Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intellektuaalomand

1,115 views

Published on

Published in: Education, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intellektuaalomand

 1. 1. Intellektuaalomand Pildi autor: Kristina Eapost Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass
 2. 2. Ellina Veresh Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7 klass
 3. 3. Intellektuaalomandi ametlik määratlus on antud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO)  asutamise konventsiooni Definitsioonid . WIPO asutamise konventsioon sõlmiti Stockholmis 14.07.1967 . Konventsioon jõustus 26.04.1970 ja igal aastal tähistatakse just sellel päeval maailma intellektuaalse omandi päeva. WIPO konventsiooniga on ühinenud 183 riiki sealhulgas Eesti Vabariik 1994 . aastal.
 4. 4. Lija Ivanova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8 klass
 5. 5. Maailma esimene autoriõiguse seadus võeti vastu Inglismaal 1709.aastal ja see käsitles trükitud kirjandusteoste kaitset 1735.aastal
 6. 6. Mark Smirnov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8 klass
 7. 7. Intellektuaalomand on õigused inimese loometöö tulemustele. Intellektuaalomandi liigid on : tööstusomand, sh kaubamärk patent kasulik mudel tööstusdisanilahendus geograafiline tähis autoriõigus
 8. 8. Maria Vassiljeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7 klass
 9. 9. Tuntuim intellektuaalomandi liik on kaubamärk. Kaubamärki kasutab tootja oma toote teistest eristamiseks. Patent annab selle omanikule ainuõiguse kaitstud leiutist, ise kasutada või anda luba selle kasutamiseks teistele. Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnalise või ruumilise väliskujunduse kaitseks.
 10. 10. Julia Katsurova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8 klass
 11. 11. Autoriõiguslik kaitse tekib teose loomisest, st mingit registreerimise protsessi ei ole ette nähtud; selle tekkeks ei ole vaja isegi teost avaldada. Autoriõigus kuulub autorile sõltumata sellest, kellel on omandiõigus sellele materjaalsele objekstile. Arvutiprogrammi autoril, kes loob programmi, tekib autoriõigus sellee programmile.
 12. 12. Kristina Korovajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8 klass
 13. 13. <ul><li>Süüteod jagunevad kuritegudeks ja väärtegudeks. </li></ul><ul><li>Kuritegu on selline süütegu, mille eest võib füüsilise isikule põhikaristusena mõista vangistuse või rahalise karistusega ja juriidilisele isikule sundlõpetamise või rahalise karistuse. </li></ul><ul><li>Väärtegu on selline süütegu, mille eest on autoriõiguse seadusega või muude seadustega ettenähtud arest või rahatrahv. </li></ul>
 14. 14. Elina Sikk Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8 klass Brošüüri valmistamisel oli kasutatud veebilehte materjalid : https://www.eesti.ee/est/intellektuaalne_omand/ http://www.autor.ee/est/vasak http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=810714 ja Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi õpilaste pilte

×