Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to SEO Restart 2023: Martina Zrzavá Libřická - Výzvy a překážky ve světě SEO lidí(20)

Advertisement

More from Taste(20)

Advertisement

SEO Restart 2023: Martina Zrzavá Libřická - Výzvy a překážky ve světě SEO lidí

 1. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí Martina Zrzavá Libřická
 2. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí Zdroj: https://www.pexels.com Martina Zrzavá Libřická 2
 3. Martina Zrzavá Libřická 3 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí HARD SKILLS SOFT SKILLS versus Naučené vzděláním nebo praktickými zkušenostmi. Tvrdé dovednosti jsou: ● měřitelné ● snadno definovatelné ● specifické Vlastnosti / schopnosti rozvíjené během celého života. Měkké dovednosti jsou: ● těžko měřitelné ● obtížně definovatelné ● obecné technické SEO obsahový marketing analýza klíčových slov optimalizace obrázků link building ASO Javascript SEO HTML CSS integrita spolehlivost efektivní komunikace týmová práce řešení problémů kritické myšlení přizpůsobivost empatie ochota se učit Zdroj: https://commons.wikimedia.org/
 4. JAK (NE)UDRŽET KROK Hlavně se z toho neposrat
 5. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 5 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí JAK (NE)UDRŽET KROK | Co nás trápí a děsí STRACH ZE SELHÁNÍ ● Ptejte se víc než míň ● Definujte si cíle a dílčí kroky k úspěchu ● Učte se trpělivosti a nevzdávejte se ● Změňte úhel pohledu NEMÍT SE S KÝM PORADIT ● Rozvíjejte svou sebedůvěru a dovednosti ● Zkoušejte a hledejte, co funguje ● Nevytvářejte sami na sebe tlak ● Najděte si mentorku / mentora ADAPTACE NA ZMĚNY ● Osvojte si správné návyky ● Zkroťte svá přehnaná očekávání ● Dejte sbohem všem pochybovačům ● Přijměte svou zodpovědnost PRACOVNÍ PŘEHLCENÍ ● Organizujte a plánujte ● Automatizujte co jde ● Naučte se delegovat ● Vytvořte rovnováhu mezi prací a životem
 6. ONE-WO(MAN) SHOW Když vše leží na jedné osobě
 7. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 7 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí ONE WO(MAN) SHOW | Tíha jedné osoby 35 % interních technických SEO lidí je výhradně odpovědných za SEO ve své organizaci. Jsou na to sami. Někdy jsou na to sami i SEO v agenturách. Ti pracující na sebe jsou také sami, ale dokáží si s tím ve většině případů poradit, jsou na to zvyklí. Zdroj: https://aira.net/state-of-technical-seo/
 8. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 8 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí ONE WO(MAN) SHOW | Nejsme (v tom) sami SEOloger Marketeri, copywriteri, SEO optimalizátori SEO Signals Lab Women in Tech SEO Sisters in SEO Optimalizace webových stránek - SEO, SEM A few people in SEO SEO BRNO
 9. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 9 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí ONE WO(MAN) SHOW | Staňte se mentee a poznejte svůj potenciál BENEFITY SEO MENTORINGU PRO MENTEES Stanovení cílů Zvýšení sebevědomí Osobnostní rozvoj Kariérní růst Profesionální rozvoj Vyhledejte mentorku / mentora pro: ● udržení profesionálního vztahu, ● pomoc vybudovat vaši síť, ● rozšíření vlastní perspektivy, ● chápání odpovědnosti v širším kontextu, ● sdílení chyb z minulosti, ● poskytnutí podpory v různých situacích, ● pomoc udržet pozornost, ● zlepšení hard a soft skills.
 10. BALANCOVÁNÍ MEZI TASKY Jak si osvojit projektový management
 11. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 11 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí BALANCOVÁNÍ MEZI TASKY | Nevydařené SEO kampaně z pohledu PM 1 2 6 5 Komunikace napříč kanály Nedostatek důvěry Nesprávně nastavená spolupráce Nedodržení termínů 3 7 Opomenutí hierarchie úkolů Stanovení nereálných cílů 4 8 Nedostatek alokovaných zdrojů Nezajištění měření nastavených cílů
 12. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 12 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí BALANCOVÁNÍ MEZI TASKY | Poskytujte výsledky konzistentně Co Proč Kde Kdo Kdy Jak
 13. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 13 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí BALANCOVÁNÍ MEZI TASKY | Výhody SEO Project Managementu SNADNÁ SPOLUPRÁCE VLASTNÍ DASHBOARD PŘEHLEDY PRO MANAŽERY zainteresovaní jasné povinnosti stanovené deadliny dokumentace komunikace alokace zdrojů časové plány efektivita překážky finance podrobný přehled snadné sdílení konektory retrospektiva prioritizace
 14. NEDOSTATEK DŮVĚRY Budování vztahů a autority
 15. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 15 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí NEDOSTATEK DŮVĚRY | Jedno z největších rizik v SEO Zdroj: https://aira.net/state-of-technical-seo/ 3. zmiňovaný důvod na otázku “Jaká jsou největší rizika úspěchu v technickém SEO?” & 2. zmiňovaný důvod na otázku “Co je obvykle hlavním blokátorem provádění technických SEO změn na webu:”
 16. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí NEDOSTATEK DŮVĚRY | Analýza struktury a vytipování stakeholderů Zdroj: https://www.vecteezy.com Martina Zrzavá Libřická 16
 17. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 17 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí NEDOSTATEK DŮVĚRY | Budujte vztahy a najděte své spojence Zájem · Účast stakeholderů Vliv · Moc stakeholderů Vysoký Vysoký Nízký Nízký BLOKAŘE udržte spokojené PROPAGÁTORY aktivně zapojujte OBRÁNCE průběžně informujte PŘIHLÍŽEJÍCÍ občas zkontrolujte CEO CMO Digital Marketing Manager Content Social Media Product Marketing Digital PR Sales Dev UX / Graphic Design Advertising Local Marketing … …
 18. SEO VS. ROZHODOVATEL Přesvědčování o nepostradatelnosti
 19. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 19 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SEO VS. ROZHODOVATEL | Ochota investovat Zdroj: https://aira.net/state-of-technical-seo/ 22 000 - 120 000 Kč investují firmy průměrně měsíčně do externí technické SEO podpory, tj. externí agentury, freelanceři, kontraktoři. V ČR to je pravděpodobně ještě méně.
 20. Martina Zrzavá Libřická 20 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SEO VS. ROZHODOVATEL | Působíme jako kouzelníci? Zdroj: https://www.bitmoji.com/ SEO nefunguje SEO trvá SEO je drahé SEO je potřeba udržovat SEO se špatně predikuje SEO hned nepřináší zisky
 21. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 21 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SEO VS. ROZHODOVATEL | Jak prodat SEO (projekt, kampaň, …) Scénáře Potřeby Předpovědi 1 Nabídka 2 Investice 3 Přínos Mktg. výsledky Finanční výkon Výhledový efekt Nástroje Zdroje Časová osa
 22. SITUACE MIMO MOU KONTROLU Zvládání věcí, které nemám jak ovlivnit
 23. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 23 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SITUACE MIMO MOU KONTROLU | Co nedokážu vždy ovlivnit KLIENT ROZVÁŽE SPOLUPRÁCI KVŮLI REDISTRIBUCI BUDGETU KONKURENCE PŘEBERE PODÍL NA TRHU AKTUALIZACE ALGORITMU ŠPATNÁ STRUKTURA A LOW-PERFORMEŘI V TÝMU FLUKTUACE VE FIRMĚ ZPŮSOBUJÍCÍ ZPOŽDĚNÍ IMPLEMENTACÍ NESPRÁVNÁ ALOKACE ZDROJŮ
 24. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SITUACE MIMO MOU KONTROLU | Jak zvládnout, co neovlivním Martina Zrzavá Libřická 24 Zdroj: https://www.bitmoji.com/ 3 Vyjasněte si sféru vlivu - co můžu a nemůžu ovlivnit. 4 Buďte flexibilnější, neupínejte se na věci, které neovlivníte. 1 Zpracujte emoce - smutek, vztek, naštvání, frustraci. 2 Nepatlejte se v problému, který nemáte šanci vyřešit. Situace, na které nemám přímý vliv ≠ můj vlastní neúspěch. V těchto situacích máte přímý vliv jen na svůj postoj. Změňte ho.
 25. SLIBY, CHYBY Aneb skutek utek
 26. Martina Zrzavá Libřická 26 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Pracovní život plný yes lidí Zdroj: https://www.bitmoji.com/
 27. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 27 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Co nás vede k tomu být yes-wo(man) Nedostatek sebedůvěry Strach ze zklamání autority Bezmoc ve vypjatých situacích Obava ze zesměšnění Vyhnutí se konfrontace Potřeba zapůsobit Skrývání neschopnosti Bratříčkování
 28. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 28 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Chování a komunikaci ovlivňuje typ osobnosti ISTJ Zodpovědná, upřímná, analytická, rezervovaná, realistická, systematická. Pracovitá a důvěryhodná se zdravým praktickým úsudkem. ISFJ Vřelá, ohleduplná, jemná, zodpovědná, pragmatická, důkladná. Oddaní pečovatelé, kteří rádi pomáhají druhým. INFJ Idealistická, organizovaná, bystrá, spolehlivá, soucitná, jemná. Hledá harmonii a spolupráci, užívá si intelektuální stimulaci. INTJ Inovativní, nezávislá, strategická, logická, rezervovaná, bystrá. Poháněná vlastními originálními nápady k dosažení zlepšení. ISTP Akční, logická, analytická, spontánní, rezervovaná, nezávislá. Užívá si dobrodružství, zručná v chápání toho, jak fungují mechanické věci. ISFP Jemná, citlivá, pečující, nápomocná, flexibilní, realistická. Snaží se vytvořit osobní prostředí, které je krásné a praktické. INFP Citlivá, kreativní, idealistická, vnímavá, starostlivá, loajální. Váží si vnitřní harmonie a osobního růstu, zaměřuje se na sny a možnosti. INTP Intelektuální, logická, přesná, rezervovaná, flexibilní, nápaditá. Originální myslitelé, kteří mají rádi spekulace a kreativní řešení problémů. ESTP Spolehlivá, realistická, akční, zvědavá, všestranná, spontánní. Pragmatičtí řešitelé problémů a šikovní vyjednavači. ESFP Hravá, nadšená, přátelská, spontánní, taktní, flexibilní. Má silný zdravý rozum, baví ji pomáhat lidem hmatatelnými způsoby. ENFP Nadšená, kreativní, spontánní, optimistická, podporující, hravá. Váží si inspirace, užívá si zakládání nových projektů, hledá potenciál v ostatních. ENTP Vynalézavá, nadšená, strategická, podnikavá, zvídavá, všestranná. Užívá si nové nápady a výzvy, váží si inspirace. ESTJ Efektivní, odchozí, analytická, systematická, spolehlivá, realistická. Líbí se jí řídit show a dělat věci uspořádaným způsobem. ESFJ Přátelská, společenská, spolehlivá, svědomitá, organizovaná, praktická. Snaží se být nápomocní a potěšit ostatní, užívají si aktivní a produktivní činnost. ENFJ Starostlivá, nadšená, idealistická, organizovaná, diplomatická, zodpovědná. Zkušení komunikátoři, kteří oceňují spojení s lidmi. ENTJ Strategická, logická, efektivní, otevřená, ambiciózní, nezávislá. Efektivní organizátoři lidí a plánovači na dlouhodobé projekty.
 29. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Chování a komunikaci ovlivňuje kultura Zdroj: https://en.empowerment-coaching.com/ Martina Zrzavá Libřická 29
 30. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Komunikace napříč kulturami a styly řízení Zdroj: https://erinmeyer.com/culturemap/ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ Martina Zrzavá Libřická 30
 31. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 31 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Komunikační styly ASERTIVITA PASIVNÍ AGRESE AGRESE PASIVITA Starám se o sebe. Starám se o tebe. Nestarám se o sebe. Nestarám se o tebe. Nestarám se o sebe. Starám se o tebe. Starám se o sebe. Nestarám se o tebe. JÁ VYHRAJU - TY VYHRAJEŠ JÁ PROHRAJU - TY PROHRAJEŠ JÁ PROHRAJU - TY VYHRAJEŠ JÁ VYHRAJU - TY PROHRAJEŠ
 32. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 32 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Osvojte si asertivní komunikaci Zkouška chování Funkční kompromis Negativní tvrzení Negativní dotaz Mlžení 6 asertivních technik Jak chci vypadat a znít Opakované tvrzení Sebeúcta vždy na prvním místě Soustředěně opakuji, co chci Přijímání chyb bez omluvy Jak pohodlně přijímat kritiku Pracujte s kritikou na sebe
 33. POTÍŽE SE SEBEVĚDOMÍM Nedocenění, syndrom podvodníka, nízká sebedůvěra
 34. Martina Zrzavá Libřická 34 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí POTÍŽE SE SEBEVĚDOMÍM | Emoční batoh - jak se vnímáme a cítíme Zdroj: https://www.bitmoji.com/ Neužívání si úspěchu Přílišná sebekritika Strach z lidí a vztahů Nerozhodnost Perfekcionismus Pocit nedocenění Neschopnost přijímat komplimenty Neschopnost vytrvat a překonat překážky
 35. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 35 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí POTÍŽE SE SEBEVĚDOMÍM | Zbavte se svého emočního batohu
 36. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 36 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí POTÍŽE SE SEBEVĚDOMÍM | Vychovejte sami sebe k sebeúctě Mějte sami sebe rádi Respektujte sami sebe Odpusťte sami sobě Přijměte sami sebe Obdivujte sami sebe
 37. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí Zdroj: https://www.pexels.com Martina Zrzavá Libřická 37
 38. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 38 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí JSTE SKVĚLÍ!
 39. Zůstaňme v kontaktu 🔗 Spojte se se mnou na LinkedIn a sledujte #seotipyodmarti. 👈 💡Chcete profesně i osobně růst a hledáte mentorku?🔥 🎓Rádi byste si osvojili asertivní komunikaci nebo poznali lépe sami sebe a členy svého týmu?🎯 📧Ozvěte se mi.📱 Martina Zrzavá Libřická SEO konzultant 703 976 923
Advertisement