презентация Microsoft power point (6)

506 views

Published on

Matenadaran

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

презентация Microsoft power point (6)

  1. 1. Մատենադարան
  2. 2. Մատենադարանը հիմնադրվել է 405 թվականին ` գրերի գյուտից հետո, Հայաստանի հնագույն մայրաքաղաքներից մեկում` Վաղարշապատում (Էջմիածին):
  3. 3.       Մատենադարանի հավաքածուի հիմքը կազմում է Հայոց կաթողիկոսարանի ձեռագրատունը, որը դարերի ընթացքում հանգրվանել է տարբեր աթոռանիստ վայրերում, իսկ 1441-ին վերահաստատվել է իր հիմնադրման վայրմում` Ս. Էջմիածնում:
  4. 4. 1668 թ. գր վ ած մի հիշատակարանում տեղեկություններ են հաղորդվում այն մասին, որ Փիլիպոս կաթողիկոսի օրոք (1633-1655) Էջմիածնի վանքը հարստացել է բազմաթիվ նոր գրքերով:
  5. 5. Այժմ Մատենադարանի ֆոնդերն են` ձեռագրական, արխիվային, գրադարանային եւ մամուլի բաժիններ, հետազոտական աշխատանքով են զբաղված գիտական բաժիններն ու խմբերը:
  6. 6. Մատենադարանը հաճախ կոչում են ձեռագրատուն: <ul><li>Ձեռագրերից շուրջ 14 հազարը հայերեն են, 2800-ը` օտար լեզուներով: </li></ul>
  7. 7. Յուրի Դանիելյան

×