Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Radna biografija  tanja 2 Slide 1 Radna biografija  tanja 2 Slide 2 Radna biografija  tanja 2 Slide 3 Radna biografija  tanja 2 Slide 4
Upcoming SlideShare
Reunió pares 3r curs 13 14
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Radna biografija tanja 2

Download to read offline

Su

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Radna biografija tanja 2

  1. 1. РАДНА БИОГРАФИЈА Име и презиме Татјана Крповић ЈМБГ 1001968799444 Образовање (навести последњи ниво образовања, где сте завршили и просечну оцену ако је преко 8) године стажа ЛИЧНИ ПОДАЦИ Радно искуство Место рођења:Нова Варош (Где сте радили, на којим радним местима? Навести временски период – од које до које године) Тренутно радно место и установа Испит за лиценцу (положен/није положен Ако је положен навести датум и место полагања) Филолошки факултет – одсек за српски језик и књижевност 17 22-03.95-04.04.95 ОШ“ Момир Пуцаревић“ Акмачићи Нова Варош Професор српског језика ОШ Миливоје Боровић Мачкат Чајетина 24.11.1999-26.11.1999 Филолошки факултет 05.04.-31.08.95 ОШ „Добривоје Чкоњевић „Божетићи Нова Варош 02.04.-10.04.96 19.09-0.10.96 01.09.97-01.09.98 07.09.95.-15.01.96 22.01.-10.02-96 ОШ „Гојко Друловић „Радоиња Нова Варош 02.12.-30.12.96 28.01.-14.06.97 20.02.-15.03.96 ОШ“ Живко Љујић“ Нова Варош 02.09.98-31.08.2003 ОШ „Душан Јерковић „Костојевићи Б.Башта 01.09.03-07.10.05 ОШ“ Богосав Јанковић „Кремна Ужице 10.10.05- ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат Чајетина Адреса Стамбена зграда бб Мачкат Телефон 834-056 Мобилни телефон 064 456 09 36 E-mail tatjana.krpovic@gmail/com Држављанство Република Србија Занимање/професија Филолог VII Звање Професор српског језика
  2. 2. Страни језициниво: А1,А2,Б1,Б2,Ц1,Ц2 Информатичка писменост (навести програме које користите, ниво знања - оцену од 1-5 и колико често их користите: никад, ретко, често,свакодневно ) Енглески језик 1 2 3 4 5 Word 3 често Руски језик Ц1 1 2 3 4 5 Excel 3 често Бугарски језик А2 1 2 3 4 5 Pоwer Point 4 често 1 2 3 4 5 Интернет 5 свакодневно *Додати редове по потреби СТ РУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТ АНОВЕ  Програми сталног стручног усавршавања (семинари, обуке) – домаћи или међународни  Акредитовани програми високошколских установа као облик целоживотног учења  Стручни скупови :Конгрес, Сабор, сусрети и дани, Конференција, Симпозијум, Округли сто, Трибина  Летње и зимске школе  Стручна и студијска путовања Датум Место Назив Организатор Акредитован ДА/ НЕ Обавезни / изборни Број сати Начин учествовања доказ 28.11.2009 Mачкат Стручно – педагошки надзор у функцији квалитета Основна школа Миливоје Боровић да обавезан 8 присуство сертификат 14-16.01.2010 Београд Републички зимски семинар Друштво за српски језик и књижевност да обавезан 18 присуство сертификат 18.-20.09.09 Соко Бања Савремено изучавање српског језика и књижевности и књижевности словенских језика Друштво за српски језик и књижевност да изборни 18 присуство сертификат 13-15.01.2011 Београд Републички зимски семинар Друштво за српски језик и књижевност да обавезан 18 присуство сертификат Мај-јун 2011 Златибор Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном образовању Основна школа Димитрије Туцовић да обавезан 12 присуство сертификат
  3. 3. 12-14.01.2012 Београд Републички зимски семинар Друштво за српски језик и књижевност да обавезан 18 присуство сертификат *Навести све облике СУ којима сте присуствовали. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 1) извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 2) излагање на састанцима стручних органа и тела које се односе на савладан програм СУ или други облик стручног усавршавања ван установе, 3) приказ књиге, приручника, дидактичког материјала,стручног чланка, различите врсте истраживања, резултати праћења развоја детета и ученика 4) студијско путовање и стручна посета са обавезном дискусијом и анализом 5) истраживања (научна,акциона), 6) пројекти образовно-васпитног карактера, 7) програм од националног значаја у установи, 8) програмогледа, моделцентра, 9) облик стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са потребама запослених Датум Облик активности и тема Начин учествовања (излагање, ауторство, вођење...) *Попуњавати од школске 2012/2013. године УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА Датум Место Назив Организатор Начин учествовања Шк. 2012/2013 Календар „Дан по дан“ Славица Јурић Учесник Шк. 2013/2012 Објављени радови Аутор коаутор рецензент Датум објављивања рада Назив рада
  4. 4. Чланство у стручним организацијама, друштвима, удружењима... Награде Студијске посете (сврха, где, када) Квалификације, знања, вештине које поседујетеи сматрате да је важно за посао којим се бавите, а није поменуто у формулару Датум предаје одговорном лицу

Su

Views

Total views

563

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×