Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Вълшебствата на българската народна приказка"

7,350 views

Published on

Мини проект

Published in: Education
 • Login to see the comments

"Вълшебствата на българската народна приказка"

 1. 1. „ ВЪЛШЕБСТВАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПРИКАЗКА” МИНИ ПРОЕКТ 1 “А” група “Мики Маус” ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „МИКИ МАУС”
 2. 2. І. ОБОСНОВКА Народните приказки в България се предават от поколение на поколение вече много векове. С течение на времето те са се превърнали в един от най-популярните начини за забавляване на малки и големи. Приказките са неизменна част от нашия фолклор и освен за забавление се разказват и с образователна цел. Затова много от тях са изпълнени с действия съвсем близки до реалните и имат за цел да ни поучават, да ни дадат знание за добро и лошо. Повечето започват с думите „Имало едно време...” Ние, като учители се стремим да съхраним и запазим моралните ценности, които предава всяко поколение на потомците си. Затова според нас е необходимо нашите деца да са запознати с някои от най-популярните български народни приказки.
 3. 3. ІІ. ЦЕЛИ: •Да осъществи по-пълноценна връзка между децата и родителите в среда различна от домашната. •Да провокира творческото въображение и интерпретация у родителите, в интерес на децата им. •Да достави нови емоции на децата и да провокира у тях отношение към приказките и книгите. ІІІ. ДЕЙНОСТИ: 1.Организиране на битови кътове с помощта на родителите. 2.Провеждане на изложби с участие на деца и родители. 3. Организиране на празници и драматизации, пресъздаващи самобитността и атмосферата на българския бит и култура. 4.Организиране на настолен театър, куклен театър, драматизация. 5.Оцветяване, рисуване, апликиране, моделиране, конструиране на различни моменти и характерни за конкретната приказка предмети. 6. Мултимедия за всяка от включените проекти приказка. 7. Представяне на народни игри, съобразени с възрастта на децата: „Дай, бабо огънце“; „Изгубила Веселинка“; „Дули гайда“; „Казанчето ври“. „Кокошчица крала Лисана“, „Бели пеперудки“ 8. Запознаване с български народни инструменти, като неизменна част от бита на българина – тъпан, гайда 9. Запознаване с типични за българския бит пособия – вретено, хурка.
 4. 4. ІV. ИЗВОДИ: 1.Българските народни приказки и игри ще насърчат децата да водят по- активен начин на живот, да играят с други деца, да развиват умението си за общуване. 2. Взаимодействието семейство – детска градина, важен фактор за пълноценното развитие на детето. Интегриране на теми от живота в семейството и детската градина с възпитателно-образователното съдържание на педагогическия процес. Съвместната работа да утвърди детската градина като желана жизнена среда за децата.
 5. 5. ДЕЙНОСТИ ПО МЕСЕЦИ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1. Запознаване на родителите с мини проекта 2. Запознаване на децата с приказката „Двете козленца“. 3. Моделиране на “ мостчето“ над реката с пластилин и изложба с изработените образци 4. Куклен театър по приказката „Двете козленца“
 6. 6. ДЕЙНОСТИ ПО МЕСЕЦИ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1. Запознаване на родителите с минипроекта 2. Запознаване на децата с приказката „Двете козленца“. 3. Моделиране на “ мостчето“ над реката с пластилин и изложба с изработените образци 4. Куклен театър по приказката „Двете козленца“
 7. 7. МЕСЕЦ НОЕМВРИ •„Приказките на мама и баба“ – разказване на приказка . •Представяне на приказката „Баба и внуче“ – от баба от групата. •Оцветяване, моделиране, апликиране. •Организиране на изложба с образците.
 8. 8. МЕСЕЦ ЯНУАРИ 1.Запознаване с приказката „Бабо Мравке, где така?“ 2.Апликиране, моделиране на героите. 3. Изложба с образците, изработени от децата.
 9. 9. МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 1.„Български народни игри“ – римувани /съвместно с родители/ - „Варило мишле кашичка“, „Дай, бабо огънче“, „Кокошка пред хамбара“, „Чип, чип , детенце“ 2.Рисуване , моделиране , апликиране. 3.Публикуване на снимков материал.
 10. 10. МЕСЕЦ АПРИЛ Заключителен етап – „ВЪЛШЕБСТВАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПРИКАЗКА” •Драматизация на приказката „Дядо и ряпа“ •Драматизиране на част от включените в проекта приказки и народни игри •Раздаване на награди – книжка с български народни приказки.

×