Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Das

363 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Das

  1. 1. Հայրենի անտառները
  2. 2. Մի՞թե բնությունից ամեն ինչ վերցնելուենք անվճսր:Ո՞վ է իր կտրած ծառիդիմաց անտառում գոնե մեկ շիվ տնկումկամ մի դույլ ջուր լցնում վիրավոր ծառիտակ:Իսկ անտառը ոչնչացնելը կարող էվատ հետևանքներ ունենալ ոչ միայնանտառի,անտառահատի, այլև բոլորիս,նույնիսկ ապագա սերունդների համար:
  3. 3. Քամին որոշ վայրերում ձյունը լցնում էտները, ծեփում դռները, իսկ ամռանըհողն ու ավազն են թափանցում ներս:Իսկ եթե անտառ լիներ կպաշտպաներտունը:
  4. 4. Գեղարվեստի դպրոց-պարտեզ 5-րդ դասարանՀերմինե Գրիրգորյան

×