Dproc partez

1,336 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dproc partez

 1. 1. <ՄխիթարՍեբաստացի> կրթահամալիր<br />Կրտսեր<br />Դպրոց-պարտեզ<br />ուսուցողականծրագրի<br />2010-2011 ուսումնականտարի<br />Առաջինկիսամյակիհաշվետվություն<br />Ուսուցողականծրագրիղեկ. <br />ՏաթևԲլեյան<br />
 2. 2. Դպրոց-պարտեզծրագրի կազմում են<br />Նախակրթարանի ծրագիր<br />Իմացումիհրճվանքծրագրի 1-4դասարաններ<br />Կրտսերդպրոցծրագրի5-6 դասարաններ<br />Լողավազան<br />Ֆիզիոթերապիա<br />Հյուրատուն<br />Հատուկ մասնագետի ծառայություն /հոգեբան, լոգոպեդ /<br />Երկարացված օրվա ծառայություն<br />Լրացուցիչ կրթության ծառայություն<br />Տրանսպորտայինծառայություն<br />
 3. 3. Նախակրթարանի խմբեր<br />
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. Դպրոցիցդպրոցտեղափոխվածսովորողներ<br />
 7. 7.
 8. 8. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ<br />
 9. 9. Կրթահամալիրյանմիջոցառումներ<br />Սեպտեմբերյան1-ինդասարանցիներիԿրթականՇքերթ<br />ԷրեբունիԵրևան<br />Մարզատոն<br />Տիկնիկաշքերթ<br />ԹթվիԾես<br /> <ՄխիթարՍեբաստացու> օրերըկրթահամալիրում<br />
 10. 10. ՊետականԱյլընտրանքային(Հեղինակային)ՄանկավարժականԾրագրերիՀոկտեմբերյանԱմենամյա5-րդԲացՀավաք<br />ՁմեռայինՈւսումնահետազոտականՃամբար<br />ԱմանորյաԾես<br />ԹատերականՆերկայացումներիՓառատոն<br />ՀունվարյանՍտուգատես<br />Միջոցառումներիգործունեությունըmskh.amկայքում / ֆոտո, վիդեո,նյութ/<br />
 11. 11. Ուսումնական ճամփորդություններ<br />Ջրաշխարհ<br />Գառնի-Գեղարդ<br />Մատենադարան<br />ՏիկնիկայինԹատրոն<br />Օշական<br />ՀայաստանիԲերդեր<br />ԲուսաբանականԱյգի<br />Թանգարաններ<br />Աշտարակ / Կարմրավորեկեղեցի/<br />Տեղեր<br />Արտաշատբերդաքաղաքիհնավայրք<br />Վանաձոր<br />Երևանյանզբոսանքներ<br />Expoցուցահանդեսներ<br />
 12. 12. ՍեմինարներՄենթորական հավաքներ<br />Յուրաքանչյուրդասավանդողմասնակցում է մանկավարժությանկենտրոնիկողմիցսահմանվածսեմինար-հավաքներին:<br />Դպրոց-պարտեզումմեդիատեխնոլոգիաներիսեմինարներ:<br />Մենթորականսեմինարներ<br />Ծնողականսեմինարներ<br />
 13. 13. Ընտրությամբ գործունեություն1-4 դասարաններ<br />
 14. 14. Ընտրությամբ Գործունեություն5-6 դասարաններ<br />
 15. 15. Մեդիատեխնոլոգիաները դպրոցում<br />2010 ուսումնականտարումուսուցողականտարումգործում է 13 դասարան, որոնցից6 գործումեն ՏՀՏ ուսուցմամբխորացվածդասարաններ, դասարանումէլեկտրոնայինգրատախտակ, ինտերնետ, ֆոտոխցիկ:<br />5-6դասարաններիհամար ՏՀՏ ուսուցմանդասասենյակ-լաբորատորիա / Էլեկտրոնայինգրատախտակ, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ/<br />համակարգչայինսրահ / 7 համակարգիչ, 4 նոթբուք/<br />
 16. 16. ՄԻՋԱՎԱՅՐ<br />Տեխնոլոգիայիլաբորատորիա<br />Բնագիտությանլաբորատորիա<br />Երաժշտությանսրահ<br />Համակարգչայինսրահ<br />Խոհանոց<br />Մարմնամարզությանսրահ<br />Ֆիզիոթերապիայիսրահ<br />Հատուկմասնագետիխաղասենյակ<br />Լողավազան<br />Դասարան-աշխատասենյակ<br />Խմբասենյակ<br />
 17. 17. Միջավայրի բարելավում<br />Երկու առաջին դասարանի ստեղծում, վերանորոգում<br />Տեխնոլոգիայի արհեստանոց-լաբորատորիայի ստեղծում<br />Համակարգչային սրահի վերանորոգում<br />
 18. 18. Օտար լեզուն դպրոց-պարտեզում<br />Օտարլեզուները, համակարգչայինգրագիտությունըուսուցանվում է առաջինդասարանից: Դասվարը, որպեսդասարան-մոդելիղեկավարմասնակցում է դասընթացին: <br />Ուրախօտարլեզու1-2 դասարանում, որպեսգործիքօգտագործելովԷլեկտրոնայինգրատախտակը, ինտերնետը:<br />5-6 դասարանումօտարլեզվիուսուցումը, որպեսթարգմանչականգործ, էլեկտրոնայիննյութերիստեղծում, էլեկտրոնայինհեքիաթներիստեղծում: <br />
 19. 19. Երաժշտություն<br />Երաժշտությունըիրմեջներառում է երգի, պարիուսուցում:<br />Դասականերաժշտությանունկնդրում:<br />Ամենօրյաառավոտյանընդհանուրպարապմունք:<br />Ծեսերի, միջոցառումներիմասնակցություն, CD-ներիստեղծում:<br />Մասնակցություներաժշտությանստուգատեսին:<br />Էլեկտրոնայինաշխատանքայինտետրերիստեղծում:<br />
 20. 20. Բնագիտություն<br />Կենդանիների խնամք<br />Բույսերի աճեցում և խնամք<br />Բակի խնամք<br />5-6 դասարաններում բնագիտություն առարկան իր մեջ ներառում է գիտելիքներ էկոլոգիայից, ֆիզիկական աշխարհագրությունից, ֆիզիկայից, աստղագիտությունից, քիմիայից, կենսաբանությունից:<br />
 21. 21. Տեխնոլոգիա<br /><ul><li>1-4դասարաններում ուսումնական պլանով սահմանված առարկայի ղեկավարը դասվարն է:
 22. 22. 5-6 դասարաններում տեխնոլոգիայի խմբերը
 23. 23. Տնտեսվարություն / կենդանիների և բույսերի պահարանների ստեղծում /
 24. 24. Բույսերի և կենդանիների խնամք
 25. 25. Դիզայն / կավից խոհանոցի սպասքի ստեղծում, աքլորաշարք, … /</li></li></ul><li>Ֆիզկուլտուրա<br />1-4-րդ դասարանումմարմնամարզությունըֆիզկուլտուրայիբաղկացուցիչն է:<br /> 5-6-րդ դասարանցիներիցյուրաքանչյուրըսահմանվածկարգովդառնում է կրթահամալիրիմարզականակումբներիցմեկիանդամ և մասնակցումհամապատասխանմարզաձևիթիմայինպարապմունքներինշաբաթականերկուանգամ` 60 րոպեով:<br />
 26. 26. Գնահատում<br /> 1-4-րդ դասարանցիների աշխատանքը գնահատանիշով չի գնահատվում:  Յուրաքանչյուր կիսամյակի վերջում սովորողը ներկայացնում է անհատապես և խմբով կատարած աշխատանքների (առաջադիմության) թղթապանակը: Կիսամյակի վերջում յուրաքանչյուր սովորողի համար սահմանված կարգով լրացվում է զարգացման բնութագիր: Բնութագրում ներկայացվում են սովորողի արժեքային համակարգը, նրա կողմից յուրացված գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների որակական բնութագիրը, սովորողի զարգացման մոտակա պլանը:<br />Սովորողի ուսումնական, անհատական փաթեթ / էլեկտրոնային,CD, թղթային փաթեթ/<br />Սովորողի աճի բնութագիր<br />Ինքնաստուգման թերթիկ<br />Ստուգատեսեր, օլիմպիադաներ, միջոցառումներ, ծեսեր<br />Ինտերնետ, կայքը, որպես ուսումնական միջավայր<br />Անհատական էլեկտրոնային նյութերի ստեղծում<br />5-6դասարանի սովորողների էլեկտրոնային հաշվետվություն<br />5-6 –դասարանի սովորողների էլեկտրոնային ամփոփաթերթ<br />
 27. 27. Տեխնիկականզինվածությունը<br />
 28. 28. Դասավանդողների, սովորողների աշխատանքները, հաշվետվությունները ինտերնետային կայքերում<br />http://mskh.am/<br />http://www.facebook.com/<br />http://www.slideshare.net<br />http://www.youtube.com/<br />
 29. 29. Դասավանդողների էլեկտրոնային հաշվետվությունները<br />
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32. Սովորողներիհաշվետվություններ<br />
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35. 5-6 դասարան, ուսումնականվճարներիցզեղչունեցողսովորողներիպարտադիրուսումնականաշխատանքիբաժանումը<br />

×