Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meteorology measurements

351 views

Published on

Meteorology measurements in Slovenia

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Meteorology measurements

  1. 1. Meteorology measurements OŠ Preska, Medvode Slovenia
  2. 2. Takeing measuremants Groups of three pupils Ime Name ________________ Dan day Učenec pupil Učenec pupil Učenec pupil     PON Monday   TEJA   ŽAN   JAN Vreme T= o C Padavine S= cm*, D= mm Veter = B
  3. 3. Weather house Working…
  4. 4. … and having fun
  5. 5. <ul><li>Conclusions: </li></ul><ul><li>Weather from November to January was snowier than last few years we had a lot of cloudiness and fog and it was colder than last few years. Only last two weeks of January was warmer and with more sun. </li></ul><ul><li>Ugotovitve: </li></ul><ul><li>Vreme v času od novembra do januarja je bilo bolj sneženo kot zadnjih nekaj let, bilo je veliko oblačnosti in megle in tudi precej bolj mrzlo kot zadnja leta, le zadnja dva tedna v januarju sta bila nekoliko toplejša in z več sonca. </li></ul>

×