Advertisement

Social Restart 2022: Roman Číhalík - Proč reklamní tvůrci bojují proti reklamě?

Taste
Taste
Jun. 17, 2022
Advertisement

More Related Content

More from Taste(20)

Advertisement

Social Restart 2022: Roman Číhalík - Proč reklamní tvůrci bojují proti reklamě?

 1. Social Restart 16. 06. 2022
 2. N E L E Ž Roman Číhalík František Vrabel Bob Kartous Petr Vlasák Ivan Manolov Richard Stiebitz Pavel Sobek
 3. N E L E Ž
 4. N E L E Ž
 5. N E L E Ž
 6. N E L E Ž
 7. N E L E Ž
 8. N E L E Ž
 9. N E L E Ž
 10. N E L E Ž
 11. N E L E Ž
 12. N E L E Ž
 13. N E L E Ž
 14. N E L E Ž
 15. N E L E Ž
 16. N E L E Ž
 17. N E L E Ž Zdroj: https://www.pssi.cz/publications/30-disinformation-as-business-stakeholders-perspective 190tisíc / měsíc
 18. N E L E Ž
 19. N E L E Ž BRAND SAFETY
 20. Data: Rizika související s brand safety ohrožují nákupní záměry spotřebitelů Spotřebitelé předpokládají, že značky nedělají v umisťování reklam chyby a umístění je záměrné – pro vyvolání momentu překvapení a manipulace Zdroj: https://www.warc.com/content/article/what-we-know-about-brand-safety/112546 N E L E Ž
 21. Data: Rizika související s brand safety ohrožují nákupní záměry spotřebitelů Spotřebitelé předpokládají, že značky nedělají v umisťování reklam chyby a umístění je záměrné – pro vyvolání momentu překvapení a manipulace Jsou 3x méně ochotni se spojit/asociovat se značkou spojenou s negativním obsahem a pravděpodobně její produkty v budoucnu nebudou kupovat. N E L E Ž Zdroj: https://www.warc.com/content/article/what-we-know-about-brand-safety/112546
 22. Data: Rizika související s brand safety ohrožují nákupní záměry spotřebitelů Spotřebitelé předpokládají, že značky nedělají v umisťování reklam chyby a umístění je záměrné – pro vyvolání momentu překvapení a manipulace Jsou 3x méně ochotni se spojit/asociovat se značkou spojenou s negativním obsahem a pravděpodobně její produkty v budoucnu nebudou kupovat. Přes 80% spotřebitelů by omezilo nákupy, nebo zcela přestalo kupovat značku inzerující u extrémního nebo nebezpečného obsahu N E L E Ž Zdroj: https://www.warc.com/content/article/what-we-know-about-brand-safety/112546
 23. Data: Fake news mohou poškodit důvěru ke značce Téměř tři čtvrtiny (72%) globálních spotřebitelů si myslí, že by značky neměly inzerovat na médiích, které nebrání rozšiřování fake news Dle pohledu marketérů musí značky obávající se fake news vzít kontrolu nad online reklamou zpět do svých rukou, změnit své strategie v programmaticu, vytvořit whitelisty povolených webů pro lepší přehled o kampaních. Média a autority by měly bojovat s fake news pomocí blacklistů a umožněním nahlásit podezřelý obsah uživateli. https://www.warc.com/content/article/what-we-know-about-brand-safety/112546 N E L E Ž
 24. Kdo by měl mít odpovědnost? Zdroj: https://www.warc.com/newsandopinion/news/brand_safety_risks_can_hit_sales/42494 TECH PROVIDEŘI 46 % N E L E Ž
 25. Kdo by měl mít odpovědnost? Zdroj: https://www.warc.com/newsandopinion/news/brand_safety_risks_can_hit_sales/42494 VYDAVATELÉ TECH PROVIDEŘI 61 % 46 % N E L E Ž
 26. Kdo by měl mít odpovědnost? Zdroj: https://www.warc.com/newsandopinion/news/brand_safety_risks_can_hit_sales/42494 VYDAVATELÉ AGENTURY TECH PROVIDEŘI 68 % 61 % 46 % N E L E Ž
 27. Kdo by měl mít odpovědnost? Zdroj: https://www.warc.com/newsandopinion/news/brand_safety_risks_can_hit_sales/42494 ZADAVATELÉ VYDAVATELÉ 70 % AGENTURY TECH PROVIDEŘI 68 % 61 % 46 % N E L E Ž
 28. N E L E Ž Aby se neinzerování na dezinformačních webech stalo etickou normou majitelů firem, ředitelů, brand managerů, pracovníků v reklamních, mediálních a PR agenturách.
 29. N E L E Ž Přes 200 partnerů
 30. Jak poznáme dezinformační web?
 31. N E L E Ž transparentnost média poctivé nakládání se zdroji profesionální práce se sdělením
 32. N E L E Ž transparentnost média poctivé nakládání se zdroji profesionální práce se sdělením spisovatel / politolog / publicista / umělec / lékař / biolog / učitel / historik…
 33. N E L E Ž transparentnost média poctivé nakládání se zdroji profesionální práce se sdělením Speciální sémantická analýza velkých dat umí zpracovat více informací najednou – jazyk, význam slova a kontext v jakém jsou zasazeny – identifikuje online trendy, narativy a hrozby. spisovatel / politolog / publicista / umělec / lékař / biolog / učitel / historik…
 34. N E L E Ž novarepublika.cz | pravyprostor.cz | sputniknews.com protiproud.cz | prvnizpravy.cz | parlamentnilisty.cz ceskoaktualne.cz | svobodnenoviny.eu | outsidermedia.cz aeronet.cz | tadesco.cz | nwoo.org zvedavec.org tydenikobcanskepravo.cz ac24.cz | bezpolitickekorektnosti.cz pravdive.eu | cz24.news | rukojmi.cz
 35. N E L E Ž Umlčení dezinformačních zdrojů
 36. Reakce?
 37. N E L E Ž STRANA 12 ÚTERÝ 28. ČERVENCE 2020 PRÁVO PRAHA – STŘEDNÍ ČECHY Lucie Fialová Neziskový spolek Nelež si klade za cíl odříznout dezinfor- mační weby od peněz z reklamy a eliminovat tak jejich nebez- pečný vliv na společnost, před- stavuje nový počin jeden ze sed- mi zakladatelů Roman Číhalík. Řada značek a služeb podle něj ani neví, že na takových webech inzerují. Proto je Nelež oslovuje, jestli mají povědomí o tom, na jakých stránkách se objevují, zda jim to nevadí a po- važují-li za vhodné spojovat s nimi svoje jméno. O tom, jak bojovat, nejdřív diskutoval s  kamarády. „Přišlo nám líto, když jsme viděli práci našich klientů na místech, se kterými jsme jako obyčejní ob- čané nesouhlasili. Nelíbilo se nám, co píšou, jejich orientace,“ líčí Číhalík, který se zabývá re- klamou a marketingem, co předcházelo založení spolku. I jeho čtyři kolegové působí ve stejném oboru, další se věnuje datové analýze nebo vzdělávání. Většina dezinformačních webů deklaruje, že jsou place- ny ze dvou zdrojů, dárcovství a právě reklamy, připomíná. „Nám přišlo logické omezit ty- to příjmy, pokud chceme elimi- novat vliv záměrných lží a ma- nipulací na společnost,“ podo- týká. Připouští, že mezi tím, který web je dezinformační a který nikoliv, vede tenká linie. Podle něj v  současnosti neexistuje žádná vyšší autorita, která by to jasně definovala. „Na webu na- jdete různé seznamy dezinfor- mačních webů, které je hodnotí z různých stran, my jsme si řek- li, že by bylo férové udělat prů- nik různých platforem. Z  toho nám vyšlo 17 nejtoxičtějších webů,“ vysvětluje. Opírali se například o hodnocení Nadač- ního fondu nezávislé žurnalisti- ky nebo datovou analýzu veřej- noprospěšného projektu Se- mantic Visions, který se zabývá veřejnou kontrolou státních a veřejných institucí,“ říká. Samozřejmě že se najdou ta- cí, kteří spolek viní z cenzury. „My ale nikomu neurčujeme, co má číst, nazakazujeme, neříká- me, co má psát. Je to ten inze- rent, ten se svobodně rozhodne, na kterých stránkách chce být, my ho jen upozorníme,“ konsta- toval a citoval motto ze stránek Nelež, které říká, že každý má právo na svůj názor, ale nikdo nemá právo vydávat svoje názo- ry za fakta. A zpětná reakce webů na čer- né listině? „Mlčí,“ konstatuje Číhalík. Nelež vytáhl do boje s dezinformačními weby Radnice Prahy 1 v rámci no- vely pražského tržního řádu na- vrhne, aby se u 68 z téměř tří stovek povolených restaurač- v první městské části 277. Do- sud mají všechny výjimku z dodržování nočního klidu, která umožňovala mít otevřeno kde bude platit omezení do 22 hodin. Dvě hodiny po hodi- ně nočního klidu budou moci fungovat i zahrádky v loubí Praha 1 navrhla otevírací doby restauračních zahrádek Letní Silvestr Aquapark v  Čestlicích zve 31. července na Letní Silvestr. Lidé si oslavy budou moci užít až do jedné hodiny ráno. Čeká je laserová show, akrobatické vystoupení na šálách přímo nad vodní hladinou, jízda nejdelším tobogánem za svitu měsíce i promítání na vodní stěnu. Program doplní vystoupení revivalových kapel, soutěže o vstupenky a další ceny. Dět- ský Silvestr a přípitek proběhne v 19 hodin. Noční Aquabus po- jede do jedné hodiny ráno na stanici metra Opatov. (cie) Osm metrů hlubokou středo- věkou studnu, keramiku či vý- robky z kostí a další historické artefakty našli archeologové při záchranném výzkumu v někdej- ší škole v ulici Na Náměti v Kutné Hoře. Budovu na jaře obsadili sta- vební dělníci, protože tady chce radnice vybudovat knihovnu a kulturně-vzdělávací centrum. Kvůli archeologickým nálezům se však bude muset projekt upravit. „Nalezenou studnu není možné zasypat, bude pod pro- sklenou podlahou. Kus prostoru se bude muset odebrat knihov- ně,“ uvedla místostarostka Sil- via Doušová (STAN, Šance pro Kutnou Horu). Podle Filipa Velímského z Ar- cheologického ústavu Akademie věd v Praze výzkum přinesl vel- ké množství materiálu a infor- mací k vývoji této městské par- cely od založení Kutné Hory až do současnosti. Jedná se napří- klad o keramiku, artefakty z kos- tí nebo kovu nebo mince. „Asi nejzajímavější je studna, která je doložena i písemnými prameny v 16. století,“ řekl Ve- límský. Archeologové našli také doklady o někdejší těžbě stříbra, pravděpodobně jde o zbytky tě- žebních šachet a úpraváren- ských a zpracovatelských objek- tů. Vzhledem k tomu, že poblíž je hřbitov u kostela Panny Marie Na Náměti, upozorňovali od- borníci také na možnost, že po- hřebiště zasahuje až pod budo- vu. Reálné důkazy se ale zatím nenašly. Novou knihovnu Kutná Hora podle vedení města potřebuje, protože nynější prostory na Rej- skově náměstí už nestačí. Re- konstrukce bývalé školy začala počátkem března, vše by mělo být hotovo nejpozději do konce příštího roku. Náklady město odhadovalo na částku kolem 150 milionů korun. Podle Dou- šové je ale už nyní jisté, že se projekt prodraží. Většinu nákla- dů by měla pokrýt dotace z EU. Městu v minulosti hrozilo, že na dotaci na přestavbu školy nebu- de mít nárok. Podle původních podmínek stačilo, že dům leží v památkové zóně zapsané na seznam světo- vého kulturního dědictví UNESCO. Pravidla se ale změ- nila a bylo stanoveno, že památ- kou musí být přímo konkrétní dům, který se má opravovat. Ministerstvo kultury posléze vyhovělo žádosti města, aby se bývalá škola stala kulturní pa- mátkou. (rap, ČTK) Ve škole překvapila středověká studna Foto ČTK – Josef Vostárek Archeologické sondy v místě plánovaného suterénu v objektu bývalé školy v ulici Na Náměti v Kutné Hoře. Hlavička raně novo- věké dýmky v podobě Saracéna (výřez). Nalezenou studnu není možné zasypat, bude pod prosklenou podlahou
 38. N E L E Ž
 39. N E L E Ž
 40. Ale 24. února… N E L E Ž
 41. aeronet.cz = blokováno Protiproud.cz = blokováno Ceskobezcenzury.cz = blokováno Voxpopuliblog.cz = blokováno Prvnizpravy.cz = blokováno Czechfreepress.cz = blokováno Exanpro.cz = blokováno Skrytapravda.cz. = blokováno N E L E Ž
 42. Protiproud.cz = Protiproud.info Aeronet.cz = Aeronet.news Ceskobezcenzury.cz = Ceskezpravy.eu Prvnizpravy.cz = Regionalninovinky.cz N E L E Ž
 43. N E L E Ž
 44. N E L E Ž
 45. N E L E Ž
 46. N E L E Ž
 47. N E L E Ž
 48. info@nelez.cz N E L E Ž
Advertisement