Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomocí AI pro SEO: nové příležitosti(20)

Advertisement

More from Taste(20)

Advertisement

SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomocí AI pro SEO: nové příležitosti

 1. TRANSFORMACE TVORBY A OPTIMALIZACE OBSAHU POMOCÍ AI Pavel Ungr @PavelUngr jsem@pavelungr.cz www.pavelungr.cz
 2. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR POZITIVNÍ KOŤÁTKO NA ZAČÁTEK
 3. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR JAZYKOVÉ MODELY JSOU ŽJŮVA NOVINKA
 4. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR OTÁZKY DO BUDOUCNOSTI
 5. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR OTÁZKY DO BUDOUCNOSTI
 6. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CHCETE-LI CHAT GPT PLUGINY ZAKÁZAT PRO VÁŠ WEB V ROBOTS.TXT User-agent: ChatGPT-User Disallow: /
 7. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CO GOOGLE A AI GENEROVANÉ TEXTY
 8. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR DETEKCE AI TEXTŮ
 9. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR DETEKCE AI TEXTŮ
 10. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR INTEGRACE DO EDGE JE BOŽÍ!
 11. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR INTEGRACE DO EDGE JE BOŽÍ!
 12. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE
 13. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE (titulek)
 14. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE (meta description)
 15. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE (strategie)
 16. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE (strategie) Strategie pro SEO na web medio.cz: • Zvolte vhodné klíčová slova, která odpovídají tématu a cílové skupině webu. Používejte nástroje jako Google Keyword Planner nebo Ubersuggest pro analýzu konkurence a objemu vyhledávání. • Optimalizujte obsah webu pro klíčová slova, která jste zvolili. Používejte je v nadpisech, podnadpisech, odstavcích, meta tagoch a URL adresách. Snažte se psát kvalitní, originální a užitečný obsah, který poskytuje hodnotu čtenářům a odpovídá na jejich dotazy. • Zlepšete technickou stránku webu pro rychlost načítání, responzivitu, bezpečnost a strukturu. Používejte nástroje jako Google PageSpeed Insights nebo GTmetrix pro měření a zjišťování problémů. Opravte chyby 404, duplicitní obsah, špatné odkazy a další faktory, které mohou snižovat hodnocení webu ve vyhledávačích. • Budujte autoritu a popularitu webu pomocí zpětných odkazů z jiných relevantních a důvěryhodných zdrojů. Používejte strategie jako guest posting, PR články, sociální média, influencer marketing nebo emailový marketing pro získávání odkazů. Sledujte kvalitu a diverzitu odkazů pomocí nástrojů jako Ahrefs nebo Moz. • Měřte a analyzujte výsledky SEO kampaně pomocí nástrojů jako Google Analytics nebo Google Search Console. Sledujte metriky jako návštěvnost, konverze, pozice ve vyhledávačích, klikatost a další. Vyhodnoťte úspěšnost SEO strategie a proveďte potřebné úpravy podle dat.
 17. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE (strategie)
 18. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE (strategie) Jak dělat sběr dat - klíčových slov pro analýzu klíčových slov pro SEO na web medio.cz Sběr dat - klíčových slov je důležitým krokem pro optimalizaci webu pro vyhledávače (SEO). Klíčová slova jsou slova nebo fráze, které uživatelé zadávají do vyhledávačů, když hledají informace, produkty nebo služby. Sběr dat - klíčových slov znamená zjistit, jaká klíčová slova jsou pro váš web relevantní, jak často jsou vyhledávána a jak silná je konkurence. Pro sběr dat - klíčových slov pro SEO na web medio.cz můžete použít několik nástrojů a metod. Některé z nich jsou: - Google Keyword Planner: Tento nástroj vám umožní zadat téma nebo doménu a zobrazit vám seznam souvisejících klíčových slov s odhadovaným počtem vyhledávání a úrovní konkurence. Můžete také zadat vlastní klíčová slova a zjistit jejich výkon. - Google Trends: Tento nástroj vám ukáže, jak se mění zájem o určitá klíčová slova v čase a podle regionu. Můžete tak identifikovat sezónní nebo aktuální trendy a přizpůsobit svůj obsah podle nich. - Google Search Console: Tento nástroj vám poskytne informace o tom, jak se váš web zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Můžete vidět, jaká klíčová slova generují návštěvnost na váš web, jak často se váš web objevuje na první stránce vyhledávání a jaké jsou klikací míry a doba pobytu na vašich stránkách. - Konkurenční analýza: Tato metoda spočívá v tom, že si prohlédnete weby vašich konkurentů a zjistíte, jaká klíčová slova používají, jaký mají obsah a jaké jsou jejich silné a slabé stránky. Můžete tak odhalit mezery v trhu nebo inspiraci pro vlastní strategii. - Nástroje třetích stran: Existuje mnoho dalších nástrojů, které vám mohou pomoci s sběrem dat - klíčových slov, jako jsou například SEMrush, Ahrefs, Moz nebo Ubersuggest. Tyto nástroje vám nabízejí různé funkce a metriky pro analýzu klíčových slov, jako jsou například objem vyhledávání, obtížnost hodnocení, míra konverze nebo návrhy na dlouhý ocas. Sběr dat - klíčových slov je proces, který byste měli provádět pravidelně a aktualizovat podle změn ve vašem oboru nebo ve vyhledávačích. Sběr dat - klíčových slov vám pomůže lépe porozumět potřebám a záměrům vašich potenciálních zákazníků a vytvořit obsah, který jim bude odpovídat a přinést jim hodnotu.
 19. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR ČÍM LÉPE SE PTÁTE, TÍM LEPŠÍ ODPOVĚD DOSTANETE LANGUAGE MODEL PROMPT OPTIMIZATION OPTIMALIZACE DOTAZU PRO JAZYKOVÉ MODELY LMPO
 20. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CHAT GPT PRO ANALÝZU KLÍČOVÝCH SLOV
 21. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CHAT GPT PRO ANALÝZU KLÍČOVÝCH SLOV
 22. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CHAT GPT PRO ANALÝZU KLÍČOVÝCH SLOV
 23. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CHAT GPT PRO ANALÝZU KLÍČOVÝCH SLOV
 24. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR AIPRM FOR CHATGPT
 25. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR SROVNÁNÍ GPT CHAT VS BING
 26. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR A CO BARD? MŮŽEME HO V ČESKU POUŽÍVAT?
 27. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR A CO BARD? MŮŽEME HO V ČESKU POUŽÍVAT? • •
 28. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR A CO BARD? MŮŽEME HO V ČESKU POUŽÍVAT? • •
 29. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR GOOGLE BARD
 30. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR SROVNÁNÍ JAZYKOVÝCH MODELŮ
 31. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR TVORBA TEXTŮ
 32. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR ChatSpot (alpha)
 33. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR Copy.ai
 34. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR Copy.ai
 35. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR Jasper.ai
 36. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR Jasper.ai
 37. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR SROVNÁNÍ
 38. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR JE TOHO MNOHEM VÍC!
 39. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR TVŮRCE OBRÁZKŮ Z MICROSOFT BINGU (anglicky)
 40. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR STABLE DIFFUSION (anglicky)
 41. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR MIDJOURNEY (anglicky)
 42. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR DALL-E (anglicky)
 43. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR TOHLE NEMŮŽEME DĚLAT PO JEDNOM RUČNĚ Budou vznikat NÁSTROJE A API a další integrace
 44. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR API PRO CHAT GPT
 45. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR API PRO CHAT GPT
 46. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR AI WRITER: GPT FOR SHEETS AND DOCS
 47. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR AI PRO GENEROVÁNÍ ALT POPISKŮ
 48. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR =GPT3() DEMO TEMPLATE
 49. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR WORDPRESS PLUGINY PRO GENEROVÁNÍ OBRÁZKŮ
 50. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CANVA TEXT TO IMAGE
 51. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR
 52. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR COLLABIM SE NECHTĚL PŘÍLIŠ VYJADŘOVAT
 53. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR SEMOR
 54. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR SURFER
 55. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CONTENT KING
 56. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR MARKETING MINER
 57. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR MARKETING MINER – UKÁZKA KLASIFIKACE
 58. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CHAT GPT PLUGINY
 59. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR MŮŽETE SI DOTRÉNOVAT VLASTNÍ MODEL
 60. JSEM@PAVELUNGR.CZ WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR LÍBÍ SE VÁM PŘEDNÁŠKA? ŘEKNĚTE TO OSTATNÍM! PSÁT MI MÚŽETE NA JSEM@PAVELUNGR.CZ jsem@pavelungr.cz +420 608 654 501 www.pavelungr.cz PavelUngr pavelungr PavelUngr Pavel Ungr SEO konzultant
Advertisement