн талтай 
Дөрвөн талтай биш 
А. Дугуй дүрс талтай юу? 
Б. Дөрвөн талтай гэдгийг яаж таних вэ? 
В. Өөр өнгөтэй дүрсүүдийн ижил болон ялгаатай шинжийн талаар ярилцаара 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 15
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР 
хувилбар 6 . Бүтээх түвшин 
хугацаа-40 мин 
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... 
хичээл заагч багш............................................. 
1. Тоон картуудыг ашиглан 3 оронтой тоог хэчнээн янзаар бүтээх вэ ? / 2 оноо/ 
1 0 8 9 3 4 
2. Дараах зургаар өгүүлбэртэй бодлого зохиож бодоорой. / 2 оноо / 
3. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
. . 150 ба 475-ын нийлбэрийг ол. 
4. 3 Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
76-г 189-өөр нэмэгдүүл. 
5. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
. 83 ба 238-ын нийлбэрийг 679-өөр ихэсгэ. 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 16
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
6. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
. 430 ба 290-ийн ялгавар хэд вэ? 
7. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
720-ыг 213-аар багасгавал хэд болох вэ? 
8. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
363 ба 140-ийн нийлбэрийг 103-аар хорогдуул 
9. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
785 ба 126-ын нийлбэрийг 615-аар багасга 
10. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
427-г 150-аар ихэсгэж 234-өөр хорогдуул 
11. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
1000 ба 568-ын ялгаврыг 394-өөр нэмэгдүүл 
12. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
. 714 ба 615-ын ялгаврыг 75-аар багасга 
13. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 17
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
400 ба 150-ын нийлбэрээс 310 ба 150-ын ялгаврыг хас 
ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 18

More Related Content

What's hot

хүн орчин хичээлийн тест 2 р анги
хүн орчин хичээлийн тест 2 р ангихүн орчин хичээлийн тест 2 р анги
хүн орчин хичээлийн тест 2 р ангиDawaasuren Dawka
 
зуны амралтын даалгавар
зуны амралтын даалгаварзуны амралтын даалгавар
зуны амралтын даалгаварShidten
 
тийн ялгал
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгалulziimanlai
 
тууш тодруулан бичих эх 60 хуудас
тууш тодруулан бичих эх 60 хуудастууш тодруулан бичих эх 60 хуудас
тууш тодруулан бичих эх 60 хуудасTsolmonEnkhtuul
 
математик 2р анги
математик 2р ангиматематик 2р анги
математик 2р ангиMoAltantuya
 
математик 5
математик 5математик 5
математик 5moogii102
 
мат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгжмат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгжBama740517
 
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
м.х  2 р ангийн хөтөлбөрм.х  2 р ангийн хөтөлбөр
м.х 2 р ангийн хөтөлбөрtsewegmed
 
МОНГОЛ ХЭЛ - II АНГИ МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР
МОНГОЛ ХЭЛ - II АНГИ  МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАРМОНГОЛ ХЭЛ - II АНГИ  МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР
МОНГОЛ ХЭЛ - II АНГИ МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАРХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р ангисургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р ангиBaagii Bataa
 
8ш статистик характеристик
8ш статистик характеристик8ш статистик характеристик
8ш статистик характеристикnaraa_0714
 
эсрэг ба ойролцоо үг
эсрэг ба ойролцоо үгэсрэг ба ойролцоо үг
эсрэг ба ойролцоо үгpvsa_8990
 
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкетсурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкетTeacher's E-content
 
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiyaхүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил SumiyaBulgan Blg
 
аравтын бутархай Ulam-ундрах
аравтын бутархай Ulam-ундрахаравтын бутархай Ulam-ундрах
аравтын бутархай Ulam-ундрахbajii82
 
монгол xэлний зөв бичиx дүрэм
монгол xэлний зөв бичиx дүрэммонгол xэлний зөв бичиx дүрэм
монгол xэлний зөв бичиx дүрэмguest00835cf3
 
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавар
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавармонгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавар
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгаварMunkhbayarBadamtsets
 
3 р анги математик
3 р анги математик3 р анги математик
3 р анги математикgundegmaa_84
 

What's hot (20)

хүн орчин хичээлийн тест 2 р анги
хүн орчин хичээлийн тест 2 р ангихүн орчин хичээлийн тест 2 р анги
хүн орчин хичээлийн тест 2 р анги
 
зуны амралтын даалгавар
зуны амралтын даалгаварзуны амралтын даалгавар
зуны амралтын даалгавар
 
тийн ялгал
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгал
 
тууш тодруулан бичих эх 60 хуудас
тууш тодруулан бичих эх 60 хуудастууш тодруулан бичих эх 60 хуудас
тууш тодруулан бичих эх 60 хуудас
 
математик 2р анги
математик 2р ангиматематик 2р анги
математик 2р анги
 
математик 5
математик 5математик 5
математик 5
 
мат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгжмат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгж
 
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
м.х  2 р ангийн хөтөлбөрм.х  2 р ангийн хөтөлбөр
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
 
МОНГОЛ ХЭЛ - II АНГИ МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР
МОНГОЛ ХЭЛ - II АНГИ  МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАРМОНГОЛ ХЭЛ - II АНГИ  МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР
МОНГОЛ ХЭЛ - II АНГИ МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР
 
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р ангисургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
 
8ш статистик характеристик
8ш статистик характеристик8ш статистик характеристик
8ш статистик характеристик
 
эсрэг ба ойролцоо үг
эсрэг ба ойролцоо үгэсрэг ба ойролцоо үг
эсрэг ба ойролцоо үг
 
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкетсурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
 
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiyaхүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
 
аравтын бутархай Ulam-ундрах
аравтын бутархай Ulam-ундрахаравтын бутархай Ulam-ундрах
аравтын бутархай Ulam-ундрах
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИБАГА БОЛОВСРОЛ - ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИ
 
монгол xэлний зөв бичиx дүрэм
монгол xэлний зөв бичиx дүрэммонгол xэлний зөв бичиx дүрэм
монгол xэлний зөв бичиx дүрэм
 
хүн байгаль 4-р анги
хүн байгаль 4-р ангихүн байгаль 4-р анги
хүн байгаль 4-р анги
 
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавар
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавармонгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавар
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавар
 
3 р анги математик
3 р анги математик3 р анги математик
3 р анги математик
 

Viewers also liked

2а анги цахим
2а анги цахим2а анги цахим
2а анги цахимNaranjargal_Z
 
Кенгру 3-4-р анги
Кенгру 3-4-р ангиКенгру 3-4-р анги
Кенгру 3-4-р ангиAlungoo Alungoo
 
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөрСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАлдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАзжаргал Нинжбадгар
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээлulzii_7777
 
математик
математикматематик
математикschool14
 
унших эхүүд
унших эхүүдунших эхүүд
унших эхүүдgganchimeg
 
Naraa 2в ялгах эгшиг цахим хичээл
Naraa 2в ялгах эгшиг цахим хичээлNaraa 2в ялгах эгшиг цахим хичээл
Naraa 2в ялгах эгшиг цахим хичээлZaya80
 
Ялгах эгшиг
Ялгах эгшигЯлгах эгшиг
Ялгах эгшигUyanga88
 
цахим тест 9 р анги
цахим тест 9 р анги цахим тест 9 р анги
цахим тест 9 р анги bayja
 
9р анги жишиг даалгавар
9р анги жишиг даалгавар9р анги жишиг даалгавар
9р анги жишиг даалгаварAmarjargal_se
 
9р анги жишиг даалгавар
9р анги жишиг даалгавар9р анги жишиг даалгавар
9р анги жишиг даалгаварAmarjargal_se
 
физик 9 жишиг даалгавар
физик 9 жишиг даалгаварфизик 9 жишиг даалгавар
физик 9 жишиг даалгаварtuya9994
 
8 р ангийн жишэг даалгавар ц.янжинсүрэн
8 р ангийн жишэг даалгавар ц.янжинсүрэн8 р ангийн жишэг даалгавар ц.янжинсүрэн
8 р ангийн жишэг даалгавар ц.янжинсүрэнLhagvadorj_S
 
алканууд
алкануудалканууд
алкануудdavaa627
 
1000 хүртэлх тоо тоолол
1000 хүртэлх тоо тоолол1000 хүртэлх тоо тоолол
1000 хүртэлх тоо тоололburmaa5929
 
баттуяа хэрэглэгдэхүүн химийн жишиг даалгавар
баттуяа хэрэглэгдэхүүн химийн жишиг даалгаварбаттуяа хэрэглэгдэхүүн химийн жишиг даалгавар
баттуяа хэрэглэгдэхүүн химийн жишиг даалгаварTogoo Battuya
 
талбай олох томъёо
талбай олох томъёоталбай олох томъёо
талбай олох томъёоdelgermoron
 
дүрсийн талбай ба периметр
дүрсийн талбай ба периметрдүрсийн талбай ба периметр
дүрсийн талбай ба периметрgunjee myangabat
 

Viewers also liked (20)

2а анги цахим
2а анги цахим2а анги цахим
2а анги цахим
 
Кенгру 3-4-р анги
Кенгру 3-4-р ангиКенгру 3-4-р анги
Кенгру 3-4-р анги
 
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
 
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАлдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 
математик
математикматематик
математик
 
унших эхүүд
унших эхүүдунших эхүүд
унших эхүүд
 
Naraa 2в ялгах эгшиг цахим хичээл
Naraa 2в ялгах эгшиг цахим хичээлNaraa 2в ялгах эгшиг цахим хичээл
Naraa 2в ялгах эгшиг цахим хичээл
 
Ялгах эгшиг
Ялгах эгшигЯлгах эгшиг
Ялгах эгшиг
 
цахим тест 9 р анги
цахим тест 9 р анги цахим тест 9 р анги
цахим тест 9 р анги
 
9р анги жишиг даалгавар
9р анги жишиг даалгавар9р анги жишиг даалгавар
9р анги жишиг даалгавар
 
9р анги жишиг даалгавар
9р анги жишиг даалгавар9р анги жишиг даалгавар
9р анги жишиг даалгавар
 
физик 9 жишиг даалгавар
физик 9 жишиг даалгаварфизик 9 жишиг даалгавар
физик 9 жишиг даалгавар
 
11 хими
11 хими11 хими
11 хими
 
8 р ангийн жишэг даалгавар ц.янжинсүрэн
8 р ангийн жишэг даалгавар ц.янжинсүрэн8 р ангийн жишэг даалгавар ц.янжинсүрэн
8 р ангийн жишэг даалгавар ц.янжинсүрэн
 
алканууд
алкануудалканууд
алканууд
 
1000 хүртэлх тоо тоолол
1000 хүртэлх тоо тоолол1000 хүртэлх тоо тоолол
1000 хүртэлх тоо тоолол
 
баттуяа хэрэглэгдэхүүн химийн жишиг даалгавар
баттуяа хэрэглэгдэхүүн химийн жишиг даалгаварбаттуяа хэрэглэгдэхүүн химийн жишиг даалгавар
баттуяа хэрэглэгдэхүүн химийн жишиг даалгавар
 
талбай олох томъёо
талбай олох томъёоталбай олох томъёо
талбай олох томъёо
 
дүрсийн талбай ба периметр
дүрсийн талбай ба периметрдүрсийн талбай ба периметр
дүрсийн талбай ба периметр
 

Similar to 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР

3à òåñò
3à òåñò3à òåñò
3à òåñòztuu97
 
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги Dawaasuren Dawka
 
шалгалтын сэдэв
шалгалтын сэдэвшалгалтын сэдэв
шалгалтын сэдэвAriunaa Aanii
 
Baigali orchind nolooloh baidliin unelgeenii argachilsan zaabar
Baigali orchind nolooloh baidliin unelgeenii argachilsan zaabarBaigali orchind nolooloh baidliin unelgeenii argachilsan zaabar
Baigali orchind nolooloh baidliin unelgeenii argachilsan zaabarТэнгис Эрдэнэбаяр
 
бие даалтын даалгавар
бие даалтын даалгаварбие даалтын даалгавар
бие даалтын даалгаварBurmaa Sanjmyatav
 
бие даалт2
бие даалт2бие даалт2
бие даалт23-B
 
бие даалт2
бие даалт2бие даалт2
бие даалт23-B
 
жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1hoianseku
 
жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1hoianseku
 
бие даалт2
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2bachimeg0101
 
сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)NNaraa
 
M.Lkhamkhuu
M.LkhamkhuuM.Lkhamkhuu
M.Lkhamkhuualtaa e
 
бие даалт хүн орчин чимэддолгор
бие даалт хүн орчин чимэддолгорбие даалт хүн орчин чимэддолгор
бие даалт хүн орчин чимэддолгорDBatbulgan81
 
тест булгаа
тест булгаатест булгаа
тест булгааsaraiberh
 
тест булгаа
тест булгаатест булгаа
тест булгааandatar
 
тест булгаа
тест булгаатест булгаа
тест булгааsaraiberh
 
б.баяясгалан цахим1 тест
б.баяясгалан цахим1 тестб.баяясгалан цахим1 тест
б.баяясгалан цахим1 тестbborbaavai
 

Similar to 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР (20)

3à òåñò
3à òåñò3à òåñò
3à òåñò
 
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги
 
8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материал
8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материал8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материал
8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материал
 
шалгалтын сэдэв
шалгалтын сэдэвшалгалтын сэдэв
шалгалтын сэдэв
 
Baigali orchind nolooloh baidliin unelgeenii argachilsan zaabar
Baigali orchind nolooloh baidliin unelgeenii argachilsan zaabarBaigali orchind nolooloh baidliin unelgeenii argachilsan zaabar
Baigali orchind nolooloh baidliin unelgeenii argachilsan zaabar
 
бие даалтын даалгавар
бие даалтын даалгаварбие даалтын даалгавар
бие даалтын даалгавар
 
бие даалт2
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2
 
бие даалт2
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2
 
жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1
 
жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1
 
бие даалт2
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2
 
сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)
 
M.Lkhamkhuu
M.LkhamkhuuM.Lkhamkhuu
M.Lkhamkhuu
 
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИБЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
 
бие даалт хүн орчин чимэддолгор
бие даалт хүн орчин чимэддолгорбие даалт хүн орчин чимэддолгор
бие даалт хүн орчин чимэддолгор
 
bagsh-6.pdf
bagsh-6.pdfbagsh-6.pdf
bagsh-6.pdf
 
тест булгаа
тест булгаатест булгаа
тест булгаа
 
тест булгаа
тест булгаатест булгаа
тест булгаа
 
тест булгаа
тест булгаатест булгаа
тест булгаа
 
б.баяясгалан цахим1 тест
б.баяясгалан цахим1 тестб.баяясгалан цахим1 тест
б.баяясгалан цахим1 тест
 

More from Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар

ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 

More from Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар (20)

Техник технологийн XIX олимпиадын заавар
Техник технологийн XIX олимпиадын зааварТехник технологийн XIX олимпиадын заавар
Техник технологийн XIX олимпиадын заавар
 
алтан хонх 9
алтан хонх 9алтан хонх 9
алтан хонх 9
 
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
 
МУГБагш Ж.Нямжав
МУГБагш Ж.НямжавМУГБагш Ж.Нямжав
МУГБагш Ж.Нямжав
 
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэгдүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
 
ДМЦС –ИЙН БАГШ ЦЭРЭН-ОЧИР
ДМЦС –ИЙН БАГШ ЦЭРЭН-ОЧИРДМЦС –ИЙН БАГШ ЦЭРЭН-ОЧИР
ДМЦС –ИЙН БАГШ ЦЭРЭН-ОЧИР
 
Worksheet food 5
Worksheet food 5Worksheet food 5
Worksheet food 5
 
Worksheet clothes
Worksheet clothes Worksheet clothes
Worksheet clothes
 
Worksheet 1 weather 5a s
Worksheet 1 weather 5a sWorksheet 1 weather 5a s
Worksheet 1 weather 5a s
 
Worksheet 1 animal 5a
Worksheet 1 animal 5aWorksheet 1 animal 5a
Worksheet 1 animal 5a
 
Worksheet
Worksheet Worksheet
Worksheet
 
"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР
"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР
"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР
 
Монгол хэл
Монгол хэлМонгол хэл
Монгол хэл
 
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...
 
зөвлөмж 2 хя. үн. шинжилгээ
зөвлөмж 2 хя. үн. шинжилгээзөвлөмж 2 хя. үн. шинжилгээ
зөвлөмж 2 хя. үн. шинжилгээ
 
Blum
BlumBlum
Blum
 
МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ-6
МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ-6МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ-6
МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ-6
 
8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материал
8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материал8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материал
8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материал
 
МАТЕМАТИК-11/12/
МАТЕМАТИК-11/12/МАТЕМАТИК-11/12/
МАТЕМАТИК-11/12/
 
МАТЕМАТИК-9
МАТЕМАТИК-9МАТЕМАТИК-9
МАТЕМАТИК-9
 

2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР

 • 1. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР ХУВИЛБАР 1 . СЭРГЭЭН САНАХ ТҮВШИН ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО.....................АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1. 1-ээс 100 хүртэлх тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 2. Сондгой тоогоо улаан өнгөөр будаарай. . /2 оноо/ 1 3. 2 см талтай квадрат дүрс зураарай. . /2 оноо/ 4. Дараах дүрсүүдээс тэгш өнцөгтийг ялган будаарай. / 2оноо/ 5. Дараах хэрчим дээр 5-аар нэмэгдүүлэн тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 0 6. Дараах хэрчим дээр 10-аар нэмэгдүүлэн тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 0 7. Долоон гарагийг нэрлэнэ үү. . /2 оноо/ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 8. 12 ЖИЛИЙГ НЭРЛЭ. ЧИ ЯМАР ЖИЛТЭЙ ВЭ? / 2 ОНОО/ ............................................................................................................................................................................... ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 1
 • 2. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ............................................................................................................................................................................... 9. ТАНАЙ АМ БҮЛ ХЭД ВЭ? ХЭН ХЭНТЭЙГЭЭ АМЬДАРДАГ ВЭ? /2 ОНОО/ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... 10. ЖИЛИЙН 4 УЛИРЛЫГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ. УЛИРЛЫН ОНЦЛОГ ШИНЖИЙГ ДУРЬДАНА УУ? / 2 ОНОО/ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 11. ТООГ ТЭМДЭГЛЭДЭГ ЦИФ РИЙГ БИЧ. / 1 ОНОО/ .............................................................................................................................................................................. 12. ДАРААХ ТООНУУДЫГ ЦИФ РЭЭР БИЧЭЭРЭЙ. /2 ОНОО/ Дөрин дөчин ес, далан зургаа, ерэн хоёр, хорин найм, хоёр зуун ерэн тав, есөн зуун ерэн ес, хоёр мянга хорин дөрөв ............................................................................................................................................................... 13. Дараах тоонуудыг уншаад бичээрэй../ 2 оноо/ 19, 37, 48, 73, 69, 96, 100, 112, 205, 356, 729, 486, 502, 907 , 1000, 1206, 2014 .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 14. Дээрх тоонуудыг тэгш сондгой тоогоор ялган бичээрэй. / 2 оноо/ ............................................................................................................................................................................... . ............................................................................................................................................................................... . 15. Тэгш өнцөгтийн хүрээний уртыг яаж олох вэ? Бичээрэй. ............................................................................................................................................................................... . ............................................................................................................................................................................... . 16. Одны оронд тохирох тоог бичэээрэй. 500+ =700 + 500= 900 800- = 600 - 200 =40 17. Үлдээсэн 2 талыг гүйцээн тэгш өнцөгт болгож зураарай. ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 2
 • 3. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР ХУВИЛБАР 2 ОЙЛГОХ ТҮВШИН ХУГАЦАА-40 МИН огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 12+2= 12+21= 13+24= 34+14= 21+13= 33+42= 56+11= 23+20= 50+42= 52+7= 2. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 13+7= 45+5= 48+2= 35+15= 26+24= 14+26= 40+50= 39+41= 28+42= 63+27= 3. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 35 +9= 27+4= 43+9= 16+16= 57+8= 28+34= 48+49= 18+25= 26+18= 48+37= 4. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 13-3= 15-5= 11-2= 17-9= 20-1= 14-8= 20-5= 24-6= 42-6= 33-9= 5. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 77-46= 65-47= 40-36= 67-29= 45-27= 69-39= 73-35= 85-27= 90-35= 75-34= ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 3
 • 4. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 6. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 2х9= 4х5= 5х9= 9х9= 5х7= 8х3= 6х9= 7х8= 8х2= 8х9= 7. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 8х2= 4х8= 7х7= 6х8= 3х9= 9х4= 6х6= 2х10= 4х9= 3х7= 8. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 8:2= 10:2= 15:3= 72:8= 56:7= 36:6= 36:6= 36:4= 42:6= 35:5= 9. Дараах дүрсүүдийг нэрлээрэй. / 2 оноо/ .......................................................................................................................................................................... 10. Доржийнх энэ хавар 41 хонь, 33 ямаа төллөжээ. Тэднийх нийт хэдэн төл малтай болсон бэ? / 2 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 4
 • 5. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 11. Гүйцээн багцлаарай. Хэдэн багц болсон бэ? / 2 оноо/ 12. Өгөгдсөн тооны хамгийн ойрын аравтуудыг бичээрэй. / 2 оноо/ 60<62<70 <44< <85< <56< < 73< <98< 13. Үржвэрийн утгад тохируулан багцлаарай. / 2 оноо/ 2х4= 3х5= 5х3= 14. Тоон шулуун дээр нийлбэр нь 100 гарах хос тоонуудыг холбоорой. / 2 оноо / 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15. Аялагч галт тэргээр 45 км зам туулаад, цааш машинаар 26 км зам явав. Аялагч нийт хэдэн км зам туулсан бэ? / 2 оноо/ 16. Сурагчид ногоо түүж шуудайд хийж савлав.Эхлээд жинлэхэд 36 кг, хэсэг ногоо түүсний дараа дахин жинлэхэд 61 кг болсон байв. Сурагчид шуудайд хэдэн кг ногоо нэмж хийсэн бэ? / 2 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 5
 • 6. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 17. Тохирох тоог олж хүснэгтийг бөглөөрэй. / 4 оноо / 18. 12 сарын цаг агаар хүснэгтэд цас орсон өдрүүдийг тэмдэглэжээ.Нийт 31 өдрөөс Эрдэнэтэд хэдэн өдөр цас ороогүй вэ? Хамгийн их цас орсон болон хамгийн бага цас орсон аймгуудын зөрүү хэд вэ? / 2 оноо/ Хөвсгөл Дархан Эрдэнэт Завхан 19. Аль нь кубын дэлгээс вэ? / 1 оноо/ А . Б. В. Г. Д. Е. 20. Дараах дүрсүүд кубын дэлгээс болж чадах уу? / 2 оноо/ А. Б. В. хасагдагч 42 51 хасагч 17 45 ялгавар 19 32 ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ I нэмэгдэхүүн 27 41 II нэмэгдэхүүн 18 29 Нийлбэр 82 90 63 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 6
 • 7. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ хувилбар 3 . хэрэглэх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Нийт хэдэн куб болж байна вэ? / 2 оноо/ .......... .............. 2. Дараах биетийг нэрлэн, ирмэг, орой, талсыг нь тоолоорой. / 2 оноо / Ирмэг................ Орой................. Талс................. Нэр.................. 3. Тэнцүү илэрхийлэл мөн эсэхийг шалгаарай. / 2 оноо / 26+33=15+54 60+17=26+51 68-25=86-33 94-41=33+20 4. Ямар тоонуудыг аравтаар тоймловол 20 гарах вэ? / 1 оноо/ 5. Илэрхийллийн утгыг олж, аравтаар тоймлоорой. / 3 оноо/ 43++27-18+25= 39-21+42+32= 46+12-13+31= 6. Шугам дээр тэмдэглэсэн тэмдэглэгээг үржвэр болгон бичээрэй. / 1 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 7
 • 8. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7. Үржвэр хэлбэрээр бичээд бодоорой. / 3 оноо/ .................................... ..................................... ................................... 8. Ямар тоо дүрсэлснийг бичээрэй./ 1 оноо/ З А Н З А Н З А Н ................ .................. .................... 9. Дэгдээхийнүүдийг 5, 5-аар багцлаарай. Хэдэн багц болсон бэ? Үржвэр хэлбэрээр бичээрэй. . / 2 оноо/ 10. Илэрхийллийн утгыг олоод, ижил утгатай илэрхийллүүдийг холбоорой./ 2 оноо/ 34+17 18+12-5 -6 50-13+8 11. Нийлбэрийг олоорой./1 оноо/ 71-50+4 ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 8
 • 9. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 2 2 34 26 8 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ САДВАР ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 3 . хэрэглэх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. Үржвэр ноогдворыг ихээс бага руу эрэмбэлээрэй. / 3 оноо/ 3 7 5 х5 10 х4 2 30 4 10 :3 3 6 21 15 2. Хүүхдүүд биеийн тамирын хичээл дээр эгнээгээр жагсав. Хэдэн эгнээгээр жагссан бэ? Эгнээ бүрт хэдэн хүүхэд жагссан бэ?Нийт хэдэн хүүхэд жагссан бэ?/ 1 оноо/ 3. Саран өдөрт 3 ширхэг цаг засав. Бишрэл өдөрт түүнээс 3 дахин олон цаг засав. Бишрэл өдөрт хэдэн ширхэг цаг зассан бэ? /2 оноо/ Саран Бишрэл 4. Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. / 3 оноо/ 18 ÷ 6= 36 ÷ 6= 48 ÷ 6= 54 ÷ 6= 60 ÷ 6= 24 ÷ 6= ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 9
 • 10. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 5. Хулан, Болд, Бат, Номин нар насаараа баганан диаграмм зохиожээ.Хамгийн ахмад нь хэн бэ? Хулан, Батаас эгч үү / 2 оноо/ 14 12 10 8 6 4 2 0 нас Бат Номин Хулан Болд нас 6. :4 найз цэцэг хайчлав. Хүүхэд бүр хэдэн цэцэг хайчилсан бэ? Бат, Гэрэл хоёрын хэн нь олон цэцэгтэй вэ? / 2 оноо / Бат Гэрэл Оюун Болд 2 6 8 7. Долгион, Дөлгөөн ихэр хүүхдүүд Тэдний бүх хувцас, хэрэглэл, юмс ижилхэн.З ургийг ажиглаад гүйцээн зураад, юу юу хэчнээн байгааг тоолон ажиглан ярилцаад, дүнг хүснэгтэд бичээрэй. долгион дөлгөөн нийт товч 4 4 8 бөмбөг алим ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 10
 • 11. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ халаас 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАР ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 4 Задлан шинжлэх ТҮВШИН хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Нэгэн сургуулийн сурагчдын жинг харуулав. Тэд тус бүр хэдэн кг жинтэй вэ?Хэн нь хамгийн хөнгөн жинтэй байна вэ? Бат Номингоос хөнгөн үү? / 2 оноо/ 30 28 26 24 22 2-р ангийн сурагчдын жин/кг/ Бат Хулан Дорж Номин 2-р ангийн сурагчдын жин/кг/ 2. Дараах биеүдийн ирмэг, талс, оройг тоолж тэмдэглэнэ үү. / 5 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 11
 • 12. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 3. Дараах дүрсүүдийг хаана байрлуулсныг олоорой. Нар Е5, мөөг Д3, В4 нүднүүдэд тус бүр зураарай. / 2 оноо/ 7 6 5 4 3 2 1 ирмэг орой талс А Б В Г Д Е Ё Ж З 4. Тоог орны нэмэгдэхүүний нийлбэрт задлан бичээрэй. / 3 оноо/ 234, 729, 561, 835, 422 5. Харгалзуулаарай / 2 оноо/ 15 см + 85 см 10 кг + 64 кг 1 метр 100 кг – 26 кг 79 см – 69 см 45 мин + 15 мин 3 цаг – 2 цаг 84 см + 16 см 10 дм 1 дм 6. Тооцоолоорой / 5 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 12
 • 13. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 7. Хамгийн том савыг усаар дүүргэхийн тулд жижиг сав тус бүрээр хэдэн удаа ус зөөх вэ? / 2 оноо/ 40 л 3 л 2 л 5 л Бодолт: ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН M ЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 5 . Үнэлэх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Хүснэгт бүр хэдэн нүдтэй байна вэ? Чи яаж олсноо бусадтай ярилцаарай. Өөр хялбар арга байж болох уу? / 4 оноо / ............................................................................................................................. ...................................................................... ............................................................. ...................................................................................................................................... ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 13
 • 14. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 2. Шүрнүүд дээрх тоог гүйцээгээрэй./ 5 оноо/ • Хэдийн хуваагдагчид вэ? Үйлдлийг гүйцэтгэж батлаарай. • Сондгой тоонуудыг түүж бичээрэй. Нэмэх үйлдлээр 2 дахин ихэсгээрэй. • 2-ын хуваагдагч болох тоонуудыг улаан өнгөөр будаарай. • Аравтын орны цифр нь нэгжийн орноос 2 дахин бага байх тоо аль нь вэ? 6 9 15 24 3. Бөмбөлгүүдийг 3-аар багцлаарай. Нэг багц бөмбөлгөө 1 мөрөнд байрлуулаарай. Хэдэн мөр болсон бэ? / 2 оноо/ 4. Тоон тэнцэтгэл үнэн байхаар тохирох үйлдлийн тэмдгийг бичээрэй. / 4 оноо/ 10 * 5 = 15 5 * 6= 30 40 * 5 = 35 42 * 7 = 6 3 * 3 = 9 90 * 10 = 9 27 * 9 = 3 81 * 11 = 70 5. Хэрэм нэг цагт 3 боргоцой цөмдөг. Хэрэм 4 цагт хэдэн боргоцой цөмөх вэ? 6. Хэрчмээр бодлого зохиож бодоорой. / 2 оноо/ ? ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 14
 • 15. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 7. Бат багшаасаа: Та хэдэн настай вэ? гэтэл багш: Би 29-40 хоорондох 6-д хуваагддаг тоотой тэнцүү настай гэжээ. Батын багш хэдэн настай байж болох вэ? / 2оноо/ 8. Дараах хүснэгтэд өгөгдсөн дүрсүүдийг ажиглаарай. / 5 оноо / Цагаан Цагаан биш Дөрвөн талтай Дөрвөн талтай биш А. Дугуй дүрс талтай юу? Б. Дөрвөн талтай гэдгийг яаж таних вэ? В. Өөр өнгөтэй дүрсүүдийн ижил болон ялгаатай шинжийн талаар ярилцаара ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 15
 • 16. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 6 . Бүтээх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Тоон картуудыг ашиглан 3 оронтой тоог хэчнээн янзаар бүтээх вэ ? / 2 оноо/ 1 0 8 9 3 4 2. Дараах зургаар өгүүлбэртэй бодлого зохиож бодоорой. / 2 оноо / 3. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . . 150 ба 475-ын нийлбэрийг ол. 4. 3 Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 76-г 189-өөр нэмэгдүүл. 5. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . 83 ба 238-ын нийлбэрийг 679-өөр ихэсгэ. ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 16
 • 17. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 6. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . 430 ба 290-ийн ялгавар хэд вэ? 7. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 720-ыг 213-аар багасгавал хэд болох вэ? 8. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 363 ба 140-ийн нийлбэрийг 103-аар хорогдуул 9. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 785 ба 126-ын нийлбэрийг 615-аар багасга 10. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 427-г 150-аар ихэсгэж 234-өөр хорогдуул 11. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 1000 ба 568-ын ялгаврыг 394-өөр нэмэгдүүл 12. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . 714 ба 615-ын ялгаврыг 75-аар багасга 13. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 17
 • 18. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 400 ба 150-ын нийлбэрээс 310 ба 150-ын ялгаврыг хас ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 18