SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
Výzvy a překážky
ve světě SEO lidí
Martina Zrzavá Libřická
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
Zdroj: https://www.pexels.com Martina Zrzavá Libřická 2
Martina Zrzavá Libřická 3
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
HARD SKILLS SOFT SKILLS
versus
Naučené vzděláním nebo praktickými
zkušenostmi.
Tvrdé dovednosti jsou:
● měřitelné
● snadno definovatelné
● specifické
Vlastnosti / schopnosti rozvíjené během
celého života.
Měkké dovednosti jsou:
● těžko měřitelné
● obtížně definovatelné
● obecné
technické SEO
obsahový marketing
analýza klíčových slov
optimalizace obrázků
link building
ASO
Javascript SEO
HTML
CSS
integrita
spolehlivost
efektivní komunikace
týmová práce
řešení problémů
kritické myšlení
přizpůsobivost
empatie
ochota se učit
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/
JAK (NE)UDRŽET
KROK
Hlavně se z toho neposrat
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 5
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
JAK (NE)UDRŽET KROK | Co nás trápí a děsí
STRACH ZE SELHÁNÍ
● Ptejte se víc než míň
● Definujte si cíle a dílčí kroky k úspěchu
● Učte se trpělivosti a nevzdávejte se
● Změňte úhel pohledu
NEMÍT SE S KÝM PORADIT
● Rozvíjejte svou sebedůvěru a dovednosti
● Zkoušejte a hledejte, co funguje
● Nevytvářejte sami na sebe tlak
● Najděte si mentorku / mentora
ADAPTACE NA ZMĚNY
● Osvojte si správné návyky
● Zkroťte svá přehnaná očekávání
● Dejte sbohem všem pochybovačům
● Přijměte svou zodpovědnost
PRACOVNÍ PŘEHLCENÍ
● Organizujte a plánujte
● Automatizujte co jde
● Naučte se delegovat
● Vytvořte rovnováhu mezi prací a životem
ONE-WO(MAN)
SHOW
Když vše leží na jedné osobě
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 7
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
ONE WO(MAN) SHOW | Tíha jedné osoby
35 % interních technických SEO lidí je výhradně
odpovědných za SEO ve své organizaci.
Jsou na to sami. Někdy jsou na to sami i SEO v
agenturách. Ti pracující na sebe jsou také sami, ale
dokáží si s tím ve většině případů poradit, jsou na to
zvyklí.
Zdroj: https://aira.net/state-of-technical-seo/
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 8
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
ONE WO(MAN) SHOW | Nejsme (v tom) sami
SEOloger
Marketeri, copywriteri, SEO optimalizátori
SEO Signals Lab
Women in Tech SEO
Sisters in SEO
Optimalizace webových stránek - SEO, SEM
A few people in SEO
SEO BRNO
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 9
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
ONE WO(MAN) SHOW | Staňte se mentee a poznejte svůj potenciál
BENEFITY
SEO
MENTORINGU
PRO
MENTEES
Stanovení
cílů
Zvýšení
sebevědomí
Osobnostní
rozvoj
Kariérní
růst
Profesionální
rozvoj
Vyhledejte mentorku / mentora pro:
● udržení profesionálního vztahu,
● pomoc vybudovat vaši síť,
● rozšíření vlastní perspektivy,
● chápání odpovědnosti v širším kontextu,
● sdílení chyb z minulosti,
● poskytnutí podpory v různých situacích,
● pomoc udržet pozornost,
● zlepšení hard a soft skills.
BALANCOVÁNÍ
MEZI TASKY
Jak si osvojit projektový management
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 11
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
BALANCOVÁNÍ MEZI TASKY | Nevydařené SEO kampaně z pohledu PM
1
2 6
5
Komunikace napříč kanály
Nedostatek důvěry
Nesprávně nastavená spolupráce
Nedodržení termínů
3 7
Opomenutí hierarchie úkolů Stanovení nereálných cílů
4 8
Nedostatek alokovaných zdrojů Nezajištění měření nastavených cílů
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 12
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
BALANCOVÁNÍ MEZI TASKY | Poskytujte výsledky konzistentně
Co Proč Kde Kdo Kdy Jak
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 13
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
BALANCOVÁNÍ MEZI TASKY | Výhody SEO Project Managementu
SNADNÁ
SPOLUPRÁCE
VLASTNÍ
DASHBOARD
PŘEHLEDY PRO
MANAŽERY
zainteresovaní
jasné povinnosti
stanovené deadliny
dokumentace
komunikace
alokace zdrojů
časové plány
efektivita
překážky
finance
podrobný přehled
snadné sdílení
konektory
retrospektiva
prioritizace
NEDOSTATEK
DŮVĚRY
Budování vztahů a autority
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 15
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
NEDOSTATEK DŮVĚRY | Jedno z největších rizik v SEO
Zdroj: https://aira.net/state-of-technical-seo/
3. zmiňovaný důvod na otázku “Jaká jsou
největší rizika úspěchu v technickém SEO?”
&
2. zmiňovaný důvod na otázku “Co je obvykle
hlavním blokátorem provádění technických
SEO změn na webu:”
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
NEDOSTATEK DŮVĚRY | Analýza struktury a vytipování stakeholderů
Zdroj: https://www.vecteezy.com Martina Zrzavá Libřická 16
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 17
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
NEDOSTATEK DŮVĚRY | Budujte vztahy a najděte své spojence
Zájem · Účast stakeholderů
Vliv
·
Moc
stakeholderů
Vysoký
Vysoký
Nízký
Nízký
BLOKAŘE
udržte
spokojené
PROPAGÁTORY
aktivně
zapojujte
OBRÁNCE
průběžně
informujte
PŘIHLÍŽEJÍCÍ
občas
zkontrolujte
CEO CMO
Digital Marketing Manager
Content
Social Media
Product Marketing
Digital PR
Sales
Dev
UX / Graphic Design
Advertising
Local Marketing
… …
SEO VS.
ROZHODOVATEL
Přesvědčování o nepostradatelnosti
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 19
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SEO VS. ROZHODOVATEL | Ochota investovat
Zdroj: https://aira.net/state-of-technical-seo/
22 000 - 120 000 Kč investují firmy průměrně
měsíčně do externí technické SEO podpory,
tj. externí agentury, freelanceři, kontraktoři.
V ČR to je pravděpodobně ještě méně.
Martina Zrzavá Libřická 20
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SEO VS. ROZHODOVATEL | Působíme jako kouzelníci?
Zdroj: https://www.bitmoji.com/
SEO nefunguje
SEO trvá
SEO je drahé
SEO je potřeba udržovat
SEO se špatně predikuje SEO hned nepřináší zisky
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 21
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SEO VS. ROZHODOVATEL | Jak prodat SEO (projekt, kampaň, …)
Scénáře
Potřeby
Předpovědi
1
Nabídka
2
Investice
3
Přínos
Mktg. výsledky
Finanční výkon
Výhledový efekt
Nástroje
Zdroje
Časová osa
SITUACE MIMO
MOU KONTROLU
Zvládání věcí, které nemám jak ovlivnit
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 23
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SITUACE MIMO MOU KONTROLU | Co nedokážu vždy ovlivnit
KLIENT ROZVÁŽE
SPOLUPRÁCI
KVŮLI
REDISTRIBUCI
BUDGETU
KONKURENCE
PŘEBERE PODÍL
NA TRHU
AKTUALIZACE
ALGORITMU
ŠPATNÁ
STRUKTURA A
LOW-PERFORMEŘI
V TÝMU
FLUKTUACE VE
FIRMĚ
ZPŮSOBUJÍCÍ
ZPOŽDĚNÍ
IMPLEMENTACÍ
NESPRÁVNÁ
ALOKACE ZDROJŮ
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SITUACE MIMO MOU KONTROLU | Jak zvládnout, co neovlivním
Martina Zrzavá Libřická 24
Zdroj: https://www.bitmoji.com/
3 Vyjasněte si sféru vlivu - co můžu a
nemůžu ovlivnit.
4 Buďte flexibilnější, neupínejte se
na věci, které neovlivníte.
1 Zpracujte emoce - smutek, vztek,
naštvání, frustraci.
2 Nepatlejte se v problému, který
nemáte šanci vyřešit.
Situace, na které nemám přímý vliv ≠ můj vlastní neúspěch.
V těchto situacích máte přímý vliv jen na svůj postoj. Změňte ho.
SLIBY, CHYBY
Aneb skutek utek
Martina Zrzavá Libřická 26
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SLIBY, CHYBY | Pracovní život plný yes lidí
Zdroj: https://www.bitmoji.com/
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 27
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SLIBY, CHYBY | Co nás vede k tomu být yes-wo(man)
Nedostatek sebedůvěry Strach ze zklamání autority
Bezmoc ve vypjatých situacích
Obava ze zesměšnění Vyhnutí se konfrontace
Potřeba zapůsobit
Skrývání neschopnosti Bratříčkování
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 28
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SLIBY, CHYBY | Chování a komunikaci ovlivňuje typ osobnosti
ISTJ
Zodpovědná, upřímná,
analytická, rezervovaná,
realistická, systematická.
Pracovitá a důvěryhodná se
zdravým praktickým úsudkem.
ISFJ
Vřelá, ohleduplná, jemná,
zodpovědná, pragmatická,
důkladná. Oddaní pečovatelé,
kteří rádi pomáhají druhým.
INFJ
Idealistická, organizovaná,
bystrá, spolehlivá, soucitná,
jemná. Hledá harmonii a
spolupráci, užívá si
intelektuální stimulaci.
INTJ
Inovativní, nezávislá,
strategická, logická,
rezervovaná, bystrá.
Poháněná vlastními originálními
nápady k dosažení zlepšení.
ISTP
Akční, logická, analytická,
spontánní, rezervovaná,
nezávislá. Užívá si
dobrodružství, zručná v
chápání toho, jak fungují
mechanické věci.
ISFP
Jemná, citlivá, pečující,
nápomocná, flexibilní,
realistická. Snaží se vytvořit
osobní prostředí, které je
krásné a praktické.
INFP
Citlivá, kreativní, idealistická,
vnímavá, starostlivá, loajální.
Váží si vnitřní harmonie a
osobního růstu, zaměřuje se na
sny a možnosti.
INTP
Intelektuální, logická, přesná,
rezervovaná, flexibilní,
nápaditá. Originální myslitelé,
kteří mají rádi spekulace a
kreativní řešení problémů.
ESTP
Spolehlivá, realistická, akční,
zvědavá, všestranná,
spontánní. Pragmatičtí řešitelé
problémů a šikovní
vyjednavači.
ESFP
Hravá, nadšená, přátelská,
spontánní, taktní, flexibilní. Má
silný zdravý rozum, baví ji
pomáhat lidem hmatatelnými
způsoby.
ENFP
Nadšená, kreativní, spontánní,
optimistická, podporující,
hravá. Váží si inspirace, užívá si
zakládání nových projektů,
hledá potenciál v ostatních.
ENTP
Vynalézavá, nadšená,
strategická, podnikavá,
zvídavá, všestranná. Užívá si
nové nápady a výzvy, váží si
inspirace.
ESTJ
Efektivní, odchozí, analytická,
systematická, spolehlivá,
realistická. Líbí se jí řídit show a
dělat věci uspořádaným
způsobem.
ESFJ
Přátelská, společenská,
spolehlivá, svědomitá,
organizovaná, praktická. Snaží
se být nápomocní a potěšit
ostatní, užívají si aktivní a
produktivní činnost.
ENFJ
Starostlivá, nadšená,
idealistická, organizovaná,
diplomatická, zodpovědná.
Zkušení komunikátoři, kteří
oceňují spojení s lidmi.
ENTJ
Strategická, logická, efektivní,
otevřená, ambiciózní, nezávislá.
Efektivní organizátoři lidí a
plánovači na dlouhodobé
projekty.
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SLIBY, CHYBY | Chování a komunikaci ovlivňuje kultura
Zdroj: https://en.empowerment-coaching.com/ Martina Zrzavá Libřická 29
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SLIBY, CHYBY | Komunikace napříč kulturami a styly řízení
Zdroj: https://erinmeyer.com/culturemap/
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
Martina Zrzavá Libřická 30
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 31
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SLIBY, CHYBY | Komunikační styly
ASERTIVITA
PASIVNÍ
AGRESE
AGRESE PASIVITA
Starám se o sebe.
Starám se o tebe.
Nestarám se o sebe.
Nestarám se o tebe.
Nestarám se o sebe.
Starám se o tebe.
Starám se o sebe.
Nestarám se o tebe.
JÁ VYHRAJU
-
TY VYHRAJEŠ
JÁ PROHRAJU
-
TY PROHRAJEŠ
JÁ PROHRAJU
-
TY VYHRAJEŠ
JÁ VYHRAJU
-
TY PROHRAJEŠ
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 32
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
SLIBY, CHYBY | Osvojte si asertivní komunikaci
Zkouška
chování
Funkční
kompromis
Negativní
tvrzení
Negativní
dotaz Mlžení
6
asertivních
technik
Jak chci vypadat
a znít
Opakované
tvrzení
Sebeúcta vždy
na prvním místě
Soustředěně
opakuji, co chci
Přijímání chyb
bez omluvy
Jak pohodlně
přijímat kritiku
Pracujte s kritikou
na sebe
POTÍŽE SE
SEBEVĚDOMÍM
Nedocenění, syndrom podvodníka, nízká sebedůvěra
Martina Zrzavá Libřická 34
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
POTÍŽE SE SEBEVĚDOMÍM | Emoční batoh - jak se vnímáme a cítíme
Zdroj: https://www.bitmoji.com/
Neužívání si úspěchu
Přílišná sebekritika
Strach z lidí a vztahů
Nerozhodnost
Perfekcionismus
Pocit nedocenění
Neschopnost přijímat komplimenty
Neschopnost vytrvat a překonat překážky
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 35
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
POTÍŽE SE SEBEVĚDOMÍM | Zbavte se svého emočního batohu
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 36
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
POTÍŽE SE SEBEVĚDOMÍM | Vychovejte sami sebe k sebeúctě
Mějte sami
sebe rádi
Respektujte
sami sebe
Odpusťte
sami sobě
Přijměte
sami sebe
Obdivujte
sami sebe
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
Zdroj: https://www.pexels.com Martina Zrzavá Libřická 37
Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 38
Výzvy a překážky ve světě SEO lidí
JSTE
SKVĚLÍ!
Zůstaňme v kontaktu
🔗 Spojte se se mnou na LinkedIn a sledujte #seotipyodmarti. 👈
💡Chcete profesně i osobně růst a hledáte mentorku?🔥
🎓Rádi byste si osvojili asertivní komunikaci nebo poznali lépe
sami sebe a členy svého týmu?🎯
📧Ozvěte se mi.📱
Martina Zrzavá Libřická
SEO konzultant
703 976 923

More Related Content

What's hot

SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...
SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...
SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...Taste
 
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?Taste
 
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...Taste
 
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...Taste
 
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...Taste
 
SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál...
SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál...SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál...
SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál...Taste
 
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...Taste
 
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...Taste
 
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailingAI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailingTaste
 
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...Taste
 
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...Taste
 
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RSEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RTaste
 
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonemSEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonemTaste
 
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...Taste
 
PPC Restart 2022: David Janoušek - Share of Search - Nejdůležitější metrika, ...
PPC Restart 2022: David Janoušek - Share of Search - Nejdůležitější metrika, ...PPC Restart 2022: David Janoušek - Share of Search - Nejdůležitější metrika, ...
PPC Restart 2022: David Janoušek - Share of Search - Nejdůležitější metrika, ...Taste
 
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...Taste
 
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...Taste
 
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...Taste
 
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketingPPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketingTaste
 
AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...
AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...
AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...Taste
 

What's hot (20)

SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...
SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...
SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...
 
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
 
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
 
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
 
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
 
SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál...
SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál...SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál...
SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál...
 
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
 
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
 
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailingAI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
 
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...
 
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
 
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RSEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
 
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonemSEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
 
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...
 
PPC Restart 2022: David Janoušek - Share of Search - Nejdůležitější metrika, ...
PPC Restart 2022: David Janoušek - Share of Search - Nejdůležitější metrika, ...PPC Restart 2022: David Janoušek - Share of Search - Nejdůležitější metrika, ...
PPC Restart 2022: David Janoušek - Share of Search - Nejdůležitější metrika, ...
 
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
 
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
 
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
 
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketingPPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
 
AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...
AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...
AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...
 

Similar to SEO Restart 2023: Martina Zrzavá Libřická - Výzvy a překážky ve světě SEO lidí

Případová studie: O 250 % vyšší návštěvnost díky SEO
Případová studie: O 250 % vyšší návštěvnost díky SEOPřípadová studie: O 250 % vyšší návštěvnost díky SEO
Případová studie: O 250 % vyšší návštěvnost díky SEORobertNemec.com
 
Poslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznících
Poslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznícíchPoslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznících
Poslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznícíchH1.cz
 
Školení online marketingu
Školení online marketinguŠkolení online marketingu
Školení online marketinguJiří Zapletal
 
Značka jako magnet na talenty - EDUCA2015
Značka jako magnet na talenty - EDUCA2015Značka jako magnet na talenty - EDUCA2015
Značka jako magnet na talenty - EDUCA2015Martin Trita
 
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...RobertNemec.com
 
Značka zaměstnavatele a HR marketing
Značka zaměstnavatele a HR marketingZnačka zaměstnavatele a HR marketing
Značka zaměstnavatele a HR marketingPetr Hovorka
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguBrandBakers
 
Jen CV nestačí. Profesionálem na síti LinkedIn
Jen CV nestačí. Profesionálem na síti LinkedInJen CV nestačí. Profesionálem na síti LinkedIn
Jen CV nestačí. Profesionálem na síti LinkedInJakub Fiala
 
Sociální sítě v HR
Sociální sítě v HRSociální sítě v HR
Sociální sítě v HRMarie Kozmová
 
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn? [Josef Kadlec]
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn? [Josef Kadlec]Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn? [Josef Kadlec]
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn? [Josef Kadlec]José Kadlec
 
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn [Masarykova univ...
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn [Masarykova univ...Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn [Masarykova univ...
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn [Masarykova univ...José Kadlec
 
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněnéInternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněnéJiří Rostecký
 
Psaní prodejních textů
Psaní prodejních textůPsaní prodejních textů
Psaní prodejních textůPetr Myšák
 
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektů
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektůVyužití sociálních sítí pro marketing firem a projektů
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektůJindřich Fáborský
 
Jak efektivne sehnat zamestnani svych snu
Jak efektivne sehnat zamestnani svych snuJak efektivne sehnat zamestnani svych snu
Jak efektivne sehnat zamestnani svych snuOldřich NAVRÁTIL
 
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...Petr Hovorka
 
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Matej Matolin
 
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazečeAtraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazečeBrandBakers
 

Similar to SEO Restart 2023: Martina Zrzavá Libřická - Výzvy a překážky ve světě SEO lidí (20)

Případová studie: O 250 % vyšší návštěvnost díky SEO
Případová studie: O 250 % vyšší návštěvnost díky SEOPřípadová studie: O 250 % vyšší návštěvnost díky SEO
Případová studie: O 250 % vyšší návštěvnost díky SEO
 
Poslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznících
Poslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznícíchPoslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznících
Poslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznících
 
Školení online marketingu
Školení online marketinguŠkolení online marketingu
Školení online marketingu
 
Značka jako magnet na talenty - EDUCA2015
Značka jako magnet na talenty - EDUCA2015Značka jako magnet na talenty - EDUCA2015
Značka jako magnet na talenty - EDUCA2015
 
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...
 
Značka zaměstnavatele a HR marketing
Značka zaměstnavatele a HR marketingZnačka zaměstnavatele a HR marketing
Značka zaměstnavatele a HR marketing
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
 
Jen CV nestačí. Profesionálem na síti LinkedIn
Jen CV nestačí. Profesionálem na síti LinkedInJen CV nestačí. Profesionálem na síti LinkedIn
Jen CV nestačí. Profesionálem na síti LinkedIn
 
Sociální sítě v HR
Sociální sítě v HRSociální sítě v HR
Sociální sítě v HR
 
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn? [Josef Kadlec]
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn? [Josef Kadlec]Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn? [Josef Kadlec]
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn? [Josef Kadlec]
 
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn [Masarykova univ...
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn [Masarykova univ...Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn [Masarykova univ...
Životopis je mrtvý: Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn [Masarykova univ...
 
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněnéInternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
 
Persony – SEOloger
Persony – SEOlogerPersony – SEOloger
Persony – SEOloger
 
Psaní prodejních textů
Psaní prodejních textůPsaní prodejních textů
Psaní prodejních textů
 
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektů
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektůVyužití sociálních sítí pro marketing firem a projektů
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektů
 
Jak efektivne sehnat zamestnani svych snu
Jak efektivne sehnat zamestnani svych snuJak efektivne sehnat zamestnani svych snu
Jak efektivne sehnat zamestnani svych snu
 
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
 
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
 
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazečeAtraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
 

More from Taste

SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...Taste
 
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro ShoptetSEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro ShoptetTaste
 
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanzeSEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanzeTaste
 
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...Taste
 
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...Taste
 
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...Taste
 
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...Taste
 
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...Taste
 
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AIAI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AITaste
 
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechnyAI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechnyTaste
 
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...Taste
 
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...Taste
 
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandinguAI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandinguTaste
 
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...Taste
 
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...Taste
 
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...Taste
 
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...Taste
 
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémech
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémechPPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémech
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémechTaste
 
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...Taste
 
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB House
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB HousePPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB House
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB HouseTaste
 

More from Taste (20)

SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
 
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro ShoptetSEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
 
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanzeSEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
 
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
 
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
 
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
 
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
 
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
 
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AIAI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
 
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechnyAI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
 
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
 
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
 
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandinguAI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
 
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
 
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
 
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
 
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
 
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémech
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémechPPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémech
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémech
 
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...
 
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB House
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB HousePPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB House
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB House
 

SEO Restart 2023: Martina Zrzavá Libřická - Výzvy a překážky ve světě SEO lidí

 • 1. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí Martina Zrzavá Libřická
 • 2. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí Zdroj: https://www.pexels.com Martina Zrzavá Libřická 2
 • 3. Martina Zrzavá Libřická 3 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí HARD SKILLS SOFT SKILLS versus Naučené vzděláním nebo praktickými zkušenostmi. Tvrdé dovednosti jsou: ● měřitelné ● snadno definovatelné ● specifické Vlastnosti / schopnosti rozvíjené během celého života. Měkké dovednosti jsou: ● těžko měřitelné ● obtížně definovatelné ● obecné technické SEO obsahový marketing analýza klíčových slov optimalizace obrázků link building ASO Javascript SEO HTML CSS integrita spolehlivost efektivní komunikace týmová práce řešení problémů kritické myšlení přizpůsobivost empatie ochota se učit Zdroj: https://commons.wikimedia.org/
 • 5. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 5 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí JAK (NE)UDRŽET KROK | Co nás trápí a děsí STRACH ZE SELHÁNÍ ● Ptejte se víc než míň ● Definujte si cíle a dílčí kroky k úspěchu ● Učte se trpělivosti a nevzdávejte se ● Změňte úhel pohledu NEMÍT SE S KÝM PORADIT ● Rozvíjejte svou sebedůvěru a dovednosti ● Zkoušejte a hledejte, co funguje ● Nevytvářejte sami na sebe tlak ● Najděte si mentorku / mentora ADAPTACE NA ZMĚNY ● Osvojte si správné návyky ● Zkroťte svá přehnaná očekávání ● Dejte sbohem všem pochybovačům ● Přijměte svou zodpovědnost PRACOVNÍ PŘEHLCENÍ ● Organizujte a plánujte ● Automatizujte co jde ● Naučte se delegovat ● Vytvořte rovnováhu mezi prací a životem
 • 7. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 7 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí ONE WO(MAN) SHOW | Tíha jedné osoby 35 % interních technických SEO lidí je výhradně odpovědných za SEO ve své organizaci. Jsou na to sami. Někdy jsou na to sami i SEO v agenturách. Ti pracující na sebe jsou také sami, ale dokáží si s tím ve většině případů poradit, jsou na to zvyklí. Zdroj: https://aira.net/state-of-technical-seo/
 • 8. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 8 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí ONE WO(MAN) SHOW | Nejsme (v tom) sami SEOloger Marketeri, copywriteri, SEO optimalizátori SEO Signals Lab Women in Tech SEO Sisters in SEO Optimalizace webových stránek - SEO, SEM A few people in SEO SEO BRNO
 • 9. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 9 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí ONE WO(MAN) SHOW | Staňte se mentee a poznejte svůj potenciál BENEFITY SEO MENTORINGU PRO MENTEES Stanovení cílů Zvýšení sebevědomí Osobnostní rozvoj Kariérní růst Profesionální rozvoj Vyhledejte mentorku / mentora pro: ● udržení profesionálního vztahu, ● pomoc vybudovat vaši síť, ● rozšíření vlastní perspektivy, ● chápání odpovědnosti v širším kontextu, ● sdílení chyb z minulosti, ● poskytnutí podpory v různých situacích, ● pomoc udržet pozornost, ● zlepšení hard a soft skills.
 • 10. BALANCOVÁNÍ MEZI TASKY Jak si osvojit projektový management
 • 11. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 11 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí BALANCOVÁNÍ MEZI TASKY | Nevydařené SEO kampaně z pohledu PM 1 2 6 5 Komunikace napříč kanály Nedostatek důvěry Nesprávně nastavená spolupráce Nedodržení termínů 3 7 Opomenutí hierarchie úkolů Stanovení nereálných cílů 4 8 Nedostatek alokovaných zdrojů Nezajištění měření nastavených cílů
 • 12. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 12 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí BALANCOVÁNÍ MEZI TASKY | Poskytujte výsledky konzistentně Co Proč Kde Kdo Kdy Jak
 • 13. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 13 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí BALANCOVÁNÍ MEZI TASKY | Výhody SEO Project Managementu SNADNÁ SPOLUPRÁCE VLASTNÍ DASHBOARD PŘEHLEDY PRO MANAŽERY zainteresovaní jasné povinnosti stanovené deadliny dokumentace komunikace alokace zdrojů časové plány efektivita překážky finance podrobný přehled snadné sdílení konektory retrospektiva prioritizace
 • 15. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 15 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí NEDOSTATEK DŮVĚRY | Jedno z největších rizik v SEO Zdroj: https://aira.net/state-of-technical-seo/ 3. zmiňovaný důvod na otázku “Jaká jsou největší rizika úspěchu v technickém SEO?” & 2. zmiňovaný důvod na otázku “Co je obvykle hlavním blokátorem provádění technických SEO změn na webu:”
 • 16. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí NEDOSTATEK DŮVĚRY | Analýza struktury a vytipování stakeholderů Zdroj: https://www.vecteezy.com Martina Zrzavá Libřická 16
 • 17. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 17 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí NEDOSTATEK DŮVĚRY | Budujte vztahy a najděte své spojence Zájem · Účast stakeholderů Vliv · Moc stakeholderů Vysoký Vysoký Nízký Nízký BLOKAŘE udržte spokojené PROPAGÁTORY aktivně zapojujte OBRÁNCE průběžně informujte PŘIHLÍŽEJÍCÍ občas zkontrolujte CEO CMO Digital Marketing Manager Content Social Media Product Marketing Digital PR Sales Dev UX / Graphic Design Advertising Local Marketing … …
 • 19. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 19 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SEO VS. ROZHODOVATEL | Ochota investovat Zdroj: https://aira.net/state-of-technical-seo/ 22 000 - 120 000 Kč investují firmy průměrně měsíčně do externí technické SEO podpory, tj. externí agentury, freelanceři, kontraktoři. V ČR to je pravděpodobně ještě méně.
 • 20. Martina Zrzavá Libřická 20 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SEO VS. ROZHODOVATEL | Působíme jako kouzelníci? Zdroj: https://www.bitmoji.com/ SEO nefunguje SEO trvá SEO je drahé SEO je potřeba udržovat SEO se špatně predikuje SEO hned nepřináší zisky
 • 21. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 21 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SEO VS. ROZHODOVATEL | Jak prodat SEO (projekt, kampaň, …) Scénáře Potřeby Předpovědi 1 Nabídka 2 Investice 3 Přínos Mktg. výsledky Finanční výkon Výhledový efekt Nástroje Zdroje Časová osa
 • 22. SITUACE MIMO MOU KONTROLU Zvládání věcí, které nemám jak ovlivnit
 • 23. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 23 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SITUACE MIMO MOU KONTROLU | Co nedokážu vždy ovlivnit KLIENT ROZVÁŽE SPOLUPRÁCI KVŮLI REDISTRIBUCI BUDGETU KONKURENCE PŘEBERE PODÍL NA TRHU AKTUALIZACE ALGORITMU ŠPATNÁ STRUKTURA A LOW-PERFORMEŘI V TÝMU FLUKTUACE VE FIRMĚ ZPŮSOBUJÍCÍ ZPOŽDĚNÍ IMPLEMENTACÍ NESPRÁVNÁ ALOKACE ZDROJŮ
 • 24. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SITUACE MIMO MOU KONTROLU | Jak zvládnout, co neovlivním Martina Zrzavá Libřická 24 Zdroj: https://www.bitmoji.com/ 3 Vyjasněte si sféru vlivu - co můžu a nemůžu ovlivnit. 4 Buďte flexibilnější, neupínejte se na věci, které neovlivníte. 1 Zpracujte emoce - smutek, vztek, naštvání, frustraci. 2 Nepatlejte se v problému, který nemáte šanci vyřešit. Situace, na které nemám přímý vliv ≠ můj vlastní neúspěch. V těchto situacích máte přímý vliv jen na svůj postoj. Změňte ho.
 • 26. Martina Zrzavá Libřická 26 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Pracovní život plný yes lidí Zdroj: https://www.bitmoji.com/
 • 27. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 27 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Co nás vede k tomu být yes-wo(man) Nedostatek sebedůvěry Strach ze zklamání autority Bezmoc ve vypjatých situacích Obava ze zesměšnění Vyhnutí se konfrontace Potřeba zapůsobit Skrývání neschopnosti Bratříčkování
 • 28. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 28 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Chování a komunikaci ovlivňuje typ osobnosti ISTJ Zodpovědná, upřímná, analytická, rezervovaná, realistická, systematická. Pracovitá a důvěryhodná se zdravým praktickým úsudkem. ISFJ Vřelá, ohleduplná, jemná, zodpovědná, pragmatická, důkladná. Oddaní pečovatelé, kteří rádi pomáhají druhým. INFJ Idealistická, organizovaná, bystrá, spolehlivá, soucitná, jemná. Hledá harmonii a spolupráci, užívá si intelektuální stimulaci. INTJ Inovativní, nezávislá, strategická, logická, rezervovaná, bystrá. Poháněná vlastními originálními nápady k dosažení zlepšení. ISTP Akční, logická, analytická, spontánní, rezervovaná, nezávislá. Užívá si dobrodružství, zručná v chápání toho, jak fungují mechanické věci. ISFP Jemná, citlivá, pečující, nápomocná, flexibilní, realistická. Snaží se vytvořit osobní prostředí, které je krásné a praktické. INFP Citlivá, kreativní, idealistická, vnímavá, starostlivá, loajální. Váží si vnitřní harmonie a osobního růstu, zaměřuje se na sny a možnosti. INTP Intelektuální, logická, přesná, rezervovaná, flexibilní, nápaditá. Originální myslitelé, kteří mají rádi spekulace a kreativní řešení problémů. ESTP Spolehlivá, realistická, akční, zvědavá, všestranná, spontánní. Pragmatičtí řešitelé problémů a šikovní vyjednavači. ESFP Hravá, nadšená, přátelská, spontánní, taktní, flexibilní. Má silný zdravý rozum, baví ji pomáhat lidem hmatatelnými způsoby. ENFP Nadšená, kreativní, spontánní, optimistická, podporující, hravá. Váží si inspirace, užívá si zakládání nových projektů, hledá potenciál v ostatních. ENTP Vynalézavá, nadšená, strategická, podnikavá, zvídavá, všestranná. Užívá si nové nápady a výzvy, váží si inspirace. ESTJ Efektivní, odchozí, analytická, systematická, spolehlivá, realistická. Líbí se jí řídit show a dělat věci uspořádaným způsobem. ESFJ Přátelská, společenská, spolehlivá, svědomitá, organizovaná, praktická. Snaží se být nápomocní a potěšit ostatní, užívají si aktivní a produktivní činnost. ENFJ Starostlivá, nadšená, idealistická, organizovaná, diplomatická, zodpovědná. Zkušení komunikátoři, kteří oceňují spojení s lidmi. ENTJ Strategická, logická, efektivní, otevřená, ambiciózní, nezávislá. Efektivní organizátoři lidí a plánovači na dlouhodobé projekty.
 • 29. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Chování a komunikaci ovlivňuje kultura Zdroj: https://en.empowerment-coaching.com/ Martina Zrzavá Libřická 29
 • 30. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Komunikace napříč kulturami a styly řízení Zdroj: https://erinmeyer.com/culturemap/ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ Martina Zrzavá Libřická 30
 • 31. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 31 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Komunikační styly ASERTIVITA PASIVNÍ AGRESE AGRESE PASIVITA Starám se o sebe. Starám se o tebe. Nestarám se o sebe. Nestarám se o tebe. Nestarám se o sebe. Starám se o tebe. Starám se o sebe. Nestarám se o tebe. JÁ VYHRAJU - TY VYHRAJEŠ JÁ PROHRAJU - TY PROHRAJEŠ JÁ PROHRAJU - TY VYHRAJEŠ JÁ VYHRAJU - TY PROHRAJEŠ
 • 32. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 32 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí SLIBY, CHYBY | Osvojte si asertivní komunikaci Zkouška chování Funkční kompromis Negativní tvrzení Negativní dotaz Mlžení 6 asertivních technik Jak chci vypadat a znít Opakované tvrzení Sebeúcta vždy na prvním místě Soustředěně opakuji, co chci Přijímání chyb bez omluvy Jak pohodlně přijímat kritiku Pracujte s kritikou na sebe
 • 33. POTÍŽE SE SEBEVĚDOMÍM Nedocenění, syndrom podvodníka, nízká sebedůvěra
 • 34. Martina Zrzavá Libřická 34 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí POTÍŽE SE SEBEVĚDOMÍM | Emoční batoh - jak se vnímáme a cítíme Zdroj: https://www.bitmoji.com/ Neužívání si úspěchu Přílišná sebekritika Strach z lidí a vztahů Nerozhodnost Perfekcionismus Pocit nedocenění Neschopnost přijímat komplimenty Neschopnost vytrvat a překonat překážky
 • 35. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 35 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí POTÍŽE SE SEBEVĚDOMÍM | Zbavte se svého emočního batohu
 • 36. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 36 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí POTÍŽE SE SEBEVĚDOMÍM | Vychovejte sami sebe k sebeúctě Mějte sami sebe rádi Respektujte sami sebe Odpusťte sami sobě Přijměte sami sebe Obdivujte sami sebe
 • 37. Výzvy a překážky ve světě SEO lidí Zdroj: https://www.pexels.com Martina Zrzavá Libřická 37
 • 38. Copyright © Martina Zrzavá Libřická. Všechna práva vyhrazena. 38 Výzvy a překážky ve světě SEO lidí JSTE SKVĚLÍ!
 • 39. Zůstaňme v kontaktu 🔗 Spojte se se mnou na LinkedIn a sledujte #seotipyodmarti. 👈 💡Chcete profesně i osobně růst a hledáte mentorku?🔥 🎓Rádi byste si osvojili asertivní komunikaci nebo poznali lépe sami sebe a členy svého týmu?🎯 📧Ozvěte se mi.📱 Martina Zrzavá Libřická SEO konzultant 703 976 923